Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

ndtnv

Thành viên
 • Số lượng nội dung

  524
 • Đã tham gia

 • Lần ghé thăm cuối

 • Ngày trúng

  40

Mọi thứ được đăng bởi ndtnv

 1. ndtnv

  set và setq

  Ví dụ 2 dòng sau đều gán a = 2 (setq a 2) (set 'a 2) Tuy nhiên hàm set chậm hơn nhưng cho phép by reference, hàm setq chỉ cho phép by value VD hàm swap 2 biến : (defun Swap (ru rv / w) (setq w (eval ru)) (set ru (eval rv)) (set rv w)) (setq a 1 b 2) (swap 'a 'b)
 2. ndtnv

  [Hỏi]Đố vui với LISP

  Drawing1.dwg (ssget "w" '(0 0) '(1 1)) Chọn 2 đối tượng DIM và BLOCK
 3. ndtnv

  [Hỏi]Đố vui với LISP

  Các DIMENSION có chân dim (POINT) hoặc text... nằm hoàn toàn trong windown có 2 điểm góc là p1 và p2 nhưng các thành phần khác của DIM (text, line, extension còn lại... ) nằm ngoài màn hình Các đối tượng có nhiều đối tượng con khác như BLOCK... nếu 1 phần nằm hoàn toàn trong p1p2, các phần còn lại nằm ngoài màn hình cũng bị chọn
 4. ndtnv

  Nhờ chỉnh sửa Lisp

  Sao không dùng copy paste toàn bộ taphop (vl-cmdf "_.copybase" "_none" '(0 0 0) taphop "")
×