Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

trinhsanghy

Thành viên
  • Số lượng nội dung

    51
  • Đã tham gia

  • Lần ghé thăm cuối

Cộng đồng

3 (bình thường)

About trinhsanghy

  • Cấp bậc
    biết vẽ ellipse
trinhsanghy không có hoạt động nào gần đây để hiển thị
×