Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
tamkt

Nâng Cao Lệnh Chia Dim, Nối Dim

Các bài được khuyến nghị

Em có 2 cái lisp sưu tầm, do Em download về, mà lâu quá rồi nên không nhớ nguồn gốc.

1. Lisp chia dim ( hiện tại cứ click là chia )

2. Lisp nối dim ( chọn 2 dim là tự nối với nhau thành 1 dim )

 

Mong mọi người giúp Em nâng cao lên

1. Lisp chia dim ( hiện tại cứ click là chia ), thêm option 2

       +  click là chia

       +  nhập số lần để chia đều, ví dụ chia 10 thì nhập 10, dim tự chia ra 10 phần bằng nhau

 

2. Lisp nối dim ( chọn 2 dim là tự nối với nhau thành 1 dim ), thêm option 2

       +  chọn nhiều dim => nối với nhau thành 1 dim

 

http://www.cadviet.com/upfiles/7/5798_21a_cdd__cat_dim_2.lsp

http://www.cadviet.com/upfiles/7/5798_21_jd__noi_dim_.lsp

 

Mong mọi người giúp Em.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn Up nhầm lisp chia DIM rồi

Thì là lisp chia dim mà Bạn, nhưng ý mình muốn nhờ mọi người nâng cấp lên đó.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Em có 2 cái lisp sưu tầm, do Em download về, mà lâu quá rồi nên không nhớ nguồn gốc.

1. Lisp chia dim ( hiện tại cứ click là chia )

2. Lisp nối dim ( chọn 2 dim là tự nối với nhau thành 1 dim )

 

Mong mọi người giúp Em nâng cao lên

1. Lisp chia dim ( hiện tại cứ click là chia ), thêm option 2

       +  click là chia

       +  nhập số lần để chia đều, ví dụ chia 10 thì nhập 10, dim tự chia ra 10 phần bằng nhau

 

2. Lisp nối dim ( chọn 2 dim là tự nối với nhau thành 1 dim ), thêm option 2

       +  chọn nhiều dim => nối với nhau thành 1 dim

 

http://www.cadviet.com/upfiles/7/5798_21a_cdd__cat_dim_2.lsp

http://www.cadviet.com/upfiles/7/5798_21_jd__noi_dim_.lsp

 

Mong mọi người giúp Em.

Tóm tắt cái lisp trên tí thôi. Không dài dòng các kiểu. Trường hợp đặc biệt là các dim cùng hàng và chân dim dài như nhau nhé. 

Nghịch thử nhé ^_^

(defun c:merge ()
 (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (progn
   (setq lst nil)
   (setq pt (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0)))))
   (foreach dim (ssnamex ss)
	(if (= 'ename (type (cadr dim)))
	 (progn
	  (setq lst (cons (cdr (assoc 13 (entget (cadr dim)))) lst))
	  (setq lst (cons (cdr (assoc 14 (entget (cadr dim)))) lst))
	 )
	)
   )
   (setq lst (vl-sort lst '(lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2)))))
   (command "erase" ss "")
   (command "dimrotated"
	    (RtD (angle (car lst)
			  (car (reverse lst))
		  )
	    )
	    (car lst)
	    (car (reverse lst))
	    pt
   )
  )
 )
 (princ)
)
(defun RtD (r) (* 180.0 (/ r pi)))

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Tóm tắt cái lisp trên tí thôi. Không dài dòng các kiểu. Trường hợp đặc biệt là các dim cùng hàng và chân dim dài như nhau nhé. 

Nghịch thử nhé ^_^

(defun c:merge ()
 (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
  (progn
   (setq lst nil)
   (setq pt (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0)))))
   (foreach dim (ssnamex ss)
	(if (= 'ename (type (cadr dim)))
	 (progn
	  (setq lst (cons (cdr (assoc 13 (entget (cadr dim)))) lst))
	  (setq lst (cons (cdr (assoc 14 (entget (cadr dim)))) lst))
	 )
	)
   )
   (setq lst (vl-sort lst '(lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2)))))
   (command "erase" ss "")
   (command "dimrotated"
	    (RtD (angle (car lst)
			  (car (reverse lst))
		  )
	    )
	    (car lst)
	    (car (reverse lst))
	    pt
   )
  )
 )
 (princ)
)
(defun RtD (r) (* 180.0 (/ r pi)))

Cám ơn Anh Bee, quá tuyệt vời. 

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×