Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
tien2005

MPL-MultiPlot _ in nhiều bản vẽ trong file DWG (Layout + Model)

Các bài được khuyến nghị

Bạn tien05 có thể kiểm tra xem file *.plt mình in bẳng MPL (bên dưới) không thể xem bằng các "công cụ" & ko thể in bằng các cách này:

http://www.cadviet.com/forum/topic/5013-lam-sao-in-file-plt/

 

 

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/80156_ktranet1.rar

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Còn in ở layout làm không được. Khi chọn "block" là nó tự nhảy về model không chọn đuợc block.

 

Chức năng in được trong layout quan trọng nhất vì nhiều khi cần vẽ bên layout mà còn những cái như nhớ lại cấu hình khi đã tắt cad ... thì nhỏ thôi, không quan trọng bằng

Mong bạn tien2005 có thể code được cho lisp dùng cả bên layout thì tốt quá

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôm nay cuối tuần chia sẽ cùng các Bạn lisp in bản vẽ mình đang sử dụng:

 

* Công dụng: in nhiều bản vẽ trong file dwg với nhiều lựa chọn

* Tên lệnh : MPL

* Hướng dẫn:

3202_mpl_1.jpg

 

- Phần plotter, paper, plotstyle các Bạn chọn cho phù hợp với nhu cầu

- Nút “Add” là để thêm file plotstyle (*.ctb hoặc *.stb) vào autocad

- Có 3 chế độ chọn đối tượng để xác định khung in:

  +Polyline: chọn 1 polyline có các đoạn thẳng là đường chéo của các khung in, các đoạn thẳng lẻ (1, 2, 3, ..) của polyline sẽ xác định vùng in. Sau khi chọn thì polyline này sẽ được lisp chuyển sang 1 layer không in

  +Block: bấm nút "Pick" rồi chọn block khung tên để lisp xác định tên của block cần chọn sau này

  + Rectangle: bấm nút "Pick" rồi chọn polyline để lisp xác định tên layer của các polyline cần chọn sau này

 

- Sort:

  +Normal: đối ttượng nào chọn trước thì in trước, chọn sau in sau

  + Left to Right  và Top to Bottom: chỉ các tác dụng khi chọn theo Block hoặc Rectangle, sắp xếp các khung in theo thứ tự từ trái qua phải hoặc từ trên xuống dưới

 

- Plot to file: in ra các file *.plt, các file *.plt được tạo sẽ nằm cùng thư mục với file dwg, tên file sẽ là tên của file dwg + số thứ tự (cách đặt tên này tương tự cho các máy in *.pc3 xuất ra các file PDF và DWF)

- Rotation paper: xoay trang giấy 90 độ (giống như Landscape ó Portrait)

- Nút “Select” là để chọn các khung in theo Polyline, Block, Rectangle

 

Sau khi chọn các khung in và plotter, plotstyle hợp lệ thì các nút “Preview” và “Print” sẽ sáng lên đồng thời cũng báo có bao nhiêu khung in đã được chọn

 

Chú ý:

- Lisp sẽ in giữa trang giấy (center the plot)

- Danh sách các loại giấy mình đã lọc ra các loại thường dùng. Nếu có các loại giấy do người dùng tự định nghĩa thì chú ý đặt tên giấy phải có các ký tự A0, A1, A2, A3, A4, A5 , khi đó loại giấy này mới thể hiện trong danh sách

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/3202_mplmultiplot_1.rar

 

Chúc các Bạn cuối tuần vui vẽ.

 

 

@30/5/2014: Cập nhật:

- Chọn được các block dynamic

- Thêm tùy chỉnh tỉ lệ khi in

- Lấy lại cấu hình in lần trước (khi đóng autocad thi không lấy được cấu hình cũ)

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/3202_mplmultiplot_2.rar

chào bạn

mình đã dùng thử nhưng plot nhung líp của bạn không tự động quay khổng giấy đứng và ngang được. mình thương xuyên phải in nhều bản vẽ nguyên công trong. nên hay phải dùng lips kiều này.

lips của bạn có giao diện dễ nhìn và hay. thank!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@hiepttr: mình in ra file *.plt bằng MPL rồi in ra giấy vẫn bình thường. Còn việc dùng expresstool để chuyển về dwg thì trên cad2007 và 2010 tương ứng với các file *.plt được tạo ra bằng MPL hay thủ công thì chuyển không được. File trên 4shared mình không down được, Bạn bén lại rồi up lên cadviet đi

 

@oisihisnack: lisp này của mình không tự động quay giấy theo các khung in được chọn. Việc tự động này sẽ làm tốc độ in giảm đi rất nhiều, rõ ràng nhất là khi in bản vẽ bằng plotter và in với số lượng nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

mình đã down về và in được. chắc do khác máy in nên chỉ thấy mã ( các ký tự lăng quăn :) ), còn việc convert qua dwg thi không được như đã nói ở trên

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôm nay cuối tuần chia sẽ cùng các Bạn lisp in bản vẽ mình đang sử dụng:

 

* Công dụng: in nhiều bản vẽ trong file dwg với nhiều lựa chọn

* Tên lệnh : MPL

* Hướng dẫn:

3202_mpl_1.jpg

 

- Phần plotter, paper, plotstyle các Bạn chọn cho phù hợp với nhu cầu

- Nút “Add” là để thêm file plotstyle (*.ctb hoặc *.stb) vào autocad

- Có 3 chế độ chọn đối tượng để xác định khung in:

  +Polyline: chọn 1 polyline có các đoạn thẳng là đường chéo của các khung in, các đoạn thẳng lẻ (1, 2, 3, ..) của polyline sẽ xác định vùng in. Sau khi chọn thì polyline này sẽ được lisp chuyển sang 1 layer không in

  +Block: bấm nút "Pick" rồi chọn block khung tên để lisp xác định tên của block cần chọn sau này

  + Rectangle: bấm nút "Pick" rồi chọn polyline để lisp xác định tên layer của các polyline cần chọn sau này

 

- Sort:

  +Normal: đối ttượng nào chọn trước thì in trước, chọn sau in sau

  + Left to Right  và Top to Bottom: chỉ các tác dụng khi chọn theo Block hoặc Rectangle, sắp xếp các khung in theo thứ tự từ trái qua phải hoặc từ trên xuống dưới

 

- Plot to file: in ra các file *.plt, các file *.plt được tạo sẽ nằm cùng thư mục với file dwg, tên file sẽ là tên của file dwg + số thứ tự (cách đặt tên này tương tự cho các máy in *.pc3 xuất ra các file PDF và DWF)

- Rotation paper: xoay trang giấy 90 độ (giống như Landscape ó Portrait)

- Nút “Select” là để chọn các khung in theo Polyline, Block, Rectangle

 

Sau khi chọn các khung in và plotter, plotstyle hợp lệ thì các nút “Preview” và “Print” sẽ sáng lên đồng thời cũng báo có bao nhiêu khung in đã được chọn

 

Chú ý:

- Lisp sẽ in giữa trang giấy (center the plot)

- Danh sách các loại giấy mình đã lọc ra các loại thường dùng. Nếu có các loại giấy do người dùng tự định nghĩa thì chú ý đặt tên giấy phải có các ký tự A0, A1, A2, A3, A4, A5 , khi đó loại giấy này mới thể hiện trong danh sách

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/3202_mplmultiplot_1.rar

 

Chúc các Bạn cuối tuần vui vẽ.

 

 

@30/5/2014: Cập nhật:

- Chọn được các block dynamic

- Thêm tùy chỉnh tỉ lệ khi in

- Lấy lại cấu hình in lần trước (khi đóng autocad thi không lấy được cấu hình cũ)

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/3202_mplmultiplot_3.rar

Em đã dùng thử và thấy có 1 bất cập đó là hình như lisp này chỉ in đc các bản vẽ trên model thì phải, khi em định in các bản vẽ của em trên layout thì sau khi đánh lệnh ''mpl'' thì nó tự nhảy về chế độ model

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em đã dùng thử và thấy có 1 bất cập đó là hình như lisp này chỉ in đc các bản vẽ trên model thì phải, khi em định in các bản vẽ của em trên layout thì sau khi đánh lệnh ''mpl'' thì nó tự nhảy về chế độ model

 

Rất nhiều bạn cũng cần lisp dùng được bên layout, bạn tien2005 chỉnh sửa để dùng được bên layout đi

Thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Rất nhiều bạn cũng cần lisp dùng được bên layout, bạn tien2005 chỉnh sửa để dùng được bên layout đi

Thanks

 

Bạn tien2005 không chỉnh được để dùng bên layout ah bạn ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôm nay cuối tuần chia sẽ cùng các Bạn lisp in bản vẽ mình đang sử dụng:

 

* Công dụng: in nhiều bản vẽ trong file dwg với nhiều lựa chọn

* Tên lệnh : MPL

* Hướng dẫn:

3202_mpl_1.jpg

 

- Phần plotter, paper, plotstyle các Bạn chọn cho phù hợp với nhu cầu

- Nút “Add” là để thêm file plotstyle (*.ctb hoặc *.stb) vào autocad

- Có 3 chế độ chọn đối tượng để xác định khung in:

  +Polyline: chọn 1 polyline có các đoạn thẳng là đường chéo của các khung in, các đoạn thẳng lẻ (1, 2, 3, ..) của polyline sẽ xác định vùng in. Sau khi chọn thì polyline này sẽ được lisp chuyển sang 1 layer không in

  +Block: bấm nút "Pick" rồi chọn block khung tên để lisp xác định tên của block cần chọn sau này

  + Rectangle: bấm nút "Pick" rồi chọn polyline để lisp xác định tên layer của các polyline cần chọn sau này

 

- Sort:

  +Normal: đối ttượng nào chọn trước thì in trước, chọn sau in sau

  + Left to Right  và Top to Bottom: chỉ các tác dụng khi chọn theo Block hoặc Rectangle, sắp xếp các khung in theo thứ tự từ trái qua phải hoặc từ trên xuống dưới

 

- Plot to file: in ra các file *.plt, các file *.plt được tạo sẽ nằm cùng thư mục với file dwg, tên file sẽ là tên của file dwg + số thứ tự (cách đặt tên này tương tự cho các máy in *.pc3 xuất ra các file PDF và DWF)

- Rotation paper: xoay trang giấy 90 độ (giống như Landscape ó Portrait)

- Nút “Select” là để chọn các khung in theo Polyline, Block, Rectangle

 

Sau khi chọn các khung in và plotter, plotstyle hợp lệ thì các nút “Preview” và “Print” sẽ sáng lên đồng thời cũng báo có bao nhiêu khung in đã được chọn

 

Chú ý:

- Lisp sẽ in giữa trang giấy (center the plot)

- Danh sách các loại giấy mình đã lọc ra các loại thường dùng. Nếu có các loại giấy do người dùng tự định nghĩa thì chú ý đặt tên giấy phải có các ký tự A0, A1, A2, A3, A4, A5 , khi đó loại giấy này mới thể hiện trong danh sách

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/3202_mplmultiplot_1.rar

 

Chúc các Bạn cuối tuần vui vẽ.

 

 

@30/5/2014: Cập nhật:

- Chọn được các block dynamic

- Thêm tùy chỉnh tỉ lệ khi in

- Lấy lại cấu hình in lần trước (khi đóng autocad thi không lấy được cấu hình cũ)

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/3202_mplmultiplot_3.rar

 

em vướng 1 chỗ nữa là trong bản vẽ của em có bản vẽ kiểu Landscape và Portrait, có cách nào để in bằng MPL được không a? nếu em chọn Rotation paper thì chỉ được 1 kiểu phải không ạ?

@tien2005

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

@11/11/2014: Cập nhật

- Tự động xoay giấy cho phù hợp với khung in đứng hoặc ngang trong 1 lần in

- Bổ sung thêm lệnh PLC để in nhanh file mới mà không cần mở giao diện để cấu hình máy in

download file ở bài #1

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã tải và sử dụng lsp của bạn, trước hết phải cảm ơn cái đã vì lsp ngon mà miễn phí :D.

Theo mình thì thì nên điều chỉnh 1 tẹo cho dễ dùng mà cảm thấy gần với cái lệnh in của CAD.

- Bạn điều chỉnh lại để có thêm canh lề ( x, y) như CAD, hiện tại bạn đang để nó là (0,0) nên trong khung lên phải làm thêm cái đường bao khổ giấy hoặc ít ra cũng phải làm 2 cái point ở đường chéo - Đối với trường hợp chọn là block hoặc rectang. (không plot center đc vì lề trái cần rộng để đóng quyển)

- Có người nói rồi nhưng mình hỏi lại tý vì mình hay dùng: Là muốn bạn thêm phần để in được trong Layout, mình thường tạo nhiều viewport trên 1 layout nên rất cần món này.

Cảm ơn bạn nhiều nhiều.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Khung tên mình thường đóng block để cập nhật cho nhanh, trong block thì mình tạo 1 khung bằng với cỡ giấy ở layer defpoints, sau đó khung bản vẽ mình sẽ canh theo khung cỡ giấy này

MÌnh không biết in trên layout nên không biết viết như thế nào

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình hiểu ý tưởng làm khung tên của bạn, mình cũng thường làm như thế nhưng với 1 dự án có nhiều khổ bản vẽ hoặc bản vẽ có kích thước không theo khổ giấy nào cả như bình đồ khu vực nào đó (in toàn bộ khu vực đo vẽ) vì thế mình thường làm khung:

Khung cơ bản giống như cách của bạn nhưng cái đường viền ngoài cùng mình đặt ở lớp khác nếu áp dụng cho loại không cùng khổ giấy thì mình tắt cái lớp khung đó đi và vẽ vào cái khung cho đúng phạm vi in.

Vì thế nên khi in thì không đặt lề được mà phải làm thêm 1 cái đường bao ở ngoài bao nữa, nhưng thực chất cái này vẫn có thể giải quyết được.

Cái quan trọng là in bên layout mình gửi bạn file mẫu mà mình thường làm bạn xem có giải quyết được không.

Cảm ơn bạn nhiều. 

Link file:   http://www.mediafire.com/download/cfx6cqsyqfz6dr3/Tien2005.rar

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

In bên model thì có nhiều người đã làm rồi rất là ok(chẳng hạn như của bạn nguyentuyen86, ...), nhưng in bên layout thì chưa thấy ai làm về vấn đề này ok lắm(có lsp VnplotV2.0 của bạn Phan Thanh Tú nhưng in không được tốt vì chỉ chọn duy nhất khung giấy đứng). Bạn nào giỏi lsp thì cho ra lsp vừa in model và layout thì tuyệt lắm(chọn khổ được giấy ngang và đứng luôn)

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

MPL này khi xuất sang pdf không gộp được thành 1 file pdf phải không các bác?

 

in ra pdf rồi gộp lại thành 1 file là do máy in ảo không phải do các lisp in có trên 4r

muốn gôp lại thành 1 file Bạn xem bài này http://www.cadviet.com/forum/topic/32055-lam-the-nao-de-chuyen-file-dwg-sang-file-pdf-ma-co-nhieu-trang-trong-1-ban/

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

In bên model thì có nhiều người đã làm rồi rất là ok(chẳng hạn như của bạn nguyentuyen86, ...), nhưng in bên layout thì chưa thấy ai làm về vấn đề này ok lắm(có lsp VnplotV2.0 của bạn Phan Thanh Tú nhưng in không được tốt vì chỉ chọn duy nhất khung giấy đứng). Bạn nào giỏi lsp thì cho ra lsp vừa in model và layout thì tuyệt lắm(chọn khổ được giấy ngang và đứng luôn)

Vấn đề này rất nhiều người nhắc đến rồi, các lisper chúng ta chưa làm được nếu làm được thì họ sẽ cho ra đời cái dạng này lâu rồi. Hãy chờ đợi đi bạn. 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hôm nay cuối tuần chia sẽ cùng các Bạn lisp in bản vẽ mình đang sử dụng:

 

* Công dụng: in nhiều bản vẽ trong file dwg với nhiều lựa chọn

* Tên lệnh : MPL

* Hướng dẫn:

3202_mplmultiplot_1.jpg

 

- Phần plotter, paper, plotstyle các Bạn chọn cho phù hợp với nhu cầu

- Nút “Add” là để thêm file plotstyle (*.ctb hoặc *.stb) vào autocad

- Có 3 chế độ chọn đối tượng để xác định khung in:

  +Polyline: chọn 1 polyline có các đoạn thẳng là đường chéo của các khung in, các đoạn thẳng lẻ (1, 3, 5, ..) của polyline sẽ xác định vùng in. Sau khi chọn thì polyline này sẽ được lisp chuyển sang 1 layer không in

  +Block: bấm nút "Pick" rồi chọn block khung tên để lisp xác định tên của block cần chọn sau này

  + Rectangle: bấm nút "Pick" rồi chọn polyline để lisp xác định tên layer của các polyline cần chọn sau này

 

- Sort:

  +Normal: đối tượng nào chọn trước thì in trước, chọn sau in sau

  + Left to Right  và Top to Bottom: chỉ các tác dụng khi chọn theo Block hoặc Rectangle, sắp xếp các khung in theo thứ tự từ trái qua phải hoặc từ trên xuống dưới

 

- Plot to file: in ra các file *.plt, các file *.plt được tạo sẽ nằm cùng thư mục với file dwg, tên file sẽ là tên của file dwg + số thứ tự (cách đặt tên này tương tự cho các máy in *.pc3 xuất ra các file PDF và DWF)

- Rotation paper: xoay trang giấy 90 độ (giống như Landscape ó Portrait)

- Nút “Select” là để chọn các khung in theo Polyline, Block, Rectangle

 

Sau khi chọn các khung in và plotter, plotstyle hợp lệ thì các nút “Preview” và “Print” sẽ sáng lên đồng thời cũng báo có bao nhiêu khung in đã được chọn

 

Chú ý:

- Lisp sẽ in giữa trang giấy (center the plot)

- Danh sách các loại giấy mình đã lọc ra các loại thường dùng. Nếu có các loại giấy do người dùng tự định nghĩa thì chú ý đặt tên giấy phải có các ký tự A0, A1, A2, A3, A4, A5 , khi đó loại giấy này mới thể hiện trong danh sách

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/3202_mplmultiplot_1.rar

 

Chúc các Bạn cuối tuần vui vẽ.

 

 

@30/5/2014: Cập nhật:

- Chọn được các block dynamic

- Thêm tùy chỉnh tỉ lệ khi in

- Lấy lại cấu hình in lần trước (khi đóng autocad thi không lấy được cấu hình cũ)

 

http://www.cadviet.com/upfiles/3/3202_mplmultiplot_3.rar

 

@11/11/2014: Cập nhật

- Tự động xoay giấy cho phù hợp với khung in đứng hoặc ngang trong 1 lần in

- Bổ sung thêm lệnh PLC để in nhanh file mới mà không cần mở giao diện để cấu hình máy in (xem hướng dẫn trong file đính kèm)

 

http://www.cadviet.com/upfiles/4/3202_mplmultiplot.rar

 

hay quá, cảm ơn bác nhiều nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
tien2005 ơi, bạn có thể thêm chức năng tự động chọn khung thích hợp cho bản vẽ được không.

Ngoài những khung cố định, có thêm 1 chế độ tự động chọn khung... cho bản vẽ với nhiều khung in khác nhau.

Chọn chế độ auto. (áp dụng với khung PL hoặc Rec ):

Cách thức chọn như sau: Lisp sẽ đo 2 cạnh của khung in. Nếu 2 cạnh bằng nhau sẽ chọn 1 cạnh để so sánh.

Khi cả 2 cạnh đều lớn hơn 840mm thì sẽ bỏ qua khung in đó và đánh dấu vào khung đó là: vượt khung.

Nếu thỏa mãn có 1 cạnh nhỏ hơn 840mm thì sẽ chạy so sánh:

So sánh theo thứ tự từ khung A5 đến khung A0. Lisp sẽ lấy cạnh dài của khung đo được so sánh với cạnh dài của khung A5 , lấy cạnh ngắn so sánh với cạnh ngắn khung A5. cả 2 điều kiện trên thỏa mãn sẽ chọn khung in A5. Nếu 1 trong hai điều kiện trên không thỏa mãn sẽ chọn tiếp so sánh với khung A4, lặp lại đến khung A0. Nếu đến khung A0 mà vẫn không có điều kiện thỏa mãn sẽ tạo khung in. Lúc đó 1 cạnh sẽ là 840, 1 cạnh sẽ là cạnh dài đo được + 10mm ( vi dụ cạnh dài là 1350 thì sẽ in với 1360 ).

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×