Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

snowman.hms

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  89
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  8

Mọi thứ được đăng bởi snowman.hms

 1. snowman.hms

  Lisp Copy - Xử Lý Block Trùng Tên

  Hint : vlr-insert-reactor First parameter is a VLA-object pointing to the database in which the block is being inserted. ;;----> current database object Second parameter is a string naming the block to be inserted. ;;-----> Name of the block (or clipboard temp file within local->temp folder Third parameter is a VLA-object identifying the source database of the block. ;-----> the source database object (where the block being copied belong to) ** Source database Contains : - Blockname : *Model_Space - Blockname : *Paper_Space - Blockname : _Oblique - Blockname : 2
 2. snowman.hms

  ý tưởng copy view từ máy này sang máy khác bằng dòng lệnh

  (defun c:tt1 (/ cp dx dy p1 p2) (setq cp (getvar "VIEWCTR") dy (* 0.5 (getvar "VIEWSIZE")) dx (* 0.5 (* dy (/ (car (getvar "SCREENSIZE"))(cadr (getvar"SCREENSIZE"))))) p1 (mapcar '- cp (list dx dy)) p2 (mapcar '+ cp (list dx dy)) ) (princ (vl-prin1-to-string (list 'progn (list 'setvar "ctab" (getvar 'ctab)) (list 'setq 'p1 (cons 'list p1) 'p2 (cons 'list p2)) (list 'command ".zoom" "w" 'p1 'p2) ) ) ) (princ) )
×