Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
vietanh2108

[Nhờ Chỉnh Sửa] Chọn Block Theo Giá Trị Attribute

Các bài được khuyến nghị

Em tìm được lisp này trên mạng của thánh Lêmác cơ mà bị cái kẹt nó đang chọn tất cả các block trên Model. Em muốn nhờ các bác sửa tí xíu thôi, mong ai đi ngang qua giúp cho.

- Lọc các Block ở vùng chọn selectonscreen thay vì toàn model

Em xin cám ơn các bác đã quan tâm chủ đề trên! :D

 

;; Select Blocks by Attribute Value - Lee Mac

;; Selects all attributed blocks in the current layout which contain a specified attribute value.

(defun c:selblkbyattval ( / att atx ent idx sel str )

(if (/= "" (setq str (strcase (getstring t "\nSpecify attribute value: "))))

(if (and

(setq sel

(ssget "_X"

(list '(0 . "INSERT") '(66 . 1)

(if (= 1 (getvar 'cvport))

(cons 410 (getvar 'ctab))

'(410 . "Model")

)

)

)

)

(progn

(repeat (setq idx (sslength sel))

(setq ent (ssname sel (setq idx (1- idx)))

att (entnext ent)

atx (entget att)

)

(while

(and (= "ATTRIB" (cdr (assoc 0 atx)))

(not (wcmatch (strcase (cdr (assoc 1 atx))) str))

)

(setq att (entnext att)

atx (entget att)

)

)

(if (= "SEQEND" (cdr (assoc 0 atx)))

(ssdel ent sel)

)

)

(< 0 (sslength sel))

)

)

(sssetfirst nil sel)

(princ (strcat "\nNo blocks found with attribute value matching \"" str "\"."))

)

)

(princ)

)
  • Vote tăng 1
  • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×