Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Hoa Trang trắng

Vẽ điểm từ tọa độ có sẵn

Các bài được khuyến nghị

Em có một file .xls, tọa độ X và Y, em cần vẽ tập hợp điểm từ tọa độ đó. Em xin chân thành cám ơn

Bạn upload file .xls lên diễn đàn nhé.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn upload file .xls lên diễn đàn nhé.

http://www.cadviet.com/upfiles/coc_T0_SLa_11.xls

Ví dụ thế này đi, đại loại vậy, em nhớ ngày xưa có làm vụ này rồi, nhưng vì em kg chuyên nên em..............quên rồi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
http://www.cadviet.com/upfiles/coc_T0_SLa_11.xls

Ví dụ thế này đi, đại loại vậy, em nhớ ngày xưa có làm vụ này rồi, nhưng vì em kg chuyên nên em..............quên rồi

Bạn dùng hàm & trong Excel để nối chuỗi.

Cụ thể trong ô D2 bạn gõ công thức : ="point"&" "&A2&","&B2&""

Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ D2 -> D16)

 

Sau đó trong Excel -> Chọn ô D2 -> D16 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

 

Ngoài ra, trong Excel còn có hàm CONCATENATE để nối chuỗi ( sử dụng khi có nhiều chuỗi)

Ô D2 gõ =CONCATENATE("point";" ";A2;",";B2;"")

Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ D2 -> D16)

 

Sau đó trong Excel -> Chọn ô D2 -> D16 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

 

Chúc thành công :mellow:

  • Vote tăng 9

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn dùng hàm & trong Excel để nối chuỗi.

Cụ thể trong ô D2 bạn gõ công thức : ="point"&" "&A2&","&B2&""

Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ D2 -> D16)

 

Sau đó trong Excel -> Chọn ô D2 -> D16 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

 

Ngoài ra, trong Excel còn có hàm CONCATENATE để nối chuỗi ( sử dụng khi có nhiều chuỗi)

Ô D2 gõ =CONCATENATE("point";" ";A2;",";B2;"")

Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ D2 -> D16)

 

Sau đó trong Excel -> Chọn ô D2 -> D16 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

 

Chúc thành công :mellow:

Anh ơi, từ các điểm đó em nối lại thành dạng pline thì làm thế nào? có lệnh nào vẽ luôn kg?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Anh ơi, từ các điểm đó em nối lại thành dạng pline thì làm thế nào? có lệnh nào vẽ luôn kg?

Tại ô E2 : gõ công thức : =CONCATENATE("pline";" ";A2;",";B2;" ";A3;",";B3;" ")

 

Chú ý : hàm excel trong máy của mình thì các đối số phân cách nhau bởi dấu ; . Nếu máy của bạn phân cách nhau bởi dấu phẩy, thì phải sử dụng cho phù hợp

 

 

Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ E2 -> E15)

 

Sau đó trong Excel -> Chọn ô E2 -> E15 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

 

:mellow:

  • Vote tăng 9

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Tại ô E2 : gõ công thức : =CONCATENATE("pline";" ";A2;",";B2;" ";A3;",";B3;" ")

 

Chú ý : hàm excel trong máy của mình thì các đối số phân cách nhau bởi dấu ; . Nếu máy của bạn phân cách nhau bởi dấu phẩy, thì phải sử dụng cho phù hợp

Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ E2 -> E15)

 

Sau đó trong Excel -> Chọn ô E2 -> E15 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

 

:mellow:

Cám ơn nha, em làm được rồi.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn dùng hàm & trong Excel để nối chuỗi.

Cụ thể trong ô D2 bạn gõ công thức : ="point"&" "&A2&","&B2&""

Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ D2 -> D16)

 

Sau đó trong Excel -> Chọn ô D2 -> D16 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

 

chúc thành công :mellow:

cho em hỏi nếu muốn đánh số thứ tự của các điểm toạ độ vừa thể hiên trên cad phải làm thế nào, vì đôi lúc cần nhập nhiều điểm toạ độ thì khi nối lại nếu không biết điểm đó tện gì số thứ tự bao nhiêu

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cho em hỏi nếu muốn đánh số thứ tự của các điểm toạ độ vừa thể hiên trên cad phải làm thế nào, vì đôi lúc cần nhập nhiều điểm toạ độ thì khi nối lại nếu không biết điểm đó tện gì số thứ tự bao nhiêu

Giúp em với các bác ơi

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
cho em hỏi nếu muốn đánh số thứ tự của các điểm toạ độ vừa thể hiên trên cad phải làm thế nào, vì đôi lúc cần nhập nhiều điểm toạ độ thì khi nối lại nếu không biết điểm đó tện gì số thứ tự bao nhiêu

Bạn cho 1 ví dụ minh họa của bạn đi. Mình sẽ giúp bạn

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bạn cho 1 ví dụ minh họa của bạn đi. Mình sẽ giúp bạn

giả sử em có một file số liệu bên excel như thế này

http://www.cadviet.com/upfiles/aa.xls

em làm theo cái hàm:="point"&" "&B2&","&C2&"" rồi đưa qua cad được một file như thế này:

http://www.cadviet.com/upfiles/khaosat.dwg

vấn đề ở đây là sau khi chuyển toạ độ qua cad , số điểm quá nhiều khi nối điểm không thể biết điểm nào nối với điểm nạo cả. em muốn tại các vị trí điểm toạ dộ đó có tên điểm

Mong bác Tue_NV và các anh em cadviệt giúp đỡ. em xin chân thành cảm ơn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
giả sử em có một file số liệu bên excel như thế này

http://www.cadviet.com/upfiles/aa.xls

em làm theo cái hàm:="point"&" "&B2&","&C2&"" rồi đưa qua cad được một file như thế này:

http://www.cadviet.com/upfiles/khaosat.dwg

vấn đề ở đây là sau khi chuyển toạ độ qua cad , số điểm quá nhiều khi nối điểm không thể biết điểm nào nối với điểm nạo cả. em muốn tại các vị trí điểm toạ dộ đó có tên điểm

Mong bác Tue_NV và các anh em cadviệt giúp đỡ. em xin chân thành cảm ơn

Sao không có ai giúp mình vậy nè

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
giả sử em có một file số liệu bên excel như thế này

http://www.cadviet.com/upfiles/aa.xls

em làm theo cái hàm:="point"&" "&B2&","&C2&"" rồi đưa qua cad được một file như thế này:

http://www.cadviet.com/upfiles/khaosat.dwg

vấn đề ở đây là sau khi chuyển toạ độ qua cad , số điểm quá nhiều khi nối điểm không thể biết điểm nào nối với điểm nạo cả. em muốn tại các vị trí điểm toạ dộ đó có tên điểm

Mong bác Tue_NV và các anh em cadviệt giúp đỡ. em xin chân thành cảm ơn

Nếu có thể, bạn thử cách này thì không cần phải biết tên điểm:

Sau khi có các point bên Excel rồi. Sang CAD nhập lệnh pline, vào dòng lệnh cọmmand bấm Ctr+V. như thế không mất thời gian nối các điểm bằng đường thẳng.

Nếu cần thêm các đường thẳng khác thì lúc đó đã có hình cơ bản rồi, có thể nối bằng tay.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Nếu có thể, bạn thử cách này thì không cần phải biết tên điểm:

Sau khi có các point bên Excel rồi. Sang CAD nhập lệnh pline, vào dòng lệnh cọmmand bấm Ctr+V. như thế không mất thời gian nối các điểm bằng đường thẳng.

Nếu cần thêm các đường thẳng khác thì lúc đó đã có hình cơ bản rồi, có thể nối bằng tay.

nhưng đây là file khảo sát trên 200 điểm nó đâu có phải trên một đường thẳng đâu bạn các điểm ở đây có thể là cây xanh, các điểm tim đường góc nhà ....vv

Nên không thể dùng pline rồi Ctrl+V để nối được

Dù sao cũng cảm ơn bạn

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
giả sử em có một file số liệu bên excel như thế này

http://www.cadviet.com/upfiles/aa.xls

em làm theo cái hàm:="point"&" "&B2&","&C2&"" rồi đưa qua cad được một file như thế này:

http://www.cadviet.com/upfiles/khaosat.dwg

vấn đề ở đây là sau khi chuyển toạ độ qua cad , số điểm quá nhiều khi nối điểm không thể biết điểm nào nối với điểm nạo cả. em muốn tại các vị trí điểm toạ dộ đó có tên điểm

Mong bác Tue_NV và các anh em cadviệt giúp đỡ. em xin chân thành cảm ơn

Đầu tiên, bạn phải đảm bảo rằng các dòng trong Excel phải không có khoảng trắng

Tại ô E2 : gõ công thức :

=CONCATENATE("(Command ";"""text""";" ";"""";B2;",";C2;",";0;"""";" ";"""0.5""";" ";"""""";" ";"""";A2;"""";")")

Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ E2 -> E308)

 

Cách sử dụng :

Sau đó trong Excel -> Chọn ô E2 -> E308 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

 

Đây là file excel upload cho bạn : http://www.cadviet.com/upfiles/aa_1.xls

 

Còn đây là file .dwg đã chuyển tên qua : http://www.cadviet.com/upfiles/khaosat_1.dwg

 

:mellow:

  • Vote tăng 3

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Đầu tiên, bạn phải đảm bảo rằng các dòng trong Excel phải không có khoảng trắng

Tại ô E2 : gõ công thức :

=CONCATENATE("(Command ";"""text""";" ";"""";B2;",";C2;",";0;"""";" ";"""0.5""";" ";"""""";" ";"""";A2;"""";")")

Sao chép công thức cho các ô còn lại (từ E2 -> E308)

 

Cách sử dụng :

Sau đó trong Excel -> Chọn ô E2 -> E308 -> Nhấn Ctrol+C -> Qua Cad nháy chuột vào dòng Command -> Nhấn Ctrol+V

 

Đây là file excel upload cho bạn : http://www.cadviet.com/upfiles/aa_1.xls

 

Còn đây là file .dwg đã chuyển tên qua : http://www.cadviet.com/upfiles/khaosat_1.dwg

 

:mellow:

nhưng mình vẫn không thấy tên điểm bạn ơi

  • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bác tuenv oi cho mình hỏi 1 chút, mình d2ng file aa1.xls của bác thì khi copy qua cad thì nó đã hiện tên điểm lên nhưng lại không có điểm poin như file của Bác up. Vậy cho mình hỏi muốn có điểm poin như file của Bác thì mình phải làm sao, mặc dù mình đã format điểm nhưng vẫn không thấy? Nếu mình muốn thể hiện thêm 1 dòng text cao độ phía dưới text khống chế thì có được không vậy? Cá mơn Bác nhiều.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bác tuenv oi cho mình hỏi 1 chút, mình d2ng file aa1.xls của bác thì khi copy qua cad thì nó đã hiện tên điểm lên nhưng lại không có điểm poin như file của Bác up. Vậy cho mình hỏi muốn có điểm poin như file của Bác thì mình phải làm sao, mặc dù mình đã format điểm nhưng vẫn không thấy? Nếu mình muốn thể hiện thêm 1 dòng text cao độ phía dưới text khống chế thì có được không vậy? Cá mơn Bác nhiều.

file aa1.xls chỉ xuất text thôi.

Bạn muốn xuất point thì hãy làm theo hướng dẫn của Tue_NV ở bài viết số 4 ngay chính trong topic này. Nếu có gì chưa được thì Tue_NV sẽ giúp cho bạn

  • Vote tăng 2

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chào Tue_NV, mình đã đọc được bài viết của cậu. Bài viết của câu rất đáng để học hỏi. Rất mừng cho diễn đàn có người như cậu.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Chao bác Tue nv, đọc bài của bác hay quá, tiện thể nhờ bác việc này bác xem giải quyết đc ko. Chả là em đang làm quy hoạch, tính các chỉ tiêu sử dụng đất. Nhập số liệu từ cad sang excel thì em biết qua lệnh eattext rồi, nhưng vấn đề là nhập ngược trở lại để các tem sử dụng đất đầy đủ hơn (lúc trước khi xuất sang excel, các tem sdd chỉ mới có dữ liệu về diện tích lô đất, diện tích xây dựng, nên phải xuất sang cel để tính toán) thì ko biết làm thế nào. Bác thử nghiên cứu giúp anh em cái. Thank bác.

file cad

http://www.cadviet.com/upfiles/2/sdd.dwg

file cel

http://www.cadviet.com/upfiles/2/tem1.rar

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chao bác Tue nv, đọc bài của bác hay quá, tiện thể nhờ bác việc này bác xem giải quyết đc ko. Chả là em đang làm quy hoạch, tính các chỉ tiêu sử dụng đất. Nhập số liệu từ cad sang excel thì em biết qua lệnh eattext rồi, nhưng vấn đề là nhập ngược trở lại để các tem sử dụng đất đầy đủ hơn (lúc trước khi xuất sang excel, các tem sdd chỉ mới có dữ liệu về diện tích lô đất, diện tích xây dựng, nên phải xuất sang cel để tính toán) thì ko biết làm thế nào. Bác thử nghiên cứu giúp anh em cái. Thank bác.

file cad

http://www.cadviet.com/upfiles/2/sdd.dwg

file cel

http://www.cadviet.com/upfiles/2/tem1.rar

Chào bạn fbh81

Bạn đề cập vấn đề nhập ngược trở lại thì phải chăng là nhập từ Excel qua lại CAD

Trong bảng tính Excel thì mình thấy có :

TEN DTLD DTSAN DTXD HS MDXD TANGCAO-> dòng này là Tagname của Block

và tương ứng với các Tagname là dòng này :

tt3 160 180 60 1,125 37,5 3-> dòng này là TagVal của Block ứng với các Tagname

 

Còn các giá trị trong cái này :

Position X Position Y Position Z Scale X Scale Y Scale Z

-> chính là điểm chèn và tỉ lệ của Block

 

Bạn muốn từ xuất từ Excel qua CAD với các thông số này

Không biết Tue_NV hiểu như vầy có đúng ý của bạn không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Chào bạn fbh81

Bạn đề cập vấn đề nhập ngược trở lại thì phải chăng là nhập từ Excel qua lại CAD

Trong bảng tính Excel thì mình thấy có :

TEN DTLD DTSAN DTXD HS MDXD TANGCAO-> dòng này là Tagname của Block

và tương ứng với các Tagname là dòng này :

tt3 160 180 60 1,125 37,5 3-> dòng này là TagVal của Block ứng với các Tagname

 

Còn các giá trị trong cái này :

Position X Position Y Position Z Scale X Scale Y Scale Z

-> chính là điểm chèn và tỉ lệ của Block

 

Bạn muốn từ xuất từ Excel qua CAD với các thông số này

Không biết Tue_NV hiểu như vầy có đúng ý của bạn không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×