Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
be_chanh

Ứng dụng LISP để vẽ bản vẽ kiến trúc (phần cơ bản)

Các bài được khuyến nghị

Rất cám ơn anh đã chỉ bảo,nhưng em sử dụng chưa rành lắm,có lệnh được lệnh không,anh có thể cho em xin 1 vdụ cho tứng lệnh đc không,có thương thí thương cho chỏt đi anh.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thông thường khi vẽ kiến trúc người ta sẽ vẽ tim đầu tiên, sau đó offset sang 2 bên hoặc dùng lệnh mline để vẽ, lisp trên của a theo e còn có hạn chế là sau khi offset sang 2 bên thì đối tượng mới trùng layer với đối tượng cũ, như vậy sẽ rất khó khăn khi tách (theo kiểu on/off layer) đối tượng ra để chỉnh sửa trong những bản vẽ phưc tạp.

đúng thế! mong bác jikibo có thể sửa lại lisp offset 2 để trước khi thực hiện offset ta có thể chọn lớp trước thì đối tượng mới sẽ có lớp khác với lớp của đối tượng cũ nếu được thế thì thật là tốt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác cho em hỏi lisp để tính diện tích. Em thường dùng chú này

 (Defun c:dt()
(setvar "cmdecho" 0)
(command "osnap" "none")
(initget "Heso Do")
(setq pt (getpoint "\n He so / :"))
 	(if (= pt "Heso")
		(progn	
		(setq am (getreal "Cho he so"))
		(if (and (null am) (/= ac 0))
			(setq am ac)
		)
	(setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))	
	)
	(setq ac am))

(if (or (= am 0) (null am)) (setq am 1))
(setq s 0)
(progn 
;		(setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))	
	 (while pt
		(setq entold (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
		(command "boundary" pt "")
		(setq entnew (cdr (assoc 5 (entget (entlast)))))
		(if (/= entold entnew)	
			(progn 
						(setq entnew (entget (entlast)))
						(if (assoc 62 entnew)
							 (setq entnew (subst (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 entnew)))) (assoc 62 entnew) entnew))
							 (setq entnew (append entnew (list (cons 62 (+ 3 (cdr (assoc 62 (tblsearch "layer" (cdr (assoc 8 entnew))))))))))
						 )


						(entmod entnew)
						(Command "area" "o" (entlast))
				(setq s (+ s (getvar "area")))
 					(setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
				(entdel (entlast))
				)
			(progn
				(princ "chon diem sai")
				(setq pt (getpoint "\n Chon diem: "))
			)
		)
	 )

		)

(setvar "osmode" 167)
(princ(* s am))
(princ)
)

 

mà hay bị lỗi lắm. Có cái nào ngon hơn không ạ?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lisp này hay quá! Mỗi tội … không dùng được! hihihi. Em down file vlxcoban.vlx về và upload nhưng các lệnh đều không thực hiện được. Ví dụ lệnh offset sang hai bên (oo): gõ xong lệnh, chọn xong đối tượng, nhập xong khoảng cách là nó … ngừng, chả thấy đường nào được vẽ thêm ra nữa. Còn lệnh nối line và arc thành pline, gõ xong lệnh, chọn xong đối tượng thì cad … đơ luôn, đến bây giờ chưa hồi phục.

Có bác nào dùng thành công rồi giải thích giùm em với!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
các lỗi bạn mắc phải hoàn toàn là do bạn. như ở lisp vẽ cửa thì bạn chọn 3 điểm thẳng hàng nhau nên không được. có thể bạn để chế độ bắt điểm nên không để ý đến điểm vừa bắt. các lisp khác bạn tự tìm nguyên nhân nhé...

mình đã có lisp cửa 1 và 2 cánh. mình sài thử lisp của bạn. rõ ràng nó ko sử dung đc

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
mình đã có lisp cửa 1 và 2 cánh. mình sài thử lisp của bạn. rõ ràng nó ko sử dung đc

Bác vui lòng post LISP của bác cho pà con xài đê. Thanks.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Các bạn thử dùng cái này xem thế nào: http://www.cadviet.com/upfiles/Aplisp.rar

Có nhiều kiểu vẽ cửa, cửa sổ, cửa đi, khuôn đơn, khuôn kép và nhiều chức năng khác rất tiện lợi cho việc vẽ bản vẽ kiến trúc 2D.

Lưu ý: Sau khi giải nén hãy mở file Aplisp.hlp để xem hướng dẫn cách thiết lập chương trình. File help này viết bằng bảng mã TCVN3 nên có thể một số người không cài font chữ .vn thì sẽ không đọc được, hãy mở từng trang đó ra rồi dùng Unikey để chuyển sang Unicode bằng cách copy & paste vào word.

Sau khi thiết lập xong hãy gửi lại mã đăng ký cho tôi theo địa chỉ hoacvxd@gmail.com hoặc hoa35ktxd@yahoo.com.vn tôi sẽ gửi lại mã sử dụng cho các bạn (miễn phí hoàn toàn).

Chương trình này tôi viết lâu rồi, chủ yếu phục vụ bản thân, bây giờ không dùng đến mấy và đã bị mất mã nguồn nên không thể bổ sung, nâng cấp được, nhờ các cao thủ hack hộ tôi mãi mà chẳng ai hack hộ.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các bạn thử dùng cái này xem thế nào: http://www.cadviet.com/upfiles/Aplisp.rar

...

Sau khi thiết lập xong hãy gửi lại mã đăng ký cho tôi theo địa chỉ hoacvxd@gmail.com hoặc hoa35ktxd@yahoo.com.vn tôi sẽ gửi lại mã sử dụng cho các bạn (miễn phí hoàn toàn).

...

Xin Bác gửi lại mã sử dụng, đây là mã đăng ký của PP: 3562042231

Cám ơn Bác rất nhiều

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhanh quá! Cái lisp NN kia giúp tôi đỡ được bao nhiêu công khi phải BO line thanh PLINE.

 

Giờ đến vễ cửa, cửa đi, cửa sổ... nhiều quá. Copy từ thư viện ra thì lại phải SCALE rồi làng nhằng LAYER không đúng với bản vẽ của mình ! Vậy thì co cách nào không nhỉ?

 

Bài 5: Vẽ cửa đi

 

;-------------------------------------------------------------------------------------
;ve cua di 1 canh
;-------------------------------------------------------------------------------------
(defun c:c1 (/ p1 p2 p3 p4 p5 daicua x y)
(setq osm (getvar "osmode")) 
(setq	p1   (getpoint "\nHay vao diem goc cua: ")

p2   (getpoint p1 "\nHay vao diem mut cua: ")
p3   (getpoint p1 "\nHay vao huong cua: ")
daicua (distance p1 p2)
x   (car p1)
y   (car (cdr p1))
x   25
y   daicua
p4   (list x y)
p5   (list daicua 0)
 )
 (setvar "OSMODE" 0)
 (if (l3d_khongthanghang p1 p2 p3)
  (progn
   (command ".UCS" "3" p1 p2 p3)
   (command ".rectangle" "0,0" p4)
   (command ".Arc" p5 "C" "0,0" p4)
   (command ".UCS" "P")
  )
  (princ "\n3 diem nhap vao khong duoc thang hang")
 )
(setvar "osmode" osm)    
)
;-------------------------------------------------------------------------------------
;ve cua di 2 canh
;-------------------------------------------------------------------------------------
(defun c:c2 (/ p1 p2 p3 p4 p5 daicua x y)
 (setq osm (getvar "osmode")) 
 (setq	p1   (getpoint "\nHay vao diem goc cua: ")
p2   (getpoint p1 "\nHay vao diem mut cua: ")
p3   (getpoint p1 "\nHay vao huong cua: ")
daicua (/ (distance p1 p2) 2.0)
x   (car p1)
y   (car (cdr p1))
x   25
y   daicua 
p4   (list x y)
p5   (list daicua 0)
 )
 (setvar "OSMODE" 0)
 (if (l3d_khongthanghang p1 p2 p3)
  (progn
   (command ".UCS" "3" p1 p2 p3)
   (command ".rectangle" "0,0" p4)
   (command ".Arc" p5 "C" "0,0" p4)
   (command ".UCS" "P")

   (command ".UCS" "3" p2 p1 p3)
   (command ".rectangle" "0,0" p4)
   (command ".Arc" p5 "C" "0,0" p4)
   (command ".UCS" "P")

  )

  (princ "\n3 diem nhap vao khong duoc thang hang")
 )
 (setvar "osmode" osm)    
)
;-------------------------------------------------------------------------------------
;ve cua di 4 canh
;-------------------------------------------------------------------------------------
(defun c:c4 (/ p1 p2 p3 p4 p5 daicua x y)
 (setq osm (getvar "osmode"))  
 (setq	p1   (getpoint "\nHay vao diem goc cua: ")
p2   (getpoint p1 "\nHay vao diem mut cua: ")
p3   (getpoint p1 "\nHay vao huong cua: ")
daicua (/ (distance p1 p2) 4.0)
x   (car p1)
y   (car (cdr p1))
x   25
y   daicua 
p4   (list x y)
p5   (list daicua 0)
 )
 (setvar "OSMODE" 0)
 (if (l3d_khongthanghang p1 p2 p3)
  (progn

   (setq diem1 (diemgiua p1 (diemgiua p1 p2)))
   (setq diem2 (diemgiua p1 p2))
   (setq diem3 (diemgiua p2 (diemgiua p1 p2)))   

   (command ".UCS" "3" p1 p2 p3)
   (command ".rectangle" "0,0" p4)
   (command ".Arc" p5 "C" "0,0" p4)
   (command ".UCS" "P")

   (command ".UCS" "3" diem1 p2 p3)
   (command ".rectangle" "0,0" p4)
   (command ".Arc" p5 "C" "0,0" p4)   
   (command ".UCS" "P")   

   (command ".UCS" "3" p2 p1 p3)
   (command ".rectangle" "0,0" p4)
   (command ".Arc" p5 "C" "0,0" p4)
   (command ".UCS" "P")

   (command ".UCS" "3" diem3 p1 p3)
   (command ".rectangle" "0,0" p4)
   (command ".Arc" p5 "C" "0,0" p4)
   (command ".UCS" "P")

  )

  (princ "\n3 diem nhap vao khong duoc thang hang")
 )
(setvar "osmode" osm)     
)
;-----------------------------------------------------------------------------

 

Có 3 lệnh trong lisp này.

c1: vẽ cửa đi 1 cánh

c2: vẽ cửa đi 2 cánh

c4: vẽ cửa đi 4 cánh

 

Thế còn cửa sổ thì sao nhỉ ?

 

Bài 6: Vẽ cửa sổ

 

(defun c:w1(/ data_m l1 l2 p1 p2 check)

(defun wd_import(/ p3 p4 p5 p6)
  (setq data_m (ssget))
  (setq p1 (getpoint "\nfirst point :") p2 (getpoint "\nsecond point :"))
  (setq l1 nil l2 nil check 1)
  (if (not (= nil data_m)) (progn
    (setq l1 (entget (ssname data_m 0)))
    (setq l2 (entget (ssname data_m 1)))
    (if (or (= nil l1) (not (= "LINE" (cdr (assoc 0 l1))))) (setq check 0))
    (if (or (= nil l2) (not (= "LINE" (cdr (assoc 0 l2))))) (setq check 0))
    (if (not (= 0 (-(sslength data_m) 2))) (setq check 0))
    (if (= 1 check) (progn
      (setq p3 (cdr (assoc 10 l1))) (setq p3 (list (nth 0 p3) (nth 1 p3)))
      (setq p4 (cdr (assoc 11 l1))) (setq p4 (list (nth 0 p4) (nth 1 p4)))
      (setq p5 (cdr (assoc 10 l2))) (setq p5 (list (nth 0 p5) (nth 1 p5)))
      (setq p6 (cdr (assoc 11 l2))) (setq p6 (list (nth 0 p6) (nth 1 p6)))
      (if (not (= nil (inters p3 p4 p5 p6 nil))) (setq check 0))
    ))
  ) (setq check 0))
  (princ)
)

(defun wd_procced()

(defun mkv(/ p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 ls1 ls2 getom ll1)

  (setq p3 (cdr (assoc 10 l1))) 
  (setq p4 (cdr (assoc 11 l1))) 
  (setq p5 (cdr (assoc 10 l2))) 
  (setq p6 (cdr (assoc 11 l2))) 
  (if (> (abs (- (nth 1 p1) (nth 1 p3)))
     (abs (- (nth 1 p3) (nth 1 p4))) ) (setq check 0))
  (if (> (abs (- (nth 1 p1) (nth 1 p4)))
     (abs (- (nth 1 p3) (nth 1 p4))) ) (setq check 0))
  (if (> (abs (- (nth 1 p2) (nth 1 p5)))
     (abs (- (nth 1 p5) (nth 1 p6))) ) (setq check 0))
  (if (> (abs (- (nth 1 p2) (nth 1 p6)))
     (abs (- (nth 1 p5) (nth 1 p6))) ) (setq check 0))
  (if (= 0 check) (princ "\ninvalid data") (progn
    (setq ls1 (arlst (list (nth 1 p1) (nth 1 p2) (nth 1 p3) (nth 1 p4) )))
;    (princ ls1)
    (setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 0 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 0 p3) (nth 1 ls1) 0))
    (mkline p7 p8 l1)
    (setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 2 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 0 p3) (nth 3 ls1) 0))
    (mkline p7 p8 l1)

    (setq ls1 (arlst (list (nth 1 p1) (nth 1 p2) (nth 1 p5) (nth 1 p6) )))
;    (princ ls1)
    (setq p7 (list (nth 0 p5) (nth 0 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 1 ls1) 0))
    (mkline p7 p8 l1)
    (setq p7 (list (nth 0 p5) (nth 2 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 3 ls1) 0))
    (mkline p7 p8 l1)

    (setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 1 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 1 ls1) 0))
    (mkline p7 p8 l1)
    (setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 2 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 2 ls1) 0))
    (mkline p7 p8 l1)

    (setq getom (getvar "osmode"))
    (setvar "osmode" 0)

    (setq ls2 (arlst (list (nth 0 p3) (nth 0 p5))))
    (setq p7 (list (nth 0 ls2) (nth 1 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 1 ls2) (nth 2 ls1) 0))

    (setq ll1 (list
      (cons 0 "line")
      (cons 8 (getvar "clayer"))
    ))

    (drawrt2 p7 p8 ll1)

    (setvar "osmode" getom)
    (command "erase" data_m "")

  ))
  (princ)
)

(defun mkh(/ p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 ls1 ls2 getom ll1)

  (setq p3 (cdr (assoc 10 l1))) 
  (setq p4 (cdr (assoc 11 l1))) 
  (setq p5 (cdr (assoc 10 l2))) 
  (setq p6 (cdr (assoc 11 l2))) 

  (if (> (abs (- (nth 0 p1) (nth 0 p3)))
     (abs (- (nth 0 p3) (nth 0 p4))) ) (setq check 0))
  (if (> (abs (- (nth 0 p1) (nth 0 p4)))
     (abs (- (nth 0 p3) (nth 0 p4))) ) (setq check 0))
  (if (> (abs (- (nth 0 p2) (nth 0 p5)))
     (abs (- (nth 0 p5) (nth 0 p6))) ) (setq check 0))
  (if (> (abs (- (nth 0 p2) (nth 0 p6)))
     (abs (- (nth 0 p5) (nth 0 p6))) ) (setq check 0))

  (if (= 0 check) (princ "\ninvalid data") (progn

    (setq ls1 (arlst (list (nth 0 p1) (nth 0 p2) (nth 0 p3) (nth 0 p4) )))
;    (princ ls1)
    (setq p7 (list (nth 0 ls1) (nth 1 p3) 0))
    (setq p8 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p3) 0))
    (mkline p7 p8 l1)
    (setq p7 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p3) 0))
    (setq p8 (list (nth 3 ls1) (nth 1 p3) 0))
    (mkline p7 p8 l1)

    (setq ls1 (arlst (list (nth 0 p1) (nth 0 p2) (nth 0 p5) (nth 0 p6) )))
;    (princ ls1)
    (setq p7 (list (nth 0 ls1) (nth 1 p5) 0))
    (setq p8 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p5) 0))
    (mkline p7 p8 l1)
    (setq p7 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p5) 0))
    (setq p8 (list (nth 3 ls1) (nth 1 p5) 0))
    (mkline p7 p8 l1)

    (setq p7 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p3) 0))
    (setq p8 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p5) 0))
    (mkline p7 p8 l1)
    (setq p7 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p3) 0))
    (setq p8 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p5) 0))
    (mkline p7 p8 l1)

    (setq getom (getvar "osmode"))
    (setvar "osmode" 0)

    (setq ls2 (arlst (list (nth 1 p3) (nth 1 p5))))
    (setq p7 (list (nth 1 ls1) (nth 0 ls2) 0))
    (setq p8 (list (nth 2 ls1) (nth 1 ls2) 0))

    (setq ll1 (list
      (cons 0 "line")
      (cons 8 (getvar "clayer"))
    ))

    (drawrt3 p7 p8 ll1)

    (setvar "osmode" getom)
    (command "erase" data_m "")
  ))
  (princ)
)

  (setvar "cmdecho" 0) (command "undo" "mark") (setvar "cmdecho" 1)
  (if (= 0 check) (princ "\ninvalid data") (progn
    (if (< (abs (- (nth 0 (cdr (assoc 10 l1)))
           (nth 0 (cdr (assoc 11 l1))) )) 0.00001) (mkv))
    (if (< (abs (- (nth 1 (cdr (assoc 10 l1)))
           (nth 1 (cdr (assoc 11 l1))) )) 0.00001) (mkh))


  ))

  (princ)

)
  (wd_import)
 	(ai_undo_push)
  (wd_procced)
 	(ai_undo_pop)	
)
(defun c:w2(/ data_m l1 l2 p1 p2 check)

(defun wd_import(/ p3 p4 p5 p6)
  (setq data_m (ssget))
  (setq p1 (getpoint "\nfirst point :") p2 (getpoint "\nsecond point :"))
  (setq l1 nil l2 nil check 1)
  (if (not (= nil data_m)) (progn
    (setq l1 (entget (ssname data_m 0)))
    (setq l2 (entget (ssname data_m 1)))
    (if (or (= nil l1) (not (= "LINE" (cdr (assoc 0 l1))))) (setq check 0))
    (if (or (= nil l2) (not (= "LINE" (cdr (assoc 0 l2))))) (setq check 0))
    (if (not (= 0 (-(sslength data_m) 2))) (setq check 0))
    (if (= 1 check) (progn
      (setq p3 (cdr (assoc 10 l1))) (setq p3 (list (nth 0 p3) (nth 1 p3)))
      (setq p4 (cdr (assoc 11 l1))) (setq p4 (list (nth 0 p4) (nth 1 p4)))
      (setq p5 (cdr (assoc 10 l2))) (setq p5 (list (nth 0 p5) (nth 1 p5)))
      (setq p6 (cdr (assoc 11 l2))) (setq p6 (list (nth 0 p6) (nth 1 p6)))
      (if (not (= nil (inters p3 p4 p5 p6 nil))) (setq check 0))
    ))
  ) (setq check 0))
  (princ)
)

(defun wd_procced()

(defun mkv(/ p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 ls1 ls2 getom ll1)

  (setq p3 (cdr (assoc 10 l1))) 
  (setq p4 (cdr (assoc 11 l1))) 
  (setq p5 (cdr (assoc 10 l2))) 
  (setq p6 (cdr (assoc 11 l2))) 
  (if (> (abs (- (nth 1 p1) (nth 1 p3)))
     (abs (- (nth 1 p3) (nth 1 p4))) ) (setq check 0))
  (if (> (abs (- (nth 1 p1) (nth 1 p4)))
     (abs (- (nth 1 p3) (nth 1 p4))) ) (setq check 0))
  (if (> (abs (- (nth 1 p2) (nth 1 p5)))
     (abs (- (nth 1 p5) (nth 1 p6))) ) (setq check 0))
  (if (> (abs (- (nth 1 p2) (nth 1 p6)))
     (abs (- (nth 1 p5) (nth 1 p6))) ) (setq check 0))
  (if (= 0 check) (princ "\ninvalid data") (progn
    (setq ls1 (arlst (list (nth 1 p1) (nth 1 p2) (nth 1 p3) (nth 1 p4) )))
;    (princ ls1)
    (setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 0 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 0 p3) (nth 1 ls1) 0))
    (mkline p7 p8 l1)
    (setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 2 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 0 p3) (nth 3 ls1) 0))
    (mkline p7 p8 l1)

    (setq ls1 (arlst (list (nth 1 p1) (nth 1 p2) (nth 1 p5) (nth 1 p6) )))
;    (princ ls1)
    (setq p7 (list (nth 0 p5) (nth 0 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 1 ls1) 0))
    (mkline p7 p8 l1)
    (setq p7 (list (nth 0 p5) (nth 2 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 3 ls1) 0))
    (mkline p7 p8 l1)

    (setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 1 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 1 ls1) 0))
    (mkline p7 p8 l1)
    (setq p7 (list (nth 0 p3) (nth 2 ls1) 0))
    (setq p8 (list (nth 0 p5) (nth 2 ls1) 0))
    (mkline p7 p8 l1)

    (setq ls2 (arlst (list (nth 0 p3) (nth 0 p5))))

    (setq ll1 (list
      (cons 0 "line")
      (cons 8 (getvar "clayer"))
    ))

	(if (< (nth 0 p1) (nth 0 ls2)) (progn
    	(setq p7 (list (nth 0 ls2) (nth 1 ls1) 0))
		(setq p8 (list (nth 1 ls2) (nth 2 ls1) 0))
		(setq p7 (list (* (+ (nth 0 p7) (nth 0 p8)) 0.5) (nth 1 p7) 0))
    	(drawrt2 p7 p8 ll1)

		(setq p7 (list (- (nth 0 ls2) 70) (- (nth 1 ls1) 100) 0))
		(setq p8 (list (- (nth 0 ls2) 70) (+ (nth 2 ls1) 100) 0))
		(mkline p7 p8 ll1)

		(setq p9 (list (+ (nth 0 p7) 70) (nth 1 p7) 0))
		(mkline p7 p9 ll1)

		(setq p9 (list (+ (nth 0 p8) 70) (nth 1 p8) 0))
		(mkline p8 p9 ll1)
  )(progn
	  	(setq p7 (list (nth 0 ls2) (nth 1 ls1) 0))
		(setq p8 (list (nth 1 ls2) (nth 2 ls1) 0))
		(setq p8 (list (* (+ (nth 0 p7) (nth 0 p8)) 0.5) (nth 1 p8) 0))
    	(drawrt2 p7 p8 ll1)

		(setq p7 (list (+ (nth 1 ls2) 70) (- (nth 1 ls1) 100) 0))
		(setq p8 (list (+ (nth 1 ls2) 70) (+ (nth 2 ls1) 100) 0))
		(mkline p7 p8 ll1)

		(setq p9 (list (- (nth 0 p7) 70) (nth 1 p7) 0))
		(mkline p7 p9 ll1)

		(setq p9 (list (- (nth 0 p8) 70) (nth 1 p8) 0))
		(mkline p8 p9 ll1)
	))


    (command "erase" data_m "")

  ))
  (princ)
)

(defun mkh(/ p3 p4 p5 p6 p7 p8 p9 ls1 ls2 getom ll1)

  (setq p3 (cdr (assoc 10 l1))) 
  (setq p4 (cdr (assoc 11 l1))) 
  (setq p5 (cdr (assoc 10 l2))) 
  (setq p6 (cdr (assoc 11 l2))) 

  (if (> (abs (- (nth 0 p1) (nth 0 p3)))
     (abs (- (nth 0 p3) (nth 0 p4))) ) (setq check 0))
  (if (> (abs (- (nth 0 p1) (nth 0 p4)))
     (abs (- (nth 0 p3) (nth 0 p4))) ) (setq check 0))
  (if (> (abs (- (nth 0 p2) (nth 0 p5)))
     (abs (- (nth 0 p5) (nth 0 p6))) ) (setq check 0))
  (if (> (abs (- (nth 0 p2) (nth 0 p6)))
     (abs (- (nth 0 p5) (nth 0 p6))) ) (setq check 0))

  (if (= 0 check) (princ "\ninvalid data") (progn

    (setq ls1 (arlst (list (nth 0 p1) (nth 0 p2) (nth 0 p3) (nth 0 p4) )))
;    (princ ls1)
    (setq p7 (list (nth 0 ls1) (nth 1 p3) 0))
    (setq p8 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p3) 0))
    (mkline p7 p8 l1)
    (setq p7 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p3) 0))
    (setq p8 (list (nth 3 ls1) (nth 1 p3) 0))
    (mkline p7 p8 l1)

    (setq ls1 (arlst (list (nth 0 p1) (nth 0 p2) (nth 0 p5) (nth 0 p6) )))
;    (princ ls1)
    (setq p7 (list (nth 0 ls1) (nth 1 p5) 0))
    (setq p8 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p5) 0))
    (mkline p7 p8 l1)
    (setq p7 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p5) 0))
    (setq p8 (list (nth 3 ls1) (nth 1 p5) 0))
    (mkline p7 p8 l1)

    (setq p7 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p3) 0))
    (setq p8 (list (nth 1 ls1) (nth 1 p5) 0))
    (mkline p7 p8 l1)
    (setq p7 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p3) 0))
    (setq p8 (list (nth 2 ls1) (nth 1 p5) 0))
    (mkline p7 p8 l1)

	(setq getom (getvar "osmode"))
    (setvar "osmode" 0)

	(setq ll1 (list
      (cons 0 "line")
      (cons 8 (getvar "clayer"))
    ))
	(setq ls2 (arlst (list (nth 1 p3) (nth 1 p5))))
	;(princ ls2)

	(if (> (nth 1 p1) (nth 1 ls2)) (progn

    	(setq p7 (list (nth 1 ls1) (nth 0 ls2) 0))
    	(setq p8 (list (nth 2 ls1) (nth 1 ls2) 0))
		(setq p8 (list (nth 2 ls1) (* (+ (nth 1 p7) (nth 1 p8)) 0.5) 0))

    	(drawrt3 p7 p8 ll1)

		(setq p7 (list (- (nth 1 ls1) 100) (+ (nth 1 ls2) 70) 0))
		(setq p8 (list (+ (nth 2 ls1) 100) (+ (nth 1 ls2) 70) 0))
		(mkline p7 p8 ll1)

		(setq p9 (list (nth 0 p7) (- (nth 1 p7) 70) 0))
		(mkline p7 p9 ll1)

		(setq p9 (list (nth 0 p8) (- (nth 1 p8) 70) 0))
		(mkline p8 p9 ll1)
	)(progn
	 	(setq p7 (list (nth 1 ls1) (nth 0 ls2) 0))
    	(setq p8 (list (nth 2 ls1) (nth 1 ls2) 0))
		(setq p7 (list (nth 1 ls1) (* (+ (nth 1 p7) (nth 1 p8)) 0.5) 0))

		(drawrt3 p7 p8 ll1)


		(setq p7 (list (- (nth 1 ls1) 100) (- (nth 0 ls2) 70) 0))
		(setq p8 (list (+ (nth 2 ls1) 100) (- (nth 0 ls2) 70) 0))
		(mkline p7 p8 ll1)

		(setq p9 (list (nth 0 p7) (+ (nth 1 p7) 70) 0))
		(mkline p7 p9 ll1)

		(setq p9 (list (nth 0 p8) (+ (nth 1 p8) 70) 0))
		(mkline p8 p9 ll1)


	))

	(setvar "osmode" getom)

    (command "erase" data_m "")
  ))
  (princ)
)

  (setvar "cmdecho" 0) (command "undo" "mark") (setvar "cmdecho" 1)
  (if (= 0 check) (princ "\ninvalid data") (progn
    (if (< (abs (- (nth 0 (cdr (assoc 10 l1)))
           (nth 0 (cdr (assoc 11 l1))) )) 0.00001) (mkv))
    (if (< (abs (- (nth 1 (cdr (assoc 10 l1)))
           (nth 1 (cdr (assoc 11 l1))) )) 0.00001) (mkh))


  ))

  (princ)

)
  (wd_import)
  (wd_procced)
)

 

Có 2 lệnh trong lisp này.

w1: vẽ cửa sổ kiểu 1

w2: vẽ cửa sổ kiểu 2

 

mình không thể sài nổi cái này

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

dạo này chắc anh ji bận quá nên chắc ko trả lời đc,

 

có khi nào 2 cái lisp cửa sổ với cửa đi nó kén phiển bản ko ạ, anh ji dùng cad bao nhiêu ạ, bởi rất nhiều người ko xài được 2 lisp này ạ,

ở lisp c1 thì khi chọn hướng cửa, em click point xong thì ko có hiện tượng j xảy ra cả, nó đứng yên và nhảy về dòng command trắng tinh, đã thế lại còn làm clear hết đống snap của em( vì bình thường snap em để select all mà)

 

Anh Ji lúc nào rảnh rỗi thì check hộ tụi em phát nhé

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bản vẽ cũng ổn rồi. chuẩn bị viết TEXT và Dim thôi. Nhưng trước khi chuyển sang phần mới. Tôi muốn cho cho các bạn biết thêm 2 mẹo nữa khi vẽ.

 

Bài 8: Break đối tượng

Nhiều người sẽ bảo có lệnh Break (br) rồi cần gì LISP. Nhưng không! Lệnh BR thường không chặt điểm mà chặt đoạn nếu ta không cẩn trọng.

 

(defun c:bf (/ dt diem)
 (setq	dt  (car (entsel "\nVao doi tuong can chat")))
 (if dt
  (progn
   (redraw dt 3) 
   (setq diem (getpoint "\nVao diem chat: "))
   (redraw dt 4)
  )
 )
  (if (and dt diem)  
  (command ".break" dt diem diem)
 )
 )

 

Lệnh bf sẽ giúp ta chặt đối tượng tại một điểm.

 

Bài 9: Nối 2 đường Line bị ngặt quãng

Hãy tưởng tượng bạn có 1 đương Line. Bạn Br nó. Đường Line giờ đã trở thành 2 đường riêng biệt, cách nhau 1 đoạn. Không cần thiết phải xoa 1 đường và EX đường kia khi bạn muốn 2 đường làm 1.

 

(defun c:jl (/ p1 p2 p3 ssdt entla entlb tt p1a p2a tt p1b p2b layermoi TAPLINEMOI TENLAYERMOI)
 (defun thanghang (p0 p1 p2 / dx1 dy1 dx2 dy2 x1 y1 x2 y2 x0 y0)
  (setq
   x0 (car p0)
   y0 (cadr p0)
   x1 (car p1)
   y1 (cadr p1)
   x2 (car p2)
   y2 (cadr p2)
   dx1 (- x1 x0)
   dy1 (- y1 y0)
   dx2 (- x2 x0)
   dy2 (- y2 y0)
  )
  (if	(equal (* dx1 dy2) (* dx2 dy1) 0.01)
   t
   nil
  )
 )
 (defun noiline (p1 p2 p3 p4 / kq dmax)
  (if	(and (thanghang p1 p2 p3) (thanghang p1 p2 p4))
   (progn
(setq d1  (distance p1 p3)
   d2  (distance p1 p4)
   d3  (distance p2 p3)
   d4  (distance p2 p4)
   dmax (max d1 d2 d3 d4)
   kq  (cond
	   ((= dmax d1) (list p1 p3))
	   ((= dmax d2) (list p1 p4))
	   ((= dmax d3) (list p2 p3))
	   ((= dmax d4) (list p2 p4))
	   (t nil)
	  )
)
kq
   )
   nil
  )
 )
 (init)
 (setq
  p1	 (getpoint "\ngocdau: ")
  p2	 (getcorner p1 "\ngocsau: ")
  ssdt (ssget "c" p1 p2 '((0 . "LINE")))
  entla (ssname ssdt 0)
  entlb (ssname ssdt 1)
  tt	 (entget entla)
  p1a	 (cdr (assoc 10 tt))
  p2a	 (cdr (assoc 11 tt))
  tt	 (entget entlb)
  p1b	 (cdr (assoc 10 tt))
  p2b	 (cdr (assoc 11 tt))
  tenlayermoi (cdr (assoc 8 (entget entla)))
 )
 (if (setq taplinemoi (noiline p1a p2a p1b p2b))
  (progn
   (command ".erase" ssdt "")
   (entmake
(list
 (cons 0 "LINE")
 (cons 8 tenlayermoi)
 (cons 10 (car taplinemoi))
 (cons 11 (cadr taplinemoi))
)
   )   
   (traos)
  )
  (princ "\nKhong the noi line duoc !")
 )
 (done)
)

 

Lệnh jl rất tiện. Bạn thử dùng mà xem...

 

Hẹn gặp lại vào bài sau "Những Lisp sử dụng để hoàn thiện bản vẽ". Chúc các bạn vui vẻ

Bác xem lại giúp em, sao em dùng lệnh JL thì nó hiện lên thông báo này:"JL ; error: no function definition: INIT" rồi ko sử dụng được nữa

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Thế đấy ! Giờ thì bản vẽ đã ổn thỏa. Chẳng còn gì để làm nữa. Nhưng với đống LISP kia thì sao nhỉ? Nhiều file *.LSP quá @_@. Làm gì?

 

Bài 12: Chuyển LSP sang VLX

Công cụ này thì cực hay. Vì từ hàng trăm file LSP ta có thể chuyển thành 1 file VLX, gọn, nhẹ, bảo mật cao hơn...

 

1.jpg

 

Các bước thực hiện.

 

Bước 1: Khởi động Cad, tại dòng Command nhập lệnh vlide.

 

2.jpg

 

Bước 2: Trong cửa sổ Visual Lisp for AutoCad, nhấn vào File/Make Application/New Application Wizard

 

3.jpg

 

Bước 3: Chọn Simple vầ nhấn Next

 

4.jpg

 

Bước 4: Lựa chọn đường dẫn (Application Location) và tên file (Application Name) Rồi nhấn Next

 

5.jpg

 

Bước 5: Nhấn vào nút Add, 1 cửa sổ chọn file hiện ra, select tất cả các file LSP, rồi nhấn Open

 

6.jpg

 

Bước 6: Các file LSP vừa lựa chọn được cập nhật và bảng danh sách, nhấn Next

 

7.jpg

 

Bước 7: Nhấn Finish để kết thúc.

 

8.jpg

 

Quá trình này kết thúc thành công bàng 1 thông báo hoàn thành

 

9.jpg

 

Ok. Giờ thì file VLX duy nhất đã được tạo ra, rất gọn, rất nhẹ và bảo mật cao hơn..0_0

 

Nếu bạn không muốn mất thời gian, có thể tải file vlxcoban.vlx tại đây:

 

http://thunglungden.org/cadviet/cad/lisp/v...an/vlxcoban.vlx

 

Kết thúc. Chúc các bạn thành công với bộ lisp cơ bản này. Hẹn gặp lại lần sau với một bộ lisp năng cao, phát huy hết các tính năng của CAD.

 

Chào thân ái ! :bigsmile:

 

jikibo xem lại link:http://thunglungden.org/cadviet/cad/lisp/v...an/vlxcoban.vlx dùm với nha. Link down không được.Thank

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

thank các bro nhé.thật là bổ ích.

hix,nhưng e cũng bị mắc fải lỗi ở vẽ Cửa và nối Line như mấy anh em trong 4rum.mong các Bro co time rảnh post bài hướng dẫn cụ thể.

Thank các bác nhìu nhìu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×