Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Bee

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  544
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  37

Cộng đồng

153 (tàm tạm)

3 Người theo dõi

About Bee

 • Cấp bậc
  biết lệnh xref

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

4.282 chế độ xem tiểu sử
 1. Bee

  Block động

  Chủ thớt thử xem đúng ý chưa ? https://www.mediafire.com/file/swu8ctv3unlnqqe/test_ve_nhanh_1.dwg/file ^_^
 2. Bee

  HELP!!!! Nhờ cải tiến lisp

  Đã hiểu. Chủ thớt chỉ cần thay dòng là chuyển tọa độ center Circle chẵn bên WCS sang UCS rồi vẽ mleader theo điểm này là xong. (command "mleader" "h" p1 pause 0 (strcat "T" (rtos n 2 0))) bằng (command "mleader" "h" (trans p1 0 1) pause 0 (strcat "T" (rtos n 2 0)))
 3. Bee

  HELP!!!! Nhờ cải tiến lisp

  Mình chỉnh 1 chút chủ thớt test nhé. (defun c:dt (/ p p1 center n clayer osmode) (setvar "cmdecho" 0) (setq clayer (getvar "clayer") osmode (getvar "osmode") ) (setvar "ORTHOMODE" 1) ;;; (command "ucs" "w") (command "clayer" "8 ???") (command "cmleaderstyle" "1") (prompt "\n Ch?n v? trí di?m T ") (setq n 0) (while (setq p (getpoint)) (setq n (1+ n)) (setq p1 (list (atof (rtos (car p) 2 3)) (atof (rtos (cadr p) 2 3)) 0)) (setvar "osmode" 0) (command "circle" p1 0.05) (command "line" (polar p1 0 0.05) (polar p1 pi 0.05) "") (command "rotate" "l" "" p1 "c" 90 "") ;(command "ucs" "p") (command "mleader" "h" p1 pause 0 (strcat "T" (rtos n 2 0))) (setvar "osmode" osmode) ) ;;; (command "ucs" "p") (command "clayer" clayer) (princ) )
 4. Bee

  Xin hướng dẫn về zoom trong viewport

  Shift+chuột phải là basic mà.
 5. Bee

  HELP!!!! Nhờ cải tiến lisp

  Muốn MLead theo ucs thì quay về wcs làm gì khi dùng lệnh (command "ucs" "w") ? Nói chung là nhìn clip vẫn chưa hiểu lắm. Tọa độ làm tròn 3 sau phẩy thì dùng unit chỉnh. Mình cũng làm clip xem đúng chưa nhé. https://youtu.be/D24cxAnMToE
 6. Bee

  Xin hướng dẫn về zoom trong viewport

  Chui vào vport, gõ lệnh zoom window, bắt end point 2 điểm chéo nhau rectang màu đỏ là sẽ zoom đúng rectang đỏ. ^_^
 7. Bee

  HELP!!!! Nhờ cải tiến lisp

  Để ra Mlea màu đỏ thì mình post trên rồi bỏ ortho đi là nó tự động thành T1 đỏ theo UCS. https://uphinh.org/image/9JFgQ2
 8. Bee

  HELP!!!! Nhờ cải tiến lisp

  Không hiểu lắm ý 1 là sau 3 dấu phẩy. Ý 2 là Mleader ngang thì chỉ cần bật ortho là ngang mà: https://uphinh.org/image/9JBPbl
 9. Bee

  HELP!!!! Nhờ cải tiến lisp

  Không biết đúng ý chủ thớt ko nhỉ. Nếu đúng thì khi thao tác vẫn ở trong ucs thì thao tác bình thường với chế độ ortho là off và bỏ dòng (command "ucs" "w") là đc mà nhỉ ! ^_^
 10. Bee

  Lisp đổi màu đối tượng trong Block

  Nếu chỉ còn 1 block thì chỉnh tay sẽ nhanh hơn viết lisp. Nếu muốn tổng quát hơn thì gửi bản vẽ cụ thể vì có rất nhiều trường hợp khác xảy ra. Viết xong block này lại phát sinh cái khác thì nó vô cùng lắm. Sẽ phải làm vài cái vòng lặp 1 line màu 4 với các đối tượng còn lại line màu xanh 3 chứ không còn đơn giản như thay màu nữa đâu chủ thớt nhé. Nếu muốn nhiều hơn nữa thì có thể inbox mình.
 11. Bee

  Lisp đổi màu đối tượng trong Block

  Đổi về Layer 0 thì nó lại theo màu layer 4. (defun c:test (/ ss e blk doc) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (setq ss (ssget ":L" '((0 . "INSERT")))) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq e (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))) (setq blk (vla-item (vla-get-blocks doc) (vla-get-effectivename e))) (vlax-for x blk (cond ((= (vlax-get x 'layer) "2") (vla-put-layer x "4") ) ((= (vlax-get x 'layer) "3") (vla-put-layer x "7") ) ((= (vlax-get x 'Color) 3) (vla-put-color x 256) (vla-put-layer x "0") ) ) ) ) ) (vla-regen doc acallviewports) (princ) )
 12. Bee

  Lisp đổi màu đối tượng trong Block

  Hàng về chủ thớt test nhé. ^_^ (defun c:test (/ ss e blk doc) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))) (if (setq ss (ssget ":L" '((0 . "INSERT")))) (repeat (setq i (sslength ss)) (setq e (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))) (setq blk (vla-item (vla-get-blocks doc) (vla-get-effectivename e))) (vlax-for x blk (cond ((= (vlax-get x 'layer) "2") (vla-put-layer x "4") ) ((= (vlax-get x 'layer) "3") (vla-put-layer x "7") ) ) ) ) ) (vla-regen doc acallviewports) (princ) )
 13.   Vào lúc 15/1/2021 tại 10:51, Bee đã nói:

  Chỉnh thì chỉnh được, hơi mất công thêm chút. Bạn gửi chút phí mình ngồi cafe rồi chỉnh cho ^_^

   

  Anh ơi nếu đùng được cả hai phương để coppy cả bảng thì chi phí thế nào ạ

   

  IB Zalo mình: 0979279072 trao đổi cụ thể nhé.

 14. Chủ thớt có thể thử cách xoay UCS, trans point sang UCS, sort theo UCS.
×