Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

DuongTrungHuy

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  242
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  13

Cộng đồng

97 (tàm tạm)

About DuongTrungHuy

 • Cấp bậc
  biết lệnh linetype
 • Ngày sinh 03/12/1958

Phương pháp liên hệ

 • ICQ
  0
 • Yahoo
  huyduongtrung@yahoo.com

Thông tin hồ sơ

 • Giới tính
  Male
 • Sở thích
  Khảo sát, thiết kế công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

5.881 chế độ xem tiểu sử
 1. DuongTrungHuy

  [TÌM CAO NHÂN] LISP THỐNG KÊ ĐA GIÁC PLINE

  Chào nhé. ...Ủa bài toán đã được Bạn Doan viết xong rồi mà. Bạn thấy ý tưởng mình có ổn ko (lập đa giác phụ). Thật ra trong các thông số hình dạng cũng có 1 thông số Momen tĩnh là khá tốt kèm theo chu vi và diện tích của đa giác. Nhưng Momen thì khi quay đa giác lại làm Momen khác đi nên ko dùng được. Bạn có ý gì về bài toán này ko. Chào @ketxu
 2. DuongTrungHuy

  khoảng cách ngắn nhất giữa 2 đường parabol trong 3D

  Phương trình Parabol 3D Mình viết Phương trình Parabol 3D qua 3 điểm giúp các bạn thiết kế đường dây điện. 3 điểm là điểm 2 đầu và độ võng giữa dây f0 (defun cdrr(ds1 / dsbo) (setq dsbo1 (reverse (cdr (reverse ds1))))) (Defun cPTdt(d1 d2 / x1 x2 y1 y2) (setq x1 (car d1) x2 (car d2) y1 (cadr d1) y2 (cadr d2)) (Cond ((< (abs (- x1 x2)) 0.00000001)(setq aDT 1.0 bDT 0.0 cDT (- 0 x1))) ((< (abs (- y1 y2)) 0.00000001)(setq aDT 0.0 bDT 1.0 cDT (- 0 y1))) ((< 1 2)(setq aDT (/ (- y2 y1) (- x2 x1)) bDT -1.0 cDT (- y1 (* x1 aDT)))) ) (list aDT bDT cDT) ) (Defun Mid0(A B) (setq diemgiua (list (* 0.5 (+ (car a)(car b))) (* 0.5 (+ (cadr a)(cadr b))) (* 0.5 (+ (caddr a)(caddr b))))) ) (Defun cPTParabol() (setq A1 (- x2 (/ (* x2 x2) x1)) A2 (- x3 (/ (* x3 x3) x1)) B1 (- 1.0 (/ (* x2 x2) (* x1 x1))) B2 (- 1.0 (/ (* x3 x3) (* x1 x1))) C1 (- (* y1 (/ (* x2 x2) (* x1 x1))) y2) C2 (- (* y1 (/ (* x3 x3) (* x1 x1))) y3) hsC (/ (- (* C1 A2) (* C2 A1)) (- (* B2 A1) (* B1 A2))) hsB (/ (- (- 0.0 C1) (* B1 hsC)) A1) hsA (/ (- y1 (* hsB x1) hsC) x1 x1) ; y = hsA*x^2 + hsB*x + hsC ) ) (Defun Parabol3D(dA dB f0 / dM deltax x11 y11 z11) ;dA, dB: 2 diem diem 3D ;f0 : do vong day (setq dM (Mid0 dA dB) dM (list (car dM) (cadr dM) (- (caddr dM) f0)) x1 (car dB) y1 (caddr dB) x2 (car dM) y2 (caddr dM) x3 (car dA) y3 (caddr dA) ) (cPTParabol) (cPTdt (cdrr dA) (cdrr dB)) (command "Undo" "be") (setvar "blipmode" 0)(setvar "cmdecho" 0)(Setvar "osmode" 0) (setq x11 (car dA) deltax (/ (- (car dA) (car dB)) 100.0)) (command "3dpoly" dA) (While (> x11 (+ (car dB) deltax)) (setq x11 (- x11 deltax) y11 (/ (- 0.0 cDT (* x11 aDT)) bDT) z11 (+ (* hsA x11 x11) (* hsB x11) hsC)) (command (list x11 y11 z11)) ) (command dB "")(command "Undo" "e") ) (Parabol3D (list 27951.4921 44595.2922 22500.0) (list 15635.8650 -83451.7633 22500.0) 20000.0) (Parabol3D (list 81745.4114 -26617.1599 27500.0) (list -361.0598 -13645.4723 22500.0) 15000.0)
 3. DuongTrungHuy

  [TÌM CAO NHÂN] LISP THỐNG KÊ ĐA GIÁC PLINE

  Mình có ý này. Ta cũng có thể tạo ra 1 Poly đa giác phụ, qua trung điểm của đa giác bài toán; Và ta tìm sự bằng nhau của cả 2 đa giác này. Và ta có điều kiện là. 1.- Số cạnh 2.- Diện tích đa giác 3.- Chu vi của đa giác. Nếu 3 điều kiện này (áp lên cả đia giác phụ) của 2 cặp đa giác bằng nhau thì nó bằng nhau là ổn bạn à. Chào Bạn.
 4. DuongTrungHuy

  [TÌM CAO NHÂN] LISP THỐNG KÊ ĐA GIÁC PLINE

  doan-nguyen-van: E giải quyết đc rồi, bác cũng có thể viết mà, có khi còn trường hợp nào xót thì sao. Chắc là vậy đó bác, e còn bước so sánh đường tròn ngoại tiếp cho chắc. Vậy là tốt rồi, Bye!
 5. DuongTrungHuy

  [TÌM CAO NHÂN] LISP THỐNG KÊ ĐA GIÁC PLINE

  Hi. Xem ra bài toán cũng khá lý thú. Mình định xếp thứ tự so sánh lần lượt như sau: 1- Số cạnh 2- Diện tích 3- Chu vi. 4- Tạo danh sách chiều dài cạnh, xếp từ nhỏ đến lớn (để tránh cạnh xuất phát). Các phần tử trong danh sách này tương ứng = thì tiếp 5- Tạo thêm 1 danh sách các góc tương tự 4. qua 5 bước trên thì xem như giống nhau thực sự. Nếu có ý gì hay Bạn có thể góp ý thêm. Chào nhé!
 6. DuongTrungHuy

  [TÌM CAO NHÂN] LISP THỐNG KÊ ĐA GIÁC PLINE

  À Mình nghĩ vậy không biết đúng không. Bạn lấy danh sách đỉnh Poly rồi cứ cái nào đầu tiên là số 1 rồi cứ thế đi tiếp. Nếu có tình huống đơn giản là 2 tam giác bằng nhau nhưng đỉnh đầu tiên không bắt đầu giống nhau đó Bạn. Như có bạn nói tám giác ABC và BCA đó. Thảo luận cho vui thôi! (à cái bảng thống kê hình như bạn copy biến chưa đổi lại nên 2 cột diện tích và chu vi giống nhau nhỉ) Chào nhé!
 7. DuongTrungHuy

  [TÌM CAO NHÂN] LISP THỐNG KÊ ĐA GIÁC PLINE

  Hì cám ơn nhé. À muốn hỏi thêm là cạnh1 xuất phát từ căn cứ nào, có 2 hình giống nhau nhưng khác cạnh 1 thì làm sao đó Bạn.
 8. DuongTrungHuy

  [TÌM CAO NHÂN] LISP THỐNG KÊ ĐA GIÁC PLINE

  Thảo luận 1 tí! Không biết trường hợp này Bạn đã xét chưa. Nếu có thì ý tưởng phân biệt các hình dạng là gì vậy. Thân chào!
 9. GÓP Ý VỀ VIỆC VẼ “LỤI”. Đúng là Bạn góp ý chính xác nhưng có lẽ ở đây buộc và thường làm như vậy. Ở đây ta đang xét về cắt ngang 1 tuyến đường nhỏ miền núi, theo như mình biết thường người ta chỉ làm địa chất may ra trên trắc dọc và thường các trắc ngang không làm địa chất mà vẽ nội suy song song theo địa hình; Điều này là có thể chấp nhận được nếu theo sườn đồi vì thường trắc ngang chỉ trên 1 phạm vi hẹp khoảng 10 -:- 15 m, tuy nhiên nếu đường đi xuống 1 khe suối thì sẽ khác. Đặc biết nếu là tuyến đường mở rộng thì có thể dựa vào vách đào đã có để phán đoán địa chất. Các bạn biết 1 m khoan tay đã là 2.2 tr đồng như vậy nếu 1 hố nếu chỉ 2 m sâu thì cũng đã 4.5 tr/1 hố và thường 1km đường nếu khoan trên trắc dọc thì cũng đã 30 x 4.5 tr = 135 tr đồng đó chỉ là mới chỉ riêng 1 việc khoan địa chất đường còn nếu thêm các công việc khác như thiết kế, đo địa hình, thăm dò bãi đất v,v,,, thì sẽ là 5 x 135 = 0.7 tỉ đồng cho 1km là quá lớn (công tác khảo sát, thiết kế) nếu khoan thêm trên cắt ngang thì thêm 135 tr cho 1 km đó. Do đó thường người ta vẫn làm vậy mà không gây sai số lớn lắm. Ấy là bây giờ chứ trước đây nghe nói có khi người ta chỉ tính phần trăm khối lượng thôi đó các bạn, ví dụ đào nền đường 100.000m3 thì tính 30% đất cấp IV chẳng hạnv.v… để tính dự toán. GIẢI THUẬT CHO 1 BÀI TOÁN. Mình muốn share vài dòng về bài toán đang xét để các bạn cùng xem và ý kiến (nếu có), nó cùng là nhằm tích thêm kinh nghiệm cho những ai ham thích việc viết thuật toán. Để viết 1 chương trình cho máy tính giải giúp thay con người như cụ thể bài toán này thì cần như sau: - Việc trước tiên là ta cần hiểu biết cách giải bài toán đó. Càng hiểu sâu càng tốt, như ở đây là bài toán chỉnh sửa các đường phân ranh địa chất nền đất, nó là lớp đất cấp I, cấp II, đá v.v… cấp đất này sẽ ảnh hưởng đến việc tính toán dự toán kinh phí xây dựng tuyến đường. - Ta cần tìm ra những qui luật chung của bài toán đang giải. Cụ thể ở đây ta thấy việc chỉnh sửa các đường địa chất ở đây phụ thuộc vào 1 đường cái tức đường tự nhiên do vậy cần túm các đối tượng chung lại nghĩa là tóm từng nhóm đường tự nhiên và đường địa chất tương ứng. Ở đây ta thấy qui luật đó là đường địa chất và đường tự nhiên có cùng toạ độ x, tuy nhiên ở đây cũng lưu ý là nếu mặt cắt trên và 1 m/c khác tiếp theo vẽ cùng x thì ta cũng tìm cách loại nó ra. - Sau khi có 1 tập (danh sách) các m/c thì ta sẽ sử lý từng phần tử đó. Lúc này ta thấy việc chỉnh sửa đường địa chất là từ điểm giao của nó vào đường tự nhiên nên sẽ bắt đầu từ đây, nghĩa là phải biết được 2 điểm đó và vậy phải biết 2 điểm cho trước này (lưu ý là ta lấy thực tế ở đây là toạ độ x của điểm đó còn y ta không quan tâm). Biết được 2 điểm đó ta tách đoạn giữa 2 điểm đó ra khỏi Poly nguồn thành 1 danh sách và vẽ nó là etn, đến đây ta sẽ xét các đường con địa chất trong mỗi tập danh sách v.v. (sẽ viết tiếp nếu các bạn quan tâm) Vài lời xem như đóng góp cho diễn đàn vậy. Thân chào.
 10. Ái chà mình lại công tác xa rồi. Xài tạm vậy nhé. Chúc công việc tốt đẹp.
 11. Đây Bạn nhé! Lệnh là VeDC nhé. (Chắc bạn rành rồi) Chào. VeDC.LSP
 12. Bạn thử chạy xem nhé. Lệnh là: VeDC Vì Bạn chỉ đưa 1 mặt cắt nên chưa thực hiện kiểu bao chọn được. Nếu cần kiểu bao cả đám, Bạn đưa cho mình thật nhiều m/c như thế Bạn thực hiện theo yêu cầu trên màn hình. Thân chào! VeDC.LSP
 13. Gửi letu_cds. Mình đã xem file DWG, bài toán của bạn ko dùng lisp bạn đưa trên video được đâu. Mình sẽ viết nhưng 3,4 hôm nữa mới xong. Ko biết lúc đó Bạn co cần nữa ko. Chào nhé
 14. DuongTrungHuy

  Xin lisp chuyển bảng mã UTF-8 sang Unicode và ngược lại

  Bạn thử Save qua dxf rồi dùng UNIKEY chuyển file DXF đó Font từ ABC qua UNICODE thử xem được ko. Thân chào.
 15. Bạn cho mình xem file bản vẽ DWG xem sao nhé. Thân chào!
×