Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

DuongTrungHuy

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  319
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  18

Cộng đồng

122 (tàm tạm)

1 Người theo dõi

About DuongTrungHuy

 • Cấp bậc
  biết dimradius
 • Ngày sinh 03/12/1958

Phương pháp liên hệ

 • ICQ
  0
 • Yahoo
  huyduongtrung@yahoo.com

Thông tin hồ sơ

 • Giới tính
  Male
 • Sở thích
  Khảo sát, thiết kế công trình Thuỷ lợi - Thuỷ điện

Khách truy cập Tiểu sử gần đây

6.510 chế độ xem tiểu sử
 1. DuongTrungHuy

  CHỎM CẦU

  Chào Bạn. Như vậy là Bạn có 1 Elipsoid hay 1 vật thể Elipse tròn xoay. Các loại này công thức tính thể tích V có nhiều trên NET bạn tìm thì tốt hơn. Còn nếu nó bị cắt bởi 1 mặt phẳng thì hơi rầy rà. Bạn có thể vẽ cad nó ra thì tính được đơn giản. Chào nhé!
 2. Chào Bạn. À trong chương trình vừa rồi mình chỉ viết để chamffer cho 2 Poly đơn thôi chứ đường gấp khúc thì phải đi tiếp nữa Bạn à. Nó sẽ rất dài dòng mà tình huống của Bạn có vẻ hơi cá biệt sợ ít gặp trong thực tế, nên tính phổ biến của chương trình sẽ ko cao ít được người dùng. Hì, Chào nhé!
 3. Bạn thử xem sao! Chào nhé. Cad_Viet4.LSP
 4. Chào! Hì vậy nghĩa là bạn muốn 1 lệnh như fillet nhưng đừng đính lại với nhau. Vậy mình sẽ tiếp tục theo hướng đó. Nó mất công thêm 1 chút.
 5. Chào Bạn! Bạn có định dùng cái Lisp này ko. Thực tình mình viết vì thấy vấn đề cũng hay hay. Mình viết để vỡ vấn đề ra đấy thôi, còn sử dụng thì thêm thắt vài thứ như Bạn nói. Chỗ mà Bạn "thiến" vì chưa đủ điều kiện ban đầu nên mình chưa dám xoá vì ko biết lấy đoạn nào, hơn nữa thấy người yêu cầu ko mặn mà lắm nên thôi :) Nếu bạn cũng cần cái lisp này trong công việc thì mình sẽ đi tiếp. Chào nhé.
 6. DuongTrungHuy

  Lisp

  Chào! Mình có chỉnh sửa 1 chút. Bạn thử xem sao nhé. (defun C:ae(/ N SS1 NUM EN CO) (if (not "acadapp.exp") (xload "acadapp.exp")) (setq N 0 co (getvar 'cecolor) SS1 (ssadd)) (command "layer" "s" DiTi "") (setq PT1 (getpoint "\n Chon diem trong vung can tinh dien tich:") inra pt1) (command "BPOLY" PT1 "") (setq SS1 (ssadd (entlast) SS1) NUM (sslength SS1)) (command ".area" "a" "e") (while (/= NUM N) (setq EN (ssname SS1 N)) (command EN)(setq N (1+ N))) (command "" "") (command "redraw") (setq SS nil) (prin1) (setq val (* 1 (getvar "area"))) (princ "Gia tri la : ") (princ val) (prin1) (setvar 'cecolor "1") ;(command "TEXT" (getpoint) "" "" (rtos val 2 2)) (command "TEXT" pt1 0.2 (rtos val 2 2)) (setvar 'cecolor co) (princ) )
 7. Hì :) Thì cũng coi như dịp để trau dồi kỹ năng lập trình vậy mà Bạn. Với lại hình như bạn ấy đặt ra bài toán với Polyline nên nó sẽ tự nối lại. Chào nhé!
 8. Chào Bạn! Cái mình đã đưa là phần cốt lõi của bài toán. Để trở thành chuyên nghiệp, sản phẩm thị trường hơn cần làm như Bạn nói. Thông thường nhưng chuyện đó ko phức tạp lắm, Mình sửa theo y/c của Bạn -Chọn Poly -Chỉ lấy 2 obj -Có Undo. Cám ơn đã ý kiến (Mình định để người yêu cầu xem xét rồi chỉnh sửa luôn). Bạn tham khảo nhé! Cad_Viet4.LSP
 9. Chào đầu năm nhé! Mình định viết kiểu hàm chứ không phải lệnh đó Bạn kiểu gọi là (cchh). Cám ơn! Chào nhé!
 10. Chào Bạn. Hì có sự động viên mình viết. Các Bạn rãnh góp ý nhé! (defun cChh(/ dse1 dse2 ss1 dga dgb d1a d1b d2a d2b ds1ci ds2cu e1 e2) (setvar "osmode" 0)(Setvar "orthomode" 0) (Princ "\nBao chon 2 Poly: ") (setq ss1 (ssget) e1 (ssname ss1 0) e2 (ssname ss1 1) ds1 (acet-geom-vertex-list e1) ds2 (acet-geom-vertex-list e2) d1a (car ds1) d1b (cadr ds1) d2a (car ds2) d2b (cadr ds2) dga (Inters d1a d1b d2a d2b) dgb (Inters d1a d1b d2a d2b F) ) ;(print (list d1a d1b d2a d2b dga dgb)) (If dga (progn (command "break" e1 dga dga) (command "break" e2 dga dga) ) (progn (setq l1 (distance d1a d1b) l2 (distance d2a d2b) dse1 (entget e1) dse2 (entget e2) d1c d1b d2c d2b dsmoi (list 10 (car dgb) (cadr dgb)) ) (If (< (distance dgb d1a) (distance dgb d1b))(setq d1c d1a)) (If (< (distance dgb d2a) (distance dgb d2b))(setq d2c d2a)) (If (< (+ (distance dgb d1a) (distance dgb d1b)) l1) (command "break" e1 dgb dgb) (setq ds1cu (list 10 (car d1c) (cadr d1c)) dse1 (subst dsmoi ds1cu dse1) oo (entmod dse1)) ) (If (< (+ (distance dgb d2a) (distance dgb d2b)) l2) (command "break" e2 dgb dgb) (setq ds2cu (list 10 (car d2c) (cadr d2c)) dse2 (subst dsmoi ds2cu dse2) oo (entmod dse2)) ) ) ) )
 11. DuongTrungHuy

  Lisp code bị lỗi

  Hi Bạn! Mình thấy cái LSP vẽ trắc dọc của bạn khủng khiếp quá. Bạn đã bao giờ vẽ được 1 cái trắc dọc trên bản vẽ DWG chưa. Nếu có đưa mình xem thử có giúp được ko nhé! Thân chào! PS: Đây là cái cắt dọc mình hay vẽ
 12. Chào Bạn! Yêu cầu của Bạn là vậy à.
 13. Ý Bạn là vậy à
 14. Chào nhé! Bạn đưa cái file có 2 Poly nói trên cho mình xem thử.
 15. DuongTrungHuy

  Nhờ cao thủ vào giúp đở ạ

  Thân chào! Mình đã trả lời hôm đầu rồi đó Bạn Chúc tết an lành nhé!
×