Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Bảng xếp hạng


Nội dung phổ biến

Hiển thị nội dung có danh tiếng cao nhất trên 20/08/2021 trong tất cả các lĩnh vực

  1. 1 điểm
    Hầu hết chúng ta đều gõ tiếng Việt bằng phần mềm Unikey của tác giả Phạm Kim Long, và đến bây giờ xem như đã quen thuộc. Tuy nhiên, gần đây, Windows 10 đã cho phép chúng ta gõ tiếng Việt mà không cần đến phần mềm Unikey. Cách làm này có một ưu điểm là gõ được tiếng Việt trên mọi phần mềm. Như chúng ta đã biết, một số phần mềm (Điển hình là AutoCAD) không gõ được tiếng Việt trong một số tình huống nhất định, do Unikey không tương tác được đến các giao diện của các phần mềm này. Nhưng đối với kiểu gõ tiếng Việt của Windows, chơi được tất! Cách làm như các ảnh bên dưới: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
Bảng thành tích này được đặt thành Tp. Hồ Chí Minh /GMT +07:00


  • Newsletter

    Want to keep up to date with all our latest news and information?

    Sign Up
×