Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
tuyphong_frv

[Yêu cầu] lisp Phun tọa độ các điểm từ file txt vào CAD

Các bài được khuyến nghị

Bạn ơi bạn có thể sửa để chạy ra

1. Layer: point

2. Layer: docao

3. Layer: madiem

4. Layer Tendiem

với số liệu thứ tự:

1.Tendiem          2. Tọa dộ X        3. Tọa dộ Y        4. Độ cao  H     5. Mã điểm

I-1_A=              2482493.792       417021.870         167.751            II-1

I-1_A=    2482493.792    417021.875    167.748    II-1

I-1_2    2482454.002    416964.167    175.394    ?

I-1_3    2482449.684    416963.618    173.798    ?

I-1_4    2482447.597    416959.881    175.082    ?

I-1_5    2482380.325    416886.284    167.977    S

I-1_6    2482360.346    416888.805    168.130    S

I-1_7    2482367.507    416866.060    169.516    Shttp://www.cadviet.com/upfiles/3/123341_a_1.rar

Có ai rảnh bớt chút thời gian với!

Hôm qua được bác Dinhvantrang giúp cho nhưng nó trong VBA mình k quen dùng!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Bạn chạy thử LISP đọc file txt có cấu trúc file dữ liệu như yêu cầu : STT[dấu tab]X[dấu tab]Y[dấu tab]H

Chú ý : trong file dữ liệu bạn Post lên, 3 dòng (57,189,213) có cấu trúc khác biệt.

Chiều cao Txt có thể thay đổi tại dòng : (setq h ....)

(defun c:RFT(/ data f h line pt spc ten val);Read File Txt(vl-load-com) (defun Split (Str Char / Lst pos)  (while (setq pos (vl-string-search Char Str))   (if (null Lst)	(setq Lst (list (substr Str 1 pos)))	(setq Lst (append Lst (list (read (substr Str 1 pos))))))   (setq Str (substr Str (+ pos 2)) ))  (setq Lst (append Lst (list (read Str)))))  (if (setq ten (getfiled "Chon File txt" (getvar "dwgprefix") "txt" 8))  (progn   (setq spc (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument(vlax-get-Acad-Object))))   (setq h (* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale")))   (setq f (open (findfile ten) "r"))   (while (setq Line (read-line f))	(if (vl-string-search "\t" Line)	 (progn	  (setq data (split Line "\t" )		 val (car data)		 pt (cdr data) )	  (if (not(vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vlax-3d-point pt)))	   (vla-addtext spc val (vlax-3d-point pt) h) )))) )) (princ))

Lisp bị lỗi thế này : Command: ; error: malformed list on input

Ai giúp với

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em xin chào các anh chị ạ. Hiện tại thì e có biết một số phần mềm có thể Phun điểm lên Cad rồi nhưng do đặc thù bên công ty e quy định kiểu Text Cao độ hơi khác một chút như bản vẽ Mẫu em đính kèm dưới đây ạ. Do vậy, Em muốn nhờ anh chị nào đó có thể bớt chút thời gian để Viết giùm em một cái LISP phun điểm với kiểu Text như trong bản vẽ được không ạ. Em xin phép được trả Phí ạ. Rất mong được sự giúp đỡ của diễn đàn và các thành viên ạ! Em xin chân thành cảm ơn

P/s: Do là thành viên mới nên em tìm mãi mà chưa biết cách POST bài lên diễn đàn nên thông qua Topic này vây. 

http://www.cadviet.com/upfiles/5/147282_template.dwg

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chào mọi người, em mới làm san nền, có ít điểm lấy ra từ máy toàn đạc có tọa độ điểm với cao độ, em muốn đưa vào bản vẽ cad mà sử dụng lisp RFT không được, bác nào rảnh giúp em với nhé , e xin cảm ơn! Nếu bác nào làm được chỉ em cách làm và cho em biết lỗi sao em không fun được txt vào file cad với ạ. hi

http://www.cadviet.com/upfiles/5/34662_dinh_vi.dwg

http://www.cadviet.com/upfiles/5/34662_new_text_document_2.txt

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình đã biết vì sao sử dụng lisp RFT không được rồi, có ai bị như mình thì chú ý nhé, sai ở file .txt ở sau hàng cột cao độ file txt của mình vẫn còn thêm mấy dấu cách nữa nên lisp không nó không nhận. :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn lấy data (File txt) ở đâu mà phức tạp thế ? sad.gif

 

Tham khảo hàm Split chấp nhận các dấu cách, dấu Tab, dấu phẩy.

vd : Stt “dấu cách” tọa độ X “dấu Tab” tọa độ Y “dấu phẩy” tọa độ Z “dấu cách” Mã Code

Chú ý : giữa các giá trị chỉ có 1 kí tự , không áp dụng cho t/hợp có nhiều dấu Tab hoặc nhiều dấu phẩy.

(defun Split(str / i kitu line lst txtPhanbiet) (setq i 1	txtPhanbiet " 	,") (while (< i (strlen str))  (setq kitu (substr str i 1))  (if (vl-string-search kitu txtPhanbiet)   (progn	(if (null Lst)	 (setq Lst (list (substr Str 1 (- i 1))))	 (setq Lst (append Lst (list (read (substr Str 1 (- i 1)))))))	(setq Str (substr Str (+ i 1)) i 1))   (setq i (1+ i)) )  ) (setq Lst (append Lst (list Str))) )

 

 

Các bác cho em hỏi cái này dùng ntn với

Mình thử load lệnh Split nhưng không được

Mình gà về khoản này mong bác trả lời giúp

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Anh bách ơi, anh sửa lisp hộ em phun text vào theo thứ tự: CODE X Y Z được k ạ? Mong tin anh

A 4.376 5.577 12.000
B 3.576 3.777 10.000
C 4.176 5.577 13.000
D 3.876 3.977 10.000

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình cũng mới ra trường, mình có một file txt tọa độ và độ cao của các điểm. MÌnh cần phun các điểm này lên cad, mình đang chạy Cad 2004, mong các bạn giúp mình với. Mình xin cảm ơn các bạn nhiều

Cấu trúc file dữ liệu txt của mình như sau : STT[dấu tab]X[dấu tab]Y[dấu tab]H

Đây là file dữ liệu text của mình

 

1 2329601.111 354348.8217 4.05
2 2329680.452 354348.2847 4.8
3 2329695.731 354348.2665 4.59
4 2329760.395 354350.4096 3.83
5 2329734.627 354350.1736 4.06
6 2330033.924 354349.2966 4.02
7 2329853.42 354349.7547 2.51
8 2329954.23 354348.8552 2.96
9 2330024.335 354351.0173 4.36
10 2329141.601 353367.2477 0.87
11 2330083.283 354226.1244 4.41
12 2330096.782 354188.1586 4.56
13 2330084.739 354223.5669 4.41
14 2330072.18 354255.2336 4.24
15 2330082.446 354246.8349 4.28
16 2330086.674 354234.9562 4.31
17 2330090.746 354233.5468 4.34
18 2330116.096 354243.8815 4.56
19 2330118.593 354238.1892 4.6
20 2330101.13 354230.8936 4.38
21 2330091.073 354224.7862 4.53
22 2330091.201 354221.8695 4.55
23 2330099.308 354215.9192 4.74
24 2330071.157 354221.5968 4.64
25 2330095.871 354223.633 4.76
26 2330100.713 354225.8228 4.74
27 2330096.417 354228.2863 4.4
28 2330076.872 354207.8337 4.33
29 2330098.445 354236.9191 4.18
30 2330089.139 354245.2211 4.54
31 2330093.554 354234.947 4.43
32 2330093.809 354234.1311 4.3
33 2330077.296 354206.8475 4.36
34 2330077.296 354206.8359 4.36
35 2330080.467 354207.1728 4.34
36 2330077.579 354223.6025 4.32
37 2328911.223 353810.2686 1.55
38 2328930.38 353819.8861 1.35
39 2328932.433 353812.9436 1.94
40 2328924.433 353805.1256 1.6
41 2328947.281 353825.2526 0.83
42 2328949.977 353816.2742 1.76
43 2328906.788 353794.8497 2.29
44 2328976.065 353841.1843 0.85
45 2328979.015 353829.1792 1.93
46 2328880.018 353796.0264 0.95
47 2328884.037 353784.6955 2.26
48 2329026.355 353856.6625 1.55
49 2329027.518 353848.5523 1.71
50 2328858.222 353787.9463 0.95
51 2328862.666 353775.4874 1.88
52 2329054.445 353866.6599 1.27
53 2329053.742 353858.7875 1.73
54 2328839.054 353780.611 1.26
55 2328843.557 353768.0034 1.91
56 2329078.308 353869.6154 2.39
57 2329085.9 353867.6712 3.99
58 2328821.916 353769.5474 1.71
59 2328825.473 353760.1213 1.95
60 2329026.61 353860.7997 1.44
61 2329003.847 353875.4712 1.46
62 2329011.732 353897.4581 0.79
63 2329021.917 353911.9714 1.73
64 2329028.05 353914.3383 3.28
65 2329044.328 353901.1668 3.16
66 2329040.012 353897.6879 2.55
67 2329034.921 353863.9433 1.39
68 2329039.723 353881.0748 1.45
69 2329044.894 353889.0434 1.77
70 2329011.37 353425.3278 4.61
71 2329064.694 353867.1626 1.64
72 2329069.979 353873.7371 1.81
73 2329061.087 353463.8208 3.11
74 2329329.408 354070.541 2.66
75 2329080.108 353860.5343 4.69
76 2328794.414 354261.704 6.67
77 2329329.419 354070.4917 2.7
78 2329189.908 353430.8551 0.9
79 2329601.943 353646.8228 1.8
80 2329581.827 353628.4327 1.77
81 2329588.321 353590.2256 1.85
82 2329552.453 353635.0785 1.7
83 2329566.867 353618.4323 1.68
84 2329548.335 353606.4003 1.64
85 2329563.541 353597.9979 1.64
86 2329559.423 353565.6399 1.5
87 2329528.219 353567.7175 1.34
88 2329360.117 353856.4385 3.01
89 2329901.307 353838.1542 2.03
90 2329879.959 353833.0103 2.06
91 2329410.493 354139.359 3.16
92 2329414.134 354181.8021 3.26
93 2329460.394 354210.5262 3.06
94 2329438.549 354182.5595 3.21
95 2329428.269 354155.6503 3.36
96 2329444.118 354137.8585 3.37
97 2329450.543 354157.3651 3.18
98 2329462.536 354182.8739 3.08
99 2329471.821 354156.3236 3.13
100 2329498.932 354159.7108 2.94
101 2329484.285 354175.7011 3.03
102 2329478.605 354199.3376 3.22
103 2329476.064 354222.5253 2.98
104 2329491.459 354232.4484 3.11
105 2329509.754 354224.4423 2.73
106 2329497.199 354210.2139 2.79
107 2329500.637 354180.743 2.89
108 2329515.733 354203.4819 2.89
109 2329519.619 354178.6653 2.83
110 2329559.919 354231.6953 2.76
111 2329571.177 354254.3869 2.86
112 2329577.346 354209.3126 2.83
113 2329540.482 354182.3826 2.79
114 2329524.382 354228.2562 2.68
115 2329533.636 354206.4522 2.67
116 2329543.566 354223.8679 2.69
117 2329553.784 354207.0975 2.68
118 2329626.709 354331.7136 3.51
119 2329631.417 354307.7982 3.58
120 2329600.893 354265.6954 3.42
121 2329656.473 354242.136 3.08
122 2329641.136 354231.0403 3.23
123 2329628.227 354248.2159 3.73
124 2329627.013 354275.7271 3.65
125 2329639.01 354283.0229 3.67
126 2329697.331 354296.742 3.03
127 2329698.904 354271.4127 3.04
128 2329728.226 354318.2756 3.34
129 2329733.608 354337.3948 3.46
130 2329749.658 354324.7107 3.54
131 2329735.412 354298.1964 3.2
132 2329741.424 354314.1186 3.35
133 2329327.247 354208.2119 2.83
134 2329382.94 354215.3401 2.71
135 2329400.162 354250.7598 2.74
136 2329590.31 354326.2031 4.12
137 2329567.523 354298.5968 4.14
138 2329551.795 354288.4233 4.09
139 2329530.579 354281.19 3.99
140 2329508.943 354268.9288 3.89
141 2329491.988 354267.0737 3.97
142 2329472.663 354263.0806 3.85
143 2329464.457 354128.786 3.11
144 2329461.662 354104.0341 3.12
145 2329436.668 354113.7444 3.42
146 2329446.863 354082.3093 3.33
147 2329447.192 354101.0716 3.3
148 2329452.454 354120.1631 3.23
149 2329014.338 353983.0356 1.72
150 2329004.07 354005.1022 1.76
151 2328988.285 354016.6165 1.8
152 2328977.317 354034.1895 1.81
153 2329003.535 354023.2941 1.79
154 2329023.772 354001.9913 1.72
155 2329031.652 353982.1207 1.69
156 2329032.875 353961.4675 1.66
157 2329044.695 353990.4159 1.69
158 2329049.043 353969.7627 1.67
159 2329048.499 353948.2936 1.64
160 2329060.35 353958.853 1.63
161 2329069.861 353973.5229 1.59
162 2329061.981 353991.1177 1.61
163 2329052.575 354004.0478 1.64
164 2329038.11 354011.4198 1.72
165 2329019.846 354026.4674 1.75
166 2328993.661 354039.0803 1.83
167 2329011.432 354040.0549 1.82
168 2328990.496 354057.3544 1.82
169 2329088.88 353976.5068 1.82
170 2329098.556 353970.0502 1.92
171 2329099.094 353969.461 1.92
172 2329109.388 354100.9901 1.96
173 2329115.774 354082.3129 1.97
174 2329091.236 354016.8952 1.87
175 2329118.582 354052.5581 2.01
176 2329097.306 354049.8987 1.94
177 2329079.97 354054.5447 1.86
178 2329088.598 354043.3077 1.87
179 2329073.536 354024.497 1.83
180 2329065.01 354035.6059 1.82
181 2329056.511 354046.945 1.82
182 2329067.337 354109.8725 1.81
183 2329061.774 354086.6043 1.84
184 2329059.196 354065.9122 1.89
185 2329041.657 354070.4651 1.85
186 2329038.549 354086.206 1.84
187 2329035.826 354115.7098 1.76
188 2329054.451 354133.0674 1.77
189 2329048.2 354110.8097 1.75
190 2329029.83 354103.7988 1.81
191 2329041.392 354140.1436 1.73
192 2329045.719 354159.8214 1.73
193 2329060.005 354163.5647 1.74
194 2329123.259 354116.0352 1.91
195 2329121.565 354102.2377 1.94
196 2329133.097 354091.2322 1.96
197 2329097.002 354076.1075 1.99
198 2329079.472 354089.8692 1.91
199 2329079.575 354068.2903 1.92
200 2329099.401 354063.3615 1.94
201 2329108.934 354073.4725 1.97
202 2329109.467 354132.6348 1.85
203 2329102.084 354112.7204 1.88
204 2329083.817 354111.8766 1.86
205 2329086.662 354131.7224 1.81
206 2329078.821 354145.9014 1.78
207 2329084.443 354161.5853 1.77
208 2329102.146 354146.9556 1.81
209 2329086.538 354224.0938 1.7
210 2329126.434 354242.1297 1.73
211 2329125.352 354227.33 1.71
212 2329127.709 354213.3064 1.84
213 2329106.1 354221.002 1.72
214 2329101.997 354204.2132 1.81
215 2329109.828 354191.2014 1.79
216 2329095.116 354169.3198 1.76
217 2329109.344 354175.6344 1.74
218 2329116.48 354160.4862 1.82
219 2329159.585 354221.5597 1.76
220 2329137.947 354216.668 1.76
221 2329124.202 354198.1743 1.76
222 2329129.275 354181.278 1.72
223 2329160.525 354208.2795 1.75
224 2329146.39 354197.641 1.75
225 2329151.466 354181.7352 1.7
226 2329169.994 354201.3772 1.74
227 2329167.87 354178.5351 1.73
228 2329136.449 354160.2965 1.89
229 2329149.083 354162.7697 1.8
230 2329144.757 354149.3288 1.87
231 2329125.069 354142.1175 1.88
232 2329150.965 354136.2676 1.88
233 2329133.172 354125.1692 1.9
234 2329169.971 354147.125 1.78
235 2329162.062 354159.5629 1.46
236 2329154.539 354122.9936 1.88
237 2329168.803 354105.9881 1.87
238 2329186.445 354123.9234 1.77
239 2329205.451 354129.2301 1.77
240 2329192.144 354145.4276 1.76
241 2329192.056 354068.6113 1.86
242 2329166.475 354083.4023 1.95
243 2329197.398 354112.6559 1.79
244 2329186.238 354095.3848 1.84
245 2329178.505 354134.0333 1.78
246 2329172.778 354122.4415 1.81
247 2329143.789 354108.3114 1.93
248 2329157.596 354094.9717 1.96
249 2329144.009 354077.1375 1.24
250 2329130.953 354075.7252 1.97
251 2329146.794 354054.4384 1.99
252 2329187.345 353995.6889 1.92
253 2329132.434 353961.3012 1.92
254 2329132.028 353935.1167 1.84
255 2329119.202 353926.778 1.72
256 2329109.045 353960.1 1.84
257 2329109.709 353948.4834 1.68
258 2329109.348 353930.9206 1.72
259 2329101.629 353920.3708 1.67
260 2329083.57 353942.8778 1.6
261 2329088.078 353930.3007 1.65
262 2329075.722 353913.924 1.68
263 2329093.13 354005.5501 1.91
264 2329111.642 354027.8498 1.98
265 2329115.959 354004.2776 1.98
266 2329125.05 353988.8494 2.01
267 2329130.009 354031.9827 2.02
268 2329127.738 354056.8024 1.99
269 2329158.064 354064.8042 1.99
270 2329166.641 354042.8475 1.96
271 2329147.118 354039.4426 1.99
272 2329150.307 354015.8454 2.01
273 2329169.275 354027.0437 1.97
274 2329173.484 354055.9448 1.87
275 2329182.549 354074.7298 1.85
276 2329187.861 354044.5164 1.95
277 2329198.877 354060.5214 1.87
278 2329201.533 354075.7256 1.89
279 2329214.057 354052.622 1.89
280 2329203.212 354027.854 1.94
281 2329226.797 354038.1144 1.92
282 2329237.518 354042.2618 1.98
283 2329222.929 354012.2059 1.85
284 2329229.828 354000.1155 1.74
285 2329236.555 353979.3012 1.92
286 2329238.533 353992.1372 1.76
287 2329249.809 354004.2657 1.72

cái này chạy nova nó xuất ra cad đc mà.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 30/5/2010 tại 11:11, tuyphong_frv đã nói:

Cháu có một file txt tọa độ và độ cao của các điểm. Cháu cần phun các điểm này lên cad, mình đang chạy Cad 2007, mong các bác giúp cháu với.Cháu xin cảm ơn các bác nhiều

Cấu trúc file dữ liệu txt của cháu như sau : STT[dấu tab]X[dấu tab]Y[dấu tab]H[dấu tab]code

Đây là file dữ liệu text của mình

1     MBT    2283368.499    588596.801    1.586
2    G.N2+MBT    2283364.597    588597.103    1.792
3     BS    2283361.37    588587.181    1.381
4     BS    2283358.87    588586.911    1.186
5     G.N3    2283359.989    588598.499    1.779
6     BS    2283348.32    588593.572    1.329
7     G.N3    2283356.305    588600.978    1.986
8     G.N3    2283357.221    588605.086    2.003
9     G.LACH    2283350.854    588610.657    2.465
10     C.LACH    2283343.857    588614.319    0.654
11     G.LACH    2283336.973    588616.352    1.987
12     C.LACH    2283338.007    588614.815    0.901
13     BAO    2283324.145    588619.926    2.452
14     CAO    2283325.305    588623.318    0.524
15     G.LACH+BS    2283326.133    588596.858    1.684
16     BS    2283318.021    588599.659    1.796
17     B.AO    2283360.157    588611.63    1.731
18     C.AO    2283364.149    588614.662    0.667
19     G.N3    2283365.249    588612.841    1.86
20     G.AO    2283369.763    588614.452    2.272
21     G.N3    2283369.952    588610.869    2.404
22     C.LACH    2283379.293    588616.077    0.968
23     SAU    2283381.93    588614.179    -0.563
24     TBT1.5    2283389.062    588646.123    2.682
25     B.AO    2283387.733    588647.424    2.605
26     B.AO    2283413.948    588699.479    2.396
27     TBT1.5    2283416.643    588699.396    2.361
28     B.AO    2283432.7    588735.398    2.238
29     TBT1.5    2283435.099    588734.624    2.41
30     TBT1.5    2283453.738    588766.158    2.443
31     B.AO    2283451.598    588767.922    2.319
32     C.AO    2283473.04    588803.264    2.221
33     B.AO    2283473.77    588810.604    1.796
34     C.AO    2283471.414    588810.646    0.176
35     TBT1.5    2283484.249    588823.145    2.218
36     TBT1.5    2283489.845    588832.397    2.37
37     TBT1.5    2283491.895    588838.152    2.399
38     TBT1.5    2283490.496    588842.522    2.385
39     B.AO    2283488.159    588841.699    2.165
40     TBT1.5    2283485.016    588851.527    2.288
41     B.AO    2283482.415    588851.835    1.866
42     TBT1.5    2283482.826    588859.952    2.381
43     TBT1.5    2283480.834    588874.381    2.19
44     C.LACH    2283482.884    588875.233    0.229
45     G.AO    2283477.565    588878.101    2.167
46     G.AO    2283474.331    588877.903    2.237
47     B.AO    2283475.182    588885.162    2.376
48     TBT1.5    2283479.04    588891.841    2.479
49     TBT1.5    2283481.289    588905.964    2.427
50     TBT1.5    2283483.347    588914.066    2.369
51     TBT1.5    2283486.641    588919.87    2.425
52     C.LACH    2283489.737    588917.85    0.877
53     TBT1.5    2283496.856    588924.145    3.419
54     TBT2    2283500.311    588923.949    3.611
55     CT    2283552.013    588900.619    3.736
56     v.?e    2283551.265    588898.896    3.682
57     ?.ke    2283551.818    588898.474    3.653
58     c.ke    2283548.36    588892.123    0.732
59     v.?e    2283552.956    588902.625    3.516
60     v.?e    2283554.77    588909.497    1.792
61     1T    2283559.656    588910.697    1.73
62     G.cong    2283544.539    588913.142    2.269
63     G.cong    2283539.687    588914.731    2.296
64     G.cong    2283535.548    588904.215    2.892
65     G.cong    2283539.226    588902.394    2.81
66     G.cong    2283539.396    588902.442    2.72
67     sau    2283538.363    588899.916    -2.143
68     v.?e    2283542.365    588902.774    0.141
69     v.?e    2283542.373    588902.803    3.631
70     Mn    2283532.183    588911.098    3.898
71     Mn    2283532.848    588912.722    3.738
72     v.?e    2283533.441    588913.722    3.551
73     v.?e    2283539.882    588912.599    3.139
74     v.?e    2283540.01    588908.873    3.413
75     Mn    2283539.929    588909.622    3.304
76     Mn    2283540.586    588911.547    3.073
77     Mn    2283547.459    588909.321    2.325
78     Mn    2283547.385    588911.627    2.139
79     m.ke    2283545.156    588914.506    2.004
80     m.ke    2283548.258    588914.081    1.709
81     m.ke    2283550.538    588914.648    1.574
82     m.ke    2283552.818    588917.95    1.361
83     m.ke    2283556.127    588927.031    1.389
84     Mn    2283557.572    588926.724    1.363
85     Mn    2283560.041    588926.089    1.289
86     m?    2283561.034    588925.631    1.294
87     C?    2283561.532    588925.414    0.833
88     m?    2283559.825    588920.752    1.339
89     G.rao    2283562.686    588918.896    1.548
90     Di    2283559.949    588918.054    1.4
91     Mn    2283557.178    588915.718    1.403
92     Mn    2283554.525    588916.486    1.47
93     Mn    2283551.916    588913.242    1.581
94     DE_0+200    2283538.299    588906.415    3.655
95     m.ke    2283537.289    588904.324    3.612
96     sau    2283536.771    588903.298    -2.272
97     m.ke    2283535.414    588905.112    3.632
98     ?.ke    2283524.277    588909.704    3.668
99     c.ke    2283521.827    588904.226    1.187
100     DE_0+184    2283524.677    588914.324    3.746
101     v.?e    2283525.496    588916.852    3.707
102     v.?e    2283522.953    588910.565    3.702
103     Mbt    2283524.524    588913.529    3.725
104     Mbt    2283524.862    588915.094    3.717
105     0+180    2283521.453    588917.075    3.633
106     Mbt    2283521.178    588916.365    3.734
107     Mbt    2283520.63    588914.902    3.717
108     v.?e    2283519.662    588912.65    3.656
109     v.?e    2283521.81    588918.785    3.618
110     c.de    2283528.515    588922.846    1.018
111     c.de    2283516.025    588907.239    1.098
112     DE-T?3    2283513.722    588925.436    2.377
113     v.?e    2283512.312    588922.761    3.658
114     Mbt    2283510.93    588920.328    3.722
115     Mbt    2283510.303    588918.944    3.731
116     v.?e    2283509.604    588917.497    3.467
117     v.?e    2283500.792    588921.937    3.566
118     v.?e    2283501.816    588927.473    3.588
119     v.?e    2283487.55    588933.553    3.719
120     v.?e    2283486.192    588928.698    3.686
121     DE-0+160    2283508.526    588932.258    0.687
122     c.de    2283507.682    588931.211    0.697
123     Ruong    2283515.471    588942.137    0.742
124     Ruong    2283518.261    588937.051    0.865
125     c.de    2283514.966    588928.658    0.711
126     DE-TC2    2283499.491    588944.126    0.605
127     c.de    2283494.626    588937.612    0.651
128     Ruong    2283504.773    588950.559    0.621
129     Ruong    2283495.111    588949.601    0.686
130     mep.bo    2283495.133    588949.603    0.672
131     mep.bo    2283492.787    588952.285    1.076
132     C.ao    2283492.784    588952.233    1.086
133     C.ao    2283491.258    588953.906    0.189
134     G.ao    2283487.032    588943.073    0.874
135     C.ao    2283485.738    588944.755    0.213
136     G.ruong    2283488.501    588941.528    1.069
137     C ruong    2283491.055    588943.79    0.661
138     DE-0+140    2283496.249    588948.043    0.629
139     P2    2283482.318    588959.434    -0.049
140     TD2    2283460.422    588967.243    0.033
141     C.ao    2283454.659    588956.648    0.15
142     C.ao    2283440.232    588964.029    0.212
143     0+080    2283442.06    588969.912    0.151
144     0+060    2283421.623    588972.646    0.232
145     C?    2283421.622    588972.644    0.234
146     C?    2283405.257    588982.08    0.091
147     TC1    2283401.861    588975.79    3.45
148     v.?e    2283401.215    588974.87    3.977
149     v.?e    2283398.793    588969.818    3.918
150     EL    2283396.366    588967.059    2.998
151     C.ao    2283393.424    588962.001    0.844
152     PG    2283387.531    588978.963    3.983
153     TD    2283373.842    588984.227    3.891
154     DT    2283364.792    588988.46    3.881
155     v.?e    2283365.867    588990.741    3.915
156     v.?e    2283363.427    588985.779    3.873
157     EL    2283362.463    588982.283    2.71
158     EL    2283360.694    588978.314    1.386
159     c.de    2283360.309    588977.665    0.865
160     s.dam    2283359.275    588974.155    0.455
161     C.ao    2283359.031    589000.501    0.432
162     VDE+KM18    2283346.657    589000.353    3.673
163     VDE+KM18    2283343.536    588995.019    3.849
164     v.?e    2283365.686    588990.799    3.917
165     v.?e    2283363.715    588985.692    3.88
166     v.?e    2283372.738    588981.448    3.854
167     v.?e    2283374.934    588986.634    3.926
168     v.?e    2283418.569    588966.641    4.02
169     v.?e    2283416.29    588960.973    3.844
170     v.?e    2283435.369    588958.964    3.764
171     v.?e    2283433.589    588953.419    3.845
172     v.?e    2283447.465    588946.556    3.75
173     v.?e    2283450.645    588951.958    3.698
174     v.?e    2283438.971    588956.506    3.825
175     TB2    2283460.877    588862.822    2.675
176     TB2    2283436.346    588829.279    2.802
177     C.AO    2283439.672    588827.708    1.138
178     C.AO    2283433.014    588832.354    0.687
179     TB2    2283418.59    588804.936    2.838
180     TB2    2283401.065    588780.409    2.684
181     C.AO    2283404.988    588778.2    0.779
182     C.AO    2283395.559    588780.293    0.809
183     TB2    2283365.603    588728.931    2.776
184     TB2    2283339.347    588698.208    3.071
185     TB2    2283308.216    588709.177    3.33
186     TB2    2283299.135    588686.169    2.699
187     C.AO    2283301.496    588685.269    1.202
188     G.ao    2283322.63    588422.428    2.363
189     C.AO    2283323.856    588420.246    0.228
190     BS    2283316.379    588426.79    1.721
191     BS    2283321.956    588428.599    1.71
192     BS    2283355.309    588420.474    2.423
193     B.AO    2283356.998    588417.519    2.012
194     C.AO=    2283357.925    588414.079    0.38
195     BS+BL    2283406.142    588405.339    2.126
196     B.AO    2283404.671    588403.238    2.001
197     C.AO=    2283402.608    588401.972    0.41
198     C.KENH    2283409.227    588395.634    0.856
199     C.AO=    2283396.205    588371.578    0.442
200     B.AO    2283398.053    588370.112    2.348
201     KENH    2283400.061    588368.917    2.455
202     C28    2283101.14    587055.671    1.723
203     S.KENH    2283116.552    587065.929    -2.234
204     S.KENH    2283124.53    587072.549    -3.229
205     S.KENH    2283129.444    587078.127    -1.733
206     C.KENH    2283129.948    587083.015    -1.862
207     C.KENH    2283128.583    587086.905    -2.306
208     C.KENH    2283127.023    587091.027    -2.563
209     C.KENH    2283125.876    587095.981    -2.646
210     C.KENH    2283125.353    587101.27    -2.538
211     S.KENH    2283113.609    587103.714    -1.736
212     S.KENH    2283108.241    587098.105    -2.729
213     S.KENH    2283100.784    587097.083    -1.206
214     S.KENH    2283098.953    587119.804    -1.731
215     S.KENH    2283103.963    587126.506    -2.731
216     S.KENH    2283106.29    587128.774    -2.736
217     C.KENH    2283118.062    587133.585    -0.504
218     C.KENH    2283120.954    587120.125    -0.844
219     C.KENH    2283121.328    587117.181    -0.009
220     C.KENH    2283122.057    587110.565    -0.17
221     C.KENH    2283124.458    587098.768    -0.245
222     DC21    2283234.166    586414.26    1.947
223     DC20    2283288.251    586114.142    2.933
224     G.CAU    2283659.013    582851.126    1.12
225     G.CAU    2283659.013    582851.126    1.12
226     G.CAU    2283673.335    582845.788    2.662
227     G.CAU    2283673.164    582833.976    2.67
228     G.CAU    2283702.073    582833.656    2.684
229     G.CAU    2283702.295    582845.556    2.702
230     N3    2283708.37    582831.645    2.4
231     T20    2283711.475    582832.002    2.421
232     N3    2283711.426    582832.001    2.436
233     T8+8.2T    2283717.4    582832.411    2.654
234     N3    2283717.405    582832.409    2.644
235     T20+DI    2283722.055    582832.753    2.33
236     G.N3    2283726.61    582833.055    2.128
237     GA    2283726.189    582833.643    2.107
238     GA    2283725.786    582833.665    2.128
239     GA    2283725.762    582832.4    2.159
240     MD+RE    2283727.166    582833.841    2.029
241     MD+RE    2283731.605    582833.991    2.636
242     MRANH    2283731.265    582833.843    2.71
243     MRANH    2283731.33    582833.367    2.731
244     TR0.4    2283731.062    582833.476    1.379
245     XANG    2283735.483    582830.05    2.259
246     XANG    2283745.001    582831.981    2.217
247     MRANH    2283744.149    582834.269    2.743
248     MRANH    2283744.117    582835.03    2.703
249     TR0.4    2283746.644    582835.056    1.374
250     MD    2283746.606    582835.423    2.57
251     BE.XANG    2283752.173    582821.647    1.966
252     BE.XANG    2283747.056    582820.865    1.827
253     2T    2283751.82    582825.769    2.052
254     P1-1T6P8.3T    2283752.252    582821.89    2.008
255     G.N3    2283751.845    582825.907    2.013
256     G.N3    2283751.343    582834.139    2.47
257     G.N3    2283761.059    582837.542    2.424
258     MRANH    2283761.016    582837.579    2.414
259     MRANH    2283760.898    582837.928    2.342
260     N3    2283761.102    582838.316    2.379
261     T15    2283766.052    582839.491    2.264
262     TR0.4    2283762.705    582838.348    1.173
263     DI    2283766.096    582839.454    2.229
264     N3    2283765.988    582839.496    2.295
265     T15    2283770.73    582840.658    2.14
266     3T    2283770.745    582840.65    2.148
267     T15-2    2283775.741    582841.454    2.116
268     2T    2283775.715    582841.471    2.096
269     T17-2    2283780.653    582842.584    2.06
270     MD    2283782.544    582843.746    1.828
271     MRANH    2283782.23    582842.795    2.044
272     MRANH    2283782.225    582843.486    2.044
273     DI    2283790.615    582844.395    2.099
274     N3    2283795.609    582844.739    2.214
275     T20    2283805.515    582845.98    2.198
276     N3    2283815.1    582851.206    1.998
277     T10+DI    2283819.85    582852.322    1.976
278     N3    2283819.833    582852.324    1.975
279     T12    2283823.712    582852.806    1.919
280     N3+2T    2283823.683    582852.8    1.918
281     T6+9    2283827.64    582853.707    1.755
282     N3    2283827.588    582853.73    1.758
283     DI    2283832.408    582854.78    2.022
284     MRANH    2283833.877    582855.224    2.009
285     MRANH    2283833.697    582856.006    1.974
286     MD    2283833.456    582855.848    1.784
287     N3+2T    2283837.559    582854.255    2.077
288     T2+20    2283842.738    582854.942    2.367
289     TR0.4    2283845.385    582858.246    1.13
290     MRANH    2283845.438    582858    2.014
291     MRANH    2283845.229    582858.625    2.034
292     MD    2283845.948    582858.79    1.818
293     G.N3    2283846.99    582858.137    2.051
294     T20+DI    2283852.835    582861.137    -4.886
295     N3+1T    2283856.8    582860.7    2.101
296     T2+20    2283862.015    582861.486    2.043
297     N3+3T    2283861.94    582861.511    2.049
298     T4-1+20    2283866.696    582862.064    0.596
299     G.N3    2283866.786    582862.088    0.567
300     T2+12.1T    2283871.585    582862.745    0.59
301     2T    2283871.591    582862.758    2.073
302     T0P4T20.2N    2283876.149    582864.932    2.087
303     MD    2283875.545    582866.055    1.811
304     G.N3    2283880.19    582868.541    1.858
305     T15-2    2283906.454    582872.672    1.811
306     MD    2283905.857    582873.62    1.832
307     MD    2283906.562    582884.857    1.829
308     MRANH    2283906.512    582884.912    1.935
309     MRANH    2283906.466    582885.562    1.893
310     DI    2283905.17    582885.46    1.923
311     2T+3T    2283904.808    582885.917    1.924
312     T20-4+8    2283896.073    582884.182    2.2
313     N3    2283895.896    582883.598    2.218
314     T20-8    2283885.735    582881.79    2.052
315     MRANH    2283886.045    582879.929    2.005
316     MRANH    2283885.916    582880.475    1.998
317     MD    2283886.239    582879.816    1.69
318     N3    2283885.874    582880.313    2.007
319     T20-1+Di    2283881.697    582879.617    2.023
320     DI    2283882.096    582877.417    1.945
321     N3+3T    2283881.637    582878.565    1.862
322     T10-2+12    2283876.68    582877.623    1.739
323     N3+1T    2283876.655    582877.544    1.73
324     T5-2+20    2283872.219    582877.094    2.049
325     NHA.D.XAY    2283871.147    582880.744    2.422
326     DI    2283867.133    582880.204    2.796
327     1T+N3    2283866.628    582876.755    1.911
328     T10+10    2283862.403    582875.777    1.779
329     MRANH    2283862.289    582874.227    1.983
330     MRANH    2283862.165    582874.68    2.022
331     MD    2283862.339    582874.173    1.621
332     N3    2283862.438    582875.666    1.748
333     T4P4T12    2283858.189    582874.717    1.994
334     GA    2283855.052    582874.284    1.887
335     GA    2283855.164    582874.068    1.848
336     GA    2283853.866    582873.006    1.879
337     TR0.4    2283854.799    582872.748    1.254
338     N3+DI    2283853.227    582873.057    1.887
339     T8    2283849.738    582872.994    1.964
340     2T    2283848.226    582872.483    1.974
341     T22-10    2283844.117    582871.612    1.961
342     DI    2283841.333    582869.475    1.898
343     T8P4T12    2283837.697    582868.995    2.014
344     1T    2283831.226    582868.609    2.072
345     T8P4T12    2283827.011    582868.172    2.069
346     DI    2283823.969    582866.233    1.953
347     DI    2283824.289    582864.252    1.887
348     MRANH    2283824.207    582864.98    2.029
349     MRANH    2283824.182    582865.35    1.938
350     MD+DI    2283823.676    582864.858    1.822
351     1T    2283824.009    582866.164    1.972
352     T7-1    2283817.084    582864.958    1.983
353     N3+2T    2283816.849    582863.773    0.038
354     T5+15    2283812.642    582863.026    2.039
355     N3+1T    2283808.146    582861.146    2.081
356     T10-2P4T10.2T    2283799.609    582859.511    1.909
357     DI    2283799.409    582860.096    2.078
358     DI    2283799.399    582860.101    2.096
359     GA    2283799.026    582860.195    2.091
360     GA    2283799.092    582859.676    2.046
361     GA    2283799.116    582859.578    2.044
362     GA    2283797.8    582859.216    2.11
363     MRANH    2283796.467    582858.836    2.081
364     MRANH    2283796.548    582858.157    2.06
365     MD    2283796.62    582857.909    1.838
366     2T    2283789.758    582856.657    2.032
367     T23-3    2283785.23    582856.075    2.077
368     N3+2T    2283775.712    582854.662    2.097
369     P5-1T5P20    2283779.909    582854.981    2
370     N2    2283775.529    582854.785    2.027
371     T10-2    2283772.968    582854.363    1.959
372     N3    2283768.604    582853.883    3.694
373     T10-2    2283772.95    582854.426    2.009
374     DI    2283768.478    582851.199    1.988
375     N3+3T    2283768.933    582852.216    2.078
376     T12+10    2283761.488    582850.666    2.173
377     MRANH    2283761.71    582849.993    2.226
378     MD    2283761.751    582849.937    2.004
379     DI    2283768.896    582852.97    2.182
380     2T    2283761.318    582850.536    2.217
381     T18-3    2283754.506    582849.012    2.226
382     1T    2283754.474    582848.95    2.234
383     T2+12    2283745.107    582847.198    2.262
384     DI    2283735.857    582846.518    2.079
385     TR0.4    2283734.123    582846.101    1.093
386     S    2283389.07    588554.934    0.799
387     S    2283416.321    588542.37    0.788
388     S    2283450.008    588543.816    0.749
389     S    2283468.321    588531.739    0.716
390     S    2283460.307    588511.43    0.783
391     S    2283442.983    588471.546    0.78
392     S    2283440.554    588457.568    0.783
393     S    2283439.844    588443.252    0.785
394     S    2283440.962    588429.355    0.785
395     S    2283444.974    588419.567    0.795
396     S    2283442.39    588411.852    0.745
397     S    2283316.615    588441.006    0.742
398     S    2283328.789    588443.702    0.721
399     S    2283343.186    588466.363    0.716
400     S    2283344.436    588482.344    0.708
401     S    2283347.058    588513.48    0.726
402     S    2283350.733    588528.404    0.723
403     S    2283353.77    588536.911    0.721
404     S    2283357.981    588544.414    0.732
405     S    2283362.933    588551.058    0.741
406     S    2283368.601    588561.767    0.735
407     S    2283375.212    588571.46    0.729
408     S    2283105.518    587166.529    -1.766
409     S    2283097.167    587166.122    -2.788
410     S    2283091.518    587166.713    -2.59
411     S    2283083.462    587165.734    -0.837
412     S    2283088.637    587149.903    -1.452
413     DC24    2283094.765    587047.735    -0.382

 


1	2329601.111	354348.8217	4.05
2	2329680.452	354348.2847	4.8
3	2329695.731	354348.2665	4.59
4	2329760.395	354350.4096	3.83
5	2329734.627	354350.1736	4.06
6	2330033.924	354349.2966	4.02
7	2329853.42	354349.7547	2.51
8	2329954.23	354348.8552	2.96
9	2330024.335	354351.0173	4.36
10	2329141.601	353367.2477	0.87
11	2330083.283	354226.1244	4.41
12	2330096.782	354188.1586	4.56
13	2330084.739	354223.5669	4.41
14	2330072.18	354255.2336	4.24
15	2330082.446	354246.8349	4.28
16	2330086.674	354234.9562	4.31
17	2330090.746	354233.5468	4.34
18	2330116.096	354243.8815	4.56
19	2330118.593	354238.1892	4.6
20	2330101.13	354230.8936	4.38
21	2330091.073	354224.7862	4.53
22	2330091.201	354221.8695	4.55
23	2330099.308	354215.9192	4.74
24	2330071.157	354221.5968	4.64
25	2330095.871	354223.633	4.76
26	2330100.713	354225.8228	4.74
27	2330096.417	354228.2863	4.4
28	2330076.872	354207.8337	4.33
29	2330098.445	354236.9191	4.18
30	2330089.139	354245.2211	4.54
31	2330093.554	354234.947	4.43
32	2330093.809	354234.1311	4.3
33	2330077.296	354206.8475	4.36
34	2330077.296	354206.8359	4.36
35	2330080.467	354207.1728	4.34
36	2330077.579	354223.6025	4.32
37	2328911.223	353810.2686	1.55
38	2328930.38	353819.8861	1.35
39	2328932.433	353812.9436	1.94
40	2328924.433	353805.1256	1.6
41	2328947.281	353825.2526	0.83
42	2328949.977	353816.2742	1.76
43	2328906.788	353794.8497	2.29
44	2328976.065	353841.1843	0.85
45	2328979.015	353829.1792	1.93
46	2328880.018	353796.0264	0.95
47	2328884.037	353784.6955	2.26
48	2329026.355	353856.6625	1.55
49	2329027.518	353848.5523	1.71
50	2328858.222	353787.9463	0.95
51	2328862.666	353775.4874	1.88
52	2329054.445	353866.6599	1.27
53	2329053.742	353858.7875	1.73
54	2328839.054	353780.611	1.26
55	2328843.557	353768.0034	1.91
56	2329078.308	353869.6154	2.39
57	2329085.9	         353867.6712	3.99
58	2328821.916	353769.5474	1.71
59	2328825.473	353760.1213	1.95
60	2329026.61	353860.7997	1.44
61	2329003.847	353875.4712	1.46
62	2329011.732	353897.4581	0.79
63	2329021.917	353911.9714	1.73
64	2329028.05	353914.3383	3.28
65	2329044.328	353901.1668	3.16
66	2329040.012	353897.6879	2.55
67	2329034.921	353863.9433	1.39
68	2329039.723	353881.0748	1.45
69	2329044.894	353889.0434	1.77
70	2329011.37	353425.3278	4.61
71	2329064.694	353867.1626	1.64
72	2329069.979	353873.7371	1.81
73	2329061.087	353463.8208	3.11
74	2329329.408	354070.541	2.66
75	2329080.108	353860.5343	4.69
76	2328794.414	354261.704	6.67
77	2329329.419	354070.4917	2.7
78	2329189.908	353430.8551	0.9
79	2329601.943	353646.8228	1.8
80	2329581.827	353628.4327	1.77
81	2329588.321	353590.2256	1.85
82	2329552.453	353635.0785	1.7
83	2329566.867	353618.4323	1.68
84	2329548.335	353606.4003	1.64
85	2329563.541	353597.9979	1.64
86	2329559.423	353565.6399	1.5
87	2329528.219	353567.7175	1.34
88	2329360.117	353856.4385	3.01
89	2329901.307	353838.1542	2.03
90	2329879.959	353833.0103	2.06
91	2329410.493	354139.359	3.16
92	2329414.134	354181.8021	3.26
93	2329460.394	354210.5262	3.06
94	2329438.549	354182.5595	3.21
95	2329428.269	354155.6503	3.36
96	2329444.118	354137.8585	3.37
97	2329450.543	354157.3651	3.18
98	2329462.536	354182.8739	3.08
99	2329471.821	354156.3236	3.13
100	2329498.932	354159.7108	2.94
101	2329484.285	354175.7011	3.03
102	2329478.605	354199.3376	3.22
103	2329476.064	354222.5253	2.98
104	2329491.459	354232.4484	3.11
105	2329509.754	354224.4423	2.73
106	2329497.199	354210.2139	2.79
107	2329500.637	354180.743	2.89
108	2329515.733	354203.4819	2.89
109	2329519.619	354178.6653	2.83
110	2329559.919	354231.6953	2.76
111	2329571.177	354254.3869	2.86
112	2329577.346	354209.3126	2.83
113	2329540.482	354182.3826	2.79
114	2329524.382	354228.2562	2.68
115	2329533.636	354206.4522	2.67
116	2329543.566	354223.8679	2.69
117	2329553.784	354207.0975	2.68
118	2329626.709	354331.7136	3.51
119	2329631.417	354307.7982	3.58
120	2329600.893	354265.6954	3.42
121	2329656.473	354242.136	3.08
122	2329641.136	354231.0403	3.23
123	2329628.227	354248.2159	3.73
124	2329627.013	354275.7271	3.65
125	2329639.01	354283.0229	3.67
126	2329697.331	354296.742	3.03
127	2329698.904	354271.4127	3.04
128	2329728.226	354318.2756	3.34
129	2329733.608	354337.3948	3.46
130	2329749.658	354324.7107	3.54
131	2329735.412	354298.1964	3.2
132	2329741.424	354314.1186	3.35
133	2329327.247	354208.2119	2.83
134	2329382.94	354215.3401	2.71
135	2329400.162	354250.7598	2.74
136	2329590.31	354326.2031	4.12
137	2329567.523	354298.5968	4.14
138	2329551.795	354288.4233	4.09
139	2329530.579	354281.19	3.99
140	2329508.943	354268.9288	3.89
141	2329491.988	354267.0737	3.97
142	2329472.663	354263.0806	3.85
143	2329464.457	354128.786	3.11
144	2329461.662	354104.0341	3.12
145	2329436.668	354113.7444	3.42
146	2329446.863	354082.3093	3.33
147	2329447.192	354101.0716	3.3
148	2329452.454	354120.1631	3.23
149	2329014.338	353983.0356	1.72
150	2329004.07	354005.1022	1.76
151	2328988.285	354016.6165	1.8
152	2328977.317	354034.1895	1.81
153	2329003.535	354023.2941	1.79
154	2329023.772	354001.9913	1.72
155	2329031.652	353982.1207	1.69
156	2329032.875	353961.4675	1.66
157	2329044.695	353990.4159	1.69
158	2329049.043	353969.7627	1.67
159	2329048.499	353948.2936	1.64
160	2329060.35	353958.853	1.63
161	2329069.861	353973.5229	1.59
162	2329061.981	353991.1177	1.61
163	2329052.575	354004.0478	1.64
164	2329038.11	354011.4198	1.72
165	2329019.846	354026.4674	1.75
166	2328993.661	354039.0803	1.83
167	2329011.432	354040.0549	1.82
168	2328990.496	354057.3544	1.82
169	2329088.88	353976.5068	1.82
170	2329098.556	353970.0502	1.92
171	2329099.094	353969.461	1.92
172	2329109.388	354100.9901	1.96
173	2329115.774	354082.3129	1.97
174	2329091.236	354016.8952	1.87
175	2329118.582	354052.5581	2.01
176	2329097.306	354049.8987	1.94
177	2329079.97	354054.5447	1.86
178	2329088.598	354043.3077	1.87
179	2329073.536	354024.497	1.83
180	2329065.01	354035.6059	1.82
181	2329056.511	354046.945	1.82
182	2329067.337	354109.8725	1.81
183	2329061.774	354086.6043	1.84
184	2329059.196	354065.9122	1.89
185	2329041.657	354070.4651	1.85
186	2329038.549	354086.206	1.84
187	2329035.826	354115.7098	1.76
188	2329054.451	354133.0674	1.77
189	2329048.2	        354110.8097	1.75
190	2329029.83	354103.7988	1.81
191	2329041.392	354140.1436	1.73
192	2329045.719	354159.8214	1.73
193	2329060.005	354163.5647	1.74
194	2329123.259	354116.0352	1.91
195	2329121.565	354102.2377	1.94
196	2329133.097	354091.2322	1.96
197	2329097.002	354076.1075	1.99
198	2329079.472	354089.8692	1.91
199	2329079.575	354068.2903	1.92
200	2329099.401	354063.3615	1.94
201	2329108.934	354073.4725	1.97
202	2329109.467	354132.6348	1.85
203	2329102.084	354112.7204	1.88
204	2329083.817	354111.8766	1.86
205	2329086.662	354131.7224	1.81
206	2329078.821	354145.9014	1.78
207	2329084.443	354161.5853	1.77
208	2329102.146	354146.9556	1.81
209	2329086.538	354224.0938	1.7
210	2329126.434	354242.1297	1.73
211	2329125.352	354227.33	1.71
212	2329127.709	354213.3064	1.84
213	2329106.1	        354221.002	1.72
214	2329101.997	354204.2132	1.81
215	2329109.828	354191.2014	1.79
216	2329095.116	354169.3198	1.76
217	2329109.344	354175.6344	1.74
218	2329116.48	354160.4862	1.82
219	2329159.585	354221.5597	1.76
220	2329137.947	354216.668	1.76
221	2329124.202	354198.1743	1.76
222	2329129.275	354181.278	1.72
223	2329160.525	354208.2795	1.75
224	2329146.39	354197.641	1.75
225	2329151.466	354181.7352	1.7
226	2329169.994	354201.3772	1.74
227	2329167.87	354178.5351	1.73
228	2329136.449	354160.2965	1.89
229	2329149.083	354162.7697	1.8
230	2329144.757	354149.3288	1.87
231	2329125.069	354142.1175	1.88
232	2329150.965	354136.2676	1.88
233	2329133.172	354125.1692	1.9
234	2329169.971	354147.125	1.78
235	2329162.062	354159.5629	1.46
236	2329154.539	354122.9936	1.88
237	2329168.803	354105.9881	1.87
238	2329186.445	354123.9234	1.77
239	2329205.451	354129.2301	1.77
240	2329192.144	354145.4276	1.76
241	2329192.056	354068.6113	1.86
242	2329166.475	354083.4023	1.95
243	2329197.398	354112.6559	1.79
244	2329186.238	354095.3848	1.84
245	2329178.505	354134.0333	1.78
246	2329172.778	354122.4415	1.81
247	2329143.789	354108.3114	1.93
248	2329157.596	354094.9717	1.96
249	2329144.009	354077.1375	1.24
250	2329130.953	354075.7252	1.97
251	2329146.794	354054.4384	1.99
252	2329187.345	353995.6889	1.92
253	2329132.434	353961.3012	1.92
254	2329132.028	353935.1167	1.84
255	2329119.202	353926.778	1.72
256	2329109.045	353960.1	1.84
257	2329109.709	353948.4834	1.68
258	2329109.348	353930.9206	1.72
259	2329101.629	353920.3708	1.67
260	2329083.57	353942.8778	1.6
261	2329088.078	353930.3007	1.65
262	2329075.722	353913.924	1.68
263	2329093.13	354005.5501	1.91
264	2329111.642	354027.8498	1.98
265	2329115.959	354004.2776	1.98
266	2329125.05	353988.8494	2.01
267	2329130.009	354031.9827	2.02
268	2329127.738	354056.8024	1.99
269	2329158.064	354064.8042	1.99
270	2329166.641	354042.8475	1.96
271	2329147.118	354039.4426	1.99
272	2329150.307	354015.8454	2.01
273	2329169.275	354027.0437	1.97
274	2329173.484	354055.9448	1.87
275	2329182.549	354074.7298	1.85
276	2329187.861	354044.5164	1.95
277	2329198.877	354060.5214	1.87
278	2329201.533	354075.7256	1.89
279	2329214.057	354052.622	1.89
280	2329203.212	354027.854	1.94
281	2329226.797	354038.1144	1.92
282	2329237.518	354042.2618	1.98
283	2329222.929	354012.2059	1.85
284	2329229.828	354000.1155	1.74
285	2329236.555	353979.3012	1.92
286	2329238.533	353992.1372	1.76
287	2329249.809	354004.2657	1.72
 

 

 

 • Vote tăng 1
 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Lười và ăn sẵn quá

(vl-load-com)
(defun c:phundiem(/ f fn l p r vText2 LM:str->lst)

(defun LM:str->lst ( str del / len lst pos )
  (setq len (1+ (strlen del)))
  (while (setq pos (vl-string-search del str))
    (setq lst (cons (substr str 1 pos) lst)
       str (substr str (+ pos len))
    )
  )
  (reverse (cons str lst))
)
 (defun vText2(str p layer k mau) 
  (entmakex
   (list
	'(0 . "TEXT")
	'(100 . "AcDbEntity")
	'(100 . "AcDbText")
	(cons 1 str);string
	(cons 7 (getvar "textstyle"));style
	(cons 8 layer);layer
	(cons 62 mau);color
	(cons 10 p);insertion point
	(cons 11 p);alignment point
	(cons 40 k);text height - change by suit
	(cons 41 1.0);text width
	(cons 50 0.0);1.5708 - vertical, 0.0 - horizontal
	(cons 51 0.0);oblique angle
	'(71 . 0);alignment
	'(72 . 0);alignment
	'(73 . 0);alignment
	)
   )
  ;(princ)
  )
 
 ;(setq f (getfiled "\nChon file " "" "txt" 2))
 (setq f "C:\\Users\\Admin\\Desktop\\33.txt")
 (setq fn (open f "r"))
 (while (setq l (read-line fn))
  (setq r (vl-remove-if '(lambda(x) (= x "")) (LM:str->lst l " "))
	 p (mapcar 'atof (list (nth 2 r) (nth 3 r) (nth 4 r))))

  (vText2 (car r) p "ten_diem" 0.5 1)
  (vText2 (cadr r) p "Ghi_chu" 0.25 3)
  (entmakex
   (list
	'( 0 . "POINT")
	(cons 10 p)
	(cons 62 4)
	(cons 8 "Point")))
  )
 (close fn)
 (princ)
 )

Nên thu phí đi thôi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×