Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Jin Yong

Thống kê cốt thép - CTK

Các bài được khuyến nghị

Mình không sử dụng CTK vì không phù hợp lắm công việc của mình,nhưng nó khá hay.Mình bổ sung ý sau:

- Jin Yong nên đưa thêm 1 buttoncommand vào TKC ở trên form của TKC mục đích là khi Click vào buttoncommand .Nếu chưa lưu file thì sẽ tự động hỏi vị trí lưu

.Sau đó vẽ lên cad.(tránh dùng thêm lisp và VBA để thuận tiện hơn trong việc sử dụng,không cần load lsp và VBA nữa).

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn copy 2 file funfunc.dll funfunc.lsp vào thư mục Support của AutoCAD, sau đó load file lisp lên, dùng lệnh THT, chọn các block thống kê, sau đó làm theo lời nhắc của AutoCAD, nó sẽ tổng hợp cho bạn

L­ưu ý: Tiện ích này chỉ dùng cho bảng thống kê xuất ra bới CTK 5.0

Download

 

E đã làm theo nhưng bị báo lỗi

 

************** Exception Text **************

System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.MissingMethodException: Method not found: 'System.String Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.BlockReference.get_Name()'.

at ClassLibrary1.myFunc.TongHopThep()

--- End of inner exception stack trace ---

at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)

at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)

at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)

at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)

at AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)

at AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)

at Autodesk.AutoCAD.Runtime.TargetInvocationSEHExceptionFilter.InvokeWorker()

at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExceptionFilter.Invoke()

 

 

************** Loaded Assemblies **************

mscorlib

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll

----------------------------------------

acdbmgd

Assembly Version: 17.0.54.0

Win32 Version: 17.0.54.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcdbMgd.DLL

----------------------------------------

msvcm80

Assembly Version: 8.0.50727.3053

Win32 Version: 8.00.50727.3053

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.3053_x-ww_b80fa8ca/msvcm80.dll

----------------------------------------

System

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll

----------------------------------------

System.Xml

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll

----------------------------------------

System.Drawing

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll

----------------------------------------

System.Windows.Forms

Assembly Version: 2.0.0.0

Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll

----------------------------------------

acmgd

Assembly Version: 17.0.54.0

Win32 Version: 17.0.54.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/acmgd.DLL

----------------------------------------

AcDxUi

Assembly Version: 17.0.54.0

Win32 Version: 17.0.54.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcDxUi.DLL

----------------------------------------

AcDx

Assembly Version: 17.0.54.0

Win32 Version: 17.0.54.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcDx.DLL

----------------------------------------

AcDxUi.resources

Assembly Version: 17.0.54.0

Win32 Version: 17.0.54.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/en-US/AcDxUi.resources.DLL

----------------------------------------

AcMgdShared

Assembly Version: 17.0.54.0

Win32 Version: 17.0.54.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcMgdShared.DLL

----------------------------------------

AcLayer

Assembly Version: 17.0.54.0

Win32 Version: 17.0.54.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/AcLayer.DLL

----------------------------------------

AcLayer.resources

Assembly Version: 17.0.54.0

Win32 Version: 17.0.54.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/en-US/AcLayer.resources.DLL

----------------------------------------

CTK_NET

Assembly Version: 1.0.0.0

Win32 Version: 1.0.0.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/support/CTK_NET.dll

----------------------------------------

Microsoft.VisualBasic

Assembly Version: 8.0.0.0

Win32 Version: 8.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)

CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll

----------------------------------------

FunFunc

Assembly Version: 1.0.0.0

Win32 Version: 1.0.0.0

CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202007/support/FunFunc.dll

----------------------------------------

 

************** JIT Debugging **************

Application does not support Windows Forms just-in-time (JIT)

debugging. Contact the application author for more

information.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

E đã làm theo nhưng bị báo lỗi

 

************** Exception Text **************

System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.MissingMethodException: Method not found: 'System.String Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.BlockReference.get_Name()'.

at ClassLibrary1.myFunc.TongHopThep()

--- End of inner exception stack trace ---

at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes,

 

Bạn dùng thử bản này: Download

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

em cũng bị lỗi giống như bác tzona6. Ngoài ra E thấy thống nhất 1 dạng bảng thống kê nhóm thép như bác TZONA6 đã nói như bản 4.0 để cho các bác kết cấu xuất ra bản vẽ tiện lợi hơn cho bộ môn dự toán

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Sau khi gõ lệnh THT nó đòi chọn slect object a ạ. chứ không có bản hướng dẫn nào của cad

 

sau khi gõ lệnh THT, nó sẽ yêu cầu select object, bạn chọn các block Thống kê, sau đó ấn Enter, sau đó chọn điểm chèn để xuất ra phần tổng hợp!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

ban khong hương dan cach su dung cu the, kho dung qua!!! con nhieu nguoi gà mà có phải ai cũng giởi ngay được đâu. thank!!

ban co the hương dan cu thể từng bước, từ bước đầu tiên dùng như thế nào khong!

thank

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mình nghĩ bất cứ ai nếu thực sự muốn sử dụng CTK hãy đọc từ trang dầu tiên đến cuối cùng.Bới Jin young đã hướng dẫn sử dụng rất kĩ,

dù bạn không giỏi nhưng nếu cố gắng đọc thì sẽ hiểu không có gì là quá khó .Bản thấn ai cũng có công việc của mình ko thể trả lời cho từng người một được.Những ý mà chủ nhân topic cảm thấy cần thiết và trả lời được đã trả lời cho mọi người rổi.Thân

 • Vote tăng 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CTK 5.0

Download

 

CTK5.0 được lập trên nền VB.NET, bạn cần cài sẵn .NET FW 3.5 để có thể sử dụng chương trình, phiên bản hiện tại chỉ dùng được cho b]CAD 2004 đến 2010[/b]

Chúc vui!

 

Cám ơn anh về phiên bản mới.Anh Jin cho em hoi có lisp nào để sửa bảng thống kê trực tiếp trong cad được không.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Cám ơn anh về phiên bản mới.Anh Jin cho em hoi có lisp nào để sửa bảng thống kê trực tiếp trong cad được không.

 

Bạn sử dụng tiện ích này, dùng lệnh TKM

Download

Tuy nhiên, việc dùng lệnh TKM trong CAD ko giúp bạn thay đổi được tổng hợp cốt thép, và nội dung của file *.tk5. Để thay đổi tổng hợp cốt thép, sau khi dùng lệnh TKM, bạn tiếp tục dùng lệnh THT để tổng hợp!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bạn sử dụng tiện ích này, dùng lệnh TKM

Download

Tuy nhiên, việc dùng lệnh TKM trong CAD ko giúp bạn thay đổi được tổng hợp cốt thép, và nội dung của file *.tk5. Để thay đổi tổng hợp cốt thép, sau khi dùng lệnh TKM, bạn tiếp tục dùng lệnh THT để tổng hợp!

 

Cám ơn anh rất nhiều. Em đã dùng chương trình của anh từ phiên bản 3.1 quả thật là phiên bản 5.0 là một sự nhảy vọt và đột phá.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

CTK 5.0 có update phần tổng hợp cốt thép không cần file bổ sung :)

 

Phiên bản cho CAD 2004-2009

 

Phiên bản cho CAD 2010->

 

Untitled-5.png

Cái này khi tạo 1 thanh thép có hình dáng bất kì thì không linh hoạt được nhỉ?

Toàn phải lấy trong thư viện không à?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Quả đúng là là phải sử dụng thư viện chứ chưa thể cung cấp phương tiện cho người dùng tự tạo ra những dạng thép mới. Hơn nữa điều này Jin cũng chưa từng nghĩ đến, do:

1. Chưa biết nên làm thế nào

2. Tính ứng dụng của nó có đủ để bù lại công sức và sự phức tạp trong thuật toán hay không. Vì trên thực tế có thể tạo đủ thư viện mà người dùng cần.

 

Tue_VN có ỳ kiến gì không?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

A ơi cho e hỏi .. E thấy ở CTK 4.0 có phần thống kê cho cấu kiện đơn giản '' Dạng dầm '' '' Móng băng ''.. Ở CTK 5.0 e ko tìm thấy ở chỗ nào .. A chỉ giúp e vói :)

Phiên bản 5.0 chưa hỗ trợ phần này, mình sẽ sớm update

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Phiên bản 5.0 chưa hỗ trợ phần này, mình sẽ sớm update

Mong sơm nhận đựoc pản update của a.. Thank anh ! Ah a ơi cho e hỏi tí ạh.. E cài CTK 4.0 vào máy của e máy e '' lenovo g470 '' E cài winn 7 . E đã load file drad lên rồi . Nhưng khi khởi động chương trình để tk nó cứ báơ là

 

'' Run - time error ' 71 '

Disk not ready ''

 

Có phải e cài lỗi gì không ạh ...Thank a !

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Mong sơm nhận đựoc pản update của a.. Thank anh ! Ah a ơi cho e hỏi tí ạh.. E cài CTK 4.0 vào máy của e máy e '' lenovo g470 '' E cài winn 7 . E đã load file drad lên rồi . Nhưng khi khởi động chương trình để tk nó cứ báơ là

 

'' Run - time error ' 71 '

Disk not ready ''

 

Có phải e cài lỗi gì không ạh ...Thank a !

Có thể là do máy em không có ổ 'D:\', vì CTK4.o sử dụng ổ 'D:\' để ghi dữ liệu

ngoài lỗi này ra thì anh cũng ko biết nguyên nhân nào nữa :huh:

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

đọc mãi mà ko thấy cái hướng dẫn tìm hay tạo file .tkf ở đâu load rồi mà phải out :(

 

Theo mình nhớ thì kitaro là một nhân vật hoạt hình :)

 

Khi download về, bạn làm theo hướng dẫn trong file kèm theo để setup.

Thư mục download về gồm có 2 thư mục con, trong đó Program chính là thư mục chứa CTK5.0.exe, chạy chương trình này và tiến hành thống kê. Sau khi thống kê xong, bạn Save lại, như vậy bạn đã có file: *.tk5

Trong AutoCad (tất nhiên là sau khi đã cài setup như hướng dẫn), bạn dùng lệnh CTK để mở hộp thoại và tìm file *.tk5 mà bạn đã save, chương trình sẽ yêu cầu bạn chọn điểm chèn,

thế đấy

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Có thể là do máy em không có ổ 'D:\', vì CTK4.o sử dụng ổ 'D:\' để ghi dữ liệu

ngoài lỗi này ra thì anh cũng ko biết nguyên nhân nào nữa :huh:

 

Hjhj.. Cảm ơn a ! E sưa được rồi a ạh..E đỏi mỗi tên ổ thế là lại chạy ngon... B) Lại dùng teng teng..

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

bác cho mình hỏi mình thỉnh thoảng bị lỗi này: " unhandled exception has occurred in a component in your application. If you Continue, the application will ignore this error and attempt to continue"

ko bít khắc phục thế nào

 

 

 

See the end of this message for details on invoking 
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.

************** Exception Text **************
Autodesk.AutoCAD.Runtime.Exception: eInvalidInput
 at Autodesk.AutoCAD.DatabaseServices.DBText.set_TextString(String param0)
 at CTK_NET.molThongKe.Add_TK_Ex(Object X, Object Y, Object tkID, Object SH, Object L1, Object L2, Object L3, Object L4, Object L5, Object L6, Object L7, Object M, Object R, Object D, Object H, Object DK, Object DAI, Object SL1, Object SLA, Object DT, Object TL)
 at CTK_NET.molThongKe.Add_TK_Type24_Ex(Object X, Object Y, Object SH, Object L1, Object L2, Object L3, Object L, Object DK, Object SL1, Object CK_Num)
 at CTK_NET.molThongKe.Draw_TK_Unit(Int32 CK_ID, Point3d& Current_Point)
 at CTK_NET.molThongKe.Draw_Thong_Ke(Point3d insPoint)
 at CTK_NET.myCommand.CTK()
 at AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
 at AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
 at AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot<System::Reflection::MethodInfo ^>* mi, Boolean bLispFunction)
 at AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )


************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4959 (win7RTMGDR.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
----------------------------------------
acdbmgd
  Assembly Version: 17.1.0.0
  Win32 Version: 17.1.51.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
----------------------------------------
msvcm80
  Assembly Version: 8.0.50727.4927
  Win32 Version: 8.00.50727.4927
  CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4927_none_d08a205e442db5b5/msvcm80.dll
----------------------------------------
acmgd
  Assembly Version: 17.1.0.0
  Win32 Version: 17.1.51.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
----------------------------------------
CTK_NET
  Assembly Version: 1.0.0.0
  Win32 Version: 1.0.0.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/support/CTK_NET.dll
----------------------------------------
AcInfoCenterConn
  Assembly Version: 17.1.0.0
  Win32 Version: 17.1.51.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
----------------------------------------
AdInfoCenter
  Assembly Version: 17.1.0.0
  Win32 Version: 17.1.51.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
----------------------------------------
System.Windows.Forms
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Drawing
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
Autodesk.Interop.AcInetEngine
  Assembly Version: 17.1.51.0
  Win32 Version: 17.1.51.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
----------------------------------------
AdInfoCenter.resources
  Assembly Version: 17.1.0.0
  Win32 Version: 17.1.51.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/en-US/AdInfoCenter.resources.DLL
----------------------------------------
Accessibility
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
----------------------------------------
System.Xml
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
System.Configuration
  Assembly Version: 2.0.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
ntg2yb5h
  Assembly Version: 17.1.0.0
  Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
AcLayer
  Assembly Version: 17.1.0.0
  Win32 Version: 17.1.51.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
----------------------------------------
AcMgdShared
  Assembly Version: 17.1.0.0
  Win32 Version: 17.1.51.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
----------------------------------------
acmgdinternal
  Assembly Version: 17.1.0.0
  Win32 Version: 17.1.51.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
----------------------------------------
AcLayer.resources
  Assembly Version: 17.1.0.0
  Win32 Version: 17.1.51.0
  CodeBase: file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/en-US/AcLayer.resources.DLL
----------------------------------------
Microsoft.VisualBasic
  Assembly Version: 8.0.0.0
  Win32 Version: 8.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
  CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/Microsoft.VisualBasic/8.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Microsoft.VisualBasic.dll
----------------------------------------

************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.

For example:

<configuration>
  <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>

When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Bộ này mình chưa dùng thử nhưng có nhận xét (theo các hình ảnh post lên DD)

1. Giao diện ổn

2. sau 1 cấu kiện là tổng hợp thép thấy không giống các bảng thống kê thép thông dụng. theo mình nên thống kê rồi tổng hợp 1 lần

3... để mình chạy thử có gì sẽ góp ý tiếp. mong bác cho ra SP hoàn hảo. cám ơn bác đã viết PM khá hay

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

cảm ơn bác JIN YONG! chương trình của bác rất hay! mong rằng bác hoàn thiện em nó hơn nữa ạh! thêm phần thống kê thép hình, thêm một số hình dạnh thép nữa thì quá tuyệt ah! trân thành cảm ơn sự chia sẻ của bác!

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay


×