Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
sgcq

[Share] Bộ Hatch Thường Dùng Trong Cad, 1331 Mẫu!

Các bài được khuyến nghị

:D :D :D

1331 mẫu hatch patern thường dùng trong cad.

 Thư mục chép hatch đề xuất : C:\Users\SGCQ\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD 2017\R21.0\enu\Support

Hoặc bạn có thể để đâu tùy ý, xong vào option trỏ về.

 

Link ở đây:

 

Danh mục ở đây:

 

'STROIDS.PAT, 116.56505.pat, 12inrun1.pat, 12INRUN2.PAT, 12INRUN3.PAT, 13.pat, 153.43494.pat, 172.87498.pat, 1x1grid.pat, 1x2grid.pat, 1x4grid.pat, 24x48.pat, 26.56505.pat, 2h-stone.pat, 2x1grid.pat, 2x2.pat, 2X2BRICK.PAT, 2X2BRIKC.PAT, 2X2BRIKS.PAT, 2x4.pat, 3BRICK.PAT, 3TAB.PAT, 3xbrick.pat, 3xbrick2.pat, 4.pat, 4h-stone.pat, 4x1grid.pat, 9.pat, ACAD.PAT, adobe.pat, Aecconc.pat, Aecinsul.pat, Aecline.pat, Aecnet.PAT, agglom.pat, AGGREGAT.PAT, alarg1.pat, Alberelli.pat, Alberi01.pat, Alberi02.pat, Alberi03.pat, Alberi04.pat, Alberi05.pat, Alberi06.pat, Alberi07.pat, Alberi08.pat, alpes.pat, alumin.pat, ampli102.pat, ampli104.pat, ampli3.pat, ANCHORLK.PAT, andes.pat, angle.pat, anh.pat, ankh1.pat, ankh2.pat, ankh3.pat, ansi31.pat, ansi32.pat, ansi33.pat, ansi34.pat, ansi35.pat, ansi36.pat, ansi37.pat, ansi38.pat, APPIAN2.PAT, APPIANRN.PAT, AR-B816.pat, AR-B816C.pat, AR-B88.pat, AR-BRELM.pat, AR-BRSTD.pat, AR-CONC.pat, AR-HBONE.pat, AR-PARQ1.pat, AR-RROOF.pat, AR-RSHKE.pat, AR-SAND.pat, AR-Tile01.pat, AR-Tile02.pat, AR-Tile03.pat, AR-Tile04.pat, AR-Tile05.pat, AR-Tile06.pat, AR-Tile07.pat, AR-Tile08.pat, AR-Tile09.pat, AR-Tile10.pat, AR-Tile11.pat, AR-Tile12.pat, AR-Tile13.pat, AR-Tile14.pat, AR-Tile15.pat, AR-Tile16.pat, AR-Tile17.pat, AR-Tile18.pat, AR-Tile19.pat, AR-Tile20.pat, AR-Tile21.pat, AR-Tile22.pat, AR-Tile23.pat, AR-Tile24.pat, AR-Tile25.pat, AR-Tile26.pat, AR-Tile27.pat, AR-Tile28.pat, AR-Tile29.pat, AR-Tile30.pat, AR-Tile31.pat, AR-Tile32.pat, AR-Tile33.pat, AR-Tile34.pat, AR-Tile35.pat, AR-Tile36.pat, AR-Tile37.pat, AR-Tile38.pat, AR-Tile39.pat, AR-Tile40.pat, AR-Tile41.pat, AR-Tile42.pat, AR-Tile43.pat, AR-Tile44.pat, AR-Tile45.pat, AR-Tile46.pat, AR-Tile47.pat, AR-Tile48.pat, AR-Tile49.pat, AR-Tile50.pat, AR-Tile51.pat, AR-Tile52.pat, AR-Tile53.pat, AR-Tile54.pat, ar1.pat, ar10.pat, ar11.pat, ar12.pat, ar13.pat, ar14.pat, ar15.pat, ar16.pat, ar17.pat, ar18.pat, ar19.pat, ar2.pat, ar20.pat, ar21.pat, ar22.pat, ar23.pat, ar24.pat, ar25.pat, ar26.pat, ar27.pat, Ar28.pat, ar29.pat, ar3.pat, ar30.pat, ar4.pat, ar5.pat, ar6.pat, ar7.pat, ar8.pat, ar9.pat, ARAB3.PAT, arabesq.pat, arabtile.pat, arbeit1.pat, arbeit3.pat, argpes.pat, ASBESTOS.PAT, ASHLER.PAT, ASPHALT.PAT, Asphalt2.pat, asphalts.pat, ASTERISK.PAT, AUTOSQR.PAT, AUTOTRI.PAT, AYE.PAT, BACKGND.PAT, Bandiere.pat, bang1.pat, bang2.pat, basalt.pat, base.pat, BASKET.PAT, BASKETWV.PAT, BATT.PAT, BEVBRIC1.PAT, BEVBRIC2.PAT, BLOCK.PAT, BLOCWALL.PAT, bloon1.pat, bloon2.pat, bloon3.pat, bloons.pat, BOARD.PAT, boards.pat, BOARDW.PAT, BOARDWN.PAT, Bolle01.pat, Bolle02.pat, BOURGOGN.PAT, BOX.PAT, BOXES.PAT, BRASS.PAT, brblco.pat, brcobd.pat, brecca.pat, brenbd.pat, brflbd.pat, brflcb.pat, brick.pat, BRICK1.PAT, BRICK2.PAT, BRICKS.PAT, Brick_02.pat, brkcf.pat, brrnbd.pat, brstbd.pat, BRSTONE.PAT, BT-01.PAT, BT-Da1x2.PAT, BTCT.pat, BTCT2.pat, BTILE12.PAT, buscs4.pat, BUTTEDHB.PAT, BW.PAT, c-madera.pat, CARBON.PAT, cblfld.pat, cbulb1.pat, cbulb2.pat, cbulb3.pat, ccbss.pat, ccelev.pat, cdtop.pat, CEDAR.PAT, Cerchi00.pat, Cerchi01.pat, cforest1.pat, cforest2.pat, CH.PAT, chainlnk.pat, chalk.pat, check1.pat, check2.pat, Check3.pat, Check4.pat, Checker.PAT, chert.pat, chip.pat, chip2.pat, CHKDL.PAT, chkds.pat, CIRC.PAT, CIRCLE32.PAT, CIRCLES.PAT, CKD.PAT, cl.pat, CLAY.PAT, clayst.pat, clercut1.pat, clercut2.pat, clouds.pat, clover1.pat, clover2.pat, clslt.pat, clstn.pat, CLUSTHB.PAT, cl_ss.pat, cmpshl.pat, cmubp.pat, cmuelb.pat, coal.pat, COBBLES.PAT, common.pat, commonf.pat, conblk.pat, CONC.PAT, CONC2.PAT, CONCBLOK.PAT, conccn.pat, conclw.pat, concpr.pat, CONCRE.PAT, concret1.pat, CONCRET2.PAT, Concret3.pat, Concret4.pat, Concret5.pat, Concret6.pat, CONCRETE.PAT, CONCRT.PAT, concst.pat, Conc_01.pat, conglm.pat, conpbs.pat, Coppi01.pat, Coppi02.pat, Coppi03.pat, Coppi04.pat, coppi05.pat, CORK.PAT, CORRUG.PAT, COURSE.PAT, coustom1.pat, CROSS.PAT, cross1.pat, cross2.pat, cross3.pat, cross4.pat, cross5.pat, cross6.pat, crosseng.pat, CROSSF.PAT, crosslok.pat, crssbd_l.pat, crssbd_s.pat, crubb.pat, cs01.pat, cs02.pat, cs03.pat, cs04.pat, cs05.pat, cs06.pat, cs07.pat, cs08.pat, cs09.pat, cs1.pat, CS10.pat, CS11.pat, CS12.pat, CS13.pat, CS14.pat, CS15.pat, CS16.pat, CS17.pat, CS18.pat, CS19.pat, CS2.pat, CS20.pat, CS21.pat, CS22.pat, CS23.pat, CS24.pat, CS25.pat, CS26.pat, CS27.pat, CS28.pat, CS29.pat, CS3.pat, CS30.pat, CS31.pat, CS32.pat, CS33.pat, CS34.pat, CS35.pat, CS36.pat, CS37.pat, CS38.pat, CS39.pat, CS4.pat, CS40.pat, CS41.pat, CS42.pat, CS43.pat, CS44.pat, CS45.pat, CS46.pat, CS47.pat, CS48.pat, CS49.pat, CS5.pat, CS50.pat, CS51.pat, CS52.pat, CS53.pat, CS54.pat, CS55.pat, CS56.pat, CS57.pat, CS58.pat, CS59.pat, CS6.pat, CS60.pat, CS61.pat, CS62.pat, CS63.pat, cs64.pat, CS7.pat, CS8.pat, CS9.pat, cshale.pat, CSILK.PAT, csjnt.pat, cstile.pat, cstile2.pat, cstirn.pat, cstlstn.pat, cststn.pat, cswood.pat, cswood2.pat, cswood3.pat, cswood4.pat, ctilss.pat, ctree1.pat, ctree2.pat, CTYSQ6RN.PAT, CTYSQMK1.PAT, CTYSQMK2.PAT, CTYSQRN.PAT, CTYSQST.PAT, cutstn.pat, CUTSTONE.PAT, CYL.PAT, CYRAMIC.PAT, dash.pat, dashdot.pat, Dblhlnst.pat, DECBRK1.PAT, DECBRK2.PAT, deck.pat, deck2.pat, DECOTILE.PAT, DELTA.PAT, design1.pat, design10.pat, design11.pat, design12.pat, design2.pat, design3.pat, design4.pat, design5.pat, design6.pat, design7.pat, design8.pat, design9.pat, dfstn.pat, DIAMONDS.PAT, DIAPLATE.PAT, DIATREAD.PAT, DIJON.PAT, diorit.pat, dolcc_nipi.pat, dolcl.pat, dolcl_nipi.pat, DOLMIT.PAT, dolom.pat, dolss_nipi.pat, dol_.pat, dol_nipi.pat, dots.pat, double.pat, drftstn.pat, dslstn.pat, DSTAR.PAT, EARTH.PAT, EARTH2.PAT, ecstn.pat, eearth.pat, EGGCRATE.PAT, EIGHT.PAT, ell.pat, ELLPAVER.PAT, ENDCEDAR.PAT, ENDGRAIN.PAT, ENDSHAKE.PAT, ENGINE.PAT, ENGLISH.PAT, Erba.pat, Erbetta.pat, erock.pat, ESCHER.PAT, EXM.PAT, EXPAND.PAT, fan.pat, fancob.pat, FANCYBRC.PAT, FBBRICKC.PAT, FBBRICKS.PAT, fibfsf.pat, FILL.PAT, fillsc.pat, filtbd.pat, FINETTA.PAT, Fiori01.pat, FISHSCAL.PAT, FIVE.PAT, flagst2.pat, FLAGSTON.PAT, fldstn.pat, FLDSTONE.PAT, FLEMBOND.PAT, FLEMISH.PAT, FLEMISHX.PAT, FLEX.PAT, FLGSTONE.PAT, FLORTILE.PAT, FORMAL.PAT, Forro.pat, FOUR.PAT, fq-tile.pat, gabbro.pat, GARDEN.PAT, GBlock.PAT, GC.PAT, geoch.pat, geocl.pat, geogc.pat, geogm.pat, geogp.pat, geogw.pat, GEOL1.PAT, GEOL2.PAT, GEOL3.PAT, GEOL4.PAT, GEOL5.PAT, GEOL6.PAT, GEOL7.PAT, GEOL8.PAT, geomh.pat, geoml.pat, geooh.pat, geool.pat, geopi.pat, geosc.pat, geosm.pat, geosp.pat, geosw.pat, ghiaia1.pat, ghiaia2.pat, ghiaia3.pat, ghiaia4.pat, GLASBLOC.PAT, GLASS.PAT, GLASS1.PAT, GLASS2.PAT, glass3.pat, glass4.pat, GLB.PAT, gl_kizv.pat, gl_kpes.pat, GM.PAT, gndcover.pat, gneiss.pat, GP.PAT, grain.pat, grain7.pat, grain8.pat, granit.pat, GRASS.PAT, GRASS2.PAT, GRATE.PAT, GRAVEL.PAT, gravel2.pat, GRAVL1.PAT, graywc.pat, GRECODEK.PAT, GREEK.PAT, GRIDDOT.PAT, GROUT.PAT, grtstone.pat, grvcre.pat, grvpfe.pat, grvscl.pat, GW.PAT, gypppe.pat, h49.pat, h50.pat, HARDWOOD.PAT, HATCH1.PAT, HB.PAT, HBENGLES.pat, HBENGLET.pat, HBFLEMES.pat, HBFLEMET.pat, HBLOCKES.pat, HBLOCKET.pat, HBONE.PAT, HBSTRCES.pat, HBSTRCET.pat, HCHEQ1BS.pat, HCHEQ2BS.pat, HCHEQ3BS.pat, HCHEQ4BS.pat, HCHEQ5BS.pat, heart1.pat, heart2.pat, heart3.pat, heart4.pat, HERRING.PAT, herringb.pat, HEX.PAT, HEX2.PAT, HEXPERF.PAT, HEXTILE.PAT, HEXTILE9.PAT, hfract.pat, HLNBSK.PAT, HLNHER.PAT, HLNIST.PAT, HLNPARQ.PAT, HLNRN.PAT, Hlnst.pat, holly1.pat, HONEY.PAT, HOUND.PAT, HPCRS2N0.pat, HPCRS2N1.pat, HPCRS2N2.pat, HPCRS2N3.pat, HPCRS2N4.pat, HPCRS2N5.pat, HPCRS2N6.pat, HPCRS2N7.pat, HPCRS2N8.pat, HPCRS3N0.pat, HPCRS3N1.pat, HPCRS3N2.pat, HPCRS3N3.pat, HPCRS3N4.pat, HPCRS3N5.pat, HPCRS3N6.pat, HPCRS3N7.pat, HRCD35OS.pat, HRDD35OS.pat, HRPA55O1.pat, HRPA55O2.pat, HRPN35OT.pat, HRPN40OS.pat, HRPN40OT, HRPN40OT.pat, HRPN45OS.pat, HRPN50OS.pat, HRPN50OT.pat, HRPN55OS.pat, HRPN55OT.pat, HRPN60OS.pat, HRPN60OT.pat, HRPN70OS.pat, HRPN70OT.pat, HRPN80OS.pat, HRPN80OT.pat, HRPN90OT.pat, HSBDR1E1.pat, HSBDR2E0.pat, HSBDR3E0.pat, HSBDR4E0.pat, HSHP11E0.pat, HSHP21E0.pat, HSHP31E0.pat, HSHP41E0.pat, HSTON1E0.pat, HSTON2E0.pat, HSTON3E0.pat, HSTON4E0.pat, HSTON5E0.pat, HSTON6E0.pat, HSTON7E0.pat, HSTON8E0.pat, HSTON9E0.pat, HT1001ET.pat, HTREEC1S.pat, HTREECPS.pat, HTREECRS.pat, HTREED1S.pat, HTREEP1S.pat, HVEGE100.pat, HVSPR1E0.pat, HVSPR1E1.pat, HVSPR1E2.pat, HVSPR1E3.pat, HVSPR1E4.pat, HVSPR1E5.pat, HVSPR1E6.pat, HVSPR1E7.pat, HVYSHAKE.PAT, HWDLN1E1.pat, HWDLN2E1.pat, HWDLN3E1.pat, HWEND1N0.pat, HWEND2N0.pat, HWEND3N0.pat, HWEND4N0.pat, HWEND5N0.pat, HWEND6N0.pat, HWEND7N0.pat, HWEND8N0.pat, HWOD10E1.pat, HWOD20E1.pat, HWOD30E1.pat, HWOD40E1.pat, HWOOD1E1.pat, HWOOD2E1.pat, HWOOD3E1.pat, HWOOD4E1.pat, HWOOD5E1.pat, HWOOD6E1.pat, HWOOD7E1.pat, HWOOD8E1.pat, HWOOD9E1.pat, HWPLY3E1.pat, I-STONE.PAT, IBRICKL.PAT, IBRICKR.PAT, Ice.pat, II.pat, insrig.pat, insscm.pat, INSUL.PAT, inter1.pat, inter10.pat, inter11.pat, inter12.pat, inter13.pat, inter14.pat, inter2.pat, inter3.pat, inter4.pat, inter5.pat, inter6.pat, inter7.pat, inter8.pat, inter9.pat, ISO02W.pat, ISO03W.pat, ISO04W.pat, ISO05W.pat, ISO06W.pat, ISO07W.pat, ISO08W.pat, ISO09W.pat, ISO10W.pat, ISO11W.pat, ISO12W.pat, ISO13W.pat, ISO14W.pat, ISO15W.pat, izmedol.pat, LAM.PAT, lamiera.pat, LAT.PAT, LATH.PAT, LatNen01.PAT, LatNen02.PAT, LatNen03.PAT, LATTICE.PAT, LATTICE1.PAT, LATTICE2.PAT, Lattice3.pat, LAVA.PAT, leca.pat, lecash.pat, legno1.pat, legno2.pat, legno3.pat, legno4.pat, legno5.pat, limest.pat, limestn.pat, line.pat, link1.pat, link2.pat, link3.pat, link4.pat, list.txt, lm.pat, lmcl.pat, lmdol.pat, lmpure.pat, lmss.pat, lmstn.pat, lm_cl.pat, LOG-LOG.PAT, LOG.PAT, LOGEND.PAT, lrslate.pat, lstone.pat, lstones.pat, lswamp.pat, LUMBER.PAT, LuoiB40.PAT, Madeira.pat, map1.pat, map7.pat, marbl1.pat, marble.pat, MARKER.PAT, Marmore.pat, MarmoTXT.pat, MasselliAutobloccanti.pat, MAY-TRE.PAT, mazebloc.pat, MBLOCKC.PAT, MBLOCKS.PAT, medbrick.pat, MELBURY.PAT, MERCEDES.PAT, Meteo_06.pat, metro.pat, MH.PAT, ML.PAT, MOBY.PAT, MONCELLO.PAT, moon1.pat, moon2.pat, MOSAIC.PAT, mosaic1.pat, mosaic2.pat, MRBLOCKC.PAT, MRBLOCKS.PAT, mrl.pat, mrldol.pat, mrl_nipi.pat, MSBLOCKC.PAT, MSBLOCKS.PAT, msjnt.pat, MSTAR.PAT, MUDST.PAT, MUDSTONE.PAT, muro11.pat, muro12.pat, muro13.pat, muro15.pat, NET.PAT, NET3.PAT, NINE.PAT, Octa-dot.pat, OCTAGON.PAT, OCTAGONS.PAT, OCTASQR.PAT, OH.PAT, OL.PAT, oldbrik1.pat, Onde01.pat, Onde02.pat, Onde03.pat, Onde04.pat, ONE.PAT, OSBwood.pat, PANEL.PAT, panel1.pat, panel2.pat, PARQUET.PAT, PARQUET1.PAT, parquet10.pat, parquet11.pat, parquet12.pat, parquet13.pat, parquet14.pat, parquet15.pat, parquet16.pat, PARQUET2.PAT, PARQUET3.PAT, PARQUET4.PAT, PARQUET5.PAT, PARQUET6.PAT, PARQUET7.PAT, parquet8.pat, parquet9.pat, Parq_02.pat, pathway.pat, PATIO1.PAT, PATIO2.PAT, PATIO3.PAT, PATIO4.PAT, Pat_05.pat, Pat_11.pat, Pat_13.pat, Pavimento01.pat, Pavimento02.pat, Pavimento03.pat, Pavimento04.pat, PavimentoParquet01.pat, PavimentoParquet02.pat, PavimentoParquet03.pat, PAVING2.PAT, PAVINGBR.PAT, PAX.PAT, Pdcirc.pat, peb1.pat, pebble.pat, pebble2.pat, Pers1.pat, pesalarg.pat, pesarg.pat, pesargal2.pat, pflstn.pat, pgrain.pat, PHANTSQR.PAT, PI.PAT, Piastrella30x30Fuga.pat, pietra.pat, pietra1.pat, pietra3.pat, pietra4.pat, pietra5.pat, pietra6.pat, pine.pat, pine2.pat, pinwheel.pat, PIPE.PAT, pipe1.pat, pipe2.pat, PLANT.PAT, PLAST.PAT, plasti.pat, Plastic.pat, PLYWOOD.PAT, porous.pat, Punti01.pat, Punti02.pat, Quadrati01.pat, Quadrati02.pat, Quadrati03.pat, quartz.pat, Rain.pat, RAINDROP.PAT, RANDTILE.PAT, rangkaatap.pat, RATTAN.PAT, RBBRICKC.PAT, RBBRICKS.PAT, rdfill.pat, README.TXT, REDBRICK.PAT, regstone.pat, REV-ZEE.PAT, rgstonet.pat, rhyolt.pat, RIGID.PAT, RIGIDINS.PAT, ripple1.pat, ripple2.pat, ripple3.pat, RIPRAP.PAT, riprap1.pat, Riprap2.pat, ROCK.PAT, rocket1.pat, rocket2.pat, ROCKS.PAT, ROLOK.PAT, roof-1.pat, ROOFTILE.PAT, rrub.pat, RSLATE.PAT, rslate1.pat, rslate2.pat, RUBBLE.PAT, RUBBLE1.PAT, rubble2.pat, rubish1.pat, RUNBOND.PAT, running.pat, RUNSTACK.PAT, RUNTILE.PAT, RVB_PAT.DOC, rvrrck.pat, S-tile.pat, SACNCR.PAT, SAND.PAT, sandst.pat, Sassi01.pat, Sassi02.pat, SBBRICKC.PAT, Sbbricks.pat, SC.PAT, SCALLOP1.PAT, SCALLOP2.PAT, schist.pat, SCRATCH.PAT, SCREEN.PAT, Screen1.pat, Screen2.pat, SCRNBLOC.PAT, sdcl.pat, sdss.pat, SECGRILL.PAT, SelciatoGrano.pat, SelciatoOnde.pat, SelciatoPavone01.pat, SEMI-LOG.PAT, SEVEN.PAT, sgrain.pat, SHADEBLK.PAT, SHAKE.PAT, SHAKES.PAT, SHAKES1.PAT, SHAKES2.PAT, shell.pat, SHINGLE.PAT, SHINGLE1.PAT, Shingle2.pat, SHINGLES.PAT, SHRUBS.PAT, SIDING.PAT, SIDING1.PAT, Siding2.pat, SILK1.PAT, SILK2.PAT, SILK3.PAT, SILK4.PAT, SIX.PAT, SKIRTING.PAT, sl-df.pat, sl.pat, SLATE.PAT, slate1.pat, slotperf.pat, slstn.pat, SM.PAT, snd_cl.pat, Snow.pat, soapst.pat, SOIL.PAT, SOLDIER.PAT, SOLID.pat, SP.PAT, spalid.pat, SPANISH.PAT, SPANISH1.PAT, spanish2.pat, spanish3.pat, SPANTIL.PAT, SPANTIL1.PAT, SPANTIL2.PAT, SPANTILE.PAT, SPINA3.PAT, spltfc.pat, spltqrrd.pat, SQ-UNIT.PAT, SQDOTS.PAT, sqrperf.pat, SQRTMPLT.PAT, SQSHNGLE.PAT, sqstone.pat, Squama.pat, SQUARE.PAT, SQUAREF.PAT, SS.PAT, sstnwsb.pat, stack.pat, STAGGER.PAT, STAR1.PAT, star10-a.pat, star10-b.pat, star11-a.pat, star11-b.pat, star12-a.pat, star12-b.pat, star3-a.pat, star3-b.pat, star4-a.pat, star4-b.pat, star5-a.pat, star5-b.pat, star6-a.pat, star6-b.pat, star7-a.pat, star7-b.pat, star8-a.pat, star8-b.pat, star9-a.pat, star9-b.pat, STARS.PAT, STEEL.PAT, STIP1.PAT, STIP2.PAT, STIPLES.PAT, STIPPLE.PAT, stnd18.pat, stnsqr.pat, STONE.PAT, STONES.PAT, stones3.pat, stones5.pat, Stone_08.pat, Stone_10.pat, stonsand.pat, stroids.pat, stsstn.pat, SUPERDCR.PAT, SW.PAT, SWAMP.PAT, SWAMP1.PAT, T-storm.pat, tcbcss.pat, tcelev.pat, TCIDE.PAT, tcuss.pat, tegole01.pat, tegole02.pat, tegole03.pat, tegole04.pat, Telhado.pat, Terra.pat, terrzo.pat, TES10.PAT, TES36.PAT, Tessuto01.pat, Tessuto02.pat, TestoParcheggio.pat, TestoStrada.pat, TestoUfficio01.pat, TestoUfficio02.pat, TestoVerde.pat, TEXTURE.PAT, TEXTURED.PAT, thermal.pat, thirdrun.pat, THREAD.PAT, THREE.PAT, tilcer.pat, tile02.pat, tile03.pat, tile04.pat, tile06.pat, tile07.pat, TILE1.PAT, tile10.pat, tile11.pat, tile13.pat, tile14.pat, tile18.pat, tile19.pat, tile21.pat, tile22.pat, tile23.pat, tile25.pat, tile26.pat, tile29.pat, tile3.pat, tile30.pat, tile31.pat, tile32.pat, tile33.pat, tile34.pat, tile35.pat, tile36.pat, tile37.pat, tile38.pat, tile39.pat, tile40.pat, tile41.pat, tile42.pat, tile43.pat, tile44.pat, tile45.pat, tile47.pat, tile48.pat, tile49.pat, tile50.pat, tile51.pat, tile52.pat, tile53.pat, tilesf.pat, Tile_02.pat, TRANS.PAT, TREAD.PAT, TREADPLT.PAT, tree1.pat, tree2.pat, TRI45.PAT, TRI45A.PAT, TRIANG.PAT, triangcs.pat, TRIANGLE.PAT, TRIDOTS.PAT, TRIHEX.PAT, TRITMPLT.PAT, trivera.pat, tronco.pat, TROOF1.PAT, TROOF2.PAT, TROOF3.PAT, TROOF4.PAT, Troof5.pat, tuff.pat, TURF.PAT, TURFSTNE.PAT, TWO.PAT, UNICOLOC.PAT, UNIDECO.PAT, UNIDECOR.PAT, UNIHER.PAT, UNIPARQ.PAT, UNIRN.PAT, UNISTONE.PAT, UNIWEAVE.PAT, urb_1.pat, urb_2.pat, urb_3.pat, urb_4.pat, urb_5.pat, urb_6.pat, urb_8.pat, usa1.pat, uscs1.pat, uscs10.pat, uscs11.pat, uscs12.pat, uscs13.pat, uscs14.pat, uscs15.pat, uscs2.pat, uscs3.pat, uscs4.pat, uscs5.pat, uscs6.pat, uscs7.pat, uscs8.pat, uscs9.pat, usdbrk.pat, V.pat, vastrap.pat, VBRICKS.PAT, vespaio1.pat, vespaio2.pat, WAFFLE.PAT, WATER.PAT, water1.pat, Water2.pat, wdgrain.pat, wdgrain2.pat, weave-2.pat, WEAVE.PAT, WEAVE1.PAT, WEAVE2.PAT, WEAVE3.PAT, WEAVE4.PAT, Weave5.pat, welstn.pat, WELSTNx.pat, WHEAT1.PAT, WHEAT2.PAT, WICKER.PAT, wicker1.pat, Wicker2.pat, WIDECROS.PAT, windmill.pat, wiremesh.pat, WOOD.PAT, WOOD1.PAT, WOOD2.PAT, wood21.pat, WOOD3.PAT, WOOD4.PAT, Wood5.pat, Wood6.pat, Wood7.pat, WOOD8.PAT, wood9.pat, WOODFACE.PAT, Wood_01.pat, Wood_02.pat, Wood_06.pat, Wood_08.pat, Wood_09.pat, Wood_12.pat, wsjnt.pat, wtrwsh.pat, X.pat, x___01___.pat, x___02___.pat, x___03___.pat, x___04___.pat, x___05___.pat, x___06___.pat, x___07___.pat, x___08___.pat, x___09___.pat, x___10___.pat, x___11___.pat, x___12___.pat, x___13___.pat, x___14___.pat, x___15___.pat, x___16___.pat, x___17___.pat, x___18___.pat, x___19___.pat, x___20___.pat, x___21___.pat, x___22___.pat, x___23___.pat, x___24___.pat, x___25___.pat, x___26___.pat, x___27___.pat, x___28___.pat, x___29___.pat, x___30___.pat, x___31___.pat, x___32___.pat, x___33___.pat, x___34___.pat, x___35___.pat, x___36___.pat, x___37___.pat, x___38___.pat, x___39___.pat, x___40___.pat, x___41___.pat, x___42___.pat, x___43___.pat, x___44___.pat, x___45___.pat, x___46___.pat, x___47___.pat, x___48___.pat, x___49___.pat, x___50___.pat, x___51___.pat, x___52___.pat, x___53___.pat, x___54___.pat, x___55___.pat, x___56___.pat, x___57___.pat, x___58___.pat, x___59___.pat, x___60___.pat, x___61___.pat, x___62___.pat, ZERO.PAT, ZIGZAG.PAT, ZIGZAGF.PAT, ZIGZG2L.PAT, zonecl.pat, _Library.pat, , 

 

:D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

:D :D :D

Đã update file gộp hatch, 1331 Mẫu hatch chỉ trong 1 file.

2 lúa cũng share luôn mánh để có bộ sưu tập như trên.

link cũng như trên luôn.

:D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cách của Hai lúa có vẻ hơi thủ công hơn cách của ketxu :)

:D :D :D

 Sư phụ @ketxu làm cách nào ta? Chỉ 2 lúa với!

:D :D :D

 

thêm hatch ah

 

thêm hatch ah

 

 

:D :D :D

Cách tìm hatch + tạo hatch thì diễn đàn mình nhiều rồi. Mẫu hatch thì cũng vô tận. 

Mục tiêu của 2 lúa là tạo bộ hay dùng, 2 lúa cũng tạo luôn 2 bộ cho 2 cách xài khác nhau.

1. Bộ rời: Bạn down về giải nén vô 1 nơi nào đó trên máy, rồi vào cad trỏ vô để xài.

2. Bộ gộp: Bạn down về, đổi tên thành acadiso.pat, replace file mặc định của cad rồi xài.

3. Các thư viện này nằm trong kế hoạch mây hóa thư viện của 2 lúa. Vì cần thì 2 lúa cũng lên đó lấy về.

 

Cả 2 cách đều tránh được các hatch trùng tên, cũng không có mẫu hatch nào bản quyền của 2 lúa, nên không phải là thêm hatch. Chỉ là bộ sưu tập thôi.

:D :D :D

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×