Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Bảng xếp hạng


Nội dung phổ biến

Hiển thị nội dung có danh tiếng cao nhất trên 20/10/2021 trong tất cả các lĩnh vực

 1. 1 điểm
  Mình đoán là lisp cắt chân Dim. Nếu vậy sẽ có lệnh YY, -> Chọn ... dim hor...
 2. 1 điểm
  Unload hết menu cui đi nữa bạn.
 3. 1 điểm
  MÌnh có công cụ dùng để xuất nhập giá trị Attributes trên nhiều bản vẽ đây.
 4. -1 điểm
  Dim pline zigzag thì không bằng add 1 text vào pline, lấy field độ dài pline gán cho nó. Như vậy sẽ thay đổi khi độ dài pline thay đổi. | day rut nhua
Bảng thành tích này được đặt thành Tp. Hồ Chí Minh /GMT +07:00


 • Newsletter

  Want to keep up to date with all our latest news and information?

  Sign Up
×