Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
limfx

Lỗi chỉnh justify trong text khi entmake text

Các bài được khuyến nghị

Nhờ các anh giúp khắc phục lỗi ở tham số 72, 73 của entmake text

(entmake (list 
         (cons 0 "TEXT")
        (cons 10 p);point 
        (cons 40 2);hight 
        (cons 50 0);angle 
        (cons 1 text);content
        (cons 72 1);middle
        (cons 73 2);center
))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
29 phút trước, limfx đã nói:

Nhờ các anh giúp khắc phục lỗi ở tham số 72, 73 của entmake text

(entmake (list 
         (cons 0 "TEXT")
        (cons 10 p);point 
        (cons 40 2);hight 
        (cons 50 0);angle 
        (cons 1 text);content
        (cons 72 1);middle
        (cons 73 2);center
))

(defun MakeText (point string Height Ang justify Style Layer Color / Lst); Ang: Radial
(setq Lst (list '(0 . "TEXT")
(cons 8 (if Layer Layer (getvar "Clayer")))
(cons 62 (if Color Color 256))
(cons 10 point)
(cons 40 Height)
(cons 1 string)
(if Ang (cons 50 Ang))
(cons 7 (if Style Style (getvar "Textstyle")))
)
justify (strcase justify)
)
      (cond ((= justify "C") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point)))))
			((= justify "R") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point)))))
			((= justify "M") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 4) (cons 11 point)))))
			((= justify "TL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
			((= justify "TC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 3)))))
			((= justify "TR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 3)))))	
			((= justify "ML") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
			((= justify "MC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
			((= justify "MR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 2)))))
			((= justify "BL") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 0) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
			((= justify "BC") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 1) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
			((= justify "BR") (setq Lst (append Lst (list (cons 72 2) (cons 11 point) (cons 73 1)))))
      )
     (entmakex Lst)
 )

Bạn tham khảo lisp này nhé

 

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
1 giờ trước, limfx đã nói:

Nhờ các anh giúp khắc phục lỗi ở tham số 72, 73 của entmake text

(entmake (list 
         (cons 0 "TEXT")
        (cons 10 p);point 
        (cons 40 2);hight 
        (cons 50 0);angle 
        (cons 1 text);content
        (cons 72 1);middle
        (cons 73 2);center
))

Khi dxf_72 + dxf_73 > 0, thì bạn phải thêm dxf_11 vào.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×