Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet

Dữ liệu cho sinh viên đồ án

Dành cho bạn sinh viên làm các đồ án

362 chủ đề trong diễn đàn này

 1. Giúp Em Với Ạ

  • 10 trả lời
  • 6.170 lượt xem
  • 3 trả lời
  • 1.055 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.047 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.176 lượt xem
 2. Xin Giúp Đồ Án Ctm

  • 0 trả lời
  • 764 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 980 lượt xem
 3. Xin Hồ Sơ Kiến Trúc Nhà Hàng

  • 0 trả lời
  • 1.798 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 1.984 lượt xem
  • 12 trả lời
  • 2.398 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 611 lượt xem
 4. Xin Giúp Layer Trong Cad

  • 1 trả lời
  • 770 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 812 lượt xem
 5. Xin Giúp Đỡ Máy Công Cụ

  • 4 trả lời
  • 1.555 lượt xem
  • 0 trả lời
  • 647 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 2.349 lượt xem
  • 8 trả lời
  • 1.625 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 1.565 lượt xem
 6. Hỏi Đồ Án Chế Tạo Máy

  • 3 trả lời
  • 889 lượt xem
  • 5 trả lời
  • 1.919 lượt xem
  • 14 trả lời
  • 1.737 lượt xem
 7. Đồ Án Ống Nối

  • 7 trả lời
  • 1.980 lượt xem
  • 4 trả lời
  • 1.456 lượt xem
  • 1 trả lời
  • 3.019 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 767 lượt xem
  • 2 trả lời
  • 2.058 lượt xem
×