Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Bảng xếp hạng


Nội dung phổ biến

Hiển thị nội dung có danh tiếng cao nhất trên 14/08/2021 trong Bài đăng

  1. 1 điểm
    Trả lời bạn: Bạn đánh lệnh REC -> Pick điểm đầu tiên xong, chú ý bên dưới dòng nhắc, nhấn phím R (Rotation) nhập giá trị =0 vào nhé.
Bảng thành tích này được đặt thành Tp. Hồ Chí Minh /GMT +07:00


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×