Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet

thanhduan2407

Nhà quảng cáo
 • Số lượng nội dung

  1.001
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  13

Cộng đồng

228 (khá)

1 Người theo dõi

About thanhduan2407

 • Cấp bậc
  biết lệnh adcenter
 • Ngày sinh 24/07/1984

Phương pháp liên hệ

 • Địa chỉ Trang web:
  http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=65709
 • ICQ
  0

Thông tin hồ sơ

 • Giới tính
  Male

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

14.039 chế độ xem tiểu sử
 1. Nhờ viết lisp tra kinh tuyến các Tỉnh

  Cảm ơn bác nhiều. Không biết nói thế này bác có đồng ý không? Bác có thể cho em xin file nguồn để học cách tạo DCL. Mảng này em còn hơi yếu. Nếu bác cho được thì cho em xin vào Email: Heaven2407@gmail.com Em cảm ơn bác nhiều!
 2. Nhờ viết lisp tra kinh tuyến các Tỉnh

  Bạn dùng cái này! Tra được KTT trên cả 2 hệ tọa độ VN2000 và HN72. (defun c:KTT (/ TENTINH KTUYENTRUC_) ;;;KINH TUYEN TRUC (setvar "CMDECHO" 0) (initget "VN2000 HN72") (setq KTUYENTRUC_ (strcase (getkword "\nB\U+1EA1n mu\U+1ED1n t\U+00ECm kinh tuy\U+1EBFn tr\U+1EE5c thu\U+1ED9c h\U+1EC7 t\U+1ECDa \U+0111\U+1ED9 n\U+00E0o? [VN2000 / HN72] :" ) ) ) (setq TENTINH (strcase (getstring "\nNh\U+1EADp t\U+00EAn t\U+1EC9nh (g\U+1ED3m ch\U+1EEF c\U+00E1i \U+0111\U+1EA7u c\U+1EE7a t\U+00EAn th\U+1EE9 nh\U+1EA5t v\U+00E0 2 ch\U+1EEF c\U+00E1i \U+0111\U+1EA7u c\U+1EE7a t\U+00EAn th\U+1EE9 hai. VD: Hai Phong = HPH): " ) ) ) (setq KINHTUYENTRUC (GetTINH TENTINH KTUYENTRUC_ )) (Alert KINHTUYENTRUC) (princ KINHTUYENTRUC) (princ) ) (Defun GetTINH (NAMETINH HTD / Lt1) (setq Tinh nil) (setq Lt1 (list (LIST "LCH" "Lai Chau = 103 00") (LIST "DBI" "Dien Bien = 103 00") (LIST "SLA" "Son La = 104 00") (LIST "LCA" "Lao Cai = 104 45") (LIST "YBA" "Yen Bai = 104 45") (LIST "HGI" "Hau Giang = 105 00 ...... Ha Giang = 105 30") (LIST "TQU" "Tuyen Quang = 106 00") (LIST "PTH" "Phu Tho = 104 45") (LIST "VPH" "Vinh Phuc = 105 00") (LIST "CBA" "Cao Bang = 105 45") (LIST "LSO" "Lang Son = 107 15") (LIST "BCA" "Bac Can = 106 30") (LIST "TNG" "Thai Nguyen = 106 30") (LIST "BGI" "Bac Giang = 107 00") (LIST "BNI" "Bac Ninh = 105 30") (LIST "QNI" "Quang Ninh = 107 45") (LIST "HPH" "Hai Phong = 105 45") (LIST "HDU" "Hai Duong = 105 30") (LIST "HYE" "Hung Yen = 105 30") (LIST "HNO" "Ha Noi = 105 00") (LIST "HBI" "Hoa Binh = 106 00") (LIST "HNA" "Ha Nam = 105 00") (LIST "NDI" "Nam Dinh = 105 30") (LIST "TBI" "Thai Binh = 105 30") (LIST "NBI" "Ninh Binh = 105 00") (LIST "THO" "Thanh hoa = 105 00") (LIST "NAN" "Nghe An = 104 45") (LIST "HTI" "Ha Tinh = 105 30") (LIST "QBI" "Quang Binh = 106 00") (LIST "QTR" "Quang Tri = 106 15") (LIST "TTH" "Thua Thien Hue = 107 00") (LIST "DNA" "Da Nang = 107 45 ...... Dong Nai = 107 45") (LIST "QNA" "Quang Nam = 107 45") (LIST "QNG" "Quang Ngai = 108 00") (LIST "BDI" "Binh Dinh = 108 15") (LIST "KTU" "Kon Tum = 107 30") (LIST "GLA" "Gia Lai = 108 30") (LIST "DLA" "Dak Lak = 108 30") (LIST "DNO" "Dak Nong = 108 30") (LIST "PYE" "Phu Yen = 108 30") (LIST "KHO" "Khanh Hoa = 108 15") (LIST "NTH" "Ninh Thuan = 108 15") (LIST "BTH" "Binh Thuan = 108 30") (LIST "LDO" "Lam Dong = 107 45") (LIST "BDU" "Binh Duong = 105 45") (LIST "BPH" "Binh Phuoc = 106 15") (LIST "DNA" "Dong Nai = 107 45") (LIST "BRI" "Ba Ria Vung Tau = 107 45") (LIST "VTA" "Ba Ria Vung Tau = 107 45") (LIST "TNI" "Tay Ninh = 105 30") (LIST "LAN" "Long An = 105 45") (LIST "TGI" "Tien Giang = 105 45") (LIST "BTR" "Ben Tre = 105 45") (LIST "DTH" "Dong Thap = 105 00") (LIST "VLO" "Vinh Long = 105 30") (LIST "TVI" "Tra Vinh = 105 30") (LIST "AGI" "An Giang = 104 45") (LIST "KGI" "Kien Giang = 104 30") (LIST "CTH" "Can Tho = 105 00") (LIST "STR" "Soc Trang = 105 30") (LIST "BLI" "Bac Lieu = 105 00") (LIST "CMA" "Ca Mau = 104 30") (LIST "HCM" "TP HCM = 105 45") ) ) (setq Lt2 (list (LIST "LCH" "Lai Chau = 103 00") (LIST "DBI" "Dien Bien = Khong co") (LIST "SLA" "Son La = 104 00") (LIST "LCA" "Lao Cai = 104 00") (LIST "YBA" "Yen Bai = 104 30") (LIST "HGI" "Ha Gian = 105 00") (LIST "TQU" "Tuyen Quang = 105 00") (LIST "PTH" "Phu Tho = 105 00") (LIST "VPH" "Vinh Phuc = 105 00") (LIST "CBA" "Cao Bang = 106 00") (LIST "LSO" "Lang Son = 107 00") (LIST "BCA" "Bac Can = 106 00") (LIST "TNG" "Thai Nguyen = 106 00") (LIST "BGI" "Bac Giang = 106 30") (LIST "BNI" "Bac Ninh = 106 00") (LIST "QNI" "Quang Ninh = 107 00") (LIST "HPH" "Hai Phong = 107 00") (LIST "HDU" "Hai Duong = 106 00") (LIST "HYE" "Hung Yen = 106 00") (LIST "HNO" "Ha Noi = 105 45") (LIST "HBI" "Hoa Binh = 105 00") (LIST "HNA" "Ha Nam = 106 00") (LIST "NDI" "Nam Dinh = 106 00") (LIST "TBI" "Thai Binh = 106 00") (LIST "NBI" "Ninh Binh = 106 00") (LIST "THO" "Thanh hoa = 105 00") (LIST "NAN" "Nghe An = 105 00") (LIST "HTI" "Ha Tinh = 106 00") (LIST "QBI" "Quang Binh = 106 30") (LIST "QTR" "Quang Tri = 107 00") (LIST "TTH" "Thua Thien Hue = 107 30") (LIST "TDA" "Da Nang = 108 00") (LIST "QNA" "Quang Nam = 108 00") (LIST "QNG" "Quang Ngai = 109 00") (LIST "BDI" "Binh Dinh = 109 00") (LIST "KTU" "Kon Tum = 108 00") (LIST "GLA" "Gia Lai = 108 00") (LIST "DLA" "Dak Lak = 108 00") (LIST "DNO" "Dak Nong = Khong co") (LIST "PYE" "Phu Yen = 109 00") (LIST "KHO" "Khanh Hoa = 109 00") (LIST "NTH" "Ninh Thuan = 109 00") (LIST "BTH" "Binh Thuan = 108 00") (LIST "LDO" "Lam Dong = 108 00") (LIST "BDU" "Binh Duong = 107 00") (LIST "BPH" "Binh Phuoc = 107 00") (LIST "DNA" "Dong Nai = 107 00") (LIST "BRI" "Ba Ria Vung Tau = 107 00") (LIST "TNI" "Tay Ninh = 106 00") (LIST "LAN" "Long An = 106 00") (LIST "TGI" "Tien Giang = 106 00") (LIST "BTR" "Ben Tre = 106 00") (LIST "DTH" "Dong Thap = 106 00") (LIST "VLO" "Vinh Long = 106 00") (LIST "TVI" "Tra Vinh = 106 00") (LIST "AGI" "An Giang = 105 00") (LIST "KGI" "Kien Giang = 105 00") (LIST "CTH" "Can Tho = 106 30") (LIST "HGI" "Hau Giang = Khong co") (LIST "STR" "Soc Trang = 106 00") (LIST "BLI" "Bac Lieu = 106 00") (LIST "CMA" "Ca Mau = 105 00") (LIST "HCM" "TP HCM = 105 00") ) ) (Cond ((equal HTD "VN2000") (setq Tinh (car (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x) (if (= (car x) NAMETINH) (cadr x) nil ) ) Lt1 ) ) ) ) ) ((equal HTD "HN72") (setq Tinh (car (vl-remove nil (mapcar '(lambda (x) (if (= (car x) NAMETINH) (cadr x) nil ) ) Lt2 ) ) ) ) ) ) Tinh )
 3. Chèn points vào vị trí text

  (defun c:00 (/ LTSTEXT SSTEXT) (vl-load-com) (setvar "CMDECHO" 0) (setq Olmode (getvar "OSMODE")) (_layer2 "POINTS" 7) (setq ssText (ssget '((0 . "TEXT")))) (if ssText (Progn (setq LtsText (LM:ss->ent ssText)) (foreach e LtsText (entmake (list (cons 0 "POINT") (cons 8 "POINTS")(cons 10 (TD:Text-Base e)))) ) ) ) (princ) ) (defun LM:ss->ent (ss / i l) (if ss (repeat (setq i (sslength ss)) (setq l (cons (ssname ss (setq i (1- i))) l)) ) ) ) (defun _layer2 (name colour) (if (null (tblsearch "LAYER" name)) (entmake (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") '(70 . 0) (cons 2 name) (cons 62 colour) ) ) ) ) (defun TD:Text-Base (ent / MA71 MA72 X11) (setq Ma10 (cdr (assoc 10 (entget ent)))) (setq Ma11 (cdr (assoc 11 (entget ent)))) (setq X11 (car Ma11)) (setq Ma71 (cdr (assoc 71 (entget ent)))) (setq Ma72 (cdr (assoc 72 (entget ent)))) (if (or (and (= Ma71 0) (= Ma72 0) (= X11 0)) (and (= Ma71 0) (= Ma72 3)) (and (= Ma71 0) (= Ma72 5)) ) Ma10 Ma11 ) )
 4. Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

  Cháu dùng cách này cho bài toán nội suy theo điểm. Thay vì duyệt qua các tam giác cháu dùng kiểu chọn theo đường thẳng. Tùy theo độ rộng tam giác mà cháu đặt khoảng cách sao cho phù hợp. Và để biết được điểm nào nằm trong tam giác nào thì cháu chỉ duyệt qua các tam giác qua kiểu dưới, tất nhiên mình sử dụng cả chế độ Zoom khi lựa chọn: (progn (setq P_Z1 (Polar3 Pnt 0.0 500.0)) (setq P_Z2 (Polar3 Pnt 0.0 -500.0)) (setq ss1 (ssget "C" P_Z1 P_Z2 '((0 . "POLYLINE") (100 . "AcDb3dPolyline") (8 . "TIN")) ) )
 5. khởi động CAD 2007 chậm

  Cảm ơn bạn nhé! Không có cách bạn nói thì Cad của mình nó đơ thôi rồi. Cài Cad lại không biết bao nhiêu lần mà vẫn bị. Hóa ra là con Virus Acad.fas Xóa xong cái Autocad chạy ầm ầm. Sướng
 6. Thân chào tất cả các anh em trên diễn đàn. Ngày nào mình cũng ghé thăm và đọc các bài viết trên diễn dàn xem những điều mới, lạ, quen và thường tò mò nghiên cứu. Sau khi đọc bài viết về chuyển tất cả các đối tượng về một layer ( http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=17070 ) nhưng ở đây họ lại giữ nguyên màu sắc. Xin nhờ các anh chị em có thể viết dùm mình lisp chuyển tất cả các đối tượng trên bản vẽ thành một màu duy nhất do mình lựa chọn (Tất cả các đối tượng giữ nguyên thuộc tính trừ màu sắc, áp dụng với cả các đối tượng block, attribute, hach, ......). Mình nghĩ ý tưởng như vậy chắc cũng có rất nhiều người cần. Rất cảm ơn các anh chị em.
×