Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Danh Cong

Moderator
 • Số lượng nội dung

  1.296
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  101

Cộng đồng

384 (khá)

4 Người theo dõi

About Danh Cong

 • Cấp bậc
  biết lệnh adcenter
 • Ngày sinh Tháng 8 2

Thông tin hồ sơ

 • Sở thích
  Đọc Sách
  Phone: 0336 760 750

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

6.826 chế độ xem tiểu sử
 1. Danh Cong

  không hiện kích thước trên đường dim

  Có, bạn có thể làm vậy bằng cách chuyển màu của Text trong Dim về màu trùng với màu nền Autocad. Ví dụ trong trường hợp màu nền là màu đen : Dimstyle ---> Modify --> Tab Text ---> Text Color ---> Select color ---> True Color ---> Nhập giá trị 0,0,0 hoặc kéo kịch thanh màu về giá trị 0,0,0
 2. Gửi cho bạn. Lisp chỉ áp dụng trong trường hợp nối thẳng. Chiều dài mối nối được quy định trong Lisp. Khoảng cách giữa các thanh nối phụ thuộc vào tỷ lệ Scale của dim. (defun c:VTT (/ d L40 X1 Y1 PT-end X-end Y-end scale L_Tieuchuan L PT1 PT2) (Princ "Write by: Do Danh Cong") (command "undo" "begin") (setq L_TieuChuan (list (cons 10 450) (cons 12 540) (cons 14 630) (cons 16 720) (cons 18 810) (cons 20 900) (cons 22 990) (cons 25 1125) (cons 28 1260) (cons 32 1455))) ;;;;; So lieu dau vao (setq L (getdist "Nhap chieu dai / Chon 2 diem: ")) ;;;;;; Luu gia tri duong kinh (or #VTT_D (setq #VTT_D 16)) (setq #VTT_D (cond ((getreal (strcat "\nNhap D= < " (rtos #VTT_D 2 0) " >:")))(#VTT_D))) (setq Pt1 (getpoint "\n Nhap diem ve: ")) (setq scale (getvar "dimscale")) ;;;;; Tinh toan so lieu: (setq L40 (cdr (assoc #VTT_D L_TieuChuan)) X1 (car Pt1) Y1 (cadr Pt1) PT-end (Polar Pt1 0 L) X-end (car Pt-end) Y-end (cadr Pt-end)) ;;;;;; Ve thep (While (> X-end X1) (if (>= 11700 (- X-end X1)) (progn (command ".line" "non" Pt1 "non" Pt-End "") (setq X1 X-End)) (Progn (setq Pt2 (polar Pt1 0 11700)) (command ".line" "non" Pt1 "non" Pt2 "") (setq X1 (- (car Pt2) L40) Y1 (+ (cadr Pt1) (* 1.5 scale)) Pt1 (list X1 Y1) PT-end (list X-end Y1)) ) )) (command "undo" "end") (Princ))
 3. Lisp của tôi thì chỉ vẽ ra thép, ko bao gồm Dim kích thước. Nếu bạn có nhu cầu thì tôi sẽ gửi cho :))
 4. Danh Cong

  Nhờ chỉnh sửa lisp dimension

  Chắc mạng internet nhà bạn này chạy chậm như ốc sên ::))) Bình luận mà tận 1 năm sau bạn ấy mới trả lời lại. @@
 5. Danh Cong

  Lỗi Font khi mở bản vẽ

  Chữ bạn đang nhìn thấy thực chất là 1 khung tên đã được XREF vào trong bản vẽ, vì không còn fie nguồn của khung tên nên file XREF này bị lỗi. Việc xóa lỗi này có 2 cách: 1. Bạn có được file nguồn để XREF lại vào trong bản vẽ ( Cách này chắc bạn ko làm được rồi ). 2. Xóa file XREF trong bản vẽ. ( Gõ lệnh XREF ---> chọn file khung tên bị lỗi ---> Detach )
 6. Danh Cong

  Lỗi về autocad

  Bạn làm thử cách này xem : Chọn file, nhấn phải chuột, chọn "Open With ".. rồi chọn ứng dụng mở ... vv. :)))
×