Chuyển đến nội dung

Điều khoản Đăng ký

Thể lệ tham gia cadviet

1. Không làm những việc trái với pháp luật nước Việt Nam;

2. Không làm những việc trái với lương tâm của bạn;

3. Sử dụng tiếng Việt có dấu khi post bài và không reply bài không có dấu;

4. Sử dụng chức năng search để tránh post lặp nội dung đã có;

5. Nhận lời cảm ơn của cadviet.