Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
minhthuc113

giúp đỡ khai báo Dim bằng VBA cho hình vuông trong cad2007

Các bài được khuyến nghị

mình đã dùng dòng lệnh VBA bên dưới để vẽ hình vuông thông qua việc nhập giá trị kích thước trong hộp thoại textbox. Mình cũng đã mấy ngày liền tìm hiểu nhiều tài liệu để viết VBA tự động Dim kích thước cho từng cạnh của hình vuông đó, kèm theo vẽ thêm 1 hình vuông nhỏ nữa nằm trong hình vuông khai báo nhưng đều thất bại  :) . Vậy, mong ae có thể chỉ giáo cho mình vấn đề này được không?. :)

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim pt1 As Variant
Dim pt2 As Variant
Dim pt3 As Variant
Dim pt4 As Variant
Dim pi As Double
pi = 3.14159265358979
UserForm1.Hide
pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "chon diem goc:")
pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, 0, Val(TextBox1.Text))
pt3 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt2, pi / 2, Val(TextBox2.Text))
pt4 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, pi / 2, Val(TextBox2.Text))
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt1, pt2
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt2, pt3
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt3, pt4
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt4, pt1
ZoomAll

End Sub

 

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim pt1 As Variant
Dim pt2 As Variant
Dim pt3 As Variant
Dim pt4 As Variant
Dim pi As Double
pi = 3.14159265358979
UserForm1.Hide
pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "chon diem goc:")
pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, 0, Val(TextBox1.Text))
pt3 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt2, pi / 2, Val(TextBox2.Text))
pt4 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, pi / 2, Val(TextBox2.Text))
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt1, pt2
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt2, pt3
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt3, pt4
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt4, pt1
ZoomAll
 
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim pt1 As Variant
Dim pt2 As Variant
Dim pt3 As Variant
Dim pt4 As Variant
Dim pi As Double
pi = 3.14159265358979
UserForm1.Hide
pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "chon diem goc:")
pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, 0, Val(TextBox1.Text))
pt3 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt2, pi / 2, Val(TextBox2.Text))
pt4 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, pi / 2, Val(TextBox2.Text))
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt1, pt2
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt2, pt3
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt3, pt4
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt4, pt1
ZoomAll
 
End Sub

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

mình đã dùng dòng lệnh VBA bên dưới để vẽ hình vuông thông qua việc nhập giá trị kích thước trong hộp thoại textbox. Mình cũng đã mấy ngày liền tìm hiểu nhiều tài liệu để viết VBA tự động Dim kích thước cho từng cạnh của hình vuông đó, kèm theo vẽ thêm 1 hình vuông nhỏ nữa nằm trong hình vuông khai báo nhưng đều thất bại  :) . Vậy, mong ae có thể chỉ giáo cho mình vấn đề này được không?. :)

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim pt1 As Variant
Dim pt2 As Variant
Dim pt3 As Variant
Dim pt4 As Variant
Dim pi As Double
pi = 3.14159265358979
UserForm1.Hide
pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "chon diem goc:")
pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, 0, Val(TextBox1.Text))
pt3 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt2, pi / 2, Val(TextBox2.Text))
pt4 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, pi / 2, Val(TextBox2.Text))
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt1, pt2
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt2, pt3
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt3, pt4
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt4, pt1
ZoomAll

End Sub

 

Private Sub CommandButton1_Click()
Dim pt1 As Variant
Dim pt2 As Variant
Dim pt3 As Variant
Dim pt4 As Variant
Dim pi As Double
pi = 3.14159265358979
UserForm1.Hide
pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "chon diem goc:")
pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, 0, Val(TextBox1.Text))
pt3 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt2, pi / 2, Val(TextBox2.Text))
pt4 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, pi / 2, Val(TextBox2.Text))
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt1, pt2
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt2, pt3
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt3, pt4
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt4, pt1
ZoomAll
 
End Sub
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim pt1 As Variant
Dim pt2 As Variant
Dim pt3 As Variant
Dim pt4 As Variant
Dim pi As Double
pi = 3.14159265358979
UserForm1.Hide
pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "chon diem goc:")
pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, 0, Val(TextBox1.Text))
pt3 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt2, pi / 2, Val(TextBox2.Text))
pt4 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, pi / 2, Val(TextBox2.Text))
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt1, pt2
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt2, pt3
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt3, pt4
ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt4, pt1
ZoomAll
 
End Sub

Hình như chủ thớt vẽ hình chữ nhật, không phải vẽ hình vuông vì dùng 2 TextBox để lưu 2 giá trị khác nhau.

Tham khảo code vẽ đường kích thước của hình chữ nhật.

Private Sub DimHCN()
  Dim pt1 As Variant
  Dim pt2 As Variant
  Dim pt3 As Variant
  Dim pt4 As Variant
  Dim pi As Double
  pi = 3.14159265358979
  
  Dim rong As Double
  Dim dai As Double
  rong = 5
  dai = 10
  'UserForm1.Hide
  pt1 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "chon diem goc:")
  pt2 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, 0, dai)
  pt3 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt2, pi / 2, rong)
  pt4 = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, pi / 2, rong)
  ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt1, pt2
  ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt2, pt3
  ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt3, pt4
  ThisDrawing.ModelSpace.AddLine pt4, pt1
  
  Dim dis As Double
  dis = 1
  
  Dim ptTxt As Variant
  ptTxt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt1, pi / -2, dis)
  ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned pt1, pt2, ptTxt
  
  ptTxt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt2, 0, dis)
  ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned pt2, pt3, ptTxt
  
  ptTxt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt3, pi / 2, dis)
  ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned pt3, pt4, ptTxt
  
  ptTxt = ThisDrawing.Utility.PolarPoint(pt4, 0, -dis)
  ThisDrawing.ModelSpace.AddDimAligned pt4, pt1, ptTxt
  'ZoomAll

End Sub

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thanks gia_bach nhiều nha :). Nhưng lỡ giúp thì giúp cho chốt :), gia_bach có thể hưởng dẫn mình vẽ thêm cái hình vuông (chữ nhật) nhỏ nằm bên trong được không? ( nếu nó là đường polyline càng tốt). Do tài liệu mình tìm hiểu còn nhiều hạn chế quá, sách chỉ hướng dẫn mình viết mã VBA để tạo và hiệu chỉnh 1 object đơn, chứ không hướng dẫn mình kết hợp các mã VBA đó lại nên hơi khó để đi sâu mà phát triển. :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thanks gia_bach nhiều nha :). Nhưng lỡ giúp thì giúp cho chốt :), gia_bach có thể hưởng dẫn mình vẽ thêm cái hình vuông (chữ nhật) nhỏ nằm bên trong được không? ( nếu nó là đường polyline càng tốt). Do tài liệu mình tìm hiểu còn nhiều hạn chế quá, sách chỉ hướng dẫn mình viết mã VBA để tạo và hiệu chỉnh 1 object đơn, chứ không hướng dẫn mình kết hợp các mã VBA đó lại nên hơi khó để đi sâu mà phát triển. :)

1.Nhưng lỡ giúp thì giúp cho chốt : Thiên hạ đã có 4 cái "NGU", giờ thêm 1 cái NGU mới à?! :mellow: biết bao giờ mới "chốt"?

 

2. vẽ thêm cái hình vuông (chữ nhật) nhỏ nằm bên trong được không? : hiểu chết liền...

 

3. đường polyline :  

Sub Example_AddLightWeightPolyline()
  ' This example creates a lightweight polyline in model space.
  
  Dim plineObj As AcadLWPolyline
  Dim points(0 To 9) As Double
  
  ' Define the 2D polyline points
  points(0) = 1: points(1) = 1
  points(2) = 1: points(3) = 2
  points(4) = 2: points(5) = 2
  points(6) = 3: points(7) = 2
  points(8) = 4: points(9) = 4
    
  ' Create a lightweight Polyline object in model space
  Set plineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLightWeightPolyline(points)
  ZoomAll
  
End Sub

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×