Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

366 chủ đề trong diễn đàn này

  • 11 trả lời
  • 1.987 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.945 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 3.189 lượt xem
  • 6 trả lời
  • 1.609 lượt xem
 1. Giúp Em Với Ạ

  • 10 trả lời
  • 7.189 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.145 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.137 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.293 lượt xem
 2. Xin Giúp Đồ Án Ctm

  • 0 trả lời
  • 862 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 1.080 lượt xem
 3. Xin Hồ Sơ Kiến Trúc Nhà Hàng

  • 0 trả lời
  • 1.875 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.162 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 2.578 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 687 lượt xem
 4. Xin Giúp Layer Trong Cad

  • 1 trả lời
  • 862 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 910 lượt xem
 5. Xin Giúp Đỡ Máy Công Cụ

  • 4 trả lời
  • 1.790 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 714 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 2.662 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 1.891 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.665 lượt xem
 6. Hỏi Đồ Án Chế Tạo Máy

  • 3 trả lời
  • 968 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 2.127 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 1.935 lượt xem
 7. Đồ Án Ống Nối

  • 7 trả lời
  • 2.267 lượt xem
×