Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Funiki28

[Help] Lisp Trích Xuất Giá Trị Trong Dimension Ra Mtext

Các bài được khuyến nghị

Chào các bác
em muốn trích xuất giá trị ghi trong dimension và kéo thẳng lên phía trên thành dạng mtext như file cad đính kèm.

https://drive.google.com/open?id=0B_ToehCkY5kzWkxNYjFTWXdIMnM

Nhờ các bác giúp vì hiện tại em đang làm rất thủ công là copy cái dimension ra và explore để lấy giá trị trong dim, mà công việc của em làm điều này rất nhiều lần, khiến em mất rất nhiều thời gian.
Lisp e muốn như này:
Gõ lệnh cxt
Pick chọn vào giá trị ghi trong dimension và kéo thẳng lên pick vào điểm bất kì muốn đặt giá trị mtext.
Mong các bác giúp đỡ.
Thanks !
 • Vote giảm 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chào các bác

em muốn trích xuất giá trị ghi trong dimension và kéo thẳng lên phía trên thành dạng mtext như file cad đính kèm.

https://drive.google.com/open?id=0B_ToehCkY5kzWkxNYjFTWXdIMnM

Nhờ các bác giúp vì hiện tại em đang làm rất thủ công là copy cái dimension ra và explore để lấy giá trị trong dim, mà công việc của em làm điều này rất nhiều lần, khiến em mất rất nhiều thời gian.

Lisp e muốn như này:

Gõ lệnh cxt

Pick chọn vào giá trị ghi trong dimension và kéo thẳng lên pick vào điểm bất kì muốn đặt giá trị mtext.

Mong các bác giúp đỡ.

Thanks !

Đây cơ mà Khi Pick, chú ý Pick vào đúng MTEXT của DIM nhé, thì LÍP mới hoạt động

(defun c:cxt(/ dt ent p)
 (vl-load-com)
 (if (setq dt (car(nentsel "\Pick DIM")))
  (progn
   (setq ent (entget dt))
   
   (setq p (getpoint (dxf 10 ent) "\nChon diem moi"))
   (entmakex
	(append
	 (list
	  '(0 . "MTEXT")
	  '(100 . "AcDbEntity")
	  '(100 . "AcDbMText"))
	 (vl-remove-if-not '(lambda(x) (member (car x) '(8 7 1 62 40 41 42 43 50 70 71 72 73))) ent)
	 (list (cons 10 p))
	 )
   )
   ))
 (princ))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Đây cơ mà Khi Pick, chú ý Pick vào đúng MTEXT của DIM nhé, thì LÍP mới hoạt động

(defun c:cxt(/ dt ent p)
 (vl-load-com)
 (if (setq dt (car(nentsel "\Pick DIM")))
  (progn
   (setq ent (entget dt))
   
   (setq p (getpoint (dxf 10 ent) "\nChon diem moi"))
   (entmakex
	(append
	 (list
	  '(0 . "MTEXT")
	  '(100 . "AcDbEntity")
	  '(100 . "AcDbMText"))
	 (vl-remove-if-not '(lambda(x) (member (car x) '(8 7 1 62 40 41 42 43 50 70 71 72 73))) ent)
	 (list (cons 10 p))
	 )
   )
   ))
 (princ))

Sao dài thế?!!! Làm cái ngắn hơn tý!

 

(defun c:cdt  (/ ent poi)

  (while (and (setq ent (car (nentsel "\nChon DIMTEXT: ")))

              (eq (cdr (assoc 0 (entget ent))) "MTEXT")

              (Setq poi (getpoint "\nPick diem dat Mtext: " (cdr (assoc 10 (entget ent))))))

    (entmake (subst (cons 10 poi) (assoc 10 (entget ent)) (entget ent))))

  (princ))

 • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 12/6/2017 tại 11:04, quansla đã nói:

Đây cơ mà Khi Pick, chú ý Pick vào đúng MTEXT của DIM nhé, thì LÍP mới hoạt động

 


(defun c:cxt(/ dt ent p)
 (vl-load-com)
 (if (setq dt (car(nentsel "\Pick DIM")))
  (progn
   (setq ent (entget dt))
   
   (setq p (getpoint (dxf 10 ent) "\nChon diem moi"))
   (entmakex
	(append
	 (list
	  '(0 . "MTEXT")
	  '(100 . "AcDbEntity")
	  '(100 . "AcDbMText"))
	 (vl-remove-if-not '(lambda(x) (member (car x) '(8 7 1 62 40 41 42 43 50 70 71 72 73))) ent)
	 (list (cons 10 p))
	 )
   )
   ))
 (princ))

Khi gọi lệnh pick vào dim thì mình thấy báo lỗi sau :  "CXX Pick DIM; error: no function definition: DXF"

Bác thử check lại xem có vấn đề gì ko?

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 12/6/2017 tại 11:12, quocmanh04tt đã nói:

Sao dài thế?!!! Làm cái ngắn hơn tý!

(defun c:cdt  (/ ent poi)

  (while (and (setq ent (car (nentsel "\nChon DIMTEXT: ")))

              (eq (cdr (assoc 0 (entget ent))) "MTEXT")

              (Setq poi (getpoint "\nPick diem dat Mtext: " (cdr (assoc 10 (entget ent))))))

    (entmake (subst (cons 10 poi) (assoc 10 (entget ent)) (entget ent))))

  (princ))

 

Mình thấy lisp này chỉ hoạt động tốt trên UCS-W ,  còn với UCS bất kỳ text trích xuất ra bị nhảy đi rất xa với dim đc chọn. Mong bạn có cách khắc phục để có thể sử dụng trên bất kì ucs nào mà ko cần chuyển về UCS-W

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
18 phút trước, TrNghia.Do đã nói:

Mình thấy lisp này chỉ hoạt động tốt trên UCS-W ,  còn với UCS bất kỳ text trích xuất ra bị nhảy đi rất xa với dim đc chọn. Mong bạn có cách khắc phục để có thể sử dụng trên bất kì ucs nào mà ko cần chuyển về UCS-W

UCS bất kỳ đây:

(defun c:cdt  (/ els ent poi)
  (while (and (setq ent (car (nentsel "\nChon DIMTEXT: ")))
              (eq (cdr (assoc 0 (setq els (entget ent)))) "MTEXT")
              (Setq poi (getpoint "\nPick diem dat Mtext: " (trans (cdr (assoc 10 els)) 0 1))))
    (entmake (subst (cons 10 (trans poi 1 0)) (assoc 10 els) els)))
  (princ))

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×