Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
minhmani

HELP !! Nhờ các cao thủ lisp nối tâm Block thành đường Polyline

Các bài được khuyến nghị

Chào các bác, mong các bác tạo giúp mình 1 lisp như sau:

- Mình đang có 3 loại Block Attribute, tên lần lượt là NoteCRSR, NoteCRSA, NoteCRSB

- Sau khi mình dùng lisp "ND" để quét các Block trên sẽ tạo ra 3 đường polyline nối tâm lần lượt 3 Block trên  

- Đường Polyline nào thì sẽ có tên Layer ứng với 3 block trên. Ví dụ:

+ Block NoteCRSR ứng với Layer: Noi diem 1

+ Block NoteCRSA ứng với Layer: Noi diem 2

+ Block NoteCRSB ứng với Layer: Noi diem 3

 

Cụ thể mình có thể hiện trong bản Cad đi kèm. Mong các bác giúp đỡ :D

MAU.dwg

Chỉnh sửa theo minhmani
ghi thiếu ý

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
3 giờ trước, minhmani đã nói:

Chào các bác, mong các bác tạo giúp mình 1 lisp như sau:

- Mình đang có 3 loại Block Attribute, tên lần lượt là NoteCRSR, NoteCRSA, NoteCRSB

- Sau khi mình dùng lisp "ND" để quét các Block trên sẽ tạo ra 3 đường polyline nối tâm lần lượt 3 Block trên  

- Đường Polyline nào thì sẽ có tên Layer ứng với 3 block trên. Ví dụ:

+ Block NoteCRSR ứng với Layer: Noi diem 1

+ Block NoteCRSA ứng với Layer: Noi diem 2

+ Block NoteCRSB ứng với Layer: Noi diem 3

 

Cụ thể mình có thể hiện trong bản Cad đi kèm. Mong các bác giúp đỡ :D

MAU.dwg

Nếu theo mẫu sắp xếp nối theo trục Y thì oki, Tôi có thể giúp bạn nhưng  vì bạn chỉ nhờ cao thủ vậy nên tôi rất tiếc, tôi không phải cao thủ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
(defun c:nd(/ ss tt st i)
 (or (setq ss (vl-sort (mapcar '(lambda(x) (cons (vla-get-EffectiveName (setq x (vlax-ename->vla-object x)))
					     (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-insertionpoint x)))))
			     (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "INSERT")))))
		    '(lambda(x y) (if (eq (car x) (car y)) (< (caddr x) (caddr x)) (< (car x) (car y))))))
   (exit))
 (setq tt (list (car ss))
	i 1)
 (foreach x (append (cdr ss) '(nil))
  (if (eq (car x) (caar tt)) (setq tt (cons x tt))
   (progn
	(or (tblsearch "LAYER" (setq st (strcat "Noi Diem " (itoa i))))
	  (entmake (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")'(100 . "AcDbLayerTableRecord")
			  (cons 2 st) '(70 . 0))))
	(entmakex (vl-list* '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") (cons 8 st) '(100 . "AcDbPolyline")
				(cons 90 (length tt)) '(70 . 0)
			  (mapcar '(lambda (x)(cons 10 (cdr x))) tt)))
	(setq tt (list x)
	   i (1+ i)))))
 (princ))

Viết nhanh .Sài đỡ.

 • Like 2
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Quote
Quote

 

Viết nhanh .Sài đỡ.

cám ơn bác ngokiet nhiều, lisp xài ổn lắm bác

Quote

Nếu theo mẫu sắp xếp nối theo trục Y thì oki, Tôi có thể giúp bạn nhưng  vì bạn chỉ nhờ cao thủ vậy nên tôi rất tiếc, tôi không phải cao thủ.

Bác bắt bẻ nhau quá :D. Quen mồm xin vậy thôi mà.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Quote
Vào lúc 12/9/2020 tại 12:18, ngokiet đã nói:


(defun c:nd(/ ss tt st i)
 (or (setq ss (vl-sort (mapcar '(lambda(x) (cons (vla-get-EffectiveName (setq x (vlax-ename->vla-object x)))
					     (vlax-safearray->list(vlax-variant-value(vla-get-insertionpoint x)))))
			     (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "INSERT")))))
		    '(lambda(x y) (if (eq (car x) (car y)) (< (caddr x) (caddr x)) (< (car x) (car y))))))
   (exit))
 (setq tt (list (car ss))
	i 1)
 (foreach x (append (cdr ss) '(nil))
  (if (eq (car x) (caar tt)) (setq tt (cons x tt))
   (progn
	(or (tblsearch "LAYER" (setq st (strcat "Noi Diem " (itoa i))))
	  (entmake (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord")'(100 . "AcDbLayerTableRecord")
			  (cons 2 st) '(70 . 0))))
	(entmakex (vl-list* '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") (cons 8 st) '(100 . "AcDbPolyline")
				(cons 90 (length tt)) '(70 . 0)
			  (mapcar '(lambda (x)(cons 10 (cdr x))) tt)))
	(setq tt (list x)
	   i (1+ i)))))
 (princ))

Viết nhanh .Sài đỡ.

Bác giúp em mình nối các tâm block theo hướng như trong file mẫu em gửi đc không. Mong bác giúp đỡ!

 

mau1.dwg

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×