Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Các bài được khuyến nghị

Chỉ bằng 1 lệnh thôi anh ạ!!! hê hê hê Còn anh có thể sử dụng lệnh đó nhiều lần cũng được. dúng như uống hết một nồi nước canh phải húp nhiều lần mới hết...He he he....

dùng một lệnh trong một lần duy nhất, như hình trên đó :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
dùng một lệnh trong một lần duy nhất, như hình trên đó :cheers:

 

Cơ mà svba1608 là người đưa ra ý tưởng trước he êh

 

Hình như muốn vẽ hình này chỉ bằng một lệnh thì dùng lệnh Solid. Tuy nhiên, mình thử vẽ mãi vẫn chưa ổn, gặp khó khăn trong việc xác định điểm. Mình đang nghiên cứu tiếp.
  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hình như muốn vẽ hình này chỉ bằng một lệnh thì dùng lệnh Solid. Tuy nhiên, mình thử vẽ mãi vẫn chưa ổn, gặp khó khăn trong việc xác định điểm. Mình đang nghiên cứu tiếp.

Ồi ồi,

Cám ơn bồ tèo nha, nhờ bạn mà mình biết thêm cái lệnh soilid này đó. Kết hợp với việc sử dụng tọa độ tương đối là vẽ được liền bạn ạ. Hay thiệt là hay.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Vẫn chưa ai có thể giải ra bài toán này sao. Lạ thật đây.

Chỉ dùng 1 lệnh và 1 lần duy nhất mà thôi....

 

Còn cách dùng solid thì tui đã nói ở trang trước rồi đấy.

Không có cơ sở, và cũng không thể hiện đc trí óc trong đo

 

Các bác thử tài đi nào

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vẫn chưa ai có thể giải ra bài toán này sao. Lạ thật đây.

Chỉ dùng 1 lệnh và 1 lần duy nhất mà thôi....

 

Còn cách dùng solid thì tui đã nói ở trang trước rồi đấy.

Không có cơ sở, và cũng không thể hiện đc trí óc trong đo

 

Các bác thử tài đi nào

Sử dụng lệnh -h bạn à.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vẫn chưa ai có thể giải ra bài toán này sao. Lạ thật đây.

Chỉ dùng 1 lệnh và 1 lần duy nhất mà thôi....

 

Còn cách dùng solid thì tui đã nói ở trang trước rồi đấy.

Không có cơ sở, và cũng không thể hiện đc trí óc trong đo

 

Các bác thử tài đi nào

ơ!!! thế vẫn chưa nhậu được à :)

:) :) :cheers:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Sử dụng lệnh -h bạn à.

 

Vậy thì mời bạn trình bày cách giải của mình??

Không thể nói xuông như vậy đâu...

Mình rất muốn gọi ai đó là thầy

Nhưng e rằng.....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Hình như muốn vẽ hình này chỉ bằng một lệnh thì dùng lệnh Solid. Tuy nhiên, mình thử vẽ mãi vẫn chưa ổn, gặp khó khăn trong việc xác định điểm. Mình đang nghiên cứu tiếp.

Em cũng giải ra rồi cơ mà ko công bố vội để mọi người còn tham gia và nên để cho bác 'svba1608' suy nghĩ thêm. chính bài giải của bác ứ đã gợi ý để em đã tìm ra đáp án ...he he he vui đáo để

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em cũng giải ra rồi cơ mà ko công bố vội để mọi người còn tham gia và nên để cho bác 'svba1608' suy nghĩ thêm. chính bài giải của bác ứ đã gợi ý để em đã tìm ra đáp án ...he he he vui đáo để
ơ!!! thế vẫn chưa nhậu được à :)

:) :) :cheers:

Chưa phải đáp án hay he he he....

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vậy thì mời bạn trình bày cách giải của mình??

Không thể nói xuông như vậy đâu...

Mình rất muốn gọi ai đó là thầy

Nhưng e rằng.....

Đây bạn : Giả sử cạnh hình vuông có cạnh là 5 chẳng hạn. Ta có thể nhập toạ độ tương đối hoặc nhập chiều dài trực tiếp bằng cách kéo con trỏ chuột theo phương vuông góc (sử dụng chế độ Ortho) và nhập chiều dài

Bật chế độ Ortho

Command: -h

HATCH

Enter a pattern name or [?/Solid/User defined] <ANSI31>: S : gõ S

Select objects to define hatch boundary or <direct hatch>,

 

Select objects: Enter

 

Retain polyline boundary? [Yes/No] <N>: Enter

 

Specify start point: Click 1 điểm bất kì và điểm này chính là giao điểm của 2 hình vuông

Specify next point or [Arc/Length/Undo]: 5 : Kéo con chuột theo phương -X : gõ 5

 

Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo]: 5 : Kéo con chuột theo phương -Y : gõ 5

 

Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo]: 5 : Kéo con chuột theo phương +X : gõ 5

 

Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo]: 5 : Kéo con chuột theo phương +Y : gõ 5

 

Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo]: 5 : Kéo con chuột theo phương +X : gõ 5

 

Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo]: 5 : Kéo con chuột theo phương +Y : gõ 5

 

Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo]: 5 : Kéo con chuột theo phương -X : gõ 5

 

Specify next point or [Arc/Close/Length/Undo]: C : GÕ C

 

Specify start point for new boundary or <apply hatch>: Enter

 

Nói thì lâu nhưng thao tác rất nhanh

Đường đi của con chuột như hình vẽ dưới

hatch.jpg

Câu trả lời của mình thoả mãn yêu cầu của bạn rồi nhé : 1 lệnh và 1 lần sử dụng duy nhất

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đây bạn : Giả sử cạnh hình vuông có cạnh là 5 chẳng hạn. Ta có thể nhập toạ độ tương đối hoặc nhập chiều dài trực tiếp bằng cách kéo con trỏ chuột theo phương vuông góc (sử dụng chế độ Ortho) và nhập chiều dài

Bật chế độ Ortho

Command: -h

hatch.jpg

Câu trả lời của mình thoả mãn yêu cầu của bạn rồi nhé : 1 lệnh và 1 lần sử dụng duy nhất

Ơ!!!, thế thì có khác gì solid đâu nhể

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ơ!!!, thế thì có khác gì solid đâu nhể

Dùng Solid thì không có cơ sở đề bắt điểm nhưng với -h thì bạn có cơ sở xác định điểm hẳn hoi, rõ ràng nữa.

1 lệnh và 1 lần sử dụng lệnh duy nhất

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Dùng Solid thì không có cơ sở đề bắt điểm nhưng với -h thì bạn có cơ sở xác định điểm hẳn hoi, rõ ràng nữa.

1 lệnh và 1 lần sử dụng lệnh duy nhất

ồ, thế à.

vậy mà mình cứ tưởng..... mình làm sai

:cheers:

 

xem lệnh:

giả sử 2 hình vuông kt 5x5

Command: so

SOLID Specify first point: 0,0

 

Specify second point: 5,0

 

Specify third point: 0,5

 

Specify fourth point or <exit>: 5,5

 

Specify third point: 10,5

 

Specify fourth point or <exit>: 5,10

 

Specify third point: 10,10

 

Specify fourth point or <exit>:

 

Specify third point:

 

 

 

được rùi chứ???

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình nghĩ bài này dựng bằng phương pháp dùng lệnh solid là chuẩn nhất rồi còn gì.

Này nhé bật Grid lên (F7), bật snap lên (F9) rồi dùng lệnh solid và pick pick thế là xong, làm gì có cách nào nhanh hơn nữa.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Câu trả lời của mình thoả mãn yêu cầu của bạn rồi nhé : 1 lệnh và 1 lần sử dụng duy nhất

Tạm được anh ạ ! Chờ kết quả của bác 'svba1608' công bằng hơn...

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Dùng Solid thì không có cơ sở đề bắt điểm nhưng với -h thì bạn có cơ sở xác định điểm hẳn hoi, rõ ràng nữa.

1 lệnh và 1 lần sử dụng lệnh duy nhất

 

 

Ok, gần ổn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình nghĩ bài này dựng bằng phương pháp dùng lệnh solid là chuẩn nhất rồi còn gì.

Này nhé bật Grid lên (F7), bật snap lên (F9) rồi dùng lệnh solid và pick pick thế là xong, làm gì có cách nào nhanh hơn nữa.

 

ấy thế mà có đấy. Mình vẽ chỉ trong 2s thui

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bổ sung thêm 1 cách này nữa mới nghĩ ra, lần này ph168xd nhất định phải bái sư rồi:

Mình dùng lệnh pline với cách làm như sau: giả sử hình vuông có độ dài đường chéo là 3000

gõ lệnh PL

-chọn điểm đầu để vẽ

-gõ w để thay đổi bề rộng

-gõ giá trị là không "0"

-gõ giá trị là 3000

-nhập giá trị 1500 để vẽ điểm tiếp theo

-gõ w để thay đổi bề rộng

-gõ 3000

-gõ 0

-nhập giá trị 1500

rồi làm tiếp các bước như trên để vẽ tiếp hình vuông còn lại là được.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bổ sung thêm 1 cách này nữa mới nghĩ ra, lần này ph168xd nhất định phải bái sư rồi:

Mình dùng lệnh pline với cách làm như sau: giả sử hình vuông có độ dài đường chéo là 3000

gõ lệnh PL

-chọn điểm đầu để vẽ

-gõ w để thay đổi bề rộng

-gõ giá trị là không "0"

-gõ giá trị là 3000

-nhập giá trị 1500 để vẽ điểm tiếp theo

-gõ w để thay đổi bề rộng

-gõ 3000

-gõ 0

-nhập giá trị 1500

rồi làm tiếp các bước như trên để vẽ tiếp hình vuông còn lại là được.

 

 

Quá dài dòng....Chắc ngoài đời cũng vậy

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em cũng giải ra rồi cơ mà ko công bố vội để mọi người còn tham gia và nên để cho bác 'svba1608' suy nghĩ thêm. chính bài giải của bác ứ đã gợi ý để em đã tìm ra đáp án ...he he he vui đáo để

 

Chà chà! Bác haanh không chỉ là "cao thủ tìm kiếm" đâu nhé. Em cũng xin thưa với các bác là em chịu rồi. Được bác ph168xd bảo là "bạn rất giỏi" với em là một niềm vui rồi. Giờ em đang đợi các cao thủ cho ra đáp án thôi. Bác nào chịu nhận em làm đệ tử, em xin bái sư phụ ngay.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chà chà! Bác haanh không chỉ là "cao thủ tìm kiếm" đâu nhé. Em cũng xin thưa với các bác là em chịu rồi. Được bác ph168xd bảo là "bạn rất giỏi" với em là một niềm vui rồi. Giờ em đang đợi các cao thủ cho ra đáp án thôi. Bác nào chịu nhận em làm đệ tử, em xin bái sư phụ ngay.

 

 

Tặng tất cả các bạn món quà nhỏ, Hy vọng nó sẽ đem lại niềm vui cho mọi ng trong topic của chúng ta

http://www.cadviet.com/upfiles/CaDia.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tặng tất cả các bạn món quà nhỏ, Hy vọng nó sẽ đem lại niềm vui cho mọi ng trong topic của chúng ta

http://www.cadviet.com/upfiles/CaDia.dwg

 

Con cá của bác phải nói là đẹp. Nhưng không hiểu bác post lên có ý gì không. Vì đang trong mục đố vui mà tặng thì không hợp lý lắm. Không biết bác đang cho mọi người gợi ý của lời giải hay là muốn mời mọi người trong topic đi ăn cá :cheers: , hay là một ý gì khác?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Con cá của bác phải nói là đẹp. Nhưng không hiểu bác post lên có ý gì không. Vì đang trong mục đố vui mà tặng thì không hợp lý lắm. Không biết bác đang cho mọi người gợi ý của lời giải hay là muốn mời mọi người trong topic đi ăn cá :cheers: , hay là một ý gì khác?

 

Bạn quả là ng hiểu mình.....Con cá đó chính là món quà nhỏ thay cho bữa nhậu ý mà

Còn bài toán đố của mình, thực ra có kết quả thôi, chứ chưa đc coi là đáp án

 

Các bạn hãy giải với bài này xem

 

http://www.cadviet.com/upfiles/121.jpg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn quả là ng hiểu mình.....Con cá đó chính là món quà nhỏ thay cho bữa nhậu ý mà

Còn bài toán đố của mình, thực ra có kết quả thôi, chứ chưa đc coi là đáp án

 

Các bạn hãy giải với bài này xem

trùi, hồi giờ mình nghe đến CÁ GỖ, CÁ KIẾM, CÁ... chứ chưa từng thưởng thức CÁ CAD bao giờ, bây giờ mới mục sở thị.

mô phật

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×