Chuyển đến nội dung
Diễn đàn CADViet
Học AutoCAD Online cùng CADViet
Đăng nhập để thực hiện theo  
Kieu Tan

Viết Chữ Tiếng Việt Trong Lisp (Unicode)

Các bài được khuyến nghị

Mình có đoạn lsp dùng để viết chữ (chữ mặc định), nhưng sau khi gõ lệnh và dùng thì nó bị lỗi font 

Mình muốn dùng font arial (bảng mã unicode, kiểu gõ vni)

Mình muốn ghi ra là chữ" MẶT BẰNG TÔN MÁI 

Mong mọi người sửa dùm tí, mình xin cảm ơn ! 


(DEFUN C:MB (/ TILE P)
 (IF (= (TBLOBJNAME "STYLE" "ARIAL") NIL)
 	(command ".STYLE" "ARIAL" "VNI-ARIAL" "" "" "" "" "" "")
  )
 (SETQ
	tile (getint "\nTi le: ")
	p (getpoint "\nChon diem chen text: ")
	)
 (COMMAND "TEXT" "S" "ARIAL" "J" "MC" P (* TILE 2) "0" "%%UMẶT BẰNNG TÔN MÁI"
	      )
)
Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

Mình có đoạn lsp dùng để viết chữ (chữ mặc định), nhưng sau khi gõ lệnh và dùng thì nó bị lỗi font 

Mình muốn dùng font arial (bảng mã unicode, kiểu gõ vni)

Mình muốn ghi ra là chữ" MẶT BẰNG TÔN MÁI 

Mong mọi người sửa dùm tí, mình xin cảm ơn ! 


(DEFUN C:MB (/ TILE P)
 (IF (= (TBLOBJNAME "STYLE" "ARIAL") NIL)
 	(command ".STYLE" "ARIAL" "VNI-ARIAL" "" "" "" "" "" "")
  )
 (SETQ
	tile (getint "\nTi le: ")
	p (getpoint "\nChon diem chen text: ")
	)
 (COMMAND "TEXT" "S" "ARIAL" "J" "MC" P (* TILE 2) "0" "%%UMẶT BẰNNG TÔN MÁI"
	      )
)
Thử cái này xem nhé ^_^ máy mình ko có vni-arial nên thay bằng helve

(DEFUN C:MB (/ tile p)
 (IF (= (TBLOBJNAME "STYLE" "ARIAL") NIL)
;(command ".STYLE" "ARIAL" "VNI-ARIAL" "" "" "" "" "" "")
  (entmake '((0 . "STYLE")
	    (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
	    (100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
	    (2 . "ARIAL")	;style name 
	    (3 . "VNI-HELVE.TTF")	;font file 
	    (70 . 0)
	    (40 . 0.0)
	    (41 . 1.0)
	    (50 . 0.0)
	    (71 . 0)
	   )
  )
 )
 (SETQ
  tile (getint "\nTi le: ")
  p	 (getpoint "\nChon diem chen text: ")
 )
;;; (COMMAND "TEXT" "S" "ARIAL" "J" "MC" P (* TILE 2) "0" "%%UM?T B?NNG TÔN MÁI"
 (entmake (list
	   (cons 0 "TEXT")
	   (cons 1 "MAËT BAÈNG TOÂN MAÙI")
	   (cons 10 p)
	   (cons 40 (* tile 2))
	   (cons 7 "ARIAL")
	  )
 )

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

 

 

Mình có đoạn lsp dùng để viết chữ (chữ mặc định), nhưng sau khi gõ lệnh và dùng thì nó bị lỗi font 

Mình muốn dùng font arial (bảng mã unicode, kiểu gõ vni)

Mình muốn ghi ra là chữ" MẶT BẰNG TÔN MÁI 

Mong mọi người sửa dùm tí, mình xin cảm ơn ! 


(DEFUN C:MB (/ TILE P)
 (IF (= (TBLOBJNAME "STYLE" "ARIAL") NIL)
 	(command ".STYLE" "ARIAL" "VNI-ARIAL" "" "" "" "" "" "")
  )
 (SETQ
	tile (getint "\nTi le: ")
	p (getpoint "\nChon diem chen text: ")
	)
 (COMMAND "TEXT" "S" "ARIAL" "J" "MC" P (* TILE 2) "0" "%%UMẶT BẰNNG TÔN MÁI"
	      )
)
Thử cái này xem nhé ^_^ máy mình ko có vni-arial nên thay bằng helve

(DEFUN C:MB (/ tile p)
 (IF (= (TBLOBJNAME "STYLE" "ARIAL") NIL)
;(command ".STYLE" "ARIAL" "VNI-ARIAL" "" "" "" "" "" "")
  (entmake '((0 . "STYLE")
	    (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
	    (100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
	    (2 . "ARIAL")	;style name 
	    (3 . "VNI-HELVE.TTF")	;font file 
	    (70 . 0)
	    (40 . 0.0)
	    (41 . 1.0)
	    (50 . 0.0)
	    (71 . 0)
	   )
  )
 )
 (SETQ
  tile (getint "\nTi le: ")
  p	 (getpoint "\nChon diem chen text: ")
 )
;;; (COMMAND "TEXT" "S" "ARIAL" "J" "MC" P (* TILE 2) "0" "%%UM?T B?NNG TÔN MÁI"
 (entmake (list
	   (cons 0 "TEXT")
	   (cons 1 "MAËT BAÈNG TOÂN MAÙI")
	   (cons 10 p)
	   (cons 40 (* tile 2))
	   (cons 7 "ARIAL")
	  )
 )

)

 

Không được bạn ơi, Nếu máy không có font vni-arial thì phải cài hay sao vậy bạn? Và nếu cài thì cài như thế nào vậy bạn?

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Không được bạn ơi, Nếu máy không có font vni-arial thì phải cài hay sao vậy bạn? Và nếu cài thì cài như thế nào vậy bạn?

Font để cài đây:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?2784-Font-VNI-Arial

 

Hướng dẫn cài đây:

http://blogcongdong.com/download-233-font-vni-full-gom-font-vntime-vni-times.html

 

Và thay:

(3 . "VNI-HELVE.TTF");font file

 

bằng

(3 . "VNI-ARIAL.TTF")

 

Chịu khó hỏi anh GO là có font và hướng dẫn ^_^

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Font để cài đây:

http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?2784-Font-VNI-Arial

 

Hướng dẫn cài đây:

http://blogcongdong.com/download-233-font-vni-full-gom-font-vntime-vni-times.html

 

Và thay:

(3 . "VNI-HELVE.TTF");font file

 

bằng

(3 . "VNI-ARIAL.TTF")

 

Chịu khó hỏi anh GO là có font và hướng dẫn ^_^

Vẫn không được rồi. Bạn có cao kiến gì giúp với. 

Vẫn không tải được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

-Trước tiên phải xác định là bạn gỏ text bình thường bằng cad font VNI-ARIAL có được không đã rồi mới tính tới lisp.

+Nếu gỏ bình thường đã không được thì giải quyết cài thêm font tin rằng quanh bạn có nhiều người dùng cad (đồng nghiệp) kiếm anh nào già già hỏi cái là có.

+Nếu gỏ bình thường mà được rồi thì hãy ngó cái lisp nó sao mà hông được.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

https://drive.google.com/file/d/0B-3fZ45DSr_XMDc4TW1iQVVFQnM/view?usp=sharing

 

 

tạo 1 cái nick log vào rồi download. :(

 

https://drive.google.com/file/d/0B-3fZ45DSr_XMDc4TW1iQVVFQnM/view?usp=sharing

 

 

tạo 1 cái nick log vào rồi download. :(

1. Down về rồi và past vào font của cad

2. Và thay:

(3 . "VNI-HELVE.TTF");font file

 

bằng

(3 . "VNI-ARIAL.TTF")

Nhưng vẫn không được.

mình dùng bản mã: unicode, kiểu gõ: vni


(DEFUN C:mb (/ tile p)
 (IF (= (TBLOBJNAME "STYLE" "ARIAL") NIL)
;(command ".STYLE" "ARIAL" "VNI-ARIAL" "" "" "" "" "" "")
  (entmake '((0 . "STYLE")
	    (100 . "AcDbSymbolTableRecord")
	    (100 . "AcDbTextStyleTableRecord")
	    (2 . "ARIAL")	;style name 
	    (3 . "VNI-ARIAL.TTF")	;font file 
	    (70 . 0)
	    (40 . 0.0)
	    (41 . 1.0)
	    (50 . 0.0)
	    (71 . 0)
	   )
  )
 )
 (SETQ
  tile (getint "\nTi le: ")
  p	 (getpoint "\nChon diem chen text: ")
 )
;;; (COMMAND "TEXT" "S" "ARIAL" "J" "MC" P (* TILE 2) "0" "%%UM?T B?NNG TÔN MÁI"
 (entmake (list
	   (cons 0 "TEXT")
	   (cons 1 "MAËT BAÈNG TOÂN MAÙI")
	   (cons 10 p)
	   (cons 40 (* tile 2))
	   (cons 7 "ARIAL")
	  )
 )

)

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

-Trước tiên phải xác định là bạn gỏ text bình thường bằng cad font VNI-ARIAL có được không đã rồi mới tính tới lisp.

+Nếu gỏ bình thường đã không được thì giải quyết cài thêm font tin rằng quanh bạn có nhiều người dùng cad (đồng nghiệp) kiếm anh nào già già hỏi cái là có.

+Nếu gỏ bình thường mà được rồi thì hãy ngó cái lisp nó sao mà hông được.

Trong cad gõ chữ vẫn bình thường mà bạn, mình dùng font arial (không biết font arial và vni-arial có khác gì không ?)

với bản mã: unicode, kiểu gõ: vni

 • Vote giảm 1

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trong cad gõ chữ vẫn bình thường mà bạn, mình dùng font arial (không biết font arial và vni-arial có khác gì không ?)

với bản mã: unicode, kiểu gõ: vni

Font VNI- phải là mã VNI-windows chứ gõ mã unicode sao ra được

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Trong cad gõ chữ vẫn bình thường mà bạn, mình dùng font arial (không biết font arial và vni-arial có khác gì không ?)

với bản mã: unicode, kiểu gõ: vni

-Khác nhau trước mắt đấy thôi.

-Gỏ trong cad bình thường thì là do lisp chưa đúng đừng quan tân tới việc cài font nửa.

-Lisp và unicode hông biết vì lí do gì mà hông có ưa nhau nên nếu unicode bằng lisp thì phải lẹo tẹo chứ hông như mấy thèn khác.

-Cadviet có nhiều bài về lisp và unicode rồi. tìm xem ra ngay.

Chia sẻ bài đăng này


Liên kết tới bài đăng
Chia sẻ trên các trang web khác

Tạo một tài khoản hoặc đăng nhập để nhận xét

Bạn cần phải là một thành viên để lại một bình luận

Tạo tài khoản

Đăng ký một tài khoản mới trong cộng đồng của chúng tôi. Điều đó dễ mà.

Đăng ký tài khoản mới

Đăng nhập

Bạn có sẵn sàng để tạo một tài khoản ? Đăng nhập tại đây.

Đăng nhập ngay

Đăng nhập để thực hiện theo  

×