Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

hoang nhat

Thành viên
  • Số lượng nội dung

    2
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Mọi thứ được đăng bởi hoang nhat

  1. hoang nhat

    Công cụ Cad Standard

    Tính năng: Sao chép các đối tượng từ một bản vẽ tiêu chuẩn tới bản vẽ hiện hành. Các đối tượng này được sao chép một cách chính xác tuyệt đối từ bản vẽ tiêu chuẩn. Tài liệu hướng dẫn bằng tiếng Việt: CAD STANDARD.pdf Download: https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=7129935601786766404&appLang=en&os=Win32_64&fbclid=IwAR1pkq1ArBEDQVEKQflXLK4HYltB0pjidawJ7JKDbIJW1aMAS_LQwj54pd8
×