Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
danhgapro

[Yêu Cầu] Lisp Tính Diện Tích Text, Số

Các bài được khuyến nghị

:)  Chào các bạn.


Mình đang có công việc cần tính diện tích sơn, in chữ. Nên mình nhờ các bạn chỉ giúp, hoặc viết dùm mình 1 cái lisp tính diện tích của chữ cái và số theo font chữ, kích thước chữ cần in. Cảm ơn nhiều.


Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cái lisp này viết lâu rồi, chắc vẫn còn xài được. Cad phải có cài Express.

 

(defun c:dtc (/ v0 el en l tong oe nd)
  (setq oe (getvar 'cmdecho))
  (setvar 'cmdecho 0)
  (command "undo" "be")
  
  (setq v0 (car (entsel "\nChon text de tinh dien tich:"))
nd (cdr (assoc 1 (entget v0))))
  (command "copy" v0 "" "" "")  
  (setq el (entlast)
l nil)
  (sssetfirst nil (ssadd v0 (ssadd)))
  (C:Txtexp)
  
  (setq tong 0)
  (while (setq en (entnext el)) (setq l (cons en l) el en))
  (foreach v (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= "POLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget x))))) l)
    (setq tong (+ tong (vla-get-Area (vlax-ename->vla-object v))))
    (entdel v))
  
  (command "undo" "e")  
  (setvar 'cmdecho oe)
  (princ (strcat "\nDien tich cua chu \"" nd "\" la: " (rtos tong))) (textscr) (princ)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Cái lisp này viết lâu rồi, chắc vẫn còn xài được. Cad phải có cài Express.

(defun c:dtc (/ v0 el en l tong oe nd)
  (setq oe (getvar 'cmdecho))
  (setvar 'cmdecho 0)
  (command "undo" "be")
  
  (setq v0 (car (entsel "\nChon text de tinh dien tich:"))
nd (cdr (assoc 1 (entget v0))))
  (command "copy" v0 "" "" "")  
  (setq el (entlast)
l nil)
  (sssetfirst nil (ssadd v0 (ssadd)))
  (C:Txtexp)
  
  (setq tong 0)
  (while (setq en (entnext el)) (setq l (cons en l) el en))
  (foreach v (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= "POLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget x))))) l)
    (setq tong (+ tong (vla-get-Area (vlax-ename->vla-object v))))
    (entdel v))
  
  (command "undo" "e")  
  (setvar 'cmdecho oe)
  (princ (strcat "\nDien tich cua chu \"" nd "\" la: " (rtos tong))) (textscr) (princ)
)

Bạn kiểm tra lại giúp mình, mình dùng lisp tính thử với bo nét chữ không đúng. (đã cài Express).

Bài toán là: mình cần tính diện tích sơn, in chữ biển báo, VD "ĐI CHẬM", mình tính diện tích chữ Đ, I, C.....

Cảm ơn bạn. 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Do trong file của bạn để units là meters khác với unitless nên giá trị bị sai, bạn chép lại lsp.

Bạn copy những dòng dưới đây chứ đừng download.

(defun c:dtc (/ v0 el en l tong oe nd un)
  (setq oe (getvar 'cmdecho)
un (getvar 'insunits))
  (setvar 'cmdecho 0)
  (setvar 'insunits 0)
  (command "undo" "be")
  
  (setq v0 (car (entsel "\nChon text de tinh dien tich:"))
 nd (cdr (assoc 1 (entget v0))))
  (command "copy" v0 "" "" "")  
  (setq el (entlast)
 l nil)
  (sssetfirst nil (ssadd v0 (ssadd)))
  (C:Txtexp)
  
  (setq tong 0)
  (while (setq en (entnext el)) (setq l (cons en l) el en))
  (foreach v (vl-remove-if-not '(lambda(x) (= "POLYLINE" (cdr (assoc 0 (entget x))))) l)
    (setq tong (+ tong (vla-get-Area (vlax-ename->vla-object v))))
    (entdel v))
  
  (command "undo" "e")  
  (setvar 'cmdecho oe)
(setvar 'insunits un)
  (princ (strcat "\nDien tich cua chu \"" nd "\" la: " (rtos tong))) (textscr) (princ)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×