Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
vbao

xin giúp tôi file autolisp tính khối lượng san nền

Các bài được khuyến nghị

AE nào còn giư file lisp kl.lisp tính khối lượng đào đắp dựa vào 4 điểm chênh cao ở ô lưới của boxman gửi cho minh với. Link trên die cả rồi. Mail mình là dobaoxd@gmail.com .Thx ae nhiều.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

các bác cho em hỏi làm sao để nội suy cao độ trung bình xong rồi đưa cao độ vào đỉnh ô lưới theo bình đồ có sẵn? tiện đây bác nào cho e xin lisp của bác Bowxman với e tìm toàn link die thôi e cám ơn!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

anh có thể gửi lại file qua mail cho em đc ko, link die rồi. em cám ơn trc ạ

mail em là : hakien0601@gmail.com

Sau đây là chương trình Lisp CADVietSN (CADViet Sannen) với lệnh lisp là CVSN thỏa mãn yêu cầu của Vbao. Chương trình làm việc theo nguyên tắc sau:
Bước 1: Người sử dụng insert các block điểm tính toán (VD như KLuong_1) vào tâm của các ô lưới, và đặt tên cho các điểm này trước (bằng lệnh hiệu chỉnh ATTEDIT).
Bước 2: Người sử dụng gọi lệnh CVSN và nhập vào các thông số:
a. Tên layer chứa text có giá trị cao độ hiện trạng.
b. Tên layer chứa text có giá trị cao độ trung bình thiết kế.
c. Chiều dài ô lưới điển hình.
d. Tên block điểm tính toán.
Sau đó chương trình yêu cầu người sử dụng chọn các block điểm tính toán cần tính. Kết quả tính sẽ được update vào block điểm tính toán.

Chương trình sẽ tính bằng thuật toán sau với mỗi điểm block tính toán:
- Quét qua tất cả các text nằm trong layer cao độ trung bình thiết kế để tìm đối tượng text gần nhất. Lấy giá trị này vào giá trị cao độ trung bình thiết kế.
- Quét qua tất cả các text nằm trong layer cao độ hiện trạng (là các mắt của ô lưới) lấy 4 (hoặc 3 hay 5) điểm gần nhất thỏa mãn điều kiện khoảng cách từ điểm tính toán tới các điểm này nhỏ hơn chiều dài ô lưới. Tính cao độ trung bình và diện tích ô lưới theo 4 (hoặc 3|5) điểm này. Điền hai thông số này vào 2 ô trong block điểm tính toán.
- Tính khối lượng đào (hoặc đắp) bằng cách lấy khối tích của phần hiện trạng trừ đi khối tích của phần tính toán.

Như vậy, chương trình không quan tâm đến việc các điểm nào tạo nên ô lưới, nó chỉ tìm 4 (hoặc 3|5) điểm gần điểm tính toán nhất để tạo thành ô lưới. Và lấy điểm cao độ thiết kế gần nhất để làm cao độ thiết kế trung bình.

Block KLuong_1 nằm trong file KLuong_1.dwg dưới đây (không sử dụng được file ban đầu của Vbao do bạn làm thừa 2 Attribute dẫn đến chương trình sẽ chạy sai).

------------------------------------------
Cách sử dụng:
Bước 1 - Chuẩn bị file tính toán:
- Text chứa giá trị cao độ hiện trạng phải có điểm chèn trùng với đỉnh ô lưới (để chương trình biết chính xác tọa độ) và nằm trong cùng 1 layer riêng.
- Text chứa giá trị cao độ trung bình thiết kế phải nằm gần tâm ô lưới
- Insert file KLuong_1.dwg vào file tính toán để thành block KLuong_1.
- Copy các block điểm tính toán này vào tâm các ô lưới.

Bước 2 - Chạy chương trình:
2. Upload file CADVietSN.lsp.
3. Gọi lệnh CVSN
- Nhập vào các thông số: tên layer chứa cao độ hiện trạng, tên layer chứa cao độ thiết kế, chiều dài ô lưới điển hình, tên block điểm tính toán (nhập vào KLuong_1).
- Chọn các block cần update kết quả tính toán.

Dưới đây là file lisp, file KLuong_1.dwg và file mẫu chuẩn.
Với file mẫu này, layer chứa cao độ hiện trạng là caodo2, layer chứa cao độ thiết kế là caodo, chiều dài lưới điển hình là 25, tên block điểm tính toán là KLuong_1

http://www.cadviet.com/upfiles/filemau.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/KLuong_1.zip
http://www.cadviet.com/upfiles/CADVietSN.lsp

Với file mẫu trên, sử dụng chương trình CADViet SanNen:

Trước khi chạy chương trình
CVSN_truoc.gif

Sau khi chạy chương trình
CVSN_sau.gif
Chú ý: block điểm tính toán phải đặt chuẩn vào tâm của hình vuông, để chương trình nhận biết được các điểm thuộc ô lưới.

 

<script async="" src="//cse.google.com/adsense/search/async-ads.js"> </script>

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đây là 1 chương trình san nền, bao gồm 1 file mausannen.dwg và 1 file sannen.fas.

Mở file mausannen.dwg, load file sannen.fas vào, block caodomoc là các điểm mốc xác định ô lưới, bạn click đôi vào để chỉnh sửa các thông số, cao độ thiết kế nằm phía trên bên phải (CD_TK), kế bên dưới là cao độ tự nhiên (CD_TN), độ chênh cao chương trình sẽ tự tính (CH_CAO). Một ô lưới có thể có từ 3,4 điểm hoặc nhiều hơn, thường thì 1 ô lưới bao gồm 4 điểm tạo thành hình vuông 20m x 20m, trừ những ô giáp ranh giới.

Để tính khối lượng trong 1 ô lưới, bạn đánh lệnh "kl", chọn các block caodomoc theo chieu kim đồng hồ hoặc ngược lại, sau đó chọn điểm để ghi khối lượng vừa tính được.

Chúc bạn thành công!!

 

http://www.cadviet.com/upfiles/SANNEN.rar

Sao mình không vào doload được nhỉ. mình đang cần tìm lisp này mà mãi ko dow dc.

Mudim v0.8 Tắt VNI Telex Viqr Tổng hợp Tự động Chính tảBỏ dấu kiểu mới [ Bật/Tắt (F9) Ẩn/Hiện bảng điều khiển (F8) ]

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 4/22/2007 tại 01:22, Nguyen Hoanh đã nói:

 

Sau đây là chương trình Lisp CADVietSN (CADViet Sannen) với lệnh lisp là CVSN thỏa mãn yêu cầu của Vbao. Chương trình làm việc theo nguyên tắc sau:

Bước 1: Người sử dụng insert các block điểm tính toán (VD như KLuong_1) vào tâm của các ô lưới, và đặt tên cho các điểm này trước (bằng lệnh hiệu chỉnh ATTEDIT).

Bước 2: Người sử dụng gọi lệnh CVSN và nhập vào các thông số:

a. Tên layer chứa text có giá trị cao độ hiện trạng.

b. Tên layer chứa text có giá trị cao độ trung bình thiết kế.

c. Chiều dài ô lưới điển hình.

d. Tên block điểm tính toán.

Sau đó chương trình yêu cầu người sử dụng chọn các block điểm tính toán cần tính. Kết quả tính sẽ được update vào block điểm tính toán.

 

Chương trình sẽ tính bằng thuật toán sau với mỗi điểm block tính toán:

- Quét qua tất cả các text nằm trong layer cao độ trung bình thiết kế để tìm đối tượng text gần nhất. Lấy giá trị này vào giá trị cao độ trung bình thiết kế.

- Quét qua tất cả các text nằm trong layer cao độ hiện trạng (là các mắt của ô lưới) lấy 4 (hoặc 3 hay 5) điểm gần nhất thỏa mãn điều kiện khoảng cách từ điểm tính toán tới các điểm này nhỏ hơn chiều dài ô lưới. Tính cao độ trung bình và diện tích ô lưới theo 4 (hoặc 3|5) điểm này. Điền hai thông số này vào 2 ô trong block điểm tính toán.

- Tính khối lượng đào (hoặc đắp) bằng cách lấy khối tích của phần hiện trạng trừ đi khối tích của phần tính toán.

 

Như vậy, chương trình không quan tâm đến việc các điểm nào tạo nên ô lưới, nó chỉ tìm 4 (hoặc 3|5) điểm gần điểm tính toán nhất để tạo thành ô lưới. Và lấy điểm cao độ thiết kế gần nhất để làm cao độ thiết kế trung bình.

 

Block KLuong_1 nằm trong file KLuong_1.dwg dưới đây (không sử dụng được file ban đầu của Vbao do bạn làm thừa 2 Attribute dẫn đến chương trình sẽ chạy sai).

 

------------------------------------------

Cách sử dụng:

Bước 1 - Chuẩn bị file tính toán:

- Text chứa giá trị cao độ hiện trạng phải có điểm chèn trùng với đỉnh ô lưới (để chương trình biết chính xác tọa độ) và nằm trong cùng 1 layer riêng.

- Text chứa giá trị cao độ trung bình thiết kế phải nằm gần tâm ô lưới

- Insert file KLuong_1.dwg vào file tính toán để thành block KLuong_1.

- Copy các block điểm tính toán này vào tâm các ô lưới.

 

Bước 2 - Chạy chương trình:

2. Upload file CADVietSN.lsp.

3. Gọi lệnh CVSN

- Nhập vào các thông số: tên layer chứa cao độ hiện trạng, tên layer chứa cao độ thiết kế, chiều dài ô lưới điển hình, tên block điểm tính toán (nhập vào KLuong_1).

- Chọn các block cần update kết quả tính toán.

 

Dưới đây là file lisp, file KLuong_1.dwg và file mẫu chuẩn.

Với file mẫu này, layer chứa cao độ hiện trạng là caodo2, layer chứa cao độ thiết kế là caodo, chiều dài lưới điển hình là 25, tên block điểm tính toán là KLuong_1

 

http://www.cadviet.com/upfiles/filemau.zip

http://www.cadviet.com/upfiles/KLuong_1.zip

http://www.cadviet.com/upfiles/CADVietSN.lsp

 

Với file mẫu trên, sử dụng chương trình CADViet SanNen:

 

Trước khi chạy chương trình

CVSN_truoc.gif

 

Sau khi chạy chương trình

CVSN_sau.gif

Chú ý: block điểm tính toán phải đặt chuẩn vào tâm của hình vuông, để chương trình nhận biết được các điểm thuộc ô lưới.

Bác Nguyen Hoanh cho e xin link lisp san nền lại được không. link trên bị hỏng rồi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×