Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
binarch

Linestyle điện nước

Các bài được khuyến nghị

Bạn vẽ mẫu đường điện nước bằng line và text rồi dùng lệnh "MKLTYPE" để tạo file *.lin

 

Command: MKLTYPE

 

Select a ".LIN" file: <C:\Express\Drawings\acad.lin>: Chọn đường dẫn sẽ save file .lin

 

Enter linetype name: Đặt tên linetype

 

Linetype description: Ghi chú cho linetype

 

Starting point for line definition: Chọn điểm đầu của đường mẫu

 

Ending point for line definition: Chọn điểm cuối của đường mẫu

 

Select objects: Lựa chọn đối tượng tạo nên linetype (line, polyline, lwpolyline, point, shape, and/or text object)

  • Vote tăng 14

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
pác ơi không tạo đưọc cái đường )-)-) như thế này pác nào hướng dẫn cái nhỉ chụp ảnh up load cái em tạo mãi không được

 

 

EM CHÉP ĐOẠN ĐỊNH NGHĨA NÀY , HOẶC CTRL C, SAU ĐÓ TÌM FILE "AUTOCAD LINETYPE DEFINITION" TRONG SUPPORT CỦA ACAD, MỞ BẰNG NOTEPAD, Ở ĐÓ CÓ NHIỀU ĐỊNH NGHĨA LINETYPE, CHÈN VÀO DÒNG CUỐI CÙNG, SAVE, SAU ĐÓ LOAD LINETYPE TÌM TÊN THOATPHAN-LINE LA OKKKKE. CHÚ Ý KHÔNG ĐƯỢC SAI ĐẤY NHÉ.

 

 

*THOATPHAN_LINE,U line ----U----U----U----U----U----U--

A,.5,-.25,["U",STANDARD,S=.15,R=90,X=0,Y=-.047],0

 

 

QUYSU.jpg

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
EM CHÉP ĐOẠN ĐỊNH NGHĨA NÀY , HOẶC CTRL C, SAU ĐÓ TÌM FILE "AUTOCAD LINETYPE DEFINITION" TRONG SUPPORT CỦA ACAD, MỞ BẰNG NOTEPAD, Ở ĐÓ CÓ NHIỀU ĐỊNH NGHĨA LINETYPE, CHÈN VÀO DÒNG CUỐI CÙNG, SAVE, SAU ĐÓ LOAD LINETYPE TÌM TÊN THOATPHAN-LINE LA OKKKKE. CHÚ Ý KHÔNG ĐƯỢC SAI ĐẤY NHÉ.

*THOATPHAN_LINE,U line ----U----U----U----U----U----U--

A,.5,-.25,["U",STANDARD,S=.15,R=90,X=0,Y=-.047],0

kô thấy file "AUTOCAD LINETYPE DEFINITION" đâu cả :

untitled11-1.jpg

 

 

mà cái lệnh MKLTYPE có làm việc đâu !!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
kô thấy file "AUTOCAD LINETYPE DEFINITION" đâu cả :

Bạn làm theo cách của bạn kiengaycang nhé:

Theo đường dẫn: C:\Documents and Settings\Boss Viet\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support

Tìm file acad.lin , mở file đó ra và copy đoạn mã trên vào

Ví dụ của tôi:

...

*HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----

A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2

*GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--

A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25

*ZIGZAG,Zig zag /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

A,.0001,-.2,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-.2,s=.2],-.4,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=.2,s=.2],-.2

*THOATPHAN_LINE,U line ----U----U----U----U----U----U--

A,.5,-.25,["U",STANDARD,S=.15,R=90,X=0,Y=-.047],0

 

...

seve lại, thế là bạn có thêm một đường thoát nước rồi. chúc thành công !

------------------------------------

Note: Boss Viet là tên accounts của máy tôi.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
...

*HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----

A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2

*GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--

A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25

*ZIGZAG,Zig zag /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

A,.0001,-.2,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-.2,s=.2],-.4,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=.2,s=.2],-.2

*THOATPHAN_LINE,U line ----U----U----U----U----U----U--

A,.5,-.25,["U",STANDARD,S=.15,R=90,X=0,Y=-.047],0

...

------------------------------------

 

Cho em hỏi: tham số A ở đây có nghĩa là gì? còn .5-2.5 nữa.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
EM CHÉP ĐOẠN ĐỊNH NGHĨA NÀY , HOẶC CTRL C, SAU ĐÓ TÌM FILE "AUTOCAD LINETYPE DEFINITION" TRONG SUPPORT CỦA ACAD, MỞ BẰNG NOTEPAD, Ở ĐÓ CÓ NHIỀU ĐỊNH NGHĨA LINETYPE, CHÈN VÀO DÒNG CUỐI CÙNG, SAVE, SAU ĐÓ LOAD LINETYPE TÌM TÊN THOATPHAN-LINE LA OKKKKE. CHÚ Ý KHÔNG ĐƯỢC SAI ĐẤY NHÉ.

 

 

*THOATPHAN_LINE,U line ----U----U----U----U----U----U--

A,.5,-.25,["U",STANDARD,S=.15,R=90,X=0,Y=-.047],0

 

 

QUYSU.jpg

bác ơi em dùng 2007 bác chỉ cho em cái.....em phê cái này

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Trích dẫn(interwar1283 @ Dec 6 2007, 07:49 AM)

...

*HOT_WATER_SUPPLY,Hot water supply ---- HW ---- HW ---- HW ----

A,.5,-.2,["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.2

*GAS_LINE,Gas line ----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS----GAS--

A,.5,-.2,["GAS",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05],-.25

*ZIGZAG,Zig zag /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/

A,.0001,-.2,[ZIG,ltypeshp.shx,x=-.2,s=.2],-.4,[ZIG,ltypeshp.shx,r=180,x=.2,s=.2],-.2

*THOATPHAN_LINE,U line ----U----U----U----U----U----U--

A,.5,-.25,["U",STANDARD,S=.15,R=90,X=0,Y=-.047],0

Cho em hỏi: tham số A ở đây có nghĩa là gì? còn .5-2.5 nữa.

Định nghĩa kiểu nét :

1. Tất cả định nghĩa kiểu nét đều có 2 thành phần :

Dòng tiêu đề : Header line và dòng mẫu pattern line

1.1 Dòng tiêu đề Header line : gồm 1 dấu * trước tên kiểu nét và mô tả kiểu nét. Tên và mô tả kiểu nét phải cách nhau bởi dấu phẩy ,

Định dạng của dòng tiêu đề là : *Linetype Name, Description

1.2 Dòng mẫu pattern line : chứa định nghĩa kiểu nét. Định nghĩa này gồm đặc tả trường căn chỉnh đặc tả kiểu nét, 2 loại này được tách riêng bởi dấu phẩy , .

Để lấy ví dụ cho các bạn hiểu :

 

*DASH3DOT,____...____...____ : dòng Header line

A,.5,-.125,0,-.125,-.125,0,-.125 : dòng pattern line

 

Giải thích :

Dòng tiêu đề Header line[/b] :

gồm 1 dấu *

DASH3DOT là linetype Name (tên kiểu nét)

, : là dấu phẩy

____...____...____ : Description là mô tả kiểu nét

 

Dòng pattern line :

A là đặc tả trường căn chỉnh do ACAD cung cấp nên dòng mẫu sẽ luôn bắt đầu bằng chữ A

Sau chữ A là dấu phẩy và tiếp theo là đặc tả kiểu nét.

Số dương (.5 hoặc 0.5) thể hiện độ dài bạn đặt bút vẽ. Còn số âm (-.25 hoặc -0.25) thể hiện khoảng trống bỏ cách. Độ dài của dấu gạch hoặc dấu bcách sẽ được định danh bằng giá trị của số đó. Suy ra độ dài của dấu gạch 0 sẽ là một dấu chấm.

.5 đặt bút xuống độ dài nét gạch là 0,5 đơn vị.

-.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị

0 đặt bút xuống dấu chấm

-.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị

0 đặt bút xuống dấu chấm

-.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị

0 đặt bút xuống dấu chấm

-.125 nhấc bút lên dấu cách dài 0.125 đơn vị

 

Còn đoạn này ["HW",STANDARD,S=.1,R=0.0,X=-0.1,Y=-.05] là mô tả kiểu nét phức hình chuỗi :

Định dạng của kiểu nét phức hình chuỗi là :

["String",Text Style, Text Height, Rotation, X-offset,Y-offset]

 

Ví dụ :

*DuongkethopchuCN,CN

A,0.75,["CN",Standard,S=0.1,A=0,X=0.05,Y=-0.05],-0.575

Cấu trúc

Dòng 1 : Header lìne

Dòng 2 : pattern line

A là đặc tả trường căn chỉnh

, là dấu phẩy

0.75 đặt bút xuống độ dài nét gạch là 0,75 đơn vị.

["CN",Standard,S=0.1,A=0,X=0.05,Y=-0.05] là đặc tả kiểu nét phù hợp với cấu trúc định dạng kiểu nét

-.575 nhấc bút lên dấu cách dài 0.575 đơn vị

 

 

Cách tải một linetype

 

Bạn mở chương trình soạn thảo Notepad lên, chép đoạn chữ màu xanh vào và lưu file với đuôi mở rộng là .lin

Sau đó vào CAD, đánh lệnh linetype -> Trong hộp thoại Linetype Manager chọn load -> trong hộp thoại load and reload linetype -> Chọn file -> sau đó chọn file .lin mà bạn vừa tạo -> OK.

Lúc này, bạn sẽ tạo đwợc đường có chữ CN xen kẽ với nét vẽ.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác làm ơn chỉ cho em làm kiểu đường thẳng là các mũi tến với ạ! Em đang làm bản vẽ thi công mà cần kiểu đường này quá!!! Cám ơn các bác nha!!!

Bạn cần nói rõ kiểu cách của mũi tên bạn như thế nào (tức là style) của mũi tên đó? Có tô đen đầu mũi tên không? Đoạn thò của mũi tên như thế nào? Minh hoạ bằng hình ảnh hoặc file .dwg thì càng tốt.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn làm theo cách của bạn kiengaycang nhé:

Theo đường dẫn: C:\Documents and Settings\Boss Viet\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\enu\Support

Tìm file acad.lin , mở file đó ra và copy đoạn mã trên vào

 

 

 

Mình đã load được linetype đó nhưng khi vẽ bằng kiểu đường đó thì là một đường thẳng liền. Vào chỉnh Linetype Scale mãi cũng không được???

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn vẽ mẫu đường điện nước bằng line và text rồi dùng lệnh "MKLTYPE" để tạo file *.lin

 

Command: MKLTYPE

 

Select a ".LIN" file: <C:\Express\Drawings\acad.lin>: Chọn đường dẫn sẽ save file .lin

 

Enter linetype name: Đặt tên linetype

 

Linetype description: Ghi chú cho linetype

 

Starting point for line definition: Chọn điểm đầu của đường mẫu

 

Ending point for line definition: Chọn điểm cuối của đường mẫu

 

Select objects: Lựa chọn đối tượng tạo nên linetype (line, polyline, lwpolyline, point, shape, and/or text object)

Cảm ơn bạn!

Cách của bạn thật đơn giản và dễ thực hiện.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sao khi mình tạo kiểu đường, cad báo lỗi "Too many segments in linetype definition". Các bạn có cách nào khắc phục được không. Mình đang tạo kiểu đường dạng ------->-------, nhưng chỉ tạo được đường dạng --->---. Các bạn giúp mình với!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Sao khi mình tạo kiểu đường, cad báo lỗi "Too many segments in linetype definition". Các bạn có cách nào khắc phục được không. Mình đang tạo kiểu đường dạng ------->-------, nhưng chỉ tạo được đường dạng --->---. Các bạn giúp mình với!

 

*Duongkethopchu-,------->------->-----

A,0,["------->",Standard,S=0.1,R=0,X=-0.05,Y=-0.05],-0.8

 

Cách tải một linetype

 

Bạn mở chương trình soạn thảo Notepad lên, chép đoạn chữ màu xanh vào và lưu file với đuôi mở rộng là .lin

Sau đó vào CAD, đánh lệnh linetype -> Trong hộp thoại Linetype Manager chọn load -> trong hộp thoại load and reload linetype -> Chọn file -> sau đó chọn file .lin mà bạn vừa tạo -> OK.

Lúc này, bạn sẽ tạo đwợc đường có chữ xen kẽ với nét vẽ.

 

Bạn đọc thêm bài viết này nhé : http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...amp;#entry46501

Mong rằng các bạn hiểu.

Chúc thành công.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
*Duongkethopchu-,------->------->-----

A,0,["------->",Standard,S=0.1,R=0,X=-0.05,Y=-0.05],-0.8

 

Cách tải một linetype

 

Bạn mở chương trình soạn thảo Notepad lên, chép đoạn chữ màu xanh vào và lưu file với đuôi mở rộng là .lin

Sau đó vào CAD, đánh lệnh linetype -> Trong hộp thoại Linetype Manager chọn load -> trong hộp thoại load and reload linetype -> Chọn file -> sau đó chọn file .lin mà bạn vừa tạo -> OK.

Lúc này, bạn sẽ tạo đwợc đường có chữ xen kẽ với nét vẽ.

 

Bạn đọc thêm bài viết này nhé : http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...amp;#entry46501

Mong rằng các bạn hiểu.

Chúc thành công.

Không ổn rồi bạn ơi, linestyle này khi vẽ đọa thẳng thì 0k nhưng khi ve SPL hay PL thi ko chấp nhận được. Mình muốn tạo linestyle dạng shape nhưng lại không biết mã của các mã của các shape. Khi dùng lệnh mkshape và mklstyle, mình dùng các nhiều line nhỏ và shape thì bị báo lỗi " Too many segments in linetype definition". Bạn có cách nào khác giúp mình ko.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không ổn rồi bạn ơi, linestyle này khi vẽ đọa thẳng thì 0k nhưng khi ve SPL hay PL thi ko chấp nhận được. Mình muốn tạo linestyle dạng shape nhưng lại không biết mã của các mã của các shape. Khi dùng lệnh mkshape và mklstyle, mình dùng các nhiều line nhỏ và shape thì bị báo lỗi " Too many segments in linetype definition". Bạn có cách nào khác giúp mình ko.

Không hiểu vấn đề của bạn chổ nào nhưng mình tạo 1 linetype cho bạn Đây. Bạn tải về giải nén được 3 file copy tất cả vào trong support của cad kiểu đường tên là gachmt.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không hiểu vấn đề của bạn chổ nào nhưng mình tạo 1 linetype cho bạn Đây. Bạn tải về giải nén được 3 file copy tất cả vào trong support của cad kiểu đường tên là gachmt.

Mình đang muốn tạo kiểu đường ---->---- có các thông số: nét liền 2mm, nét đứt 1mm, arrow 2mm, khoảng cách giữa các arrow liên tiếp khi vẽ ra là 2cm. Mình đã thử tạo bằng cách sử dụng nhiều đoạn nhưng bị báo lỗi " Too many segments in linetype definition". Bạn có cách nào khắc phục giúp mình ko?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình đang muốn tạo kiểu đường ---->---- có các thông số: nét liền 2mm, nét đứt 1mm, arrow 2mm, khoảng cách giữa các arrow liên tiếp khi vẽ ra là 2cm. Mình đã thử tạo bằng cách sử dụng nhiều đoạn nhưng bị báo lỗi " Too many segments in linetype definition". Bạn có cách nào khắc phục giúp mình ko?

Bạn đã biết dùng mkshape và mkltype rồi nên cũng đơn giản:

Vẻ nét liền 2mm rồi tạo nó thành shape (tên tuỳ ý)

Vẻ arrow 2mm rồi tạo nó thành shape (tên tuỳ ý)

Dùng lệnh shape gọi 2 cáo shape ra rồi sếp theo ý bạn. Dùng lệnh mkltype tại line.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn đã biết dùng mkshape và mkltype rồi nên cũng đơn giản:

Vẻ nét liền 2mm rồi tạo nó thành shape (tên tuỳ ý)

Vẻ arrow 2mm rồi tạo nó thành shape (tên tuỳ ý)

Dùng lệnh shape gọi 2 cáo shape ra rồi sếp theo ý bạn. Dùng lệnh mkltype tại line.

Mình đã thử rồi mà vẫn ko được. Nếu chỉ làm với 1 số ít đoạn thì được chứ làm nhiều thì vẫn bị báo lỗi. Ko bết có cách nào có thể tạo từ nhiều đoạn ko?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình được linestyle đó rồi, thanks. Bây giờ mình tạo linestyle từ đối tượng text nhưng lại không biết cách nào đặt color riêng biệt cho text trên kiểu đường mà ko biết xử lý thế nào?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Không hiểu vấn đề của bạn chổ nào nhưng mình tạo 1 linetype cho bạn Đây. Bạn tải về giải nén được 3 file copy tất cả vào trong support của cad kiểu đường tên là gachmt.

bác Duy cho em hỏi học như thế nào để có thể tự làm được 1 linetype theo ý mình, có cần phần mềm hỗ trợ gì không ạ. Mong bác chỉ giúp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×