Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
tnlk

Vẽ Đường Đồng Mức Từ Text Độ Cao Trong Bản Vẽ

Các bài được khuyến nghị

Mình có bản vẽ với các text cao độ như file đính kèm. Muốn chạy đường đồng mức nhưng vào Topo không nhận được text độ cao. Bro nào có lisp giúp chuyển các text này sang x,y,z giúp mình với. Mình cám ơn nhiều. Thân

http://www.cadviet.com/upfiles/6/49992_1.dwg

http://www.cadviet.com/upfiles/6/49992_1.txt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn thử cái này, có điều tôi không hiểu là file text xep theo thứ tự y x z chứ không phải x y z.

 

(defun c:tes(/ dong toado file)
(defun dxf (id v) (cdr (assoc id (entget v))))
 
(setvar 'dimzin 2)
(prompt "\nChon file text:")
(setq file (open (getfiled "Open file" (getvar "dwgprefix") "txt" 4) "r"))
(if (not txtmau) (setq txtmau (car (entsel "\nChon text mau:"))))
(while (setq dong (read-line file))
(while (vl-string-search "\t" dong) (setq dong (vl-string-subst " " "\t" dong)))
(setq toado (cdr (read (strcat "(" dong ")")))
toado (list (cadr toado) (car toado) (last toado)))
(entmakex (list (cons 0 "TEXT") (cons 10 toado) (cons 11 toado) (cons 62 (dxf 62 txtmau))
(cons 40 (dxf 40 txtmau)) (cons 41 (dxf 41 txtmau)) (cons 7 (dxf 7 txtmau))
(cons 72 (dxf 72 txtmau)) (cons 73 (dxf 73 txtmau))
(cons 50 0) (cons 1 (rtos (last toado) 2 2)) (cons 8 (dxf 8 txtmau)))) 
)
(close file)
)
 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×