Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Nguyen Hoanh

CADViet Antivirus !!!

Các bài được khuyến nghị

cad2007 của em vẫn không pan được chuột mặc dù đả thử những cách sau:

 

- xóa hết các file acad.lsp trong máy, đặt các biến:

- zoomfactor về 60

- mbuttonpan về 1

- HIGHLIGHT về 1

- fillmode về on

- sử dụng file: cvav_1_04.lsp của bác Hoành

- ghost lại máy tính

- cài lại lần lượt từ cad2004-2009

- chép file cad.pgp từ máy khác đè lên

vẫn không pan được bằng chuột

các bác cố gắng giúp em với nó hành hạ em gần 4 tháng nay rồi

note: + con chuột vẫn ok khi text với máy khác

+ đã quét vỉut bắng kas,avira,symatec,bkav

em nghi ngờ bị nhiễm virut từ các máy nội bộ nhưng các máy khác vẫn pan bình thường

chúc mọi người sức khỏe

sao không ai quan tâm chủ đề này vậy?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em đang sử dụng CADR14 và làm theo hướng dẫn thì không có kết quả. Xin giúp em với. Vì cơ quan em sử dụng CADR14 là đủ.

Em vào Tools--> Load Application... nó hiện ra bảng Load AutoLISP, ADS, and ARX Files và em chọn File ... chọn file cvav.lsp và chọn Load, xong chọn exit để thoát ra. thì CAD14 báo lỗi như sau:

Command:

AutoCAD bonus utilities loaded.

Loading C:\Program Files\AutoCAD R14\support\acad.lsp...

Can't open "ddcopy.lsp" for input

error: LOAD failed

(LOAD "ddcopy.lsp")

Regenerating drawing.

 

 

Command:

AutoCAD menu utilities loaded.

 

Command:

Command:

Command: _appload

Initializing... APPLOAD loaded.

Loading E:\Download\cvav.lsp ...

 

 

****************************************

CADViet AntiVirus v1.04 is starting ...

Error: null function*Cancel*

Xin giúp em với. Em cảm ơn nhiều.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cad2007 của em vẫn không pan được chuột mặc dù đả thử những cách sau:

 

- xóa hết các file acad.lsp trong máy, đặt các biến:

- zoomfactor về 60

- mbuttonpan về 1

- HIGHLIGHT về 1

- fillmode về on

- sử dụng file: cvav_1_04.lsp của bác Hoành

- ghost lại máy tính

- cài lại lần lượt từ cad2004-2009

- chép file cad.pgp từ máy khác đè lên

vẫn không pan được bằng chuột

các bác cố gắng giúp em với nó hành hạ em gần 4 tháng nay rồi

note: + con chuột vẫn ok khi text với máy khác

+ đã quét vỉut bắng kas,avira,symatec,bkav

em nghi ngờ bị nhiễm virut từ các máy nội bộ nhưng các máy khác vẫn pan bình thường

chúc mọi người sức khỏe

sao không ai quan tâm chủ đề này vậy?

Ô,thế bác đã thử dùng wheel mouse với các ứng dụng khác ngoài Cad chưa :lol:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Ô,thế bác đã thử dùng wheel mouse với các ứng dụng khác ngoài Cad chưa :)

- với các ứng dụng khác như office thì chột vẫn bình thường, thậm chí text với máy khác vẫn pan được trong cad

- Đã text với CADViet Vaccine của bác Hoành vẩn không pan được

ai có cách gì ko?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
- với các ứng dụng khác như office thì chuột vẫn bình thường, thậm chí text với máy khác vẫn pan được trong cad

- Đã text với CADViet Vaccine của bác Hoành vẩn không pan được

ai có cách gì ko?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Rất nhiều người phàn nàn về việc bị virus acad.lsp,

 

Nó làm cho máy tính của họ không pan bằng phím giữa được, zoom bằng phím giữa rất chậm, hatch chạy đâu mất, đối tượng được chọn không highlight.

 

Giải pháp được đưa ra để khắc phục:

- xóa hết các file acad.lsp trong máy đi, đặt các biến:

- zoomfactor về 60

- mbuttonpan về 1

- HIGHLIGHT về 1

- fillmode về on

 

Nhưng khổ nỗi làm việc trong công ty, mở file qua mạng LAN, mình xóa hết hôm nay, nhưng đến ngày mai thì lại bị lây từ máy khác trong mạng.

 

Không thể suốt ngày ngồi xóa acad.lsp và đặt lại thông số hệ thống được. CADViet Antivirus sẽ giúp bạn trong tình thế này.

 

Bạn hãy download file CVAV về (bằng cách phải chuột vào link rồi chọn save link as hoặc save target as) rồi làm theo hướng dẫn:

;; --------- Fix acad.lsp virus ---------
(setq removedcodelist (list
		 ";; Silent load."
		 "(princ)"
		 "(load \"acadapp\")"			 
		 "(load \"ddcopy.lsp\")"
		 "(load\"acadiso\")";; v103
		 "(setq flagx t)" ;; v102
		 ""
		)
   infectedcodematch (strcat
		 "(load \"acadapp\"),"
		 "(load \"ddcopy.lsp\"),"
		 "(load\"acadiso\"),";; v103 
		 "(setq path (findfile \"base.dcl\")),"
		 "(strcat c-acaddocpath \"acaddoc.lsp\")";; v103
	    )
   restoresv	    (list (cons "cmdecho" 1)
		   (cons "zoomfactor" 60)
		   (cons "mbuttonpan" 1)
		   (cons "HIGHLIGHT" 1)
		   (cons "fillmode" 1)

	    )
   restorecmd    (list "plot"	"u"	  "qsave"
		   "line"	"quit"	  "trim"
		   "extend"	"move"	  "xplode"
		   "xref"	"xbind"
		  )

)

(princ "\n")
(princ "\n")
(princ "\n****************************************")
(princ "\nCADViet AntiVirus v1.04 is starting ...")
(setq ifile 0)
(vl-load-com)

(setq support_path (findfile "base.dcl")
   support_path (substr support_path 1 (- (strlen support_path) 8))
   nowdwg	  (getvar "dwgname")
   wjqm	  (findfile nowdwg)
   wjqm	  (if wjqm
	   wjqm
	   nowdwg
	  )
   dwg_path	  (substr wjqm 1 (- (strlen wjqm) (strlen nowdwg)))

   acad_path (vl-filename-directory (findfile "acad.exe"))
   removedlist (list
          (strcat acad_path "\\acaddoc.lsp");; v104

	   (strcat support_path "acadapp.lsp")
	   (strcat support_path "acadappp.lsp")
	   (strcat support_path "ddcopy.lsp")
	   (strcat support_path "acadapq.lsp");; v103
	   (strcat support_path "acaddoc.lsp");; v103

	   (strcat dwg_path "acad.lsp")
	   (strcat dwg_path "acaddoc.lsp");; v102
	   (strcat dwg_path "acaddoc.fas");; v102
	   (strcat dwg_path "acad.fas");; v102
	   (strcat dwg_path "acad.vlx");; v102
	   (strcat dwg_path "acadapq.lsp");; v103
	  )
   fixedlist	  (list
	   (strcat support_path "acad.mnl")
	   (strcat support_path "acad.lsp")
	  )
)

(defun fixvr (fn / content infected)
 (if (setq ff (open fn "r"))
  (progn
   (while (setq str (read-line ff))
(if (not (member str removedcodelist))
 (setq content (append content (list str)))
 (if (wcmatch str infectedcodematch)
  (setq infected t)
 )
)
   )
   (close ff)
   (if infected
(progn
 (setq ff (open fn "w"))
 (foreach str content
  (write-line str ff)
 )
 (close ff)
 (princ (strcat "\nfile " fn " was fixed!"))
 (setq ifile (1+ ifile))
)
   )
  )
 )
)

(foreach fn removedlist
 (if (vl-file-delete fn)
  (progn
   (princ (strcat "\nfile " fn " was deleted!"))
   (setq ifile (1+ ifile))
  )
 )
)

(foreach fn fixedlist
 (fixvr fn)
)

(princ "\nCADViet AntiVirus finishes scanning ...")
(if (= ifile 0)
 (princ "\nNo infected files were found!")
 (progn
  (setvar "cmdecho" 0)
  (mapcar '(lambda (cn) (setvar (car cn) (cdr cn))) restoresv)
  (mapcar '(lambda (cn) (command ".redefine" cn)) restorecmd)
  (princ (strcat "\nTotal "
	  (itoa ifile)
	  " infected files were found and removed!"
  )
  )
  (setvar "cmdecho" 1)
 )
)
(princ "\n****************************************")
(princ "\n")
(princ "\n")
;;(defun c:cvav_1_04()(princ))
(princ)

 

1. Phải chuột vào link rồi chọn save as về máy bạn.

CVAVHelp1.png

 

2. Dùng lệnh appload: Tool > Load Application

CVAVHelp2.png

 

3. Chọn mục content

CVAVHelp3.png

 

4. Nhấn Add

CVAVHelp4.png

 

5. Chọn đến file file CVAV.lsp

CVAVHelp5.png

 

6. file file CVAV.lsp đã nằm trong danh sách khởi động, nhấn close để kết thúc

CVAVHelp6.png

 

Bây giờ bạn đã được bảo vệ khỏi sự quấy nhiễu của acad.lsp, mỗi khi thấy không còn có acad.lsp nữa, bạn muốn gỡ CVAV ra khỏi autocad, chỉ đơn giản là remove CVAV.lsp ra khỏi mục content là được.

 

Hãy thử sử dụng và cho chúng tôi biết ý kiến của bạn.

Lời khuyên: Hiên nay biến thể của virus này rất nhiều, rất nhiều trong số đó chưa được cập nhật vào trong CADViet Antivirus. Nếu bạn đã cài CADViet Antivirus vào máy thì máy bạn sẽ không bị nhiễm những biến thể thể này (cho dù CVAV chưa cập nhật). Vì vậy, tôi khuyên các bạn (nhất là các bạn không rành về IT) nên cài CADViet Antivirus vào máy tính của bạn vì CADViet Antivirus gần như không ảnh hưởng đến AutoCAD của bạn nhưng bạn sẽ tránh được các rắc rối do biến thể của virus gây nên.

 

Cám ơn anh Hoành rất nhiều, đúng cái em đang tìm. Mà anh ơi, em đã đang bị nhiễm acad.lsp rồi, nó làm vô hiệu PLOT. Bây giờ em phải cài lại CAD rồi mới cài CACV vô hay là cài vô luôn cho nó diệt hả anh?!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đang bị con virus có tên : acaddoc.lsp , nó tự sinh ra trong quá trình làm việc trên cad làm chậm máy rất nhiều, mình diệt bằng Avira nhưng diệt xong con này lại có con khác, vì đang sử dụng mạng nội bộ để làm việc. Nhờ anh em chỉ giúp cách xử nó dùm, file nó khi mở thấy trống trơn.Mình có gởi file các bác cẩn thận giùm .Thank các bác nhiều.

http://www.cadviet.com/upfiles/3/acaddoc_1.lsp

File này có nội dung gởi các bác giúp.Thank

http://www.cadviet.com/upfiles/3/acaddoc_2.lsp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cảm ơn bác rất rất nhiều. Em làm theo bác hướng dẫn và đã giải quyết được vấn đề nhức nhối bấy lâu nay :iluvyousmiley: :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình xài CAD2008 và CAD2011. Mình cũng bị dính virus không open và save file được, xài CADviet antivirus thì OK, nhưng mỗi lần khởi động CAD xong phải load application file diệt virus lại, mất công quá, nếu không thì không thể nào mở file được. Chích CADViet Vaccine không có tác dụng. Anh em giúp mình với. Cảm ơn trước nha.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Mình xài CAD2008 và CAD2011. Mình cũng bị dính virus không open và save file được, xài CADviet antivirus thì OK, nhưng mỗi lần khởi động CAD xong phải load application file diệt virus lại, mất công quá, nếu không thì không thể nào mở file được. Chích CADViet Vaccine không có tác dụng. Anh em giúp mình với. Cảm ơn trước nha.

bạn có thể tìm các file acad*.lsp rồi gửi lên diễn đàn được không?

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Nhờ Bác Hoành em đã thoát khỏi lỗi.Cám ơn bác Hoành, em vô cùng khâm phục bác, nhờ bác đóng góp mà nền cad Việt đã phát triển thêm.Chúc bác sức khỏe và công hiến cho cad Việt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

nhờ bác kiểm tra lại link download dùm em với.e vào tải mà không được.Nếu không bác gửi dùm em qua yahoo: dangnghia_wonderfull@yahoo.com

em thnk bác trước!!!!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chức năng download lisp đang bị lỗi, bạn reply bài viết, copy dòng code lại và paste vào 1 file notepad, sau đó Save As file này với tên "cav1.04.lsp" (cả dấu ""), rồi appload ^^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chức năng download lisp đang bị lỗi, bạn reply bài viết, copy dòng code lại và paste vào 1 file notepad, sau đó Save As file này với tên "cav1.04.lsp" (cả dấu ""), rồi appload ^^

đã fix,

 

Các bạn download lại xem!

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×