Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
huuhieu148

Xin lisp xuất toạ độ và cao độ cùng lúc

Các bài được khuyến nghị

Em có 1 bình đồ trên cad có cao độ ở đấy.Em nhờ mọi người trên diễn đàn viết cho 1 lisp xuất toạ độ và cao độ tại các điểm đó thành 1 tệp txt .Thanks a lot.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Em có 1 bình đồ trên cad có cao độ ở đấy.Em nhờ mọi người trên diễn đàn viết cho 1 lisp xuất toạ độ và cao độ tại các điểm đó thành 1 tệp txt .Thanks a lot.

bạn upload file bình đồ của bạn lên mình xem nó thế nào? nếu giúp được thì mình giúp

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn đã thử dùng các phần mềm như Nova hay Topo để xuất cao độ của bình đồ này ra text chưa? bạn thử xem nhé.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Bbình đồ của mình đây ban xem rồi giúp nhá

http://www.cadviet.com/upfiles/2/bd_tong_the.dwg

File của bạn nhiều rác quá!

Gửi bạn Lisp xuất tọa độ ra File Txt trên CadViet. (sorry vì không nhớ tác giả!)

(defun c:exptxt()
 (setq	ss (ssget '((0 . "TEXT")))
fn (getfiled "Ten file: " "" "txt" 1)
f  (open fn "w")
lst (ss2ent ss)
 )
 (foreach e lst
  (setq tt (entget e)
 p (cdr (assoc 10 tt))
 x (rtos (car p))
 y (rtos (cadr p))
 nd (cdr (assoc 1 tt))
  )
  (write-line (strcat x "\t" y "\t" nd ) f)
 )
 (close f)
 (princ)
)

(defun ss2ent (ss / sodt index lstent)
 (setq sodt (if ss (sslength ss) 0 )
index 0
 )
 (repeat sodt
  (setq ent	 (ssname ss index)
 index	 (1+ index)
 lstent (cons ent lstent)
  )
 )
 (reverse lstent)
)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác
Vào lúc 18/11/2009 tại 12:55, gia_bach đã nói:

File của bạn nhiều rác quá!

Gửi bạn Lisp xuất tọa độ ra File Txt trên CadViet. (sorry vì không nhớ tác giả!)

 


(defun c:exptxt()
 (setq	ss (ssget '((0 . "TEXT")))
fn (getfiled "Ten file: " "" "txt" 1)
f  (open fn "w")
lst (ss2ent ss)
 )
 (foreach e lst
  (setq tt (entget e)
 p (cdr (assoc 10 tt))
 x (rtos (car p))
 y (rtos (cadr p))
 nd (cdr (assoc 1 tt))
  )
  (write-line (strcat x "\t" y "\t" nd ) f)
 )
 (close f)
 (princ)
)

(defun ss2ent (ss / sodt index lstent)
 (setq sodt (if ss (sslength ss) 0 )
index 0
 )
 (repeat sodt
  (setq ent	 (ssname ss index)
 index	 (1+ index)
 lstent (cons ent lstent)
  )
 )
 (reverse lstent)
)
 

 

làm sao để xuất có cả cao độ ra vậy ạ. Thanks

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

×