Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
VuHaiDuong

Xin hỏi về lỗi trong Cad 2004 hoac Architect Desktop 2004

Các bài được khuyến nghị

Tôi cài đặt Cad 2004 hoặc Architec Desktop 2004 xong vào dùng thì bị lỗi là gõ lệnh command ko nhận. Ví dụ tôi gõ lệnh Rr(Render) thi nó thông báo : Unknown command "RENDER". Press F1 for help. Và nhiều lệnh khác như Shade cũng không được. Tôi đã gỡ bỏ và cài đặt nhiều lần nhưng không được. Vẫn bị lỗi này cả 2 bộ Cad2004 và AD2004. Xin hỏi Admin đó là lỗi gì và cách khắc phục nó như thế nào. Xin cảm ơn admin.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn thử vào:

Tools > Options > Open and Save > ObjectARX Applications

 

rồi xem mục Demand load ObjectARX apps: kiểm tra xem giá trị hiện thời có phải là Object detect and command invoke không? Nếu không thì chuyển về giá trị này (có 4 giá trị là: Disable load on demand, Custom object detect, Command invoke và Object detect and command invoke). Xong thì khởi động lại AutoCAD là được.

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn thử vào:

Tools > Options > Open and Save > ObjectARX Applications

 

rồi xem mục Demand load ObjectARX apps: kiểm tra xem giá trị hiện thời có phải là Object detect and command invoke không? Nếu không thì chuyển về giá trị này (có 4 giá trị là: Disable load on demand, Custom object detect, Command invoke và Object detect and command invoke). Xong thì khởi động lại AutoCAD là được.

Bác Hoành có thể giải thích rõ hơn về ý nghĩa và tác dụng của từng tùy chọn được không?

Cảm ơn bác!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác Hoành có thể giải thích rõ hơn về ý nghĩa và tác dụng của từng tùy chọn được không?

Cảm ơn bác!

Chúng ta có thể xem help của CAD:

Demand Load ObjectARX Apps

Specifies if and when a third-party application is demand-loaded if a drawing contains custom objects created in that application. (DEMANDLOAD system variable)

 

Disable Load on Demand: Turns off demand-loading.

Custom Object Detect: Demand-loads the source application when you open a drawing that contains custom objects. This setting does not demand-load the application when you invoke one of the application's commands.

Command Invoke: Demand-loads the source application when you invoke one of the application's commands. This setting does not demand-load the application when you open a drawing that contains custom objects.

Object Detect and Command Invoke: Demand-loads the source application when you open a drawing that contains custom objects or when you invoke one of the application's commands.

Yêu cầu load ứng dụng ObjectArx

Xác định rằng có hay không và khi nào thì ứng dụng của bên thứ 3 được yêu cầu load nếu bản vẽ chứa các đối tượng được tạo bằng ứng dụng đó (biến hệ thống DEMADLOAD)

Disable Load on Demand: Tắt demand-loading.

Custom Object Detect: Yêu cầu load phần mềm nguồn khi bạn mở bản vẽ chứa các đối tượng riêng. Thiết lập này không yêu cầu load ứng dụng khi bạn gọi lệnh của ứng dụng.

Command Invoke: Yêu cầu load ứng dụng nguồn khi bạn gọi lệnh của ứng dụng. Thiết lập này không yêu cầu tải ứng dụng khi bạn mở bản vẽ chứa đối tượng riêng.

Object Detect and Command Invoke: Cả hai mục trên.

 

Nói nôm na, một vài lệnh của 'bên thứ 3' sẽ không dùng được nếu không đặt như trên. Tuy nhiên, trong phần mềm ACAD thông thường, vẫn có một vài lệnh thuộc 'bên thứ 3' dẫn đến nếu không đặt Object detect and command invoke, lệnh sẽ không dùng được.

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×