Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Nguyen Hoanh

Tăng tốc (làm nhẹ) AutoCAD

Các bài được khuyến nghị

Vào lúc 3/3/2022 tại 23:37, Nguyễn Hà Huy đã nói:

Em sửa lại 1 số chỗ dùng rất ok cho cad2022 khi mở file siêu nặng

Fix lag AutoCAD.lsp

(defun c:fixlag (/ svl cml rgl old x productkey)

(setq

svl '(

("COMMANDPREVIEW" 0)

("DRAGP1" 20)

("DRAGP2" 20)

("DRAWORDERCTL" 0)

("DWGCHECK" 0)

("GRIPOBJLIMIT" 20)

("HPDLGMODE" 2)

("HPQUICKPREVIEW" 1)

("INDEXCTL" 0)

("LAYERDLGMODE" 0)

("NAVBARDISPLAY" 0)

("QPMODE" 0)

("ROLLOVERTIPS" 0)

("SECURELOAD" 0)

("SELECTIONAREA" 0)

("SELECTIONEFFECT" 0)

("SELECTIONPREVIEW" 0)

("SELETIONCYCLING" 1)

("SIGWARN" 0)

("STARTMODE" 0)

("UCSDETECT" 0)

("VTDURATION" 0)

("WHIPTHREAD" 2)

)


cml '(

(".IMAGEQUALITY" "DRAFT")

(".VIEWRES" "Y" "200")

)


rgl '(

("InfoCenter" "InfoCenterOn" 0)

)

)


(vl-load-com)

(setq

old (getvar "cmdecho")

productkey (if vlax-user-product-key (vlax-user-product-key) (if vlax-product-key (vlax-product-key) nil))

)


(setvar "cmdecho" 0)

(foreach x svl (vl-catch-all-apply 'setvar x))

(foreach x cml (mapcar 'command x))

(if productkey

(foreach x rgl

(vl-registry-write

(strcat

"HKEY_CURRENT_USER"

(chr 92)

productkey

(chr 92)

(nth 0 x)

)

(nth 1 x)

(nth 2 x)

)

)

)


(setvar "cmdecho" old)

(alert

"\u+0110\u+00E3 ho\u+00E0n t\u+1EA5t thi\u+1EBFt l\u+1EADp \u+0111\u+1EC3 AutoCAD nh\u+1EB9 h\u+01A1n\nB\u+1EA1n \u+0111\u+00E3 c\u+00F3 th\u+1EC3 s\u+1EED d\u+1EE5ng AutoCAD nh\u+1EB9 h\u+01A1n m\u+00E0 kh\u+00F4ng c\u+1EA7n l\u+00E0m th\u+00EAm g\u+00EC n\u+1EEFa."

)


(princ)

)


(c:fixlag)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×