Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
thanh_kta

[Nhờ Sửa Lisp] Sửa Lisp Để Tương Thích Với Autocad Đời

Các bài được khuyến nghị

Chào các bác!
Em có tải 1 lisp đo khoảng cách của line,pline... sau đó xuất ra text từ diễn đàn mình, nhưng nó chỉ chạy được trên autocad 2007 nên em muốn nhờ mọi người giúp sửa lại để có thể chạy được trên các phiên bản autocad đời cao hơn.
Em xin cảm ơn!
http://www.cadviet.com/upfiles/6/122465_ghi_chu_chieu_dai_lineplinegc.lsp

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/9681-lisp-ghi-chieu-dai-doan-thang-theo-scale-factor-cua-dimstyle-hien-thoi/
(defun Length1(e) (vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e)))
;;;--------------------------------------------------------------------
(defun C:GC( / ss L e)
(setq
ss (ssget (list (cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")))
L 0.0
k (getvar "dimlfac")
)

(vl-load-com)
(while (setq e (ssname ss 0))
(setq L (* k (length1 e)))
(setq ans (getstring "\n Ban hay chon phuong an nhap ket qua "))
(if (= ans "1")
(progn
(setq te (entget(car(entsel "\n Chon Text de gan ket qua :")))
te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te))
(entmod te)
)
(progn
(setq p (getpoint "\n Chon diem nhap ket qua" ))
(setq h (getreal "\n Nhap chieu cao text ket qua "))
(command "text" p h "0" (strcat "D-L" (rtos L 2 1) " "))
)
)
(ssdel e ss)
)
(princ)
)
;;;--------------------------------------------------------------------

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chạy trên 2014 vẫn tốt, nhưng nếu có sửa thì thêm như sau:

 

(defun Length1 (e)
(vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e))
)
 
(defun C:GC (/ ss L e)
(setq ss (ssget (list (cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE" )))
L  0.0
k  (getvar "dimlfac")
)
 
(vl-load-com)
(while (setq e (ssname ss 0))
(setq L (* k (length1 e)))
(setq ans (getstring "\n Ban hay chon phuong an nhap ket qua <1-Text co san / 2-Text moi>: "))
(if (= ans "1")
(progn
(setq te (entget (car (entsel "\n Chon Text de gan ket qua: ")))
te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te)
)
(entmod te)
)
(progn
(setq p (getpoint "\n Chon diem nhap ket qua: "))
(setq h (getreal "\n Nhap chieu cao text ket qua: "))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 p) (cons 11 p) (cons 40 h) 
(cons 7 (getvar 'textstyle)) (cons 1 (strcat "D-L" (rtos L 2 1) " "))))
;;; (command "text" p h "0" (strcat "D-L" (rtos L 2 1) " "))
)
)
(ssdel e ss)
)
(princ)
)
 
  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Chạy trên 2014 vẫn tốt, nhưng nếu có sửa thì thêm như sau:

(defun Length1 (e)
(vlax-curve-getDistAtParam e (vlax-curve-getEndParam e))
)
 
(defun C:GC (/ ss L e)
(setq ss (ssget (list (cons 0 "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE" )))
L  0.0
k  (getvar "dimlfac")
)
 
(vl-load-com)
(while (setq e (ssname ss 0))
(setq L (* k (length1 e)))
(setq ans (getstring "\n Ban hay chon phuong an nhap ket qua <1-Text co san / 2-Text moi>: "))
(if (= ans "1")
(progn
(setq te (entget (car (entsel "\n Chon Text de gan ket qua: ")))
te (subst (cons 1 (rtos L 2 2)) (assoc 1 te) te)
)
(entmod te)
)
(progn
(setq p (getpoint "\n Chon diem nhap ket qua: "))
(setq h (getreal "\n Nhap chieu cao text ket qua: "))
(entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 p) (cons 11 p) (cons 40 h) 
(cons 7 (getvar 'textstyle)) (cons 1 (strcat "D-L" (rtos L 2 1) " "))))
;;; (command "text" p h "0" (strcat "D-L" (rtos L 2 1) " "))
)
)
(ssdel e ss)
)
(princ)
)
 

Cảm ơn bác, em thử lại thì đúng là file cũ có chạy được trên cad 2014, trước load vào chạy mà không được. Xin lỗi đã làm phiền mọi người!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×