Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
ThuyLinh313

[Đã xong] - Tự động bật - tắt chế độ gõ tiếng việt trong CAD

Các bài được khuyến nghị

Công việc của mình thường xuyên phải tạo và chỉnh sửa nội dung các loại đối tượng text trong cad vì vậy xin nhờ các bạn viết 1 công cụ (hoặc nêu ý tưởng thuật toán - mình có biết 1 chút xíu về code lisp) để bộ gõ tiếng việt (unikey) có thể tự động chuyển sang chế độ gõ tiếng việt khi mình thực hiện các lệnh viết hoặc chỉnh sửa text. sau khi thực hiện xong lại tự động chuyển sang chế độ gõ tiếng anh như cũ. Nếu có thể phát triển công cụ này them chức năng tự động nhận diện các bảng mã của textstyle hiện hành (nếu thực hiện lệnh viết text) hoặc textstyle của đối tượng text bị chỉnh sửa, từ đó tự động chuyển bảng mã và chế độ gõ thích hợp cho Unikey. Mình mong các bạn viết bằng lisp (để mình có thể tham khảo) nhưng nếu bạn có thể viết nó bằng ngôn ngữ lập trình khác thì mình cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn. Cảm ơn đã quan tâm đến chủ đề này của mình.

 

Ứng dụng đã hoàn thiện, các bạn có thể sử dụng 1 trong 2 phiên bản tùy theo nhu cầu

- Version 2.1 (bài viết số #43 - trang 3): Chỉ hỗ trợ chỉnh sửa các loại text, mtext và Dimension thông thường trong bản vẽ.

- Version 3.0 (bài viết số #63 - trang 4): Hỗ trợ thêm các loại Text trong block.

Chỉnh sửa theo ThuyLinh313
 • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Công việc của mình thường xuyên phải tạo và chỉnh sửa nội dung các loại đối tượng text trong cad vì vậy xin nhờ các bạn viết 1 công cụ (hoặc nêu ý tưởng thuật toán - mình có biết 1 chút xíu về code lisp) để bộ gõ tiếng việt (unikey) có thể tự động chuyển sang chế độ gõ tiếng việt khi mình thực hiện các lệnh viết hoặc chỉnh sửa text. sau khi thực hiện xong lại tự động chuyển sang chế độ gõ tiếng anh như cũ. Nếu có thể phát triển công cụ này them chức năng tự động nhận diện các bảng mã của textstyle hiện hành (nếu thực hiện lệnh viết text) hoặc textstyle của đối tượng text bị chỉnh sửa, từ đó tự động chuyển bảng mã và chế độ gõ thích hợp cho Unikey. Mình mong các bạn viết bằng lisp (để mình có thể tham khảo) nhưng nếu bạn có thể viết nó bằng ngôn ngữ lập trình khác thì mình cũng rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn. Cảm ơn đã quan tâm đến chủ đề này của mình.

Sao lười vậy bác Unikey có tổ hợp phím tắt mà

Ctrl+Shift : chuyển qua lại hai chế độ gõ tiếng việt tiếng anh

Ctrl+Shift+F1 gõ với Unicode

Ctrl+Shift+F2 gõ với TCVN3

Ctrl+Shiflt+F3 gõ với VNI

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tất nhiên là mình biết có phím tắt. đó cũng chính là cơ sở để mình tin là có thể viết được công cụ này nhờ vào cơ chế sendkeys. Tại tính mình hay quên, khi ở trạng thái bắt đầu viết 1 text hoặc chỉnh sửa 1 text mình thường gõ 1 đoạn nội dung rồi mới nhớ ra chưa bật chế độ gõ tiếng việt hoặc chưa chuyển đổi bang mã thích hợp. lại phải backspace rồi thực hiện các thủ tục trên rồi gõ lại. Việc kiểm tra textstyle đang sử dung font thuộc bảng mã nào thì mình có thể làm được. nhưng để tự động hóa việc bật tắt chế độ gõ tiếng việt thì mình chịu. Công cụ này mục đích để đỡ phải bận tâm đến vấn đề bộ gõ hay bảng mã nữa

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Version 1.0 đây !!! B)

- Hỗ trợ tự động thay đổi bảng mã của bộ gõ Unikey cho phù hợp với đối tượng text hay Mtext trong cad.

- Có tác dụng với các lệnh tạo Text, Mtext và các lệnh chỉnh sửa chúng ED (DDedit)

- Phiên bản này mới chỉ hỗ trợ các text sử dụng True Type Font, chưa hỗ trợ các font shx.

Vì mới ra lò, khoe các bạn luôn nên mình chưa kịp nghiên cứu thuật toán nhận diện code của font shx, hi vọng các lisper trong diễn đàn cùng chung tay với mình để hoàn thiện ứng dụng này.

;;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;;;
;;; A U T O  U N I K E Y  C O N T R O L  R O U T I N E ;;;
;;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;;;
;;;	Version 1.0 - 14/12/2012 - from Cadviet.com 		;;;
;;;	Le Thuy Linh 313 - Tri Tue Viet.jsc       	;;;
;;;+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++;;;
;;; Dinh nghia lai lenh ED de lay ename doi tuong text
(defun c:ed (/ textedit)
(and (or (and (setq textedit (ssget "I"))
   		(setq textedit (ssname textedit 0)))
   	(setq textedit (car (entsel))))
 	(command "ddedit" textedit))
(princ))
;;; Kiem tra ban ve da co reactor Auto-Vietkey hay chua, Neu chua co thi tao moi.
(if (not (member "Auto-Unikey" (mapcar 'vlr-data (cdar (vlr-reactors :vlr-sysvar-reactor)))))
(vlr-pers ; Tao lien ket ben vung cho reactor
 (vlr-sysvar-reactor "Auto-Unikey" '((:vlr-sysvarchanged . callback-Unikey)))))
;;; Ham callback dieu khien bo go tieng viet (tuong thich voi bo go Unikey)
(defun callback-Unikey (reactor object / code font)
(if (> (getvar "TEXTEDITOR") 0)
 (progn
 (if textedit
(setq font (vla-get-stylename (vlax-ename->vla-object textedit)))
(setq font (getvar "textstyle")))
 (setq code (check-font-code font)) 
 (cond ((= code "TCVN3") (sendkeys "^+{F2}"))
		((= code "UNICODE") (sendkeys "^+{F1}"))
		((= code "VNI") (sendkeys "^+{F3}"))))))
;;; Ham kiem tra bang ma cua textstyle (su dung true type font)
;;; style: String - ten cua textstlye kiem tra
(defun Check-Font-Code (style / font ts)
(vlax-for ts (vla-get-textstyles (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
 (if (= style (vla-get-name ts))
 (setq font (vla-get-fontfile ts))))
(cond ((wcmatch (setq font (strcase font)) "ARIAL*,TAHOMA*,TIMES*") "UNICODE")
 	((wcmatch font "VNI*") "VNI")
 	((wcmatch font "VN*") "TCVN3")))

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình k có ý kiến vì k biết unicode hay bảng mã j j đó nó khác nhau thế nào ^^ . K biết TL liệt kê đến bao giờ cho đủ hết wcmatch của các font. Ngoài các font trên thì hàm check trả về cái j ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- Với các TTF thì giải quyết như trên mình thấy ổn rồi. Nếu không phải dân Design chuyên nghiệp thì chúng ta chỉ sử dụng các font unicode được Microsoft tích hợp sẵn cho window. Các bảng mã VNi và TCVN3 thì rất đặc trưng bởi với các tiền tố.

 

- Hàm check sẽ trả về nil nếu không tìm được bảng mã thích hợp. Trong trường hợp này chương trình sẽ không can thiệp gì vào bộ gõ nữa mà giữ nguyên bảng mã hiện hành của bộ gõ.

 

- Ketxu hỏi đúng chỗ cần hỏi. đây chính là vấn đề mình đang gặp khó khăn. Hàm check code mình viết sử dụng thuật toán không được hay lắm, hiện tại chưa có phương pháp này hay hơn nên mới kêu gọi mọi người cùng chung tay cùng mình ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Version 2.0 :D

- Hỗ trợ tự động Bật/Tắt chế độ gõ Tiếng Việt trong Cad: Khi nào bạn chỉnh sửa hoặc viết text thì Unikey tự động bật chế độ gõ Tiếng Việt. sau khi thực hiện xong lại tự động trả về chế độ gõ Tiếng Anh cho command.

- Tự động lựa chọn bảng mã thích hợp cho bộ gõ (đã có từ ver 1.0 nhưng thêm 1 vài chỉnh sửa nhỏ làm tăng tính chính xác của chương trình)

- Hỗ trợ thêm đối tượng Dimension

;===========================================================;
;  A U T O  U N I K E Y  C O N T R O L  R O U T I N E  ;
;===========================================================;
;                    					;
; Version 1.0 - 14/12/2012       					;
;	- Support Auto change table code (Unicode, TCVN, VNI) ;
;	- Support for Text & Mtext objects 					;
;                    					;
; Version 2.0 - 15/12/2012       					;
;	- Added Auto toggle (On/Off) Vietnamese keys  		;
;	- Added support for Dimension objects       	;
;	- fixed Check-font-code function  					;
;                    					;
;===========================================================;
;	Cadviet.com - Le Thuy Linh 313 - Tri Tue Viet.jsc 	;
;===========================================================;
(vl-load-com)
;;; Go bo Reactor Auto-Unikey cu truoc khi load
(foreach x (cdar (vlr-reactors :vlr-sysvar-reactor))
(if (= (vlr-data x) "Auto-Unikey") (vlr-remove x)))
;;; Tao Reactor Auto-Unikey
(vlr-sysvar-reactor "Auto-Unikey" '((:vlr-sysvarchanged . callback-Unikey)))
;;; Dinh nghia lai lenh ED de lay ename doi tuong
(defun c:ed (/ textedit font ent)
(and (or (and (setq textedit (ssget "I"))
 			(setq textedit (ssname textedit 0)))
   	(setq textedit (car (entsel))))
 	(setq ent (cdr (assoc 0 (entget textedit))))
 	(cond ((wcmatch ent "*TEXT")
		(setq font (vla-get-stylename (vlax-ename->vla-object textedit))))
    	((= ent "DIMENSION")
		(setq font (vla-get-textstyle (vlax-ename->vla-object textedit)))))
 	(command "ddedit" textedit))
(princ))
;;; Ham callback dieu khien bo go tieng viet
(defun callback-Unikey (reactor sysvar / code Crfont)
(if (= (car sysvar) "TEXTEDITOR") (sendkeys "^+"))
(if (> (getvar "TEXTEDITOR") 0)
 (progn
 (if font (setq Crfont font) (setq Crfont (getvar "textstyle")))
 (setq code (check-font-code Crfont))
 (cond ((= code "TCVN3") (sendkeys "^+{F2}"))
	((= code "UNICODE") (sendkeys "^+{F1}"))
	((= code "VNI") (sendkeys "^+{F3}"))))))
;;; Ham kiem tra bang ma cua textstyle (su dung true type font)
;;; style: String - ten cua textstlye kiem tra
(defun Check-Font-Code (style / ts font Bold Italic charSet PitchandFamily)
(setq ts (vlax-ename->vla-object (tblobjname "style" style)))
(vla-GetFont ts 'font 'Bold 'Italic 'charSet 'PitchandFamily)
(if (= font "") (setq font (vla-get-fontfile ts)))
(cond ((wcmatch (setq font (strcase font)) "ARIAL*,TAHOMA*,TIMES*,COURIER NEW,CAMBRIA,CONSOLAS") "UNICODE")
 	((wcmatch font ".VN*") "TCVN3")
 	((wcmatch font "VNI*") "VNI")))
;;; Ham senkeys
(defun SendKeys (keys / wscript)
(vlax-invoke-method (setq wscript (vlax-create-object "WScript.Shell")) 'sendkeys keys)
(vlax-release-object wscript))

 • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- Calibri không phải là 1 font Unicode (hay 1 font hỗ trợ Tiếng Việt) DVH ạ. Trong trường hợp này hàm check-font-code trả về nil. Câu hỏi của bạn rất hay! đúng ra trong trường hợp này thì không cho phép chương trình tác động gì đến Unikey nữa. tuy nhiên chương trình trên mình vẫn để nó bật chế độ gõ Tiếng Việt. Có lẽ mình cần phải sửa lại 1 chút nhỉ. Cảm ơn bạn đã góp ý :D

- Hàm Check-font-code mình viết để lấy ra font name (nếu là true type font) hoặc font file (nếu là shx font). Việc kiểm tra code chỉ dựa vào những thông tin này vẫn đảm bảo chính xác nhưng đòi hỏi nó cần được hoàn thiện dần theo kiểu "Kiến tha lâu đầy tổ". và mỗi người khi sử dung nên tự thiết lập nó theo danh sách font đang dung. Trước mắt mình chỉ làm để chạy cho nhu cầu cơ bản của đa số người dung thôi. Rất mong các bạn có phương pháp khác đỡ thủ công hơn.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

- Calibri không phải là 1 font Unicode (hay 1 font hỗ trợ Tiếng Việt) DVH ạ. Trong trường hợp này hàm check-font-code trả về nil. Câu hỏi của bạn rất hay! đúng ra trong trường hợp này thì không cho phép chương trình tác động gì đến Unikey nữa. tuy nhiên chương trình trên mình vẫn để nó bật chế độ gõ Tiếng Việt. Có lẽ mình cần phải sửa lại 1 chút nhỉ. Cảm ơn bạn đã góp ý :D

- Hàm Check-font-code mình viết để lấy ra font name (nếu là true type font) hoặc font file (nếu là shx font). Việc kiểm tra code chỉ dựa vào những thông tin này vẫn đảm bảo chính xác nhưng đòi hỏi nó cần được hoàn thiện dần theo kiểu "Kiến tha lâu đầy tổ". và mỗi người khi sử dung nên tự thiết lập nó theo danh sách font đang dung. Trước mắt mình chỉ làm để chạy cho nhu cầu cơ bản của đa số người dung thôi. Rất mong các bạn có phương pháp khác đỡ thủ công hơn.

1). Rất đồng ý với bạn ở quan điểm "kiến tha lâu đầy tổ", hoặc chính xác hơn là lập trình thì cần được liên tục bổ sung và cải tiến, chứ không ai tài giỏi gì làm 1 phát là tuyệt vời.

2). Tôi chỉ đưa ra 1 trường hợp trong nhiều trường hợp, bởi tôi thấy bạn xét bảng mã hơi đơn giản.

3). Bạn có thể giải thích giùm tôi font nào là font Unicode được không? Tôi hơi lờ mờ khi nghĩ rằng cứ bật unicode lên mà đánh được là unicode.

4). Cái này là nói thẳng: tôi thấy hàm của Tue_NV đưa ra là tốt, bạn chê, nhưng sau đó bạn lại dùng?

Hy vọng bạn sẽ hoàn thiện dần để ý tưởng của bạn thành hiện thực.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

1). Rất đồng ý với bạn ở quan điểm "kiến tha lâu đầy tổ", hoặc chính xác hơn là lập trình thì cần được liên tục bổ sung và cải tiến, chứ không ai tài giỏi gì làm 1 phát là tuyệt vời.

2). Tôi chỉ đưa ra 1 trường hợp trong nhiều trường hợp, bởi tôi thấy bạn xét bảng mã hơi đơn giản.

3). Bạn có thể giải thích giùm tôi font nào là font Unicode được không? Tôi hơi lờ mờ khi nghĩ rằng cứ bật unicode lên mà đánh được là unicode.

4). Cái này là nói thẳng: tôi thấy hàm của Tue_NV đưa ra là tốt, bạn chê, nhưng sau đó bạn lại dùng?

Hy vọng bạn sẽ hoàn thiện dần để ý tưởng của bạn thành hiện thực.

2) Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng đó là tất cả các font Unicode, TCVN3 và VNI mà hầu hết chúng ta vẫn dung rồi đó. nó đáp ứng khoảng 98% nhu cầu, tất nhiên là với TTF (Chủ quan tý :P)

3) Microsoft tích hợp vào window XP 3 nhóm font Unicode là: Arial*, Time new * và Tahoma. trong các phiên bản đầu tiên thì Courier không phải là Unicode, tuy nhiên đây là font mà giới lập trình hay dùng nên về sau bổ sung thêm Courier New là 1 font Unicode. Bắt đầu từ win vista thì window có sự thay đổi lớn về giao diện, 1 font Unicode mới được đưa vào chủ yếu để dành cho giao diện mới. Mình nhớ không nhầm thì nhóm này có tên là Segeo thì phải. Đó là những gì có sẵn, còn với dân design chuyên nghiệp thì chừng đó chẳng bõ bèn gì. Có nhiều site cung cấp nhiều kiểu font chữ mã Unicode để ta tải thêm.

4) Mình cũng thẳng thắn luôn: Mình viết tương đối nhiều ứng dung có lien quan đên font chữ. Hàm trên mình sử dung từ lâu rồi chứ không phải học của Tue_NV nhé. Lần đầu khi viết hàm Check-font-code mình cũng đã sử dung nó, nhưng nó không làm việc với các font shx nên mình chuyển sang dùng font file để thỏa mãn cả 2 (TTF và SHX). Nhưng qua 1 ngày dung thì mình phát hiện ra nó không được chính xác mới kết hợp lại kiểm tra cả font file và font name như vậy. Còn câu hỏi trong topic đó là dành cho 1 ứng dung khác chứ không phải là ứng dụng này đâu, đừng nhầm lẫn nhé. Mình "chê" vì rõ ràng là câu trả lời đó không giải quyết được câu hỏi mình đặt ra bạn ạ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

2) Nhìn thì có vẻ đơn giản, nhưng đó là tất cả các font Unicode, TCVN3 và VNI mà hầu hết chúng ta vẫn dung rồi đó. nó đáp ứng khoảng 98% nhu cầu, tất nhiên là với TTF (Chủ quan tý :P)

3) Microsoft tích hợp vào window XP 3 nhóm font Unicode là: Arial*, Time new * và Tahoma. trong các phiên bản đầu tiên thì Courier không phải là Unicode, tuy nhiên đây là font mà giới lập trình hay dùng nên về sau bổ sung thêm Courier New là 1 font Unicode. Bắt đầu từ win vista thì window có sự thay đổi lớn về giao diện, 1 font Unicode mới được đưa vào chủ yếu để dành cho giao diện mới. Mình nhớ không nhầm thì nhóm này có tên là Segeo thì phải. Đó là những gì có sẵn, còn với dân design chuyên nghiệp thì chừng đó chẳng bõ bèn gì. Có nhiều site cung cấp nhiều kiểu font chữ mã Unicode để ta tải thêm.

4) Mình cũng thẳng thắn luôn: Mình viết tương đối nhiều ứng dung có lien quan đên font chữ. Hàm trên mình sử dung từ lâu rồi chứ không phải học của Tue_NV nhé. Câu hỏi trong topic đó là dành cho 1 ứng dung khác chứ không phải là ứng dung này đâu. và rõ rang là câu trả lời đó không giải quyết được câu hỏi mình đặt ra bạn ạ.

1). Tôi hơi ngu về mấy cái vụ font này nên muốn hiểu cái gì là phải hiểu tới bến chứ lơ mơ là tức trong người không chịu nỗi.

2). 98% là bạn nhầm rồi. Tôi có thể thống kê cho bạn thấy con số này nhỏ hơn nhiều.

3). Tôi thấy trong version 1 bạn không sử dụng hàm Tue_NV đưa ra, version 2 bạn lại dùng, nên đặt dấu hỏi là vậy. Rất có thể bạn đã biết nó trước.

4). Tôi không quan tâm tới việc bạn viết bao nhiêu ứng dụng về font. Tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao hoàn thiện lisp mà bạn post lên thôi.

5). Tôi không là lập trình viên nên có thể nhận định không hơn lập trình viên chuyên nghiệp, mong bạn hiểu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

2) Bạn chứng minh đi. Với True type Font thôi nhé, như mình nói trước là chưa hoàn thiện cho SHX.

3) Mình đã edit bài trên để giải thích vì sao mới đầu mình không dùng sau đó lại dùng rồi nhé.

5) Chỉ là cái tên gọi và cách mỗi người nghĩ về cái tên gọi đó như thế nào. "Lập trình viên" mình hiểu là người viết các mã lệnh cho máy tính nói chung, thế thôi! Mình thấy bạn là 1 trong số đó.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

lsp này sử dụng sao chị TL nhỉ em down về mà chưa hỉu cách sử dụng, nó trùng với lệnh ed của cad nữa.

Vd file cad em đang mở style hiệnh hành của em là vni-avo, còn unikey đang chọn chế độ unicode, em múm đánh đc tiếngviệt thì phải chuyển sang vni windowns, theo em đọc thì lsp này của chị có tác dụng tự chuyển nhưng em thấy ko đc, hay là em hỉu sai chỗ nào chị nhỉ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em copy code bên trên rồi mở notepad ra paste vào đó, lưu lại thanh ten AutoUnikey.lsp. Trong cad em gõ lệnh AP -> tải file vừa lưu vào là được. Để lisp có tác dung em cũng cần phải bật sẵn chương trình gõ tiếng việt Unikey và đặt mặc định ở chế độ gõ tiếng anh nữa nhé. Trùng lệnh là đúng rồi vì lisp này viết cho lệnh ED của cad mà.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

em đã làm như chị chỉ mà vẫn ko đc, để unikey mặc định là tiếng anh, bảng mã unicode, trong cad của em là font "vni-avo" nên unikey bảng mã phải là "vni windowns" mới gõ đc tiếng việt mà chạy nó ko tự chuyển ?? :D, em thắc mắc 1 chỗ sao down đc mà chị kêu em copy code rùi dán , có gì khác biệt ko chị

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nhoclangbat sử dụng Cad 2007 phải không? Chị viết lisp này trên cad 2010, quên không thử trên Cad2007 nên không biết nó không chạy được với cad 2007.

Việc download không khác cách copy-paste đâu, do chị không để ý diễn đàn có chức năng này nên mới hướng dẫn em như vậy ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

2) Bạn chứng minh đi. Với True type Font thôi nhé, như mình nói trước là chưa hoàn thiện cho SHX.

Bạn đã lặng lẽ add thêm nhiều font nữa vào version 2 (dù vẫn còn thiếu) nên mình không có ý kiến gì thêm về vấn đề này.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình nói đáp ứng khoảng 98% nhu cầu mà, chứ mình không nói đáp ứng 98% các trường hợp sảy ra.

Hàm trên chạy tốt với tất cả các font TTF của bảng mã TCVN và VNI. Còn với riêng Unicode, bạn nghĩ thử xem: trong cad bạn có thường xuyen dùng các font khác ngoài 3 font: Arial, Time new roman và Tahoma để gõ Tiếng Việt không?

 

Mình không mong viết hoàn thiện 100% chương trình này bởi ngay cách giải quyết vấn đề đã chỉ ra rằng nó chẳng bao giờ có thể hoàn thiện 100% cả. Trên net có đến hàng nghìn font Unicode, cứ bổ sung như vậy thì đến bao giờ cho xong. Dùng đến đâu thì đưa vào đến đó thôi. Con số 98% là ước lượng đa số người dùng theo nhu cầu thường xuyên của họ.

 

Chương trình này được viết dành cho những kẻ lười, và mình chỉ cần nó đảm bảo cho mình hay những người khác lười như mình, sử dụng nó sẽ đỡ mất thời gian bận tâm đến bảng mã hay bộ gõ là được. còn viec bổ sung cho hoàn thiện thì được chừng nào hay chừng đó, dù có khi chẳng bao giờ đụng đến những font đó ^^

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình nói đáp ứng khoảng 98% nhu cầu mà, chứ mình không nói đáp ứng 98% các trường hợp sảy ra.

Hàm trên chạy tốt với tất cả các font TTF của bảng mã TCVN và VNI. Còn với riêng Unicode, bạn nghĩ thử xem: trong cad bạn có thường xuyen dùng các font khác ngoài 3 font: Arial, Time new roman và Tahoma để gõ Tiếng Việt không?

 

Mình không mong viết hoàn thiện 100% chương trình này bởi ngay cách giải quyết vấn đề đã chỉ ra rằng nó chẳng bao giờ có thể hoàn thiện 100% cả. Trên net có đến hàng nghìn font Unicode, cứ bổ sung như vậy thì đến bao giờ cho xong. Dùng đến đâu thì đưa vào đến đó thôi. Con số 98% là ước lượng đa số người dùng theo nhu cầu thường xuyên của họ.

 

Chương trình này được viết dành cho những kẻ lười, và mình chỉ cần nó đảm bảo cho mình hay những người khác lười như mình, sử dụng nó sẽ đỡ mất thời gian bận tâm đến bảng mã hay bộ gõ là được. còn viec bổ sung cho hoàn thiện thì được chừng nào hay chừng đó, dù có khi chẳng bao giờ đụng đến những font đó ^^

Hoằn là người lười nhưng Hoằn sợ phải nhớ lệnh lisp và Ap lisp nên Hoằn không sử dụng lisp, thực tế là trên bản vẽ kỹ thuật cũng ít khi sử dụng vài dòng chữ tiếng Anh, thường là chỉ một hay 2 từ là cùng nên Hoằn luôn để chữ V, dẫu sao Hoằn cũng vẫn Like This vì bác đã nhiệt tình giúp những kẻ lười!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình dùng thử thì bị báo lỗi này "_ddedit ; error: no function definition: SENDKEYS"

- Calibri không phải là 1 font Unicode (hay 1 font hỗ trợ Tiếng Việt) DVH ạ.

Ở đây mình đính chính một chút Calibri (đi kèm trong win7) là một font hỗ trợ đầy đủ Unicode nên có thể gõ tiếng Việt thoải mái :).

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình dùng thử thì bị báo lỗi này "_ddedit ; error: no function definition: SENDKEYS"

Ở đây mình đính chính một chút Calibri (đi kèm trong win7) là một font hỗ trợ đầy đủ Unicode nên có thể gõ tiếng Việt thoải mái :).

Có lẽ bạn ThuyLinh quên chép hàm con SENDKEYS vào lisp, chứ cad2013 cũng không có hàm này.

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

em thử chạy trên cad 2012 thì nó thông báo như thế này chị ah

error: no function definition: VLR-REACTORS

Chị có thề viết thêm vài dòng hỗ trợ cad 2012 ko chị, chủ yếu em xài cad2012. Em thấy công dụng lsp này hay rất tiện cho công việc của em.Nếu đc em cám ơn rất nhìu :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×