Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
sgcq

[Share] Fonts CAD; 1463 fonts SHX - 2 lúa.

Các bài được khuyến nghị

:D :D :D

 

Qua quá trình nổ lực hoàn thiện bộ sưu tập fonts SHX, 2 lúa đã có trong tay 1463 fonts SHX để chia sẻ cho bạn được liệt kê dưới đây: 

Mẹo: gõ vào công cụ search bất kỳ chuỗi: "sgcq" + [chuỗi bất kỳ] sẽ dẫn bạn tới bộ font này. VD: “font sgcq”, “font cad sgcq”, “font autocad sgcq”, hoặc “[tên font] + sgcq” 

Untitled-1.jpg?resize=1280,550

 

Update 04/02/2017: 1610 fonts Autocad SHX.

Update 20/08/2017: 1955 fonts Autocad SHX.

Update 09/09/2017: 2241 fonts Autocad SHX.

Link:

 

 Download

 

Thư mục cài fonts đề xuất:

C:\Program Files\Autodesk\AutoCAD 2015\Fonts\

 

1.SHX, 1ND.SHX, 1vni.shx, 2.SHX, 2VNI.SHX, 3CBRUS1.SHX, 3CBRUS2.SHX, 3CCOUR.SHX, 3CELIR.SHX, 3CGOTHG.SHX, 3CGOUDI.SHX, 3CGOUDR.SHX, 3CGTHICE.SHX, 3CGTHICI.SHX, 3CHELIR.SHX, 3CHVB.SHX, 3CHVNR1.SHX, 3CHVR.SHX, 3CITAL.SHX, 3CITALIC.SHX, 3CITALT.SHX, 3CNG.SHX, 3COMPLEX.SHX, 3CROMAND.SHX, 3CROMANS.SHX, 3CROMANT.SHX, 3CSCRC.SHX, 3CSCRS.SHX, 3CSIMPLE.SHX, 3CSWI.SHX, 3CTIME.SHX, 3CTIR1.SHX, 3CTIR18.SHX, 3CTXT.SHX, @extfont2.shx, ABCROM.SHX, Abcroman.shx, ABCROMH.SHX, AcadEref.shx, ACOGO.SHX, AE.SHX, ae2.shx, aehalf.shx, AGES0.SHX, AGMO.SHX, AGMS.SHX, AGSFONT.SHX, AMDTSymbols.shx, amgdt.shx, amgdtans.shx, ANCSTRNL.SHX, AP2-COM.SHX, AP2-MNT.SHX, AP2-RMC.SHX, AP2-RMD.SHX, AP2-RMS.SHX, AP2-RMT.SHX, AP2-SCR.SHX, AP2-SIM.SHX, AP2-TXT.SHX, APWA.SHX, ARABIC.SHX, ARABIC2.SHX, ARABSTAN.SHX, ARCDR2GP.SHX, ARCFAST.SHX, ARCH-SS.SHX, ARCH-SST.SHX, ARCH.SHX, ARCH1.SHX, ARCH2.SHX, ARCHA.SHX, ARCHB.SHX, ARCHBOLD.SHX, ARCHD.SHX, ARCHF.SHX, ARCHFAST.SHX, ***.SHX, ARCHISE1.SHX, ARCHISE2.SHX, archisel.shx, ARCHITX1.SHX, ARCHITXT.SHX, ARCHLTR.SHX, ARCHOLD.SHX, ARCHOLDM.SHX, ARCHOLDT.SHX, ARCHQUI1.SHX, ARCHQUIK.SHX, ARCHS.SHX, ARCHSTD.SHX, ARCHSTD2.SHX, ARCHSTY1.SHX, ARCHSTYL.SHX, ARCHSTYL2.SHX, ARCHT-LS.SHX, ARCHT-XL.SHX, ARCHT.SHX, ARCHTITL.SHX, ARCHUL.SHX, ARCQUICK.SHX, ARCSTEN.SHX, ARCTEXT.SHX, ARCTI-B.SHX, ARCTI-BO.SHX, ARCTI-BT.SHX, ARCTI-O.SHX, ARCTI-T.SHX, ARCTI.SHX, ARCTITLE.SHX, ARCTX-B.SHX, ARCTX-BO.SHX, ARCTX-BT.SHX, ARCTX-O.SHX, ARCTX-T.SHX, ARCTX.SHX, ARCWY2FW.SHX, ARCWY2GP.SHX, ARCWY2HC.SHX, ARCWY2LC.SHX, ARCWY2TX.SHX, ARHAND0.SHX, ARHAND1.SHX, ARHAND2.SHX, ARHAND4.SHX, arial.shx, ARL-O.SHX, ARL-T.SHX, ARL.SHX, ARR-B.SHX, ARR-BO.SHX, ARR-BT.SHX, ARR-H.SHX, ARR-HO.SHX, ARR-HT.SHX, ARR-O.SHX, ARR-T.SHX, ARR.SHX, ARSTENCL.SHX, AS.SHX, ASG.SHX, ASIA.SHX, ATLANTA.SHX, AU1.SHX, Au101s03.shx, AUTOPE.SHX, AVANT.SHX, AVG-B.SHX, AVG-BO.SHX, AVG-BT.SHX, AVG-O.SHX, AVG-T.SHX, AVG.SHX, AVG_TP.SHX, AWOLF.SHX, BAMBAMIL.SHX, BAMBAMJL.SHX, BAMBAMNL.SHX, BANCO.SHX, BANG.SHX, BANG1.SHX, BASQUE.SHX, BAT.SHX, BAT1.SHX, BAT2.SHX, BC39.SHX, BC39AN.SHX, BDP-O.SHX, BDP-T.SHX, BDP.SHX, BE.SHX, BEEHIVE.SHX, begnat-o.shx, BHS-B.SHX, BHS-BO.SHX, BHS-BT.SHX, BHS-H.SHX, BHS-HO.SHX, BHS-HT.SHX, BHS-L.SHX, BHS-LO.SHX, BHS-LT.SHX, BHS-O.SHX, BHS-T.SHX, BHS.SHX, BIFOCLHH.SHX, bigfont.shx, BIGFONT1.SHX, BIMINI.SHX, BINH.SHX, BKM-B.SHX, BKM-BO.SHX, BKM-BT.SHX, BKM-O.SHX, BKM-T.SHX, BKM.SHX, BK_HCM1Vnromans.shx, BK_HCM1Vntime.shx, BLOCK.SHX, BLOCKNEW.SHX, BLOCKOUT.SHX, BLOCKSHD.SHX, BNG-B.SHX, BNG-BO.SHX, BNG-BT.SHX, BNG-O.SHX, BNG-T.SHX, BNG.SHX, BOHEMIAN.SHX, BOLD-2.SHX, bold.shx, BOLD1.SHX, BOLDSHDW.SHX, BORGIA.SHX, BROKEN.SHX, BRS-O.SHX, BRS-T.SHX, BRS.SHX, CADHZF.SHX, CADNW-1.SHX, CADSLDXJ.SHX, CADSLFSJ.SHX, CADSLHTJ.SHX, CADSLKTJ.SHX, CADSLSTJ.SHX, CAPONE.SHX, CB-HD.SHX, CB-LD.SHX, cb.shx, CBS_HZTXT.SHX, Cdm.shx, CDMHELV.SHX, CDMLROY.SHX, CDMLROYC.SHX, CDMLROYS.SHX, CDM_NC.SHX, CENT.SHX, CENTBH.SHX, CENTURY.SHX, CHAPI.SHX, CHHBG.SHX, CHHBG1.SHX, CHHSML.SHX, CHHSML1.SHX, CHIN2.SHX, CHINA.SHX, CHINESE.SHX, chineset.shx, CHISEL-L.SHX, CHISEL-M.SHX, CHISEL-S.SHX, CHISEL.SHX, CHISEL1.SHX, CIBT____.SHX, CIRCUIT.SHX, CM-HD.SHX, CMLIGHT.SHX, CMLIGHTH.SHX, CMLIGHTI.SHX, CMTXT.SHX, Cobt____.shx, COF-O.SHX, COF-T.SHX, COF.SHX, COGOAID.SHX, complex.shx, COMPLEX9.SHX, CORBU.SHX, COS-B.SHX, COS-BO.SHX, COS-BT.SHX, COS-O.SHX, COS-T.SHX, COS.SHX, CPR-H.SHX, CPR-HO.SHX, CPR-HT.SHX, CSL-B.SHX, CSL-BO.SHX, CSL-BT.SHX, CSL-O.SHX, CSL-T.SHX, CSL.SHX, CTXT.SHX, CUASO.SHX, CV.SHX, CVP.SHX, CVWINRD.SHX, CVWINRS.SHX, CYRILLIC.SHX, CYRILTLC.SHX, DASHFONT.SHX, DAYUFP.SHX, DAYUKP.SHX, DAYULP.SHX, DAYUMP.SHX, DAYUS.shx, DAYUSP.SHX, DAYUV.SHX, DAYUXP.SHX, DC-HD-M.SHX, DC-HD.SHX, DC-LD-M.SHX, DC-LD.SHX, DC-M.SHX, DIEN.SHX, dim.shx, DIN.SHX, DISOCP.SHX, DMC-B.SHX, DMC-BO.SHX, DMC-BT.SHX, DMC-O.SHX, DMC-T.SHX, DMC.SHX, DOTFONT.SHX, DXF.SHX, DXFS.SHX, DXTCH.SHX, EBE-HD.SHX, EBE-LD.SHX, engineer.shx, ENGRSTAN.SHX, ENGSTRAN.SHX, EQSP.SHX, EQSPMENU.SHX, EQUAL.SHX, ERS-B.SHX, ERS-BO.SHX, ERS-BT.SHX, ERS-H.SHX, ERS-HO.SHX, ERS-HT.SHX, ERS-L.SHX, ERS-LO.SHX, ERS-LT.SHX, ERS-O.SHX, ERS-T.SHX, ERS.SHX, ES.SHX, ESKD.SHX, ESKDU.SHX, EUR-B.SHX, EUR-BO.SHX, EUR-BT.SHX, EUR-D.SHX, EUR-DO.SHX, EUR-DT.SHX, EUR-H.SHX, EUR-HO.SHX, EUR-HT.SHX, EUR-O.SHX, EUR-T.SHX, EUR.SHX, EUROSTIL.SHX, Euro____.shx, EURRO___.SHX, EURR____.SHX, Eur_____.shx, Ex1135__.shx, ex1136__.shx, extfont.shx, extfont2.shx, exthalf2.shx, extslim2.shx, EYEGLASS.SHX, FANCY10.SHX, FAST.SHX, FAST1A.SHX, FASTEQ.SHX, FHZ.SHX, FKG-B.SHX, FKG-BO.SHX, FKG-BT.SHX, FKG-H.SHX, FKG-HO.SHX, FKG-HT.SHX, FKG-O.SHX, FKG-T.SHX, FKG.SHX, FONT68.SHX, FONTMAP.SHX, FREEHAND.SHX, FRS-O.SHX, FRS-T.SHX, FRS.SHX, FRUITAML.SHX, FRZ-B.SHX, FRZ-BO.SHX, FRZ-BT.SHX, FRZ-O.SHX, FRZ-T.SHX, FRZ.SHX, FS.SHX, FS1.SHX, FS64F.SHX, FS64S.SHX, FSHZ.SHX, Fssx.shx, FST.SHX, FSTXT.SHX, FT2-O.SHX, FT2-T.SHX, FT2.SHX, FTC-B.SHX, FTC-BO.SHX, FTC-BT.SHX, FTC-H.SHX, FTC-HO.SHX, FTC-HT.SHX, FTC-L.SHX, FTC-LO.SHX, FTC-LT.SHX, FTC-O.SHX, FTC-T.SHX, FTC.SHX, futura.shx, FUTURO.SHX, G.SHX, g12f13.shx, g13f12d.shx, g13f12w.shx, GAR-B.SHX, GAR-BO.SHX, GAR-BT.SHX, GAR-O.SHX, GAR-T.SHX, GAR.SHX, GATSBY.SHX, GB-HD.SHX, GB-LD.SHX, GB.SHX, gbcbig.shx, gbeitc.shx, gbenor.shx, GBHZFS.shx, GCAD.SHX, GDT.SHX, GDT_____.SHX, GEN.SHX, genbold.shx, genbold2.shx, genhlvt.shx, GENHLVT2.shx, GENIE.SHX, GENISO.SHX, geniso12.shx, GENLTSHP.SHX, GENPRESE.SHX, GLOBE.SHX, gothice.shx, GOTHICE9.SHX, GOTHICEN.SHX, GOTHICE_.SHX, gothicg.shx, GOTHICG9.SHX, GOTHICG_.SHX, gothici.shx, GOTHICI9.SHX, GOTHICI_.SHX, GOTHNIB.SHX, greekc.shx, GREEKC__.SHX, greeks.shx, GREEKS__.SHX, GREKCOMP.SHX, GUOMAN.SHX, G_GOTHIC.SHX, HAN1.shx, Hand.shx, HAND0.SHX, hand1.shx, HAND1H.SHX, HAND2.SHX, HAND3.SHX, HAND4.SHX, HANDL.SHX, HANDLET.SHX, HANDLTR.SHX, HANDLTR1.SHX, HANOI.SHX, HAQUI.SHX, HARCBLD.SHX, HARCTEC.SHX, HASP.SHX, HB-HD.SHX, HB-LD.SHX, HB.SHX, HBOLD.SHX, HCB-HD.SHX, HCB-LD.SHX, HCB.SHX, HCOMX.SHX, HDIEG.SHX, Hebrew.shx, Hebtxt.shx, Hebtxtn.shx, HEL-B-LS.SHX, HEL-M.SHX, HEL1-BLD.SHX, HEL2-BLD.SHX, HEL3-BLD.SHX, HEL3-MED.SHX, HELLTF.SHX, HELLTO.SHX, HELMED00.SHX, Helmed01.shx, HELMEDF.SHX, HELMEDO.SHX, HELV-BLD.SHX, HELV.SHX, HELV01.shx, HELV1O.SHX, HELV1S.SHX, HELVBLD.SHX, HELVBOL0.SHX, HELVBOL1.SHX, HELVBOL2.SHX, HELVBOL3.SHX, HELVBOLD.SHX, HELVETIC.SHX, HELVL.SHX, HELVL1.SHX, HELVL2.SHX, HELVLT0.SHX, HELVLT1.SHX, HELVLT2.SHX, HELVLT3.SHX, HELVM.SHX, HELVM1.SHX, HELVM2.SHX, HELVMED0.SHX, HELVMED1.SHX, HELVMED2.SHX, HELVMED3.SHX, HELVO.SHX, HELVOUT.SHX, Helvs.shx, HFL.SHX, hhzfs.shx, hhzkt.shx, HL-HD.SHX, HL-LD.SHX, HL.SHX, HLC-B.SHX, HLC-BO.SHX, HLC-BT.SHX, HLC-H.SHX, HLC-HO.SHX, HLC-HT.SHX, HLC-L.SHX, HLC-LO.SHX, HLC-LT.SHX, HLC-O.SHX, HLC-T.SHX, HLC.SHX, HLI-O.SHX, HLI-T.SHX, HLI.SHX, HLinetype.shx, HLSTD.SHX, HLTR.SHX, HLV-1251.SHX, HLV-1257.SHX, HLV-850.SHX, HLV-850T.SHX, HLV-852.SHX, HLV-852B.SHX, HLV-866.SHX, HLV-B.SHX, HLV-BO.SHX, HLV-BT.SHX, HLV-CYRL.SHX, HLV-H.SHX, HLV-HO.SHX, HLV-HT.SHX, HLV-L.SHX, HLV-LO.SHX, HLV-LT.SHX, HLV-O.SHX, HLV-T.SHX, HLV.SHX, HLV1.shx, HLV2.SHX, HLV3.SHX, HLVMENU.SHX, HLVOUTL.SHX, HLV_BP.SHX, HLV_LP.SHX, HLV_MP.SHX, HLV_TM.SHX, HLV_TP.SHX, HLV_TPX.SHX, HM-HD.SHX, HM-LD.SHX, HM.SHX, HMDXFS.SHX, HMDXST.SHX, HMKXFS.SHX, HMKXHT.SHX, HMKXKT.SHX, HMKXST.SHX, HMO.SHX, HNOTE.SHX, HOATBIF.SHX, HOATFON.SHX, HOB-O.SHX, HOB-T.SHX, HOB.SHX, HOLLOW.SHX, HOUTL.SHX, HS-M.SHX, HS.SHX, HShape.shx, HSHZTXT.SHX, HT.SHX, HT64F.SHX, HT64S.SHX, HTS.SHX, Htsx.shx, Htxt.shx, HUB-HD.SHX, HVBO.SHX, HVBS.SHX, Hvl1.shx, HVLO.SHX, HVLS.SHX, HVMO.SHX, HVMOUT.SHX, HVMS.SHX, HVMSOLID.SHX, HVO.SHX, HVSOLID.SHX, HWHZTXT.SHX, HZ.SHX, HZ1.SHX, HZA.SHX, hzD.shx, hzdx.shx, hzf.shx, HZFA.SHX, HZFS.SHX, HZFS1.SHX, HZHP.SHX, HZHT.SHX, HZJS-1.SHX, HZJS-2.SHX, HZJS-3.SHX, HZKT.SHX, HZKX.SHX, HZLS.SHX, Hznum.shx, hzpmk.shx, hzsix.shx, HZST.SHX, HZTCH.SHX, HZTX.SHX, hztxt.shx, Hztxt1.shx, Hztxt2.shx, HZTXT3.SHX, HZTXTB.SHX, HZTXTH.SHX, Hztxts.shx, HZTXTTCH.SHX, hzwb.shx, hzxk.shx, HZXY.SHX, HZZY.SHX, HZ_97.SHX, ic-romant.shx, IGES0.SHX, iges1001.shx, iges1002.shx, iges1003.shx, INTL_ENGINEERING.shx, ISO.SHX, ISO9.SHX, isocp.shx, ISOCP1.SHX, isocp2.shx, ISOCP2__.SHX, isocp3.shx, ISOCP3__.SHX, ISOCP___.SHX, isoct.shx, isoct2.shx, ISOCT2__.SHX, isoct3.shx, ISOCT3__.SHX, ISOCT___.SHX, ISOEQ.SHX, ITALCOMP.SHX, ITALIAN.SHX, italic.shx, ITALIC8.SHX, ITALIC9.SHX, italicc.shx, ITALICC9.SHX, ITALICC_.SHX, italict.shx, ITALICT9.SHX, ITALICT_.SHX, ITALIC_T.SHX, ITALIC__.SHX, ITALTRPX.SHX, ITCNEW.SHX, IVY.SHX, I_GOTHIC.SHX, JAVA.SHX, KE.SHX, KHZ.SHX, KHZTXT.SHX, KROY.SHX, KSHZ.shx, KStxt.shx, KT-K.SHX, KT64F.SHX, KT64S.SHX, KTGY.SHX, Ktsx.shx, kythuat1.shx, kythuat2.shx, LANDCADD.SHX, LEREQ.SHX, LEROY.SHX, LSP.SHX, LTG-B.SHX, LTG-BO.SHX, LTG-BT.SHX, LTG-O.SHX, LTG-T.SHX, LTG.SHX, ltshpvn.shx, LTTLL.SHX, LTTLN.SHX, LTYPESHP.SHX, ltypeshp1.shx, lzsimp.shx, M.SHX, MAC-O.SHX, MAC-T.SHX, MAC.SHX, MAGICIAN.SHX, MAJED.SHX, MARCFAST.SHX, MARCQUIK.SHX, MARCTITL.SHX, MARCTXT.SHX, MARKER.SHX, MATBANG.SHX, MCG_TP.SHX, MEDSOL.SHX, mhm.shx, Michal.shx, Michal_m.shx, MICOUT.SHX, MICRO.SHX, MICROG.SHX, Miry.shx, Mirym.shx, MIS-O.SHX, MIS-T.SHX, MIS.SHX, MLEROY.SHX, MONOARCH.SHX, MONOFAST.SHX, MONOQUIK.SHX, MONOS.SHX, MONOSB.SHX, MONOSBI.SHX, MONOSI.SHX, MONOSIMP.SHX, MONOTITL.SHX, monotxt.shx, MONOTXT8.SHX, MONOTXT9.SHX, MONOTXT_.SHX, MROMANS.SHX, MSD.SHX, MSIMPLEX.SHX, MTPROXY1.SHX, MTPROXY2.SHX, MTPROXY3.SHX, MTPROXY4.SHX, MTPROXY5.SHX, MTPROXY6.SHX, MTPROXY7.SHX, MTPROXY8.SHX, MTPROXY9.SHX, MULTPLIL.SHX, MULTPLNH.SHX, MULTPLNL.SHX, NAMES.SHX, NASKHC.SHX, NASKHD.SHX, NASKHN.SHX, Nbbj-bld.shx, NBV-B.SHX, NBV-BO.SHX, NBV-BT.SHX, NBV-O.SHX, NBV-T.SHX, NBV.SHX, NCRIPTC.SHX, NCRIPTS.SHX, NCT-B.SHX, NCT-BO.SHX, NCT-BT.SHX, NCT-O.SHX, NCT-T.SHX, NCT.SHX, NGHIA.SHX, NGHIA1.SHX, NGHIA2.SHX, NGHIA3.SHX, NGHIA4.SHX, NGHIA5.SHX, NGHIASHP.SHX, NH-HD.SHX, NH-LD.SHX, NH.SHX, nhztxt.shx, NOTING.SHX, NOUTLINE.SHX, NUMBER.SHX, NUOC.SHX, NUOC1.SHX, OBH.SHX, OBK.SHX, OKV.SHX, OLI.SHX, OPT-B.SHX, OPT-BO.SHX, OPT-BT.SHX, OPT-O.SHX, OPT-T.SHX, OPT.SHX, OPTM1O.SHX, OPTM1S.SHX, OR-HD.SHX, OR-LD.shx, OR.SHX, ORATORC.SHX, ORATORS.SHX, ORATORT.SHX, ORIG.SHX, ORIG2.SHX, OUTLINE.SHX, PA-VERT.SHX, PAL-B.SHX, PAL-BO.SHX, PAL-BT.SHX, PAL-O.SHX, PAL-T.SHX, PAL.SHX, PAN-B.SHX, PAN-BO.SHX, PAN-BT.SHX, PAN-O.SHX, PAN-T.SHX, PAN.SHX, PANROMAN.SHX, PAR-O.SHX, PAR-T.SHX, PAR.SHX, PARIS.SHX, Par_____.shx, PC.SHX, PECC3Vn.shx, PECC3Vn1.shx, PECC3Vnd.shx, PECC3Vnromaci.shx, PECC3Vnromadi.shx, PECC3Vnromanc.shx, PECC3Vnromand.shx, PECC3Vnromans.shx, PECC3Vnromant.shx, PECC3Vns.shx, PECC3Vn_new.shx, pecshape.SHX, PF-HD-M.SHX, PF-HD.SHX, PF-LD-M.SHX, PF-LD.SHX, PF-M.SHX, PF.SHX, PGN-B.SHX, PGN-BO.SHX, PGN-BT.SHX, PGN-L.SHX, PGN-LO.SHX, PGN-LT.SHX, PGN-O.SHX, PGN-T.SHX, PGN.SHX, PHANTOM.SHX, PNOM1O.SHX, PNOM1S.SHX, POSTER.SHX, PRS-O.SHX, PRS-T.SHX, PRS.SHX, PTMARKS.SHX, pvltype.shx, QTR-HD-M.SHX, QTR-HD.SHX, QTR-LD-M.SHX, QTR-LD.SHX, QTR-M.SHX, QTR.SHX, RAULP.SHX, REV-O.SHX, REV-T.SHX, REV.SHX, REVERSE.SHX, REVIS.SHX, RMC.SHX, RMNS085.SHX, RMNS100.SHX, RMS.SHX, rockwell.shx, ROMAB___.SHX, ROMAI___.SHX, ROMAN.SHX, ROMAN2.SHX, romanc.shx, ROMANC1.SHX, ROMANC9.SHX, ROMANCVN.SHX, ROMANC__.SHX, romand.shx, ROMAND1.SHX, ROMAND9.SHX, ROMANDD.SHX, ROMANDD1.SHX, ROMANDFR.SHX, ROMANDVN.SHX, ROMAND__.SHX, ROMANF.SHX, ROMANM2.shx, ROMANS-O.SHX, romans.shx, ROMANS1.SHX, ROMANS9.SHX, ROMANSF.SHX, ROMANSM.SHX, ROMANSN.SHX, ROMANSV.SHX, ROMANSVN.SHX, ROMANS__.SHX, romant.shx, ROMANT1.SHX, ROMANT9.SHX, ROMANTIC.SHX, ROMANT__.SHX, ROMAN_SL.SHX, Romb____.shx, Romi____.shx, Rom_____.shx, RUBONFS.SHX, RUBONL.SHX, RUBONM.SHX, RUBONS.SHX, RUSSELL.SHX, s.SHX, SANSSBO_.SHX, SANSSB__.SHX, SANSSO__.SHX, SANSS___.SHX, SARIAL.SHX, SARIALH.SHX, Sasbo___.shx, Sasb____.shx, Saso____.shx, Sas_____.shx, SCREEN.SHX, SCRIPT.SHX, scriptc.shx, SCRIPTC9.SHX, SCRIPTC_.SHX, scripts.shx, SCRIPTS9.SHX, SCRIPTS_.SHX, SCRPCOMP.SHX, SCRPSIMP.SHX, SF.SHX, SFONT.SHX, SGCQ_TCVN3_H.SHX, SGCQ_TCVN3_N.shx, SGCQ_UNICODE_1.shx, SGCQ_UNICODE_2.shx, SGCQ_UNICODE_3.shx, SGCQ_UNICODE_4.shx, SGCQ_UNICODE_5.shx, SGCQ_VNI.shx, SHADOW.SHX, SHAPES.SHX, shx.txt, SHZTXT.SHX, SIM.SHX, SIMPFRAC.SHX, simplex.shx, SIMPLEX8.SHX, SIMPLEX9.SHX, SIMPLEXA.SHX, SIMPLEX_.SHX, Sinotxt1.shx, Sivan.shx, Sivan_m.shx, SMFS.SHX, SOLID.SHX, SOMPLEX.SHX, SOU-B.SHX, SOU-BO.SHX, SOU-BT.SHX, SOU-O.SHX, SOU-T.SHX, SOU.SHX, SPEC-BAR.SHX, SPEC-SL.SHX, special.shx, spec_bar.shx, spec_sl.shx, SROMANC.SHX, SROMANCH.SHX, SROMAND.SHX, SROMANDH.SHX, SROMANDI.SHX, SS.SHX, SST.SHX, ST.SHX, ST64F.SHX, ST64S.SHX, STANDARD.SHX, STARS.SHX, Stdb1.shx, Stdb2.shx, STEELIST.SHX, STENCIL.SHX, STENEQ.SHX, STF.SHX, STK.SHX, Stkx.shx, STMM.SHX, STN-O.SHX, STN-T.SHX, STN.SHX, STSL.SHX, Stsx.shx, STYLU.SHX, Suf_____.shx, SUPEF___.SHX, SWISS.SHX, SWISSB.SHX, SWISSBI.SHX, SWISSBO.SHX, SWISSC.SHX, SWISSCB.SHX, SWISSCBI.SHX, SWISSCBO.SHX, SWISSCI.SHX, SWISSCK.SHX, SWISSCKI.SHX, SWISSCL.SHX, SWISSCLI.SHX, SWISSE.SHX, SWISSEB.SHX, SWISSEK.SHX, SWISSEL.SHX, SWISSI.SHX, SWISSK.SHX, SWISSKI.SHX, SWISSKO.SHX, SWISSL.SHX, SWISSLI.SHX, syastro.shx, SYASTRO_.SHX, SYFS.SHX, symap.shx, SYMAP___.SHX, symath.shx, SYMATH__.SHX, symeteo.shx, SYMETEO_.SHX, SYMS.SHX, symusic.shx, SYMUSIC_.SHX, SYSMENU.SHX, SYSMENU1.SHX, SYSMENU2.SHX, TB-HD-M.SHX, TB-HD.SHX, TB-LD-M.SHX, TB-LD.SHX, TB-M.SHX, TB.SHX, TCVN3italci.shx, TCVN3italic.shx, TCVN3simliup.shx, TCVN3simple.shx, TCVN3txt.shx, TCVN3txtiup.shx, TCVNW.SHX, Teb_____.shx, TECHB___.SHX, TECHL___.SHX, TECHNIC_.SHX, TECHNO.SHX, TEK-O.SHX, TEK-T.SHX, TEK.SHX, Tel_____.shx, Te______.shx, TICS.SHX, TIF-B.SHX, TIF-BO.SHX, TIF-BT.SHX, TIF-H.SHX, TIF-HO.SHX, TIF-HT.SHX, TIF-O.SHX, TIF-T.SHX, TIF.SHX, TIM-B.SHX, TIM-BO.SHX, TIM-BT.SHX, TIM-O.SHX, TIM-T.SHX, TIM.SHX, TIMES.SHX, timesout.shx, TITLEO.SHX, Tjhzd.shx, TJHZF.SHX, Tjhzk.shx, TMS.SHX, TOPHZ1.SHX, TPS.SHX, TRIPLEX.SHX, tssdchn.shx, Tssdeng.shx, Tssdeng2.shx, TUBULAR.SHX, TVARBI__.SHX, TVARIB__.SHX, TVBADI__.SHX, TVBLAC__.SHX, TVBLCI__.SHX, TVBODI__.SHX, TVBODO__.SHX, TVCLAR__.SHX, TVCLI___.SHX, TVCOOP__.SHX, TVCOPI__.SHX, TVFREE__.SHX, TVFREI__.SHX, TVGOTH__.SHX, TVGTHI__.SHX, TVITALCI.SHX, TVITALIC.DWG.SHX, TVITALIC.SHX, TVROMACI.SHX, TVROMADI.SHX, TVROMANC.SHX, TVROMAND.SHX, TVROMANS.SHX, TVSIMLI.SHX, TVSIMPLE.SHX, TVTIME.SHX, TVTIME__.SHX, TVTIMI__.SHX, TVTXT.SHX, TVTXTI.SHX, txt.shx, TXT1.SHX, TXT9.SHX, TXTSTRN.SHX, TXT_____.SHX, UGLYR.SHX, UMATH.SHX, UMB-O.SHX, UMB-T.SHX, UMB.SHX, UNIV.SHX, UNIVCH.SHX, UNIVCL.SHX, UNIVH.SHX, UNV-B.SHX, UNV-BO.SHX, UNV-BT.SHX, UNV-H.SHX, UNV-HO.SHX, UNV-HT.SHX, UNV-L.SHX, UNV-LO.SHX, UNV-LT.SHX, UNV-O.SHX, UNV-T.SHX, UNV.SHX, URM-O.SHX, URM-T.SHX, URM.SHX, VAG-B.SHX, VAG-BO.SHX, VAG-BT.SHX, VAG-O.SHX, VAG-T.SHX, VAG.SHX, VCAD.SHX, VCOMPLEX.SHX, VCUR2___.SHX, VERTICAL.SHX, VHANTIQ.SHX, VHARABIA.SHX, VHARIABI.SHX, VHARIAL.SHX, VHARIALB.SHX, VHARIALI.SHX, VHARIALN.SHX, VHARIALU.SHX, VHARIS.SHX, VHAVAN.SHX, VHAVANB.SHX, VHAVANBI.SHX, VHAVANI.SHX, VHBAHAB.SHX, VHBLACK.SHX, VHBODO.SHX, VHCENTB.SHX, VHCENTBI.SHX, VHCENTI.SHX, VHCENTN.SHX, VHCLARE.SHX, VHCOMSCI.SHX, VHCOOP.SHX, VHCORVI.SHX, VHCOUR.SHX, VHCOURB.SHX, VHCOURU.SHX, VHEXOTIC.SHX, VHFREE.SHX, VHGOTH.SHX, VHHELS.SHX, VHKOALA.SHX, VHLINCOL.SHX, VHLINUS.SHX, VHMEMO.SHX, VHMUSTI.SHX, VHPARK.SHX, VHPRES.SHX, VHREVU.SHX, VHROMAN.SHX, VHROMANU.SHX, VHSIMPLE.SHX, VHSOUTH.SHX, VHSOUTHU.SHX, VHTEKN.SHX, VHTIFANI.SHX, VHTIFH.SHX, VHTIFNI.SHX, VHTIFNIU.SHX, VHTIME.SHX, VHTIMEB.SHX, VHTIMEBI.SHX, VHTIMEI.SHX, VHTIMEU.SHX, VHTIME__.SHX, VHUNIV.SHX, VHVOGU.SHX, VINET.SHX, visiohg.shx, visiojp.shx, visiotc.shx, VITALIC.SHX, VITALICI.SHX, VN-ABC.SHX, VN-ABCH.SHX, VN.SHX, VN1.SHX, VN1CMPLE.SHX, VN1ITALI.SHX, VN1ROMAN.SHX, VN2.SHX, VN3D.SHX, VN3D2.SHX, Vnabc.shx, VNABC1.SHX, Vnabch.shx, VNACAD.SHX, VNAGB2.SHX, VNAGD.SHX, VNAGW.SHX, VNANTIQ.SHX, VNANTIQB.SHX, VNARAB.SHX, VNARABIA.SHX, VNARIABI.SHX, VNARIAL.SHX, VNARIAL2.SHX, VNARIALB.SHX, VNARIALI.SHX, VNARIALN.SHX, VNARIALU.SHX, VNARIANB.SHX, VNARIANI.SHX, VNARIS.SHX, VNARISO2.SHX, VNARVAK2.SHX, VNAVAN.SHX, VNAVANB.SHX, VNAVANI.SHX, VNAVANT.SHX, VNAVANTH.SHX, VNA_____.SHX, VNB.SHX, VNBAHAB.SHX, VNBAHAM.SHX, VNBAHAMA.SHX, VNBAHAMH.SHX, VNBDBC2.SHX, VNBGKOK2.SHX, VNBKD.SHX, VNBKL.SHX, VNBKL2.SHX, VNBLACK.SHX, VNBLACKH.SHX, VNBLIPO2.SHX, VNBODO.SHX, VNBRUS.SHX, VNBRUS1.SHX, VNBRUS2.SHX, VNBRUSR2.SHX, VNC.SHX, VNCC-ARI.SHX, VNCC-COM.SHX, VNCC-MNT.SHX, VNCC-RMC.SHX, VNCC-RMD.SHX, VNCC-RMS.SHX, VNCC-RMT.SHX, VNCC-SCR.SHX, VNCC-SIM.SHX, VNCC-TIM.SHX, VNCC-TXT.SHX, VNCC.SHX, VNCCARIA.SHX, VNCCBO__.SHX, VNCCCI__.SHX, VNCCER__.SHX, VNCCEU__.SHX, VNCCSA__.SHX, VNCCSS.SHX, VNCCSS__.SHX, VNCCTI__.SHX, VNCC_ARI.SHX, VNCC_ARI2.SHX, VNCC_COM.SHX, VNCC_COM2.SHX, VNCC_C_1.SHX, VNCC_MNT.SHX, VNCC_MNT2.SHX, VNCC_M_1.SHX, VNCC_RMC.SHX, VNCC_RMC2.SHX, VNCC_RMD.SHX, VNCC_RMD2.SHX, VNCC_RMS.SHX, VNCC_RMS2.SHX, VNCC_RMT.SHX, VNCC_RMT2.SHX, VNCC_R_1.SHX, VNCC_R_2.SHX, VNCC_R_3.SHX, VNCC_R_4.SHX, VNCC_SCR.SHX, VNCC_SCR2.SHX, VNCC_SIM.SHX, VNCC_SIM2.SHX, VNCC_S_1.SHX, VNCC_S_2.SHX, VNCC_TIM.SHX, VNCC_TXT.SHX, VNCC_TXT2.SHX, VNCC_T_1.SHX, VNCENTB.SHX, VNCENTBI.SHX, VNCENTI.SHX, VNCENTN.SHX, VNCITYB_.SHX, VNCLARE.SHX, VNCLRDO2.SHX, VNCOB02.SHX, VNCOM02.SHX, VNCOMSI.SHX, VNCOOP.SHX, VNCOOPI2.SHX, VNCOROR2.SHX, VNCORSI.SHX, VNCOUR.SHX, VNCOUR2.SHX, VNCOURB.SHX, VNCOURBI.SHX, VNCOURI.SHX, VNCOURIE.SHX, VNCSCPT2.SHX, VND.SHX, VNDC2.SHX, VNDS.SHX, VNERIE2.SHX, VNEXOTI.SHX, VNEXOTI2.SHX, VNEXOTIC.SHX, VNEXOTIH.SHX, VNFFRAK2.SHX, VNFONAN2.SHX, VNFONT.SHX, Vnfonth.shx, VNFREE.SHX, VNFRESR2.SHX, VNFUTUR2.SHX, VNGARAR.SHX, VNGARAR2.SHX, VNGOTHIC.SHX, VNH.SHX, VNHEL.SHX, VNHELH.SHX, VNHELII2.SHX, VNHELIR2.SHX, VNHELV.SHX, VNHELVH.SHX, VNHELVS.SHX, VNHOBR2.SHX, VNHV.SHX, VNHV01.SHX, VNHVB2.SHX, VNI-DIM.SHX, vni-romans.shx, VNIC____.SHX, VNIHELVE.SHX, VNIH____.SHX, VNISPLEX.SHX, VNITAL.SHX, VNITALCI.SHX, VNITALI.SHX, VNITALIC.SHX, VNITAU.SHX, VNIV.SHX, VNKOALA.SHX, VNL.SHX, VNLINCO2.SHX, VNLINCOL.SHX, VNLINOS2.SHX, VNLINUS.SHX, VNLUCIDA.SHX, VNMARI2.SHX, VNMEMO.SHX, VNMUSTI.SHX, VNNCB2.SHX, VNNCR.SHX, VNNCR2.SHX, VNNG2.SHX, VNNGHNG.SHX, VNNGHNGH.SHX, VNPARK.SHX, VNPARR2.SHX, VNPOR.SHX, VNPRES.SHX, VNPRESEN.SHX, VNPRESR2.SHX, VNPTRG2.SHX, VNR.SHX, VNREVR2.SHX, VNREVU.SHX, VNREVUH.SHX, VNRMS.SHX, VNRMSH.SHX, VNROMA.SHX, VNROMACI.SHX, VNROMADI.SHX, vnroman.shx, VNROMAN2.SHX, VNROMAN3.SHX, VNROMAN4.SHX, VNROMAN5.SHX, VNROMANB.SHX, VNROMANC.SHX, VNROMAND.SHX, VNROMANS.SHX, Vnromant.shx, VNROMAN_.SHX, VNROMA~1.SHX, VNROML-.SHX, VNROML.SHX, VNROMU.SHX, VNS.SHX, VNSASB.SHX, VNSHELL.SHX, VNSHX.SHX, VNSHXH.SHX, VNSIM-1.SHX, VNSIML.SHX, VNSIMLI.SHX, VNSIMLI1.SHX, VnsimliMinh.shx, Vnsimple.shx, VnsimpleMinh.shx, VNSIMPLU.SHX, VNSIMU.SHX, VNSOUTH.SHX, VNSOUTHB.SHX, VNSOUTHD.SHX, VNSOUTHI.SHX, VNSOUTHN.SHX, VNSS.SHX, VNSTAMP.SHX, VNSTHN__.SHX, VNSW.SHX, VNSWI.SHX, VNSWIS.SHX, VNT.SHX, VNTEKN.SHX, VNTENII2.SHX, VNTHIN.SHX, VNTIB01.SHX, VNTIB2.SHX, VNTIFANI.SHX, VNTIFH.SHX, VNTIMB__.SHX, VNTIME.SHX, VNTIME1.SHX, VNTIMED.SHX, VNTIMEH.SHX, VNTIMEH1.SHX, VNTIMES.SHX, VNTIME__.SHX, VNTIMI__.SHX, VNTIR.SHX, VNTIR2.SHX, VNTXT.SHX, VNTXTH.SHX, VNTXTI.SHX, VNT_____.SHX, VNUNICO2.SHX, VNWDSOR2.SHX, VNZCMR2.SHX, VN_ABC.SHX, VN_ABCH.SHX, VN_BK1.SHX, VN_LITE.SHX, Vn_new.shx, VN_VNI.SHX, VN______.SHX, VROMANC.SHX, VROMANC9.SHX, VROMANCI.SHX, VS.SHX, VSIMPL.SHX, VSIMPLEX.SHX, VSIMPLI.SHX, VSSW.SHX, VSW.SHX, VTXT.SHX, VV.SHX, V_HVB2.SHX, whgdtxt.shx, whgtxt.shx, whtgtxt.shx, whtmtxt.shx, X-HELV1A.SHX, X-HLVL1A.SHX, X-HLVL1D.SHX, X-HLVL1S.shx, X-HLVM1D.SHX, X-OPTA1D.SHX, X-OPTA1O.SHX, X-OPTA1S.shx, X-OPTA2S.SHX, x-timr1d.shx, X-TIMR1O.SHX, X-TIMR1S.SHX, X-TIMR2D.SHX, X-TIMR2O.SHX, X-TIMR2S.SHX, X-TIMR3D.SHX, X-TIMR3O.SHX, X-TIMR3S.SHX, XC01.SHX, XC1.SHX, XC2.SHX, XC60.SHX, XOPTA1.SHX, ZCH-O.SHX, ZCH-T.SHX, ZCH.SHX, ZORBAGNL.SHX, zzd.SHX.

 

Nếu bạn nào tìm không ra fonts cần thiết, thì vui .......vẻ để lại tin nhắn cho mọi người cùng biết. Tuy nhiên, nếu bạn cáu gắt để lại tin nhắn trong sự giận dữ cũng không sao.

 

Link download:

 

 

Bài này update từ bài http://www.cadviet.com/forum/topic/64262-839-font-shx/, có 839 fonts SHX.

 

 

 

:D :D :D

 

  • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác lúa cập nhật link này giúp ket với, ket cần 1 2 loại trong này mà gg từ trưa đến giờ vẫn trật @@

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cám ơn bác đã cập nhật. Ket kết hợp của bác vào cũng được 1950 font rồi, k biết có bị trùng k, n thôi kệ ^^ Đợt vừa rồi lắm file bình đồ từ Nam gửi ra quá, thiếu miết

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay
Đăng nhập để thực hiện theo  

×