Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
smilingman82

lisp tính tổng chiều dài các line hay pline

Các bài được khuyến nghị

Các bạn cho mình xin lisp tính tổng chiều dài các line hay pline đc chọn , líp thống kê các line theo 1 khoảng chiều dài cho trước VD như tó mún đếm xem trong các line đc chọn có bao nhiêu đối tượng có chiều dài từ 3 tới 5 (đơn vị vẽ) ..cám ơn nhìu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các bạn cho mình xin líp tính tổng chiều dài các line hay pline đc chọn , líp thống kê các line theo 1 khoảng chiều dài cho trước VD như tó mún đếm xem trong các line đc chọn có bao nhiêu đối tượng có chiều dài từ 3 tới 5 (đơn vị vẽ) ..cám ơn nhìu

Bạn hãy dùng chức năng tìm kiếm của diễn đàn.

 • Like 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Các bạn cho mình xin líp tính tổng chiều dài các line hay pline đc chọn , líp thống kê các line theo 1 khoảng chiều dài cho trước VD như tó mún đếm xem trong các line đc chọn có bao nhiêu đối tượng có chiều dài từ 3 tới 5 (đơn vị vẽ) ..cám ơn nhìu

mình tìmthấy lisp tính tổng chiều dài trên 4rom rồi ,,,còn cái líp thống kê nữa ,,,,bác hoành júp hộ cái nhá

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
mình tìmthấy lisp tính tổng chiều dài trên 4rom rồi ,,,còn cái líp thống kê nữa ,,,,bác hoành júp hộ cái nhá

bạn hãy nêu cụ thể yêu cầu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bạn hãy nêu cụ thể yêu cầu.

Giả sử mình có nhiều đối tượng line hay pline có chiều dài từ 3 đến 10 đơn vị vẽ, mình mún một lisp thống kê xem có bao nhiêu object có chiều dài từ 3 tới 5, từ 5 tới 7, từ 7 tới 10................Tưc là khi chạy lip chỉ cần chọn các đối tượng, chọn khoảng chiều dài cần thống kê, chương trình sẽ thống kê đc số lượng các object .....tớ đang làm phân tấm mặt đường BTXM, cần phải thống kê các khe co, khe giãn nên rất cần lisp này.....xin cám ơn bạn trước

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Giả sử mình có nhiều đối tượng line hay pline có chiều dài từ 3 đến 10 đơn vị vẽ, mình mún một lisp thống kê xem có bao nhiêu object có chiều dài từ 3 tới 5, từ 5 tới 7, từ 7 tới 10................Tưc là khi chạy lip chỉ cần chọn các đối tượng, chọn khoảng chiều dài cần thống kê, chương trình sẽ thống kê đc số lượng các object .....tớ đang làm phân tấm mặt đường BTXM, cần phải thống kê các khe co, khe giãn nên rất cần lisp này.....xin cám ơn bạn trước

Nhập dữ liệu đầu vào như thế nào? Đầu ra như thế nào?

 

Hãy rút kinh nghiệm: mỗi khi mà người viết lisp đã giúp bạn, bạn không có điều kiện yêu cầu người ta cải tiến hay viết lại lisp. Vì vậy, bạn hãy thận trọng, kỹ lưỡng nêu đầu đủ và rõ ràng yêu cầu ngay từ đầu, để có lisp đúng ý bạn luôn. Người viết lisp nói chung không thích sự thông minh đến muộn của người yêu cầu lisp, hãy thông minh ngay từ ban đầu.

 • Vote tăng 4

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhập dữ liệu đầu vào như thế nào? Đầu ra như thế nào?

 

Hãy rút kinh nghiệm: mỗi khi mà người viết lisp đã giúp bạn, bạn không có điều kiện yêu cầu người ta cải tiến hay viết lại lisp. Vì vậy, bạn hãy thận trọng, kỹ lưỡng nêu đầu đủ và rõ ràng yêu cầu ngay từ đầu, để có lisp đúng ý bạn luôn. Người viết lisp nói chung không thích sự thông minh đến muộn của người yêu cầu lisp, hãy thông minh ngay từ ban đầu.

Tớ nêu cụ thể nhá:

Đã có sẵn rất nhiều đối tượng line hay pline;

mục đích là khi chạy lips: command sẽ yêu cầu chọn các object, sau đó yêu cầu nhập khoảng chiều dài của các object được chọn cần thống kê , sau đó sẽ thống kê ra có bao nhiêu đối tượng nằm trong khoảng chiều dài vừa nhập đó, đấy là tớ diễn nôm như thế vì mới tìm hiểu về lisp ,,,cậu thông cảm nhá. nó gần như kiểu một hàm filter , lọc ra được bao nhiêu object có chiều dài nằm trong khoảng mình yêu cầu ....cám ơn cậu trước nhá

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhập dữ liệu đầu vào như thế nào? Đầu ra như thế nào?

 

Hãy rút kinh nghiệm: mỗi khi mà người viết lisp đã giúp bạn, bạn không có điều kiện yêu cầu người ta cải tiến hay viết lại lisp. Vì vậy, bạn hãy thận trọng, kỹ lưỡng nêu đầu đủ và rõ ràng yêu cầu ngay từ đầu, để có lisp đúng ý bạn luôn. Người viết lisp nói chung không thích sự thông minh đến muộn của người yêu cầu lisp, hãy thông minh ngay từ ban đầu.

tớ đang làm phân tấm BTXM mặt đuong, phải thống kê khe co khe dãn, vấn đề đang gặp phải là có rất nhiều line -khe- (trên 1 km đường với tấm BTXM dài 5m rộng 3.5m có khoảng 200 khe co, khe dãn có chiều dài khác nhau)tớ mún thống kê xem có bao nhiêu khe có chiều dài nằm trong khoảng cho trước...... VD : sau khi chạy líp>>>>>command: chọn các object (line or pline)>>>>nhập khoảng chiều dài cần thống kê (VD từ 3-5m *** chiều dài min=3 ; chiều dài max=5), >>>>>>>chương trình sẽ thống kê ra số lượng các line có length từ 3-5m ....................theo tớ nghĩ, biến thực sự ở đây là length của đoạn thẳng, nếu mở rộng ra , thì ta có thể thống kê được nhiều biến.....VD như màu, layer , bề rộng , thậm chí diện tích các hình mà giống nhau >>>cũng có thể thống kê đc sl các object có S bằng nhau ......cám ơn cậu nhá

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nhập dữ liệu đầu vào như thế nào? Đầu ra như thế nào?

 

Hãy rút kinh nghiệm: mỗi khi mà người viết lisp đã giúp bạn, bạn không có điều kiện yêu cầu người ta cải tiến hay viết lại lisp. Vì vậy, bạn hãy thận trọng, kỹ lưỡng nêu đầu đủ và rõ ràng yêu cầu ngay từ đầu, để có lisp đúng ý bạn luôn. Người viết lisp nói chung không thích sự thông minh đến muộn của người yêu cầu lisp, hãy thông minh ngay từ ban đầu.

bác hoành đã nghiên cứu đc món này chưa , rất mong sự giúp đỡ của bác nhá

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
bác hoành đã nghiên cứu đc món này chưa , rất mong sự giúp đỡ của bác nhá

 

Lệnh TKD (thống kê dài) dưới đây sẽ giúp bạn.

Chương trình sẽ yêu cầu bạn chọn các đối tượng, yêu cầu bạn nhập khoảng cách max, yêu cầu bạn nhập khoảng cách min. Sau đó nó sẽ hiển thị một hộp thoại thông báo cho bạn biết có bao nhiêu đối tượng thỏa mãn.

(defun c:tkd ( / ss dmax dmin i ent dai tong)
 (setq	ss (ssget '((0 . "*LINE")))
dmax (getdist "\nVao khoang cach max: ")
dmin (getdist "\nVao khoang cach min: ")
i 0
tong 0)
 (repeat (sslength ss)
  (setq ent (ssname ss i)
 i (1+ i))
  (command ".lengthen" ent "")
  (setq dai (getvar "perimeter"))
  (if (and (   (setq tong (1+ tong))
  )
 )
 (alert (strcat "Co " (itoa tong) " doi tuong co khoang cach\nTu " (rtos dmin) " - " (rtos dmax)))
 (princ)
)

 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Lệnh TKD (thống kê dài) dưới đây sẽ giúp bạn.

Chương trình sẽ yêu cầu bạn chọn các đối tượng, yêu cầu bạn nhập khoảng cách max, yêu cầu bạn nhập khoảng cách min. Sau đó nó sẽ hiển thị một hộp thoại thông báo cho bạn biết có bao nhiêu đối tượng thỏa mãn.

(defun c:tkd ( / ss dmax dmin i ent dai tong)
 (setq	ss (ssget '((0 . "*LINE")))
dmax (getdist "\nVao khoang cach max: ")
dmin (getdist "\nVao khoang cach min: ")
i 0
tong 0)
 (repeat (sslength ss)
  (setq ent (ssname ss i)
 i (1+ i))
  (command ".lengthen" ent "")
  (setq dai (getvar "perimeter"))
  (if (and (<= dai dmax)(<= dmin dai))
   (setq tong (1+ tong))
  )
 )
 (alert (strcat "Co " (itoa tong) " doi tuong co khoang cach\nTu " (rtos dmin) " - " (rtos dmax)))
 (princ)
)

cám ơn bác hoành nhiều nhá ...............tối về nhà sẽ chạy thử lisp của bác , a em làm đuờng cám ơn bác nh lắm đấy ....he he

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình thấy trên diễn đàn có lisp tính tổng chiều dài như thế này

(defun add_mline ()
(foreach e_record_sub e_record
(cond ((= 10 (car e_record_sub))
(setq pt1 (cdr e_record_sub)
mline_len 0.0
)
)
((= 11 (car e_record_sub))
(setq pt2 (cdr e_record_sub)
mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
pt1 pt2
)
)
)
)
(setq tot_len (+ tot_len mline_len))
(ssdel e_name ss)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun C:tg (/ tot_len ss e_name e_record e_type)
(princ "\nCADViet.com © 2007")
(setq tot_len 0.0)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(exit)
)
(while (> (sslength ss) 0)
(setq e_name (ssname ss 0))
(setq e_record (entget e_name))
(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
(cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")
(command "lengthen" e_name "")
(setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER")))
(ssdel e_name ss)
)
((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
(e_type (ssdel e_name ss))
)
)
(prompt (strcat "\nTotal length is: " (rtos tot_len 2 2)))
(princ)
)
(princ "\ntg - free lisp from www.cadviet.com")
(princ)

Bây giờ muốn mọi người sửa giúp kết quả cuối cùng là chọn text để ghi thay cho kết quả hiện ra trên màn hình, thanks.

 • Vote tăng 1
 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

     Mình thấy lisp tg (tính tổng chiều dài các đoạn thẳng rất hay). Mình có thêm yêu cầu nhỏ nữa các pro có thể giải quyết giúp mình được không: có thể thêm chức năng cộng thêm số đoạn nối của các đoạn thẳng vượt quá chiều dài tiêu chuẩn cho trước được không?

    Ví dụ: có n thanh thép (đường kính xác định) chiều dài l1, l2, ...ln. Trong đó, có một số đoạn thẳng có chiều dài >11.7m. Những thanh này được cộng thêm đoạn nối bằng (30, 40 )* đường kính.Yêu cầu tính tổng chiều dài tất cả các thanh thép có đường kính đó (có cộng thêm đoạn nối). Thanks các bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Hề hề hề,

Thiệt không hiểu nổi bạn muốn cái gì nữa khi gửi một file bản vẽ không có một lời chú thích nào kèm theo.

Cái bạn nói hoàn toàn không phải là không thể nhưng tiêu chí nào để xác định công thêm 40 hay 30 , đơn vị đo là mm hay cm ..... và cái đường kính thep thì lấy ở đâu, tự bịa hay sao???

Là dân làm kỹ thuật mà bạn trình bày kiểu này thì những người thuộc quyền của bạn chắc phải rất giỏi đó.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

hì. cám ơn bạn phạm thanh bình (pro của pro của cadviet)

xin lỗi vì mình diễn đạt không hết ý và cũng không hiểu hêt các yêu cầu dữ liệu đầu vào khi viết lisp.

Hum qua mình gấp quá nên quên không chú thích

Mình xin gửi lại nhé. có j thiếu sót bạn nhắn lại mình biết. Mình có ghi trong bản vẽ rùi.http://www.cadviet.com/upfiles/3/15228_thep_mong.dwg

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Rảnh nên làm bậy, bác Bình đừng quở nhé ! :D

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/3778-lisp-tinh-tong-chieu-dai-cac-line-hay-pline/
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;; Sua theo yeu cau cua Khang (Cadviet) de thong ke thep co cong them doan noi = 30\40*d khi Lthanh >1170mm, luu y ham add_mline ko sua vi thep thuong ko ve bang mline

(defun add_mline ()
(foreach e_record_sub e_record
(cond ((= 10 (car e_record_sub))
(setq pt1 (cdr e_record_sub)
mline_len 0.0
)
)
((= 11 (car e_record_sub))
(setq pt2 (cdr e_record_sub)
mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
pt1 pt2
)
)
)
)
(setq tot_len (+ tot_len mline_len))
(ssdel e_name ss)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;Doi ten lenh thanh TKT = thong ke thep de khoi lan lon !


(defun C:TKT (/ tot_len ss e_name e_record e_type dk hs len_i)
(princ "\nCADViet.com © 2007")
(setq cmd (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq tot_len 0.0)
(setq ss (ssget))
(initget 1)
(setq dk (getreal "\nNhap duong kinh thanh thep (mm): "))
(initget 1 "30d 40d")
(setq hs (atof (getkword "\nNhap chieu dai doan noi <30d/40d>: ")))
(if (null ss)
(exit)
)
(while (> (sslength ss) 0)
(setq e_name (ssname ss 0))
(setq e_record (entget e_name))
(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
(cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")
(command "lengthen" e_name "")
(setq len_i (getvar "PERIMETER"))
(setq len_i (+ (* hs dk (fix (/ len_i 1170))) len_i))
(setq tot_len (+ tot_len len_i))
(ssdel e_name ss)
)
((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
(e_type (ssdel e_name ss))
)
)
(prompt (strcat "\nTong chieu dai thep (da tinh phan moi noi): " (rtos tot_len 2 2)))
(princ)
)
(setvar "cmdecho" cmd)
(princ)
 • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Mình thấy trên diễn đàn có lisp tính tổng chiều dài như thế này

(defun add_mline ()
(foreach e_record_sub e_record
(cond ((= 10 (car e_record_sub))
(setq pt1 (cdr e_record_sub)
mline_len 0.0
)
)
((= 11 (car e_record_sub))
(setq pt2 (cdr e_record_sub)
mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
pt1 pt2
)
)
)
)
(setq tot_len (+ tot_len mline_len))
(ssdel e_name ss)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
(defun C:tg (/ tot_len ss e_name e_record e_type)
(princ "\nCADViet.com © 2007")
(setq tot_len 0.0)
(setq ss (ssget))
(if (null ss)
(exit)
)
(while (> (sslength ss) 0)
(setq e_name (ssname ss 0))
(setq e_record (entget e_name))
(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
(cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")
(command "lengthen" e_name "")
(setq tot_len (+ tot_len (getvar "PERIMETER")))
(ssdel e_name ss)
)
((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
(e_type (ssdel e_name ss))
)
)
(prompt (strcat "\nTotal length is: " (rtos tot_len 2 2)))
(princ)
)
(princ "\ntg - free lisp from www.cadviet.com")
(princ)
Bây giờ muốn mọi người sửa giúp kết quả cuối cùng là chọn text để ghi thay cho kết quả hiện ra trên màn hình, thanks.

Mình đang sử dụng lisp này ở cad 2012 trở xuống OK

Nhưng khong hiểu sao khi dùng trên Cad 2015 bản quyền thì lại bị lỗi,rõ ràng đã thông báo load thành công?

Bác nào có thể giải thích giúp em không,liệu có phải sửa gì không ah.

Nó báo:error funtion cancelled

Các bác giup em với.thanks

Chỉnh sửa theo tienquyet123
 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Mình cũng bị trường hợp tương tự bạn tienquyet123, có cao thủ nào giải thích dùm được hem ^_^

 

Hề hề hề,

CAD2015 qua mới nên việc cập nhật nó hơi bị hiếm. Đành là chờ bác nào đã cài CAD2015 trả lời vậy....

Nghèo nó đi với hèn là rứa.......

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Rảnh nên làm bậy, bác Bình đừng quở nhé ! :D

;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/topic/3778-lisp-tinh-tong-chieu-dai-cac-line-hay-pline/
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

;;; Sua theo yeu cau cua Khang (Cadviet) de thong ke thep co cong them doan noi = 30\40*d khi Lthanh >1170mm, luu y ham add_mline ko sua vi thep thuong ko ve bang mline

(defun add_mline ()
(foreach e_record_sub e_record
(cond ((= 10 (car e_record_sub))
(setq pt1 (cdr e_record_sub)
mline_len 0.0
)
)
((= 11 (car e_record_sub))
(setq pt2 (cdr e_record_sub)
mline_len (+ mline_len (distance pt2 pt1))
pt1 pt2
)
)
)
)
(setq tot_len (+ tot_len mline_len))
(ssdel e_name ss)
)
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;;Doi ten lenh thanh TKT = thong ke thep de khoi lan lon !


(defun C:TKT (/ tot_len ss e_name e_record e_type dk hs len_i)
(princ "\nCADViet.com © 2007")
(setq cmd (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(setq tot_len 0.0)
(setq ss (ssget))
(initget 1)
(setq dk (getreal "\nNhap duong kinh thanh thep (mm): "))
(initget 1 "30d 40d")
(setq hs (atof (getkword "\nNhap chieu dai doan noi <30d/40d>: ")))
(if (null ss)
(exit)
)
(while (> (sslength ss) 0)
(setq e_name (ssname ss 0))
(setq e_record (entget e_name))
(setq e_type (cdr (assoc '0 e_record)))
(cond ((wcmatch e_type "LINE,ARC,CIRCLE,POLYLINE,LWPOLYLINE,ELLIPSE,SPLINE")
(command "lengthen" e_name "")
(setq len_i (getvar "PERIMETER"))
(setq len_i (+ (* hs dk (fix (/ len_i 1170))) len_i))
(setq tot_len (+ tot_len len_i))
(ssdel e_name ss)
)
((wcmatch e_type "MLINE") (add_mline))
(e_type (ssdel e_name ss))
)
)
(prompt (strcat "\nTong chieu dai thep (da tinh phan moi noi): " (rtos tot_len 2 2)))
(princ)
)
(setvar "cmdecho" cmd)
(princ)

 

Em thử lisp của anh Hiệp trên AutoCAD2013 , không vấn đề gì:

Command:

TKT

CADViet.com © 20073 found

Nhap duong kinh thanh thep (mm): 20

Nhap chieu dai doan noi <30d/40d>: 30d

..........................................................................

 

Bác Phamthanhbinh nói rất đúng: "...Nghèo nó đi với hèn là rứa.......".

Câu nói của bác, khiến em liên tưởng đến mấy câu thơ của nhà thơ Nguyễn Bùi Vợi:

 "... Xin đừng tô vẽ, đôn những vùng quê lên mười tấn

Hạt lúa lép ngoài đồng mà trên trang giấy thơm tho

Ai ngợi gió ca mây hoài mà bữa cơm vẫn độn

Tháng giáp hạt dài, tóc mẹ bạc vì lo

Xin đừng lấy cái nghèo làm điều cao thượng

Trên thế gian này không ai nói nghèo sang..."

:) :) :)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

bạn nào có cái lip đó tổng độ dài không cho mình xin . giúp mình với mình đang cần gấp. và nhớ  chỉ mình cài đặt cái líp đó với nhé mình không biết cách mà . mình cảm ơn!

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×