Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
hmt

Tính Tổng Chiều Dài Dim

Các bài được khuyến nghị

chào các pro , hiện e có 1 vấn đề nhỏ, đó là có thể có cách nào tính tổng các giá trị chiều dài trong Dim ko? thanks all

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

chào các pro , hiện e có 1 vấn đề nhỏ, đó là có thể có cách nào tính tổng các giá trị chiều dài trong Dim ko? thanks all

Search thôi.

(defun c:DimSum (/ #SSList)
 (and (setq #SSList (AT:SS->List (ssget '((0 . "DIMENSION"))) T))
    (alert
     (strcat "Total Distance: "
         (vl-princ-to-string
          (apply '+ (mapcar 'vla-get-measurement #SSList))
         ) ;_ vl-princ-to-string
         "'"
     ) ;_ strcat
    ) ;_ alert
 ) ;_ and
 (princ)
) ;_ defun
;;; Convert selection set to list of ename or vla objects
;;; #Selection - SSGET selection set
;;; #VLAList - T for vla objects, nil for ename
;;; Alan J. Thompson, 04.20.09
(defun AT:SS->List (#Selection #VlaList / #List)
 (and #Selection
    (setq #List (vl-remove-if
           'listp
           (mapcar 'cadr (ssnamex #Selection))
          ) ;_ vl-remove-if
    ) ;_ setq
    #VlaList
    (setq #List (mapcar 'vlax-ename->vla-object #List))
 ) ;_ and
 #List
) ;_ defun

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×