Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet

Tue_NV

Moderator
 • Số lượng nội dung

  4.222
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  270

Cộng đồng

3.848 (đỉnh cao)

3 Người theo dõi

About Tue_NV

 • Cấp bậc
  KS Võ Quang Tuệ

Phương pháp liên hệ

 • Địa chỉ Trang web:
  http://www.nhanviet.org
 • ICQ
  0
 • Yahoo
  facebook: tue_nvcc@yahoo.com
 • Skype
  voquangtue

Thông tin hồ sơ

 • Giới tính
  Male
 • Vị trí
  Đà Nẵng

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

37.608 chế độ xem tiểu sử
 1. Hỏi về hàm vlax-curve-getPointAtDist

  Nếu cần kiểm tra điểm pick có phải điểm đầu PLINE hay không thì so sánh điểm pick đó với Vlax-curve-getStartpoint và Vlax-curve-getEndpoint
 2. Xin chào bạn, bạn có thể giúp mình xem lại lisp vẽ cửa đi và cửa sổ được không. 
  https://www.cadviet.com/forum/topic/143-ứng-dụng-lisp-để-vẽ-bản-vẽ-kiến-trúc-phần-cơ-bản/ mình có thử lisp trong bài đăng này nhưng bị báo là  error: no function definition: L3D_KHONGTHANGHANG, không sử dụng.

  Và mình có tìm thấy lisp chỉnh sửa http://www.cadviet.com/upfiles/2/cua.lsp của bạn trong 1 bài đăng khác. Nhưng khi mình sử dụng thì lại bị trường hợp như trong hình bên dưới. Mong bạn có thể xem lại lisp này giúp mình. Xin cảm ơn.

   

  image.png

 3. XIN LISP HAY

  Bạn có thể upload cái lisp của bạn lên đây và nói rõ hơn được không?
 4. [Request] Điều chỉnh làm tròn của text field trong block att

  Hèn chi .... ^_^ Thank quocmanh04lt Update lại lisp cho Conghoa nè! Pci (2).lsp
 5. [Request] Điều chỉnh làm tròn của text field trong block att

  Hôm qua mình test trên cad2012 ok . không biết cad khác có bị gì k?
 6. [Request] Điều chỉnh làm tròn của text field trong block att

  Conghoa thử đoạn code này nhé! (defun c:pci() (setvar "cmdecho" 0) (if (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1)))) (progn (setq i -1 pre (getint "So chu so thap phan :")) (while (setq ename (ssname ss (setq i (1+ i)))) (setq obj (vlax-ename->vla-object ename)) (foreach x (vlax-invoke obj 'getattributes) (if (= (vla-get-HasExtensionDictionary x) :vlax-true) (progn (if (setq pos (vl-string-search "%pr" (setq str (vl-string-subst ">%" " 0>%" (gc:FieldCode (vlax-vla-object->ename x)))))) (vla-put-TextString x (setq tthe (strcat (substr str 1 (+ 3 pos)) (itoa pre) (VL-STRING-LEFT-TRIM "0123456789" (substr str (+ 4 pos)))))) ) (command "._updatefield" ename "") ) ) ) ) ) ) ) (defun gc:FieldCode (ent / foo elst xdict dict field str) (defun foo (field str / pos fldID objID) (setq pos 0) (if (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) (while (setq pos (vl-string-search "\\_FldIdx " str pos)) (setq fldId (entget (cdr (assoc 360 field))) field (vl-remove (assoc 360 field) field) str (strcat (substr str 1 pos) (if (setq objID (cdr (assoc 331 fldId))) (vl-string-subst (strcat "ObjId " (itoa (gc:EnameToObjectId objID))) "ObjIdx" (cdr (assoc 2 fldId)) ) (foo fldId (cdr (assoc 2 fldId))) ) (substr str (1+ (vl-string-search ">%" str pos))) ) ) ) str ) ) ;;--------------------------------------------------------;; (setq elst (entget ent)) (if (and (member (cdr (assoc 0 elst)) '("ATTRIB" "MTEXT" "TEXT")) (setq xdict (cdr (assoc 360 elst))) (setq dict (dictsearch xdict "ACAD_FIELD")) (setq field (dictsearch (cdr (assoc -1 dict)) "TEXT")) ) (setq str (foo field (cdr (assoc 2 field)))) ) ) ;;============================================================;; ;; gc:EnameToObjectId (gile) ;; Returns the object ID from an ename ;; ;; Argument : a ename (as returned by enlast, entsel ...) (defun gc:EnameToObjectId (ename) ((lambda (str) (hex2dec (substr (vl-string-right-trim ">" str) (+ 3 (vl-string-search ":" str))) ) ) (vl-princ-to-string ename) ) ) ;;============================================================;; ;; hex2dec (gile) ;; Converts an hexadecimal to a decimal ;; ;; Argument : an hexadecimal (string) ;; Return : an integer (defun hex2dec (s / r l n) (setq r 0 l (vl-string->list (strcase s))) (while (setq n (car l)) (setq l (cdr l) r (+ (* r 16) (- n (if (<= n 57) 48 55))) ) ) )
 7. [NHỜ VIẾT LISP] ĐÁNH SỐ STT THEO ĐƯỜNG DẪN

  Có cuốn developer Help đó em!
 8. [NHỜ VIẾT LISP] ĐÁNH SỐ STT THEO ĐƯỜNG DẪN

  Cũng không hẳn. Do mình tuỳ biến mà. Nó có thể tách text với số lẫn lộn, cái hay là nó không phụ thuộc chiều dài string Trước mắt bạn phải tìm hiểu rõ hàm đó hoạt động như thế nào thì mới vỡ ra được
 9. [NHỜ VIẾT LISP] ĐÁNH SỐ STT THEO ĐƯỜNG DẪN

  Uh, nó tách thành 1 list gồm 2 phần tử đó
 10. [Request] Điều chỉnh làm tròn của text field trong block att

  Về khả năng thì chắc chắn là block (attributes) có thể làm được anh ạ!
 11. Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)

  Bài toán đang quan tâm đến tốc độ xử lý nên việc sử dụng LTSCALE sysvar là cái không khả thi ^^
 12. [NHỜ VIẾT LISP] ĐÁNH SỐ STT THEO ĐƯỜNG DẪN

  @timmaimotnguoi: Bạn có thể nghiên cứu thêm hàm sau : (defun tachchuoi (str / str1) (list (setq str1 (vl-string-right-trim "0 1 2 3 4 5 6 7 8 9" str)) (vl-string-left-trim str1 str) ) ) test: Command: (TACHCHUOI "BH-BV-02") ("BH-BV-" "02") Command: (TACHCHUOI "BH-02") ("BH-" "02") Command: (TACHCHUOI "BH-1") ("BH-" "1") Command: (TACHCHUOI "BH-100") ("BH-" "100")
 13. Anh ơi cho em xin caí file này với 

  file ddptype.lsp và file ddptype.dcl

  minhthuc.xd09@gmail.com

  Thanks anh nhiều

 14. Kính gửi anh,

  Em tìm thấy lisp tính tổng Dim của anh trên diễn đàn, rất cảm ơn anh vì lisp rất hữu dụng. 

   

  Em muốn nhờ anh cải tiến giúp em chút nữa ở Lisp tính tổng Dim đó anh nhé. Hiện nay lisp đang thể hiện KẾT QUẢ của tổng các Dim, giờ em muốn thể hiện được cả những con số nào đã thực hiện phép cộng với nhau để ra được kết quả đó thì làm thế nào anh nhỉ. Trân trọng cảm ơn anh.

  1. ThuValentino

   ThuValentino

   anh ơi anh có nhận được tin nhắn em gửi ko ạ

 15. [Yêu cầu] - Lisp tự động tạo thư viện mẫu Hatch

  Thai co thể gửi đường link tham khảo hàm con trên được không? Thanks!
×