Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Nguyen Hoanh

Viết Lisp theo yêu cầu

Các bài được khuyến nghị

Trên diễn đàn đã có nhiều phần lisp xuất text (giá trị cao độ) trên màn hình ra file (với định dạng thu tu,X,Y,Z) nhưng mình cần khi xuất ra file các tập hợp này được sắp sếp theo các lựa chon sau -4 lựa chọn người dùng-(giá trị X tăng, X giảm,Y tăng,Y giảm). Nhờ các ban có thể viết giúp mình lisp với các lựa chọn như vậy .

Trong các text này ,nếu giá trị text nào được lựa chọn bằng chuột (Chọn điểm text cần thêm ghi chú) thì sẽ thêm giá trị text theo người dùng yêu cầu khi xuất ra file (ví dụ mặc định là chữ T chẳng hạn)

Ví dụ : Sau khi chọn 1 tập hợp các text trên màn hình sẽ xuât ra file theo y tăng(y theo trắc địa và là x trên cad)

1 12.36 42.36 17.36

2 13.56 42.38 15.34

3 12.35 42.56 14.38 T

4 12.39 42.65 13.32

Trong đó cột 1 là số thứ tự cột 2 là giá trị x,cột 3 giá trị y,cột 4 giá trị Text trên màn hình ,T là giá trị chuỗi thêm vào text cần đánh dấu trên màn hình bằng bấm chuột .

Các bạn Thaistreetz và phamthanhbinh cũng đã ngiên cứu viêt về vấn đề gần giống như vậy ,nhưng chưa thấy các lisp đó trên diễn đàn. Nhờ các bạn hỗ trợ

Xin cảm ơn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trên diễn đàn đã có nhiều phần lisp xuất text (giá trị cao độ) trên màn hình ra file (với định dạng thu tu,X,Y,Z) nhưng mình cần khi xuất ra file các tập hợp này được sắp sếp theo các lựa chon sau -4 lựa chọn người dùng-(giá trị X tăng, X giảm,Y tăng,Y giảm). Nhờ các ban có thể viết giúp mình lisp với các lựa chọn như vậy .

Trong các text này ,nếu giá trị text nào được lựa chọn bằng chuột (Chọn điểm text cần thêm ghi chú) thì sẽ thêm giá trị text theo người dùng yêu cầu khi xuất ra file (ví dụ mặc định là chữ T chẳng hạn)

Ví dụ : Sau khi chọn 1 tập hợp các text trên màn hình sẽ xuât ra file theo y tăng(y theo trắc địa và là x trên cad)

1 12.36 42.36 17.36

2 13.56 42.38 15.34

3 12.35 42.56 14.38 T

4 12.39 42.65 13.32

Trong đó cột 1 là số thứ tự cột 2 là giá trị x,cột 3 giá trị y,cột 4 giá trị Text trên màn hình ,T là giá trị chuỗi thêm vào text cần đánh dấu trên màn hình bằng bấm chuột .

Các bạn Thaistreetz và phamthanhbinh cũng đã ngiên cứu viêt về vấn đề gần giống như vậy ,nhưng chưa thấy các lisp đó trên diễn đàn. Nhờ các bạn hỗ trợ

Xin cảm ơn.

Đọc đi đọc lại mà em vẫn chưa hiểu ý bác lắm. Riêng phần yêu cầu sắp xêp tọa độ các điểm theo ý của bác thì em nghĩ có cách làm đơn giản hơn, đó là dùng excel để sắp xếp. Cụ thể là thế này:

- Bác cứ chạy các điểm cần thống kê tọa độ và cao độ ra file text. làm bằng cách nào thì chắc bác đã biết. diễn đàn đã có rất nhiều công cụ để làm việc này.

- có file text rồi bác mở nó lên bằng excel. chọn tất cả các hàng cần sắp xếp.

- tìm công cụ filter (nếu bác dùng excel 2007 thì nó nằm ở menu data) và bấm vào nó đẻ kích hoạt)

- khi đó ở đầu các cột sẽ có 1 mũi tên. bấm vào nó rồi lựa chọn cách săp xếp theo ý của bác. sau khi đã sắp xếp xong thì bác tắt Filter đi.

hi vọng đúng ý bác.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đọc đi đọc lại mà em vẫn chưa hiểu ý bác lắm. Riêng phần yêu cầu sắp xêp tọa độ các điểm theo ý của bác thì em nghĩ có cách làm đơn giản hơn, đó là dùng excel để sắp xếp. Cụ thể là thế này:

- Bác cứ chạy các điểm cần thống kê tọa độ và cao độ ra file text. làm bằng cách nào thì chắc bác đã biết. diễn đàn đã có rất nhiều công cụ để làm việc này.

- có file text rồi bác mở nó lên bằng excel. chọn tất cả các hàng cần sắp xếp.

- tìm công cụ filter (nếu bác dùng excel 2007 thì nó nằm ở menu data) và bấm vào nó đẻ kích hoạt)

- khi đó ở đầu các cột sẽ có 1 mũi tên. bấm vào nó rồi lựa chọn cách săp xếp theo ý của bác. sau khi đã sắp xếp xong thì bác tắt Filter đi.

hi vọng đúng ý bác.

Đùng là trước nay( 5-7 năm nay) đến giờ cá nhân vẫn làm như thế ,nhưng mất rất nhièu thời gian và phức tạp khi có rất nhiều tập hợp tọa dộ như thế ,cứ mỗi tập hợp cá nhân lại phải đưa sang excel và lực chọn để sắp xêp lại theo ý muốn (tăng dần hoắc giảm dần giá trị x,y). Rối lại phải ghép lại các tập hợp này .

Vì khi xuât các giá trị text các test không theo ý mình.

Vậy rất cần các lisp có tính năng trên.

Xin cảm ơn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đọc đi đọc lại mà em vẫn chưa hiểu ý bác lắm. Riêng phần yêu cầu sắp xêp tọa độ các điểm theo ý của bác thì em nghĩ có cách làm đơn giản hơn, đó là dùng excel để sắp xếp. Cụ thể là thế này:

- Bác cứ chạy các điểm cần thống kê tọa độ và cao độ ra file text. làm bằng cách nào thì chắc bác đã biết. diễn đàn đã có rất nhiều công cụ để làm việc này.

- có file text rồi bác mở nó lên bằng excel. chọn tất cả các hàng cần sắp xếp.

- tìm công cụ filter (nếu bác dùng excel 2007 thì nó nằm ở menu data) và bấm vào nó đẻ kích hoạt)

- khi đó ở đầu các cột sẽ có 1 mũi tên. bấm vào nó rồi lựa chọn cách săp xếp theo ý của bác. sau khi đã sắp xếp xong thì bác tắt Filter đi.

hi vọng đúng ý bác.

Đùng là trước nay( 5-7 năm nay) đến giờ cá nhân vẫn làm như thế ,nhưng mất rất nhièu thời gian và phức tạp khi có rất nhiều tập hợp tọa độ như thế ,cứ mỗi tập hợp cá nhân lại phải đưa sang excel và lực chọn để sắp xêp lại theo ý muốn (tăng dần hoắc giảm dần giá trị x,y). Rối lại phải ghép lại các tập hợp này .

Vì khi xuât các giá trị text các test không theo ý mình,hơn nữa khi sắp sếp xong lại mở cả 2 bản cad và excel để tìm đánh dấu text mình cần thêm giá trị ( chuối string) nằm ở vị trị nào trên bảng để gõ vào.Lấu lắm.

Vậy rất cần các lisp có tính năng trên.

Xin cảm ơn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Topic này hiện nay quá nhiều bài viết, việc truy cập vào topic làm chậm diễn đàn.

 

Xin được khóa topic này, các bác muốn yêu cầu lisp hay thảo luận thì xin mời vào Viết lisp theo yêu cầu [phần 2] để tiếp tục.

Các bác có thể sang topic Viết lisp theo yêu cầu [phần 2] để tiếp tục nhé.

Tue_NV Close topic này

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Khách
Chủ đề này bây giờ đã bị đóng lại để trả lời thêm.

×